mürekkep kokulu bilim kitapları

 

   Bu kitaplar kaçmaz, tüm üniversitelerde bu kitaplar okutuluyor.  

 

 

 

 


Misyon/Vizyon    Dağıtım/Protokol     Kitap Listesi    Yeni Kitaplar      e-Kitap Projesi    Bizimle Çalışmak     İletişim    Kurumsal Hizmetler


 Ana Sayfa Dön

Misyon ve Vizyonumuz


Dağıtım ve Protokol


Kitapların Listesi

Hazırlanan Kitaplar

e-Kitap Projesi


Bizimle Çalışmak


İletişim


Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

Mühendislik Kitapları

Dilbilim Kitapları

 

 

 

 

 Kitapların Tüm Listesi

 e-Kitap Çalışmalarımız

Mühendislik Kitapları

Programlama Kitapları

İşletme Kitapları

Dilbilim Kitapları

Ana Dağıtım

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52 97

cagaloglu@papatyabilim.com.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f67/Algoritma-Gelistirme-ve-Veri-Yap_5767_1.jpg

Yeni Kitaplarımız   2022-2023 Öğretim Yılı

 

Anlama Becerilerini Geliştirmek      Ekim 2022; dağıtımda

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Doç. Dr. Gülden TÜM

 

Mekanik Makina Dinamiği    Ekim 2022; dağıtımda

Prof. Dr. İbrahim UZMAY

 

Nesneye Yönelik Yazılım Tasarımı ve Programlama      Ekim 2022; dağıtımda

Dr. Behçet SARIBATIR

 

Veri Tabanı Sistemleri - 3. Basım   Eylül 2022

Prof. Dr. Ünal YARIMAĞAN

 

Özdevinirler (Otomalar) Kuramı ve Biçimsel Dilleri - 3. Basım   Eylül 2022

Prof. Dr. Ünal YARIMAĞAN

 

Sayısal Devrelerde Mantıksal Tasarım ~ 3. Basım   Dağıtımda

Prof. Dr. Ünal YARIMAĞAN

 

Data Structure and Algorithms     Kasım 2022

Toros Rifat

 

Text-Mining       Kasım 2022

Gökhan Silahtaroğlu

 

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu    Şubat 2023

Kollektif

 

E-Ticaret Tam Zamanı: Yapay Zeka Destekli E-Ticaret Projeleri   Dağıtımda

Yüksel EMİNOĞLU

 

100 Sayfalık Makine Öğrenmesi Kitabı (The Hundred-Page Machine Learning Book-Andriy Burkov)   Dağıtımda

Çeviri: Prof. Dr. Ali OKATAN,  Tamer KARATEKİN ve Kağan OKATAN

 

İşletim Sistemleri    Dağıtımda

Editör: Prof. Dr. Vedat COŞKUN, Bölüm Yazarlı

 

Paralel Algoritmalar: Modeller ve Yöntemleri (Yüksek Başarımlı Hesaplama)   Dağıtımda

Prof. Dr. Abdulsamet HAŞILOĞLU

 

Güç Sistemlerinin Analizi - Problem Çözümlü    Dağıtımda

Prof. Dr. Uğur ARİFOĞLU

 

Dil Sözlüğü    Dağıtımda

Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY ve Dr. Songül ASLAN KARAKUL

 

İstanbul Romancısı: Hüseyin Rahmi Gürpınar    Dağıtımda

Dr. Musa AKSOY

 

Satınalmada Kurulum Gelişim ve Dijital Dönüşüm    Dağıtımda

Hasan Hakan BEKER

 

Just Landed: Havalimanında İtibar Yönetimi      Dağıtımda

Editör: Dr. Meltem Çiçek

 

MikroPython ile BBC MikroBit Programlama     Dağıtımda

Dr. Yılmaz KAYA  ve Dr. Melih KUNCAN

 

Nesnelerin İnterneti: Teori ve Uygulamaları    Dağıtımda

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ ve Doç. Dr. Kerem KÜÇÜK

 

Çağdaş Endüstri Mühendisliği    Dağıtımda

Editör: Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL, Bölüm yazarlı

 

Bilgisayar Mühendisliği Matematiği    Dağıtımda

Prof. Dr. Toros Rifat ÇÖLKESEN

 

Postmodern Pazarlama     Dağıtımda

Editör: Doç. Dr. Gürdal ÜLGER

 

Türkler için Türkçe Dilbilgisi    Dağıtımda

Hüseyin TOPTAŞ

 

Uygulamalı Örneklerle PYTHON Programlama Dili

Dr. Yılmaz KAYA

 

Febril Konvülziyonlar ve Çocukluk Çağında Görülen Havaleler     Dağıtımda

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. İsmet AKÇAY

 

Lineer Sistem Teorisi

Prof. Dr. Saadettin AKSOY ve Doç. Dr. Kürşat AYAN

 

Programlanabilir Lojik Denetleyiciler ve Mühendislik Uygulamaları        Dağıtımda

Prof. Dr. Saadettin AKSOY

 

Kanser Biyoenformatiğinde Yapay Zeka     Dağıtımda

Dr. Yalçın ÖZKAN ve Doç. Dr. Çiğdem Selçukcan EROL

 

Endüstriyel Tesislerde Elektrik Tesisat Montajlarının Kalite Kontrolü    Dağıtımda

Doç. Dr. Selahattin KÜÇÜK

 

---

 

 

 

Gıda Bilimi ve Sürdürülebilir Yaşam

Prof. Dr. Zümrüt Begüm ÖGEL

 

Bir Yazınsal Göstergebilim Okuması: Kuyucaklı Yusuf     Temmuz 2018 - çıktı

Prof. Dr. Doğan GÜNAY

 

Yer Gök PR (Havacılık)         

Editör: Dr. Meltem ÇİÇEK, Bölüm yazarlı

 

Mekatronik Mühendisliğine Giriş        

Editör: Prof. Dr. Hakan YAVUZ

Her bölüm, konusunda uzman bir akademisyen hocamız tarafından yazılmıştır.

 

Metallere Plastik Şekil Verme Yöntemleri     

Prof. Dr. Temel SAVAŞKAN

 

Kurumsal Bilgi Güvenliği Teknolojisi      

Dr. Mehmet KARA

 

Topolojiye Giriş   

Doç. Dr. Erdal GÜL

 

Veri Madenciliği Teori, Uygulama ve Felsefesi

Dr. İlker KÖSE, Editör: Doç. Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU

 

Örnekler ARDUINO   

Dr. Yılmaz KAYA ve Dr. Ramazan TEKİN

 

Tips for Success on the IELTS      

T-A Eğitim Hizmetleri  

 

Söylem Çözümlemesi, 2. Basım     

Prof. Dr. Doğan GÜNAY

 

İntegral Denklemler      

Doç. Dr. Kevser Özden KÖKLÜ

 

Sosyal Pazarlama   

Yrd. Doç. Meftune Özbakır UMUT

 

Makina Öğrenmesi: Teorisi ve Algoritmaları   

Metin BİLGİN (Ph.D), Editör: Atınç YILMAZ (Ph.D)

 

İntegral Dönüşümler ve Uygulamaları      

Doç. Dr. Kevser Köklü

 

Yönetim ve Organizasyon     

Prof. Dr. Kenan ÖZDEN ve Dr. Azamat MAKSUDUNOV

 

Okuma Eğitimi ve Çocuklarda Dil Gelişimi

Doç. Dr. Bekir SAVAŞ

 

Elektrik Tesislerinde Arızalar

Doç. Dr. Selahattin KÜÇÜK

 

Enerji Dağıtımı - Çözümlü Problemler

Doç. Dr. Selahattin KÜÇÜK

 

7'den 77'ye Gökbilim

Prof. Dr. Ethem DERMAN

 

Felsefeye Giriş Yolları

Ahu Tuncel, Zekiya Kutlusoy ve Güncel Önkal

 

Sözcükbilime Giriş, 2. Basım

Prof. Dr. Doğan GÜNAY

 

Kuyum Perakendeciliği

Dr. Hüseyin Muslu

 

Türkçede Söz Diziminin Yapı Birimleri

Hüseyin DALLI

 

Malzeme Bilimi ve Malzeme Muayenesi

Prof. Dr. Temel SAVAŞKAN

 

Makina Mühendisliğine Giriş

Editör: Prof. Dr. Necdet GEREN

Bölüm yazarlı

 

Tips for Success on the TOEFL iBT

T-A Eğitim Hizmetleri   

 

Biyomekatronik Sistemlere Giriş

Doç. Dr. Erkan KAPLANOĞLU, Osman ÜLKİR ve Gazi AKGÜN

 

Genel Kimya Laboratuvar Kitabı

Dr. Şirin GÜLTEN

 

Bilgisayar Bilimine Giriş

Editör: Toros Rifat ÇÖLKESEN (Ph.D) ve Osman ALİEFENDİOĞLU (Ph. D)

Bölüm yazarlı

 

R ile Uygulamalı İstatistik

Editör: Doç. Dr. İbrahim DEMİR, Bölüm yazarlı

 

R ile Programlama

Burak ÖZKAN ve Yalçın ÖZKAN (Ph. D)  

 

Web Tabanlı Programlama

Doç. Dr. Turgay Tugay BİLGİN

 

Post-Modern Estetik Anlayışlar

Okan BALDİL

 

Dilbilimde Yeni Yönelişler

Doç. Dr. Bekir SAVAŞ

 

 

 

Tesis Planlamasında Büyüme Modelleri (Endüstri Mühendisliği) Çıktı

Prof. Dr. Kenan ÖZDEN

 

A'dan Z'ye C ile Mikrodenetleyici Programlama    Çıktı

Ali Ekber ÖZDEMİR (Ph.D)

 

Açıklamalı Fransızca Dilbilgisi   2. basım çıktı

Öğr. Gör. Hasan ÖZDUMAN

 

Türkçe Okuyalım Yazalım (Yabancılar için Türkçe)     Çıktı

Dr. Aslı ALTAN ve Dr. Elif AKA

 

Donanım Tanımlama Dili VHDL ve FPGA Uygulamaları    Çıktı

İbrahim SAVRAN (Ph.D)

 

Her Yönüyle Türkiye'de İntihal Plagiarism

Örneklerle ve isimlerle Türkiye'de yapılan akademik intihaller (aşırmalar) bu kitapta; kimler var kimler...

Somut delili varsa siz de katkıda bulunabilirsiniz. Belgeleri admin@papatyabilim.com.tr'a e-posta ile gönderebilirsiniz.

 

CRM: Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama İletişimi         Çıktı

Dr. Fazlı YILDIRIM ve Dr. Uğur Cevdet PANAYIRCI

 

Elektrik Devreleri       Ekim 2016 kitabı, çıktı

Prof. Dr. Turgut İKİZ

 

Elektrik Devreleri Çözümlü Problemler      Çıktı

Prof. Dr. Turgut İKİZ

 

Türkçe Dersleri (1. Kitap) İletişim ve Dil, Sözcük, Sözcüğün Anlamı, Sözcüğün Görevi ve Sözcüğün Yapısı   Çıktı

Hüseyin TOPTAŞ

ISBN: 978-605-9520-05-9, 580 sayfa, (15x21 cm2), Enzo lüks kitap kağıdı

 

Türkçe Dersleri (2. Kitap) Ses Bilgisi, Tümce, Anlatım ve Metin Dilbilim    Çıktı

Hüseyin TOPTAŞ

ISBN: 978-605-9520-06-6, 560 sayfa, (15x21 cm2), Enzo lüks kitap kağıdı

 

Donanım Mühendisliği Cilt 1. Boole Cebri Mantıksal Tasarım Mikroişlemciler    Çıktı

Editör: Erroul Flynn, Bölüm Yazarlar: ...

 

İşte JAVA!          Çıktı

Prof. Dr. Vedat COŞKUN, Büşra ÖZDENİZCİ ve Kerem OK

 

Matematiksel Mantık    Çıktı

Prof. Dr. Mehmet Sait EROĞLU ve Dr. Kemal Ilgar EROĞLU

 

Kültürbilime Giriş          Çıktı

Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

 

Elektrik Mühendisliğine Giriş               Hazırlanıyor

Editör:

Bölüm yazarlı, bölüm yazarı olmak için editöre veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

 

İnşaat Mühendisliğine Giriş                 Hazırlanıyor

Editör:

Bölüm yazarlı, bölüm yazarı olmak için editöre veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

 

Gıda Mühendisliğine Giriş                       Hazırlanıyor

Editör:

Bölüm yazarlı, bölüm yazarı olmak için editöre veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

 

Tekstil Mühendisliğine Giriş                   Hazırlanıyor

Editör:

Bölüm yazarlı, bölüm yazarı olmak için editöre veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

 

Ziraat Mühendisliğine Giriş                   Hazırlanıyor

Editör:

Bölüm yazarlı, bölüm yazarı olmak için editöre veya bize e-posta gönderebilirsiniz

 

Revit Architecture ile Mimari Tasarım      Hazırlanıyor

Dr. Mimar Türkan UZUN

 

Eczacılığa Giriş      Hazırlanıyor

Prof. Dr.

 

 

 

 

Tesis Planlaması      Çıktı

Prof. Dr. Kenan ÖZDEN

 

Bilgi Yönetimi: Bilgi Türeticileri, Büyük Veri, İnovasyon...    Çıktı

Editör: Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

 

Bilişim Matematiği - Uygulamalı Ayrık Matematik       Çıktı

Toros Rifat ÇÖLKESEN  (Ph.D), Editör: Osman ALİEFENDİOĞLU  (Ph.D)

 

C ile Programlama: Yüksek Öğrenim Müfredatına Uygun          3. Basım, Çıktı

Yalçın ÖZKAN  (Ph.D)

 

   3. Basım / Çıktı

Yalçın ÖZKAN  (Ph.D)

 

Veritabanı Teorisi ve Uygulamaları   Çıktı

Ali Nizam (Ph.D)

 

    Çıktı

Yalçın ÖZKAN (Ph.D)

 

Temel İşletme   Çıktı

Prof. Dr. Arman T. TEVFİK ve Dr. Sezen ÖZEK

 

İşletmeye Giriş   Çıktı

Prof. Dr. Arman T. TEVFİK ve Dr. Sezen ÖZEK

 İzmir: Yabancılar için Türkçe (A1 düzey)   Stokta

Hazırlayanlar: Prof. Dr. Doğan GüNAY, Dr. Özden FİDAN

Dr. Funda Uzdu YILDIZ, Betül ÇETİN

 

İzmir: Yabancılar için Türkçe (A2 düzey)   Stokta

Hazırlayanlar: Prof. Dr. Doğan GüNAY, Dr. Özden FİDAN, Dr. Funda Uzdu YILDIZ, Betül ÇETİN

 

İzmir: Yabancılar için Türkçe (B1 düzey)    çıktı

Hazırlayanlar: Prof. Dr. Doğan GüNAY ve ark.

 

İzmir: Yabancılar için Türkçe (B2 düzey)    çıktı

Hazırlayanlar: Prof. Dr. Doğan GüNAY ve ark.

 

İzmir: Yabancılar için Türkçe (C1 düzey)    çıktı

Hazırlayanlar: Prof. Dr. Doğan GüNAY ve ark.

 

Bilişim Sözlüğü       Şubat 2023

Aydın KÖKSAL ve Toros Rifat ÇÖLKESEN

 

Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi

Editör: Dr. Cengiz UĞURKAYA

Bölüm yazarı olmak admin@papatyabilim.com.tr e-posta gönderebilirsiniz.

 

 


Kitaplarımızı, daha yayınlanmadan TDK Bilim'den satın alıp basılır basılmaz adresinize gönderilir.


Tavla Oyun Sanatı ve Olasılık Teorisi   Şubat 2023

Toros R. ÇÖLKESEN

 


Yeni Basılan Üniversite Kitapları - Dağıtıma Verilen

 

Biyoenformatik DNA Mikrodizi Veri Madenciliği    çıktı

Yalçın ÖZKAN  ve Çiğdem Selçukcan EROL

 

Stratejik Yenilik Yönetimi     çıktı

Doç. Dr. Ahu Tuğba KARABULUT

MATLAB ile Teknik Programlama    Çıktı...

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN ve Dr. Dursun AKASLAN

 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Kitabı

Margarete I. Ersen-Rasch ve Erdoğan Onası 

 

DATA: Veri Madenciliği Veri Analizi     Çıktı

Prof. Dr. Haldun AKPINAR

 

Yönetim Bilişim Sistemleri    Çıktı

Dr. Gülser ACAR DONDURMCI ve Dr. Ayşe ÇINAR

 

Metin Bilgisi      Çıktı...

Prof. Dr. Doğan GÜNAY

 

İletişim ve Dil: Dil Hakkında Her Şey       Çıktı...

Prof. Dr. Doğan GÜNAY

 

Söylem Çözümlemesi     Çıktı

Prof. Dr. Doğan GÜNAY

 

İzmir: Yabancılar için Türkçe (A1 düzey)  2. basım  Çıktı

Hazırlayanlar: Prof. Dr. Doğan GÜNAY, Dr. Özden FİDAN

Dr. Funda Uzdu YILDIZ, Betül ÇETİN

 

İzmir: Yabancılar için Türkçe (A2 düzey)  2. basım  Çıktı

Hazırlayanlar: Prof. Dr. Doğan GÜNAY, Dr. Özden FİDAN

Dr. Funda Uzdu YILDIZ, Betül ÇETİN

Elektronik Devre Elemanları    Çıktı

EYazar: Prof. Dr. Avni MORGÜL

 

Elektronik Devreler   Çıktı

Yazar: Prof. Dr. Avni MORGÜL

 

Gömülü Sistem Tasarımı    Çıktı

Yazar: Dr. Deniz TAŞKIN

 

Matlab Uygulama Çözümleri   Çıktı

Yazar: Dr. Aslan İNAN

 

Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü   Çıktı

Yazarı: Yusuf ÇOTUKSÖKEN

 

Türkçe Anlamdaşlar ve Karşıtanlamlılar Sözlüğü  Çıktı

Yazarı: Yusuf ÇOTUKSÖKEN

 

Java Mimarisiyle Kurumsal Çözümler   Çıktı

Yazar: Rahman USTA, Editör: Altuğ B. ALTINTAŞ

 

Mobil Pazarlama (SoLoMO)  Çıktı

Yazarlar: Dr. İ. Kahraman ASLAN, Pelin ARSLAN

 

Toplantı ve Sunum Teknikleri   Çıktı

Dr. Erhan SARIDOĞAN

 

Introduciton to Computer Engineering      Çıktı

English, Editor: Rifat ÇÖLKESEN (Ph.D), Twelve-Authors

 

Finansal Satış: Satış Stratejilerinin Finansal Etkileri (Değer Temelli Pazarlama)   Çıktı

Doç. Dr. Turgut ÖZKAN  

 

Eğitim Bilimlerine Giriş   Çıktı

Dr. Miraç ÖZAR

 

Elektronik Güvenlik Sistemleri   Çıktı

Ahmet YILMAZ

 

 

Elektronik Haberleşme Deneyleri     Çıktı

Prof. Dr. Avni MORGÜL

 

Matlab ile Nümerik Analiz   Çıktı

Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN

 

Robot Tekniği  Çıktı

Asım KURTOĞLU (Akademisyen)

 

Sayısal Televizyon Tekniği (Dijital Televizyon Tekniği)   Çıktı

Prof. Dr. Avni MORGÜL

 

Üretim Planlama ve Kontrol (Endüstri Mühendisliğinde)   Çıktı

Prof. Dr. Gönül YENERSOY

 

Programlama Sanatı ve Algoritmalar  2. Basım

Dr. Rifat ÇÖLKESEN

 

Türkiye Tarihi: Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

Eray YILMAZ (Tarihçi)

 

Bilgi ve Bilginin Yönetimi    Çıktı

Bölüm Yazarlı, Editör: Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

 

Tedarik Zinciri ve Satın Alma Yönetimi   Çıktı

Prof. Dr. Oktay ALNIAK

 

Satış ve Buz Dansı "Satışta Herşey..."   Çıktı

Aydın GÖLE (Satış Eğitmeni)

 

Spor ve Egzersizde Vücut Biyomekaniği    Çıktı

Prof. Dr. H. Serap İNAL

 

Yeni Medya Sanatı ve Estetiği: Yeni Medyanın İlkeleri    Çıktı

Dr. Nazan ALİOĞLU

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş Deneyleri    Çıktı

Prof. Dr. Avni MORGÜL

 


Kitap projelerimiz için buraya tıklayınız.

Kitaplarımızın listesi için buraya tıklayınız.

Üniversite Fizik Kitapları için buraya tıklayınız.


Üniversite Ders Kitapları, Üniversite Kitapları, Bilimsel Kitaplar, Akademik Kitaplar, Teknik Kitaplar

 

Üniversite ders kitapları, bizim asıl işimizdir...