Veritabanı Sistemleri

- Yüksek Öğretim Müfredatına Uygun -

Yalçın ÖZKAN (Ph.D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. basım

akademik bilimsel ve üniversite kitaplarında Papatya

ISBN: 978-605-4220-91-5, Eylül 2015

252 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt


Veritabanı Sistemleri PDF içindekiler         şimdiden satın al


Bu eser, üniversitelerde okutulan veritabanı sistemleri derslerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır; hem öğrenciler hem de uygulayıcılar için iyi ve ciddi bir başlangıç kitabı olarak kullanılabilir. Veritabanı konusuna yeni başlayanlar için iyi bir kaynak kitaptır; temel olan konuları çok iyi bir şekilde ve öğretim pedagojisine göre ele almıştır. Kitapta konularla ilgili çok sayıda örnek verilmiştir. SQL ile ilgili tüm örnekler ORACLE veritabanı üzerinde sınanmıştır; ayrıca örneklerin çoğu diğer veritabanı sistemlerinde de olduğu çalışabilir.

Yeni başlayanlara, veritabanı sistemlerini ciddi ve adım adım öğrenmek isteyenlere şiddetle önerilmektedir.

Bu kitabı bitirdikten sonra daha da ilerisine gitmek ve veritabanı konusunda çok ayrıntılı bilgi edinmek için "Veritabanı Teorisi ve Uygulamaları" ve "Veritabanı Tasarımı ve İlişkisel Veri Modeli" kitaplarımızdan yararlanabilirsiniz.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr                  şimdiden satın al


İÇİNDEKILER

ÖNSÖZ

Bölüm 1. Veritabanlarına Giriş

Veritabanına neden gereksinim duyulduğu bu bölümde açıklanmakta, veri modelleri üzerinde kısaca durulmaktadır. Başlıca veri modellerinden söz edilerek; varlık ve ilişki kavramları açıklanmakta, buna bağlı olarak varlık-ilişki modeli tanıtılmaktadır. veritabanı tasarımında varlık-ilişki modelinin önemi ortaya konulmaktadır.

Bölüm 2. İlişkisel Veritabanı Tasarımı

İlişkisel veritabanı kavramı ve onun ana bileşeni olan tablolardan söz edilmekte, veritabanı şeması kavramı üzerinde durulmaktadır. veritabanı bütünlüğü, anahtarların bu bütünlük üzerindeki önemi ve normalleştirme işlemleri anlatılmaktadır. Normalleştirme işlemleri veritabanı tasarımında önemli bir adım olarak ele alınmaktadır.

Bölüm 3. İlişkisel Veritabanı

Biçimsel sorgulama dili olarak değerlendirilen “ilişkisel cebir” konusu üzerinde durulmaktadır. Bu dil yardımıyla belirli kayıtların seçilmesi ve sütunların sorgu sonuçlarına ilave edilmesi gibi birçok işlem ilişkisel cebir ifadeleriyle açıklanmaktadır.

Bölüm 4. SQL Yapısal Sorgulama Dili

SQL tüm ilişkisel veritabanı sistemlerinin ortak sorgulama dilidir. Kendine özgü deyim ve kuralları bulunmaktadır. Dördüncü bölümde SQL in temel sorgulama işlevleri anlatılmakta ve tek tabloya dayalı basit sorgulama işlemlerine yer verilmektedir.

Bölüm 5. SQL Fonksiyonları

SQL deyimleri ile sorgulama yapılırken, bazı işlemleri kolay biçimde gerçekleştirmek üzere SQL fonksiyonları kullanılır. Bu fonksiyonlar karakterler, sayısal değerler tarih verileri üzerinde uygulanabildiği gibi; veri türlerini birbirine dönüştürmek amacıyla da kullanılabilmektedir. Beşinci bölümde, grup fonksiyonları dışında kalan ve tek tek satırlara uygulanabilen fonksiyonlar incelenmektedir.

Bölüm 6. Veriyi Gruplayarak Analiz

Verilerin gruplanarak sorgulanması konusu ele alınarak işlenmektedir. Önceki bölümde bir tablonun tüm satırlarına tek tek uygulanan fonksiyonlar anlatılmıştı. Buna karşılık, uygulamada bazı işlemler satırlara göre değil, gruplara göre yapılmaktadır. Bu tür gruplama işlemleri ve gruplara uygulanabilecek fonksiyonlar altıncı bölümde anlatılmaktadır.

Bölüm 7. Çoklu Tablolar

Sorgulama deyimleri yardımıyla daha karmaşık sorguların nasıl yapılabileceği üzerinde durulmaktadır. Karmaşık sorgular, bir sorgunun ürettiği sonuçları bir başka sorguya girdi olarak aktarılması amacıyla düzenlenmektedir. Alt ve ana sorgudan oluşan karmaşık sorgular uygulamada sıkça kullanılmaktadır.

Bölüm 8. Karmaşık Sorgular

Sorgulama deyimleri yardımıyla daha karmaşık sorguların nasıl yapılabileceği üzerinde durulmaktadır. Karmaşık sorgular, bir sorgunun ürettiği sonuçları bir başka sorguya girdi olarak aktarılması amacıyla düzenlenmektedir. Alt ve ana sorgudan oluşan karmaşık sorgular uygulamada sıkça kullanılmaktadır.

Bölüm 9. DML İşlemleri

DML deyimleri veritabanı tablolarına veri ekleme, güncelleme ve silme işlemlerini yerine getirmektedir. Bu amaca uygun özel deyimleri kullanmaktadır. Bu bölümde ayrıca “hareket işleme” adı verilen kavram üzerinde durulacaktır. Bir DML deyimi çalıştırıldıktan sonra, yani tablo içeriği değiştirildikten sonra bu değişiklik diğer kullanıcılar için geçerli olmamaktadır. Yani kullanıcı isterse yaptığı işlemi geri alabilmektedir. İşlemlerin bu şekilde denetlenmesi veritabanı uygulamalarında önem taşımaktadır. 

Bölüm 10. Veritabanı Nesneleri

Veri tabanlarında sadece tablolar yer almaz. Görünümler, dizinler ve daha başka birçok veritabanı nesnesi bulunmaktadır. Bu nesnelerden görünümleri ve dizinleri bu bölümde ele alarak inceliyoruz. Tablolar dahil; tüm nesnelerin nasıl yaratılacağı veya yok edileceği, gerektiğinde nesne tanımlarının nasıl değiştirileceği ve nesne sınırlamalarının nasıl konulacağı bu bölümde açıklanmaktadır.

Bölüm 11. Kullanıcı Erişim

Veritabanı sistemlerini çoğunlukla birden fazla kişi kullanır. Bu nedenle, kullanıcıların veritabanı sistemine erişiminin denetlenmesi önem taşımaktadır. BU bölümde, kullanıcıların veritabanı sistemine girişlerinin ve nesnelere erişiminin nasıl tanımlanacağı ve gerektiğinde nasıl değiştirilebileceği üzerinde durulmaktadır.

 

Kaynakça

 

Dizin


Üniversite ders kitapları, bizim asıl işimizdir... Üniversite yayıncılığı...