Satınalmada Kurulum Gelişim ve Dijital Dönüşüm

Hasan Hakan BEKER

 

 farkımız, kitaplarımızda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-68-4, 96 sayfa                           şimdi satın al                 ana sayfa

2. basım Ocak 2020, (15x21 cm2), 70 gr. Enzo krem kitap kağıdı


Arka kapak yazısı. Bu kitabın amacı satınalmada kurulum, gelişim ve dijitalleşme süreçlerinde modern bilgileri bir satınalmacı gözünden ve gerçek hayat tecrübeleriyle sağlamaktır. Kitapta teori ile birlikte uygulamalara da yer verilmekte ve satınalma alanında yeni önermelerle mesleğe dair katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Kitabın temel odağı satınalmaya dair mevcut bilgi ve uygulamaların ötesinde, satınalma alanında nelerin farklı yapılması gerektiği, hangi süreçlerin katma değer sağlayacağı ve satınalmaya dair artık yeni şeylerin söylenmesidir. Bu sebeple kitap konsantre ancak yoğun bilgilerden oluşan ve okuyucuların direkt olarak iş süreçlerine adapte edebileceği şekilde hazırlanmıştır.
Kitabın ana hedef kitlesi satınalma profesyonelleridir; ancak satınalma iş hayatımızın da sosyal hayatımızın da önemli bir parçası olduğu üzere genele hitap etmektedir. Kitapta rakamsal bir temele dayandırılarak anlatılan “satınalma, bir şirketin hedef ve sonuçlarına direkt etki eden en önemli fonksiyondur” kavramı satınalmanın gerçek önem ve değerini ortaya koymaktadır. Yönetim ve firma sahipleri, kitabı okuduktan sonra satınalmaya ajandalarının en üst sırasında yer verecektir.
Kitap sadece satınalma merkezli olup sektör bazlı olmak yerine satınalmanın evrensel nosyonu ön plana çıkarılarak tüm satınalmacıların faydalanabileceği şekilde hazırlanmıştır ve pratik bir rehber niteliğindedir.

 


          

 


İÇİNDEKİLER

Önsöz

Giriş

1. Satınalmanın Tanımı ve Önemi

1.1. Satınalmanın Tanımı

1.2. Satınalmanın Önemi

1.3 Satınalmanın Tarihsel Gelişimi

1.4 Satınalmanın Bileşenleri

1.4.1. Miktar

1.4.2. Kaynak

1.4.3. Kalite

1.4.4. Fiyat

1.4.5. Teslimat

1.4.6. Hukuk

1.5. Stratejik Satınalma

 

2. Satınalma Süreci

2.1. Satınalma Süreç Modeli

2.2. Satınalma ve İnovasyon

2.3. Satınalma Sürecindeki Temel Sorunlar

2.4. Maliyet Yönetimi

 

3. Satınalmada Kurulum, Gelişim ve Dijital Dönüşüm

3.1. Satınalmada Kurulum

3.1.1. Kaynak ve Model Yapılandırması

3.1.2. Sistem ve Prosedürler

3.1.3. Satınalmada Raporlama

3.2. Satınalmada Gelişim

3.2.1. Satınalmada SMART KPI

3.2.2. Satınalmada Emtia Takibi ve Pazar Tahmini

3.2.3. Satınalmada Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi

3.3. Satınalmada Dijital Dönüşüm

3.3.1. Satınalmacı 5.0 

3.3.2. Satınalmada Dijital Dönüşüm Uygulamaları

3.3.3. Dijital Dönüşümün Bugünü ve Geleceği

Sonuç

Kaynakça

Dizin


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Papatya Bilim Üniversite Ders Kitapları, Akademik Kitaplar, Bilimsel Kitaplar