Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş Deneyleri

Prof. Dr. Avni MORGÜL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-35-9

Türkçe, Ekim 2011, 64 sayfa

(19,5x27 cm2), 90 gr 1. hamur kağıt.


Bu kitap “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş” dersinin laboratuvarı için hazırlanmış olan deney föylerinden oluşmaktadır. Her deney için konu ile ilgili kısa, temel teorik bilgiler verilmekte ve deneyin yapılışı anlatılmaktadır. Her deneyin sonuna deney sonuçlarının yazılacağı, deney esnasında doldurulacak olan formlar eklenmiştir. Deney raporları bu formlardan yararlanılarak hazırlanacaktır.
Öğrencilerin deneyleri anlamaları, yapılan ölçüm sonuçlarını yorumlayabilmeleri için mutlaka deneyden önce o deneyle ilgili teorik bilgileri okumları, gerekirse başka kitaplara veya ders notlarına bakmaları gerekir. Aksi halde, konuyu anlamadan yazılanları robot gibi yapmanın bir yararı olmaz. Öğrencilerin deney için yaptığı hazırlıklar kısa yazılı veya sözlü sınavlarla kontrol edilecektir.

Laboratuvardaki deneylerin amacı öğrencinin gerçek dünyayı tanıması, teori ile gerçekler arasında bağlantı kurması, aradaki uyumsuzlukların nedenleri hakkında yorum yapabilmesidir. Bu yüzden raporlardaki "yorum" bölümü en önemli kısımdır. Öğrenci bu bölümde deney hakkında kendi düşüncelerini ayrıntılı olarak yazmalıdır.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; mühendislik kitapları ---> www.tdk.com.tr           şimdi satın al


 

Deneyler

       Deney 1. Elektrik Nedir?

       Deney 2.  Ölçü Aletleri (Mültimetre)


       Deney 3.  Doğru Akım ve Akım Kaynakları

       Deney 4.  Gerilim ve Akım Kaynakları 

       Deney 5.  Elektrik Devre Kanunları

       Deney 6.  Alternatif Akım ve Osiloskop

       Deney 7.  Lojik Devreler

       Deney 8.  Zaman ve Frekans Uzayı

       Deney 9.  Genlik Kiplemesi (Genlik Modülasyonu)

       Ek 1. Osiloskop

       Ek 2. Mültimetre

       Ek 3. Deney Raporu Formatı

 


Üniversite kitaplarımızdan mühendislik kitaplarımızı incelemek için buraya tıklayınız.


Mühendislik Kitapları, Üniversite Kitapları, Elektronik Mühendisliği Kitapları