Örneklerle Arduino

Dr. Yılmaz KAYA ve Dr. Ramazan TEKİN

 

 

 

 

 

 

  farkımız, kitaplarımızda... 

 

 

ISBN: 978-605-9594-37-0,  Nisan 2018

272 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kağıt


Örneklerle Arduino Programlama


Arduino; üzerinde kendisine has mikrodenetleyicisi olan bir giriş çıkış kartı ve processing dilinin bir uygulamasını içeren fiziksel kodlama programlama ortamıdır; yani hem donanım hem de kodlama desteği sunan bir uygulama geliştirme ortamıdır. Arduino’nun kendisi küçük ama uygulamalara verdiği çözümlerle işlevi zengin bir platformdur.

Ardiuno’nun sunduğu ortam ile hem programlama kolaylaşmış hem de görsellik desteği arttırılmıştır. Arduino kartlar, üzerinde bir mikrodenetleyici olması, uçlarının  esnek olarak kullanılabilmesi ve çeşitli uygulamalar için ek kartlara sahip olması nedeniyle  uygulamalarda oldukça öne çıkmaktadır. Arduino kartlara çok kolay eklenebilecek çok çeşitli  ek kartlar vardır: Örneğin sıcaklık, ivme, nem gibi çeşitli sensörleri içeren ek kartlar, ağ ve İnternet bağlantısı için ek kart, analog sayısal dönüşüm için ADC/DAC ek kartı, DC motor ve adım motoru sürücü ek kartları, ekran ve gösterge ek kartları, Bluetooth RFID ve kızılötesi ek kartları bunlara örnek olarak verilebilir.

Ayrıca, nesnelerin İnternet’i için geliştirilmiş Blynk ile Arduino donanımları uzaktan kontrol edilebilir, sensörlerden gelen veriler görüntülenebilir, veriler depolanabilir ve görselleştirilebilir.   

Bu kitabımız ile örneklerle kolay ve hızlı bir şekilde Arduino’yu öğrenebilirsiniz; örneklerin daha iyi anlaşılması için devre şemaları da ayrıca verilmiştir. Verilen örneklere ait devre çizimleri Fritzing adlı açık kaynak devre tasarım uygulamasıyla yapılmıştır.

farkımız, kitaplarımızda... bilgisayar ve bilişim kitaplarında Papatya Bilim...         


Türkiye'nin İnternet kitapçısı TDK Bilim ---> www.tdk.com.tr


İÇİNDEKİLER

Önsöz

 

Bölüm 1. Arduino’ya Giriş
1.1. Arduino Nedir?
1.2. Arduino ve Programlama
1.3. Arduino Bileşenleri
1.4. Arduino Kartlar
1.5. Sensörler
1.6. Arduino Eklenti (Shield) Kartlar
1.7. Nereden Başlamalı
1.8. Özet
1.9. Çalışma Soruları

Bölüm 2. Arduino IDE, Fritzing ve Firmata
2.1. Arduino IDE
2.2. Arduino Kartlar
2.3. Arduino IDE Seri Port Ekranı
2.4. Kütüphaneler
2.5. Arduino Sketch Örnekler
2.6. Arduino Sketch Yapısı
2.7. Farklı IDE Yazılımlar
2.8. Seri Port Ploter Ekranı
2.9. Fritzing
2.10. Fritzing Kablolama
2.11. Firmata
2.12. VB.Net ve Firmata
2.13. Özet
2.14. Çalışma Soruları

Bölüm 3. Seri Port Kullanımı
3.1. Seri İletişim
3.2. Senkron ve Asenkron İletişim
3.3. İletişim Türleri
3.4. Arduino Seri Port Ekranı
3.5. Arduino ve Seri Haberleşme
3.6.Arduino Programlama için Seri İletişim Metotları
3.7. Devre Tahtası (BreadBoard) Kullanımı
3.8. Özet
3.9. Çalışma Soruları

Bölüm 4. Arduino için C Programlama Dili
4.1. Değişkenler
4.2. Veri Türleri
4.3. Değişkenlerin Tanımlanması
4.4. static, const ve volatile Tanımlayıcılar
4.5. Operatörler
4.5.1. Aritmetik Operatörler
4.5.2. Artırma Azaltma Operatörleri
4.5.3. Birleşik Operatörler
4.5.4. Karşılaştırma Operatörleri
4.5.5. Üçlü Operatör
4.5.6. Mantıksal Operatörler
4.5.7. Bitsel Operatörler
4.5.8. Kaydırma Operatörleri
4.6. if-else Kontrol Yapıları
4.7. switch Deyimi
4.8. Döngüler
4.8.1. For Döngüsü
4.8.2. While Döngüsü
4.8.3. Do-While Döngüsü
4.9. Break ve Continue Deyimleri
4.10. Diziler
4.11. Tür Dönüşümleri
4.12. Özet
4.13. Çalışma Soruları

Bölüm 5. Metotlar
5.1. loop() ve setup() Metotları
5.2. Dijital Giriş-Çıkış Metotları
5.3. Analog Giriş-Çıkış Metotları
5.4. Zamanlama Metotları
5.5. Random Metotlar
5.6. Metot Nasıl Yazılır?
5.7. Rekürsif Metotlar
5.8. String Metotlar
5.9. Matematiksel Metotlar
5.10. Dönüştürme Metotları
5.11. Kontrol Metotları
5.12. Özet
5.13. Çalışma Soruları

Bölüm 6. LEDLER
6.1. Led Nedir?
6.2. Kara Şimşek Devresi
6.3. Basmalı Düğme ve Ledler
6.4. Işık Şiddetinin Ayarlanması
6.5. Trafik Işıkları Uygulaması
6.6. Otomatik Aydınlatma
6.7. RGB LED
6.8. 7-Parçalı LED Kullanımı
6.9. Özet
6.10. Çalışma Soruları

Bölüm 7. SES
7.1. Aktif Buzzer Bileşeni
7.2. Pasif Buzzer Bileşeni
7.3. tone() ve noTone() Metotlar
7.4. Sivrisinek Kovucu
7.5. Notalar ve Buzzer
7.6. Potansiyometre ve Buzzer
7.7. Ses Tespiti
7.8. Fritzing Melodi Örneği
7.9. Yalan Makinesi
7.10. Park Sensörü
7.11. Özet
7.12. Çalışma Soruları

Bölüm 8. LCD Ekran Kullanmak
8.1. LCD Ekran Ayarlama
8.2. LCD Ekranı Arduino Donanımlarına Bağlamak
8.3. Arduino LCD Metotlar
8.4. LCD Ekrana Veri Yazdırmak
8.5. Şanslı Yedili
8.6. USB Portundan Gelen Mesajların LCD’ye Yazılması
8.7. I2C Protokolü ve LCD
8.8. Termometre Örneği
8.9. Özet
8.10. Çalışma Soruları

Bölüm 9. Motorlar
9.1. DC Motorlar
9.2. H-Köprüsü ile Motor Yön Kontrolü
9.3. Servo Motorlar
9.4. Adım Motorlar
9.5. Motor Eklenti Kartı
9.6. Özet
9.7. Çalışma Soruları

Bölüm 10. Sensör Uygulamalar
10.1. Nabız Ölçer
10.2. Darbe Algılayıcı
10.3. Analog Sıcaklık Ölçümü
10.4. Manyetik Alan Detektörü
10.5. Engel Tespiti
10.6. Çizgi İzleme
10.7. Yangın Sensörü
10.8. Sıcaklık ve Nem Sensörü
10.9. Fotoresistor Algılayıcı
10.10. İvme Ölçer
10.11. Özet
10.12. Çalışma Soruları

Bölüm 11. SPI ve I2C Protokolleri
11.1. SPI (Serial Peripheral Interface)
11.2. SPI Metotlar
11.3. İki Arduino Donanımın SPI ile Haberleşmesi
11.4. I2C Protokolü
11.5. I2C Kütüphanesi
11.6. I2C Örnek
11.7. Harici EEPROM Kullanımı
11.8. PCF8591 AD/DA dönüştürücü Modülü
11.9. SPI ile I2C Protokolleri Arasındaki Farklar
11.10. Özet
11.11. Çalışma Soruları

Bölüm 12. Bluetooth, RFID ve InfraRed Uygulamalar
12.1. Arduino ve Bluetooth Uygulamalar
12.2. Bluetooth ile LED Kontrolü
12.3. Bluetooth ile Sıcaklık Verilerin Okunması
12.4. Arduino ve RFID Uygulamalar
12.5. RC522 RFID Modülün Arduino Donanımlara Bağlanması
12.6. RFID Anahtar ve Kartların Okutulması
12.7. RFID Modül ile LED Kontrolü
12.8. Arduino ve InfraRed Uygulamalar
12.9. TV kumandası ile Arduino Kontrolü
12.10. TV kumandası ile LED Kontrolü
12.11. IR ile Hareket Tespiti
12.12. Özet
12.13. Çalışma Soruları

Bölüm 13. Ağlar ve Uzak Bağlantı
13.1. Temel Kavramlar
13.2. Ethernet Shield
13.3. Ethernet Shield’in Ayarlanması
13.4. Ethernet Shield’in İstemci Olarak Kullanılması
13.5. Ethernet Shield’in Sunucu Olarak Kullanılması
13.6. Ethernet Shield ve UDP
13.7. Arduino Ethernet Shield ile Web Üzerinden LED Kontrolü
13.8. ESP8266 Modülü ve Kablosuz Ağlar
13.9. ESP8266 Modülünü Arduino Karta Bağlamak
13.10. ESP8266 Temel Komutlar
13.11. ESP8266 Modülün TCP İstemci Olarak Ayarlanması
13.12. Modülün TCP Sunucu Olarak Ayarlanması
13.13. ESP8266’nın AP Olarak Ayarlanması
13.14. ESP8266’nın İstemci Olarak Ayarlanması
13.15. Özet
13.16. Çalışma Soruları

Bölüm 14. Blynk
14.1. Blynk Özellikler
14.2. Blynk Android Uygulaması
14.3. Widget’lar
14.4. Blynk ve Analog-Dijital Pinler
14.5. Blynk ve Sanal Pinler
14.6. Blynk Metotlar
14.7. Widget Kullanımı
14.8. Blynk’in USB Üzerinden Kullanımı
14.9. Blynk ve PWM Pinler
14.10. Blynk ve Bluetooth
14.11. Blynk ve ESP8266
14.12. Blynk ile Uygulamalar
14.12.1. Mobil Cihazdan ESP8266’a Veri Gönderimi
14.12.2. ESP8266 Modülünden Mobil Cihaza Veri Gönderimi
14.12.3. Blynk ile Servo Motor Kontrolü
14.12.4. Blynk ile Birden Fazla LED Kontrolü
14.13. Özet
14.14. Çalışma Soruları

Bölüm 15. Nesnelerin İnterneti
15.1. ThingSpeak
15.2. ThingSpeak’e Oda Sıcaklığın Gönderilmesi
15.3 ESP8266 ve ThingSpeak
15.4. Tweet Atmak
15.5. ESP8266 Modülün Bağımsız Olarak Blynk ile Kullanımı
15.6. ESP8266 ile Blynk’e Sıcaklık Verilerin Gönderimi
15.7. Ubidots
15.8. Ubidots ve ESP8266
15.9. Ubidots Uygulamalar
15.9.1. ESP8266 ile Birden Fazla Sensör Değerin Gönderilmesi
15.9.2. ESP8266 ile Ubidots’tan Değer Okuma
15.9.3. ESP8266 ile Anormal Sıcaklık Değerlerin Eposta ile Gönderilmesi
15.9.4. ESP8266 ile Anormal Nabız Değerlerin SMS ile Gönderilmesi
15.10. Özet
15.11. Çalışma Soruları
 

Kaynakça

Dizin

 


 

Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik Bilimsel ve Üniversite Ders Kitaplarında Papatya Bilim Yayınevi