PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM academic and technical book publisher

   akademik, bilimsel ve üniversite ders kitapları, bizim, işimiz...


< üniversite yayıncılığı > farkımız, kitaplarımızda; academic and technical book publisher


 Hakkımızda        Kitapların Listesi       Basılacak Kitaplar       Satış/Dağıtım       e-Kitap Projesi       Bizimle Çalışmak      Kurumsal Hizmetler       İletişim


 

 Ana Sayfa

 

Hakkımızda


e-Kitap Projesi


Kitapların Listesi

Basılacak Kitaplar

Satış/Pazarlama


Bizimle Çalışmak


İletişim/Bize Ulaşın


Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

Türkiye'nin İnternet Kitapçısı

www.tdk.com.tr

Fiyat Listesi (PDF)

Kağan KOCATEPE kitap

Hamilelik Kitapları

Kağan KOCATEPE kitap

Kitapların Tüm Listesi

Açıklamalı Kitap Listesi

e-Kitap Çalışmalarımız

Türkiye'de "e-Kitap/e-Book" Araştırması ve Uygulaması. Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.

Akademik/periyodik dergi çıkartıyoruz. Ayrıntı için buraya tıklayınız.

Kitap Ana Dağıtım:

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52 97

cagaloglu@papatya.gen.tr

 

 

Kamuoyuna Duyuru!

"üçnokta dergisi" editörü ve şair olarak da bilinen emekli astsubay Başçavuş "Cenk Gündoğdu"nun yayınevimizle herhangi bir iş ilişkisi yoktur ve olmamıştır. Yayınevimize karşı yaptığı etik olmayan davranışı nedeniyle kamuoyuna bildirilme gereği duyulmuştur. Edebiyat dünyasına önemle duyurulur.

 

 

Toplantı ve Sunum Teknikleri

Dr. Erhan SARIDOĞAN

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-56-4

Eylül 2012, 120 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.                şimdiden satın al


Bu kitapta önce büyük ve küçük ölçekli toplantılar tanıtılıp, özellikle kurumiçi toplantıların nasıl planlanacağı, toplantılarda nasıl davranılacağı ve böylesi toplantıların yönetiminde nelere dikkat edilmesi gereken kuralla ele alınmıştır. Ayrıca sunumların hazırlanmasından verilişine kadar yapılması gerekenler de ele alınmaktadır.

Teknik, sosyal, siyasal içerikli, bilimsel çeşitli alanlarda yönetim, iş, bilgi paylaşım, eğitim gibi amaçlarla bir grup insan bir araya gelerek toplantılar yapmaktadır. Takım çalışması ve proje tabanlı örgütlenmelerin organizasyonların çoğaldığı günümüzde toplantıların önemi ve kullanımı artmıştır. Öyle ki günümüzün modern iş yaşamının önemli bir bölümünü toplantılar oluşturmaya başlamıştır. Yararlı olduğu kadar pahalı bir iletişim ve yönetim aracı olan toplantı, katılımcı sayısının ve sürenin artmasına bağlı olarak, zaman ve işgücü bakımından daha da pahalı hale gelebilir.

Kurum, kuruluş ya da işletmelerin gelecek için önemli kararlar almaları, insanların yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi, gerek yönetim gerekse yürütme ile ilgili çeşitli konularda verim artırımı ve sorun çözümüne yönelik bilgi ve görüş alışverişinde bulunulması toplantılarla sağlanmaktadır. Büyük işletmelerde olmazsa olmaz araçlardan biri olan toplantılar, iyi kullanılmadıkları takdirde, katılımcılar ve yöneticiler için önemli miktarda zaman ve emek kaybına neden olur. Toplantı kültürü diyebileceğimiz evrensel kurallar bütünlüğü içinde, farklı görüşlerin tartışıldığı toplantılarda, uzlaşma, toplantılar için hem en önemli amaç, hem de elde edilebilecek en değerli sonuçtur.

Toplantılar, her düzeydeki çalışanların katılımıyla yapılabilirler. Örgüt yapısı içinde yükseldikçe toplantılarda geçen zaman da artar. Bu kişilerin sahip oldukları en değerli ve geri alınamaz varlığın, yani zamanın önemli bir bölümü toplantılarda geçer. İyi planlanmamış, iyi hazırlanılmamış, iyi yönetilmeyen toplantılar, insanlar için bu en değerli kaynağın boşa harcanmasına neden olabilir.

Toplantılardan arzu edilen verimin alınabilmesi için, yeterince önceden hazırlık yapılması, kişilerin zamanında bir araya getirilmesi, fikir üretilmesinin ve hızlı karar alınmasının sağlanması, belirli kurallar içinde kalarak disiplinli bir yönetimin gerçekleştirilmesi şarttır.

Toplantıya katılmak kadar bir fikri savunmak, düşünceleri en iyi şekilde karşı gruba aktarmak da önemlidir. Günümüzde bu aktarımın en etkili yolu, başarılı bir sunumdan geçer. Etkili konuşma yanında görsel malzemelerin kullanımı ile gerçekleştirilen sunum, hem konuşmacıya rahatlık sağlar, hem de izleyenlere. Üzerinde konuşulacak konu hakkında sunu hazırlamak, bilgileri bu şekilde paylaşmak, artık herkes için yararlı ve ortak bir anlayış haline gelmiştir. Bu önemli aracın kullanımına ilköğretim de bile yer verilmektedir. Artık öğretmenler ilköğretimin ilk yıllarında çocuklara sunu hazırlama şeklinde ödevler vermekte, çalışma konularının sınıfta sunum yaparak anlatılmasını istemektedirler.

Biz bu kitabımızda, büyük ve küçük ölçekli toplantıları tanıtıp, özellikle kurum içi toplantıların nasıl planlanacağını, toplantılarda nasıl davranılacağını, bu toplantıların yönetiminde nelere dikkat edileceğini anlatacağız. Toplantıların vazgeçilmezi haline gelen sunumların hazırlanmasından verilişine kadar yapılması gerekenleri de ele alacağız. Toplantılarda yapılmaması gerekenlere de dikkat çekeceğiz.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; kitap satış ---> www.tdk.com.tr 


İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

Bölüm 1. TOPLANTI NEDİR?

     1.1.  Toplantı Nedenleri

     1.2.  Toplantının Önemi

     1.3.  Toplantı Amaçları ve Sonuçları

     1.4.  Toplantı Türleri

              1.4.1.  Yönetim Toplantıları

              1.4.2.  İş Toplantıları

              1.4.3.  Bilgi Paylaşım Toplantıları

              1.4.4.  Eğitim Toplantıları

              1.4.5.  Bilimsel Toplantılar

     1.5.  Özet

 

Bölüm 2. TOPLANTI HAZIRLIĞI

2.1.  Planlama

2.1.1.  Gündem

2.1.2.  Katılımcılar

2.1.3.  Zaman Planlaması

2.1.4.  Yer Planlaması

2.2.  Bildirim

2.2.1.  Bildirim Şekli

2.2.2.  Bildirim Yapılacaklar

2.2.3.  Bildirimin İçeriği

2.3.  Bireysel Hazırlık

2.4.  Salon Hazırlığı

2.5.  Özet

 

Bölüm 3. TOPLANTININ YAPILIŞI

3.1.  Salon Düzeni

3.2.  Güvenlik Önlemleri

3.3.  Süre

3.4.  Toplantı Hizmetleri

3.4.1.  Karşılama

3.4.2.  Çevirmenlik

3.4.3.  Kayıt

3.4.4.  Servis

3.5.  Uzaktan Sesli veya Görüntülü Görüşme

3.6.  Genel Toplantı Kuralları

3.7.  Özet

 

Bölüm 4. KATILANLAR

4.1.  Büyük Toplantı Katılımcıları

4.1.1.  Yönetici veya Sunucu

4.1.2.  İzleyiciler

4.1.3.  Konuşmacı veya Sunumcular

4.2.  Küçük Toplantı Katılımcıları

4.2.1.  Toplantı Yöneticisi

4.2.2.  Kayıtçı

4.2.3.  Katılımcılar

4.2.4.  Sunumcular

4.3.    Özet

 

Bölüm 5. TOPLANTININ SONLANDIRILMASI

5.1.  Özetleme

5.2.  Toplantı Tutanağı

5.3.  Eylem Listesi

5.4.  Dağıtım

5.5. Özet

 

Bölüm 6. GÖRSEL SUNU

6.1.  Sunu nedir?

6.1.1.  Bilgilendirme Sunumu

6.1.2.  Raporlama Sunumu

6.1.3.  Onay Alma Sunumu

6.1.4.  Pazarlama Sunumu

6.1.5.  Eğitim Sunumu

6.2.  Sunu Hazırlıkları

6.2.1.  Araç Seçimi

6.2.2.  Düşünsel Hazırlık

6.2.3.  Kaynakların Toplanması

6.2.4.  Kurgu

6.2.5.  Plan

6.2.6.  Soyutlama

6.2.7.  Zamanlama

6.3.  Görsel Sununun Hazırlanması

6.3.1.  Şablon

6.3.2.  Yazılar

6.3.3.  Resimler

6.3.4.  Şekiller

6.3.5.  Hareketli Etkiler

6.3.6.  Konuşma Metni

6.3.7.  Sunu Dosyaları

6.3.8.  Prova

6.3.9.  Paylaşım İzninin Alınması

6.3.10.  Genel Değerlendirme

6.4.  Sunumun Yapılışı

6.4.1.  Sunum Öncesi Son Hazırlık

6.4.2.  Dış Görünüş

6.4.3.  Konuşma Tekniği

6.4.4.  Beden Dili

6.4.5.  Kişisel Tanıtım

6.4.6.  Anlatım

6.5.  Bitiş

6.5.1.  Amaçların Vurgulanması

6.5.2.  Sorular

6.6.  Beş Dakikalık Sunum

6.7.  Değerlendirme

6.8.  Genel Hatalar

6.9.    Özet

 

Bölüm 7. TOPLANTILARDA NELER YAPILMAMALIDIR?

7.1.  Planlama

7.2.  Toplantı Salonu

7.3.  Toplantının Yapılışı

7.4.  Toplantının Yönetimi

7.5.  Toplantı Sonrası

7.6.  Özet

 

Kaynakça

 


Mühendislik kitaplarımızı incelemek için buraya tıklayınız.


Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları