Üniversite Fizik Kitapları

Türkiye'de ve dünyada en çok okunan üniversite fizik kitapları

 

 

Üniversitelerde öğrecilerin en çok zorlandığı konuların başında fizik dersleri gelmektedir. Öyle ki birçok öğrencinin hemen hemen tüm derslerin verip 1. sınıftaki fizik veya matematik derslerinden kaldığı görünmektedir. Fizik dersleri, aslında derste anlatılanlar ile yetinilmeyip güzel kitaplar ile çalışılırsa kolayca öğrenilebilir. Böylece hem derslerinden başarılı olunur hem de doğal yaşam ve mesleki yaşamında öğrencilerin çok işine yarar; fizik doğanın matematiksel ifadesidir.

Üniversite fizik kitabı denilince, üniversite öğretiminde en çok kullanılan fizik kitapları, bu sayfada tanıtılmaya çalışılmıştır. Kitap kapaklarından da görüleceği gibi "Üniversite Fiziği, Hugh D. Young", "Serway Fizik, Raymond A. SERWAY", "Fiziğin Temelleri, Jearl WALKER" ve "Modern Yaklaşımla Üniversiteler için Fizik, Nuri Demirdağ" adlı kitaplardır.

 

 

Bu kitabı incelemek için buraya tıklayınız.

Üniversite Fiziği Kitabı

Hugh D. Young

Üniversite Fiziği Cilt 1

Sears ve Zemansky

Üniversite Fiziği ilk olarak  Francis W. Sears ve Mark W. Zemansky tarafından 1949 yılında University Physics olarak basılmış ve günümüze kadar geçen 60 yıl içinde yenilenerek dünyanın dört bir yanında Fen ve Mühendislik eğitimi alan milyonlarca üniversite öğrencisinin hayatına yön vermiştir.

Bu kitap, son yıllardaHugh D. Young ve Roger A. Freedman tarafından yeniden kaleme alınan ve Sears ve Zemansky's University Physics olarak bilinen eserin 12. baskısının Türkçe'ye çevirisidir. Yazarlar tarafından da belirtildiği gibi, Üniversite Fiziği diferansiyel ve integral hesaplama (kalkülüs) tabanlı bir Fizik eğitimine yönelik olup Fen ve Mühendislik eğitiminin çok yönlü olarak değişimine ve gelişimine temel teşkil ederek faydalı olacaktır.
İçindekiler: Mekanik, Dalgalar/Akustik, Termodinamik

Üniversite Fiziği Cilt 2

Sears ve Zemansky

Üniversite Fiziği ilk olarak Francis W. Sears ve Mark W. Zemansky tarafından 1949 yılında University Physics olarak basılmış ve günümüze kadar geçen 60 yıl içinde yenilenerek dünyanın dört bir yanında Fen ve Mühendislik eğitimi alan milyonlarca üniversite öğrencisinin hayatına yön vermiştir.


Bu kitap, son yıllardaHugh D. Young ve Roger A. Freedman tarafından yeniden kaleme alınan ve Sears ve Zemansky's University Physics olarak bilinen eserin 12. baskısının Türkçe'ye çevirisidir.


Yazarlar tarafından da belirtildiği gibi, Üniversite Fiziği diferansiyel ve integral hesaplama (kalkülüs) tabanlı bir Fizik eğitimine yönelik olup Fen ve Mühendislik eğitiminin çok yönlü olarak değişimine ve gelişimine temel teşkil ederek faydalı olacaktır
.

 

 

Bu kitapları incelemek için buraya tıklayınız.

Serway Fizik Kitapları

Raymond A. SERWAY

Serway Fizik 1

Mekanik, Mekanik Dalgalar ve Termodinamik

Bu kitabın temel amacı, fiziğin temel kavram ve ilkelerini öğrencilere açık ve mantıklı bir şekilde vermek ve gerçek yaşamdaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içerisinde fiziğin temel ilke ve kavramlarının anlaşılırlığını sağlamaktır. Bu amaçlara ulaşmak için, kitabın içeriği sağlam fiziksel tartışmalar üzerine kurulmuştur. Aynı zamanda, öğrencilere fiziği sevdirmek için, fiziğin mühendislik, kimya ve tıp gibi diğer bilim dalları üzerindeki rolü, pratik örneklerle gösterilmeye çalışılmıştır.

Serway Fizik 2

Elektrik ve Manyetizma - Işık ve Optik

Serway Fizik 2'de elektrik ve manyetizma ile ışık ve optik konuları ele alınmıştır.

SERWAY Fizik 3

Modern Fizik

Bu kitabın amacı, fiziğin temel kavram ve prensiplerini öğrenciye açık ve mantıklı bir şekilde vermek ve gerçek dünyadaki ilginç uygulamalarla birlikte geniş bir bakış açısı içinde fiziğin temel prensip ve kavramlarının anlaşılırlığını sağlamaktır. Bu amaçlara ulaşmak için, kitabın içeriği sağlam fiziksel tartışmalar üzerine kurulmuştur. Aynı zamanda, öğrencilere fiziği sevdirmek için, fiziğin mühendislik, kimya ve tıp gibi diğer bilim dalları üzerindeki rolü, pratik örneklerle gösterilmeye çalışılmıştır.

 

Serway Fizik Cilt 1. Problem Çözümleri

Bu kitap, Serway ve Beichner’den “Fen ve Mühendislik için Fizik 1” adı ile çevrilen Fizik 1 ders kitabının içerisinde bulunan problemlerin çözümlerini içermektedir.
Problemlerin yaklaşık %30’u yenidir. Bazılarının GOAL adı ile “ayrıntılı” çözümleri verilmiştir.

 

Serway Fizik Cilt 2. Problem Çözümleri

Bu kitap, beşinci baskısı 2000 yılında yapılan Serway ve Beichner’den “Fen ve Mühendislik için Fizik” adı ile çevirdiğimiz ders kitabının problem çözümlerini içermektedir. Problemlerin yaklaşık %30’u yenidir. Bazılarının GOAL adı ile “ayrıntılı” çözümleri verilmiştir.

 

 

Bu kitapları incelemek için buraya tıklayınız.

Fiziğin Temelleri

Jearl WALKER

Fiziğin Temelleri 1. Kitap

...

Fiziğin Temelleri 2. Kitap

...

Fiziğin Temelleri 3. Kitap

...

Fiziğin Temelleri (1. Kitap için)

Öğrenci Çözüm Kitabı

...

 

 

 

Fiziğin Temelleri (2 ve 3. Kitaplar için)

Öğrenci Çözüm Kitabı

...

 
   

Modern Yaklaşımla Üniversiteler için Fizik 1

Nuri Demirdağ

Bu kitap takımı (2 Cilt) üniversitelerde okutulan “fizik dersleri” için ciddi bir yardımcı kaynak niteliğindedir. Kitabın amacı, üniversite öğrencilerine fiziğin temel yapı taşlarını ve temel konularını resimlerle ve çizimlerle destekleyerek açık ve yalın bir şekilde öğretmektir. Kitapta, konuların kolayca anlaşılması amacıyla bolca çözümlü örnekler verilmiş olup örneklerin çözümü içim özel hazırlanmış renkli çizimler kullanılmıştır.  “Modern Yaklaşımla Üniversiteler için Fizik” kitabımız toplam 28 bölüm ve 2 cilt olarak düzenlenmiştir: Cilt 1, üniversitelerde okutulan “Fizik I”; Cilt 2 de “Fizik II” dersleri için düşünülmüş olup zengin bir içeriğe sahiptir. Böylesi zengin içerik, zengin çözülmüş örnekler ve sınama amaçlı çözülmemiş sorularla desteklenmiş fizik kitabı ile, artık, fiziğin temellerini anlayarak öğrenmek çok kolay olmaktadır. Kitapların içindekiler ana başlıklar ile aşağıdaki gibidir (Redaksiyon: Prof. Dr. R. Ömür AKYÜZ) :

Cilt I ~ Fizik I

Ölçü Sistemleri, Vektörler, Bir Boyutta Hareket, Düzlemde Hareket, Newton’un Hareket Yasaları, İş ve Enerji, Momentum Çarpışmalar ve Kütle Merkezi, Dönme Hareketi, Statik Denge, Basit Harmonik Hareket, Kütle Çekimi, Dalgalar, Akışkanlar, Sıcaklık ve Isı, Termodinamiğin Yasaları.

Modern Yaklaşımla Üniversiteler için Fizik 2

Nuri Demirdağ

Cilt II ~ Fizik II

Elektrik Yükü Kuvvet ve Alan (Elektrik Yükü, Coulomb Yasası, Elektrik Alanı), Gauss Yasası, Elektrik Potansiyeli, Kondansatörler, Elektrik Akımı ve Doğru Akım (DC) Devreleri, Manyetik Alan, Manyetik Alan Kaynakları, Elektromanyetik İndüksiyon, Alternatif Akım (AC) Devreleri, Maxwell Denklemleri ve Elektromanyetik Dalgalar, Işığın Yansıması: Aynalar, Işığın Kırılması: Mercekler; Işıkta Girişim.

-----

Bu kitap takımı (2 Cilt) üniversitelerde okutulan “fizik dersleri” için ciddi bir yardımcı kaynak niteliğindedir. Kitabın amacı, üniversite öğrencilerine fiziğin temel yapı taşlarını ve temel konularını resimlerle ve çizimlerle destekleyerek açık ve yalın bir şekilde öğretmektir. Kitapta, konuların kolayca anlaşılması amacıyla bolca çözümlü örnekler verilmiş olup örneklerin çözümü içim özel hazırlanmış renkli çizimler kullanılmıştır.  “Modern Yaklaşımla Üniversiteler için Fizik” kitabımız toplam 28 bölüm ve 2 cilt olarak düzenlenmiştir: Cilt 1, üniversitelerde okutulan “Fizik I”; Cilt 2 de “Fizik II” dersleri için düşünülmüş olup zengin bir içeriğe sahiptir. Böylesi zengin içerik, zengin çözülmüş örnekler ve sınama amaçlı çözülmemiş sorularla desteklenmiş fizik kitabı ile, artık, fiziğin temellerini anlayarak öğrenmek çok kolay olmaktadır. Kitapların içindekiler ana başlıklar ile aşağıdaki gibidir (Redaksiyon: Prof. Dr. R. Ömür AKYÜZ) :

Fizik Derslerinin Önemi 

Fizik dersileri daha 9. sınıfta iken eğitim öğretim yaşamımıza girir ve üniversite yıllarına kadar sürer. Üniversitelerde de fizik dersler oldukça önemlidir. Fizik konusunda en önemli unsur, "temelimizi ne kadar sağlam" oluşturursak önümüzdeki yıllarda da o kadar rahat ederiz, aynı zamanda sınavlarda fizik notlarımız o kada yüksek olur.

Fizikte konuların birçoğu birbiriyle ilişkilidir. Bu nedenle bir konuyu anlamadan diğer bir konuya geçmek iyi bir yaklaşım değildir. Kitaplar üzerinden öğrenme bu durumu da göz önüne almaktadır.