Sayısal Televizyon Tekniği

LCD, Plazma, DLP Televizyon Teknikleri

Prof. Dr. Avni MORGÜL

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-30-4 , Türkçe

2011, 300 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.


Sayısal Televizyon Tekniği PDF İndir      şimdi satın al


Bu kitapta sayısal (dijital) televizyon tekniği her boyutu ile ele alınmıştır. Televizyon sistemlerinin tarihçesi ve genel hatları gözden geçirildikten sonra ışık ve renk teorisi hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Her ne kadar birkaç yıl içinde tamamen terk edilecekse de halen kullanılmakta olduğundan ve televizyon tekniğinin temel kavramlarını anlamak için analog televizyon tekniğine bir bölüm ayrılmıştır. Televizyon gösterge elemanları (LCD, Plazma, DLP ve diğerleri) ve televizyon kameraları ile ilgili en son teknolojiler ayrı bölümlerde ele alınmıştır.

Sayısal görüntü ve ses işleme, kodlama ve iletim teknikleri, görüntü sıkıştırmada kullanılan standartlar (JPEG, MPEG, H264 ve diğerleri) kitabın asıl konularını teşkil etmektedir. Karasal, uydu, kablo ve İnternet sayısal TV yayın sistemleri (DVB) ve üç boyutlu televizyon konuları da kitapta geniş olarak anlatılmıştır.

Bu kitap, sayısal televizyonunun genel ilkelerini ve bu konudaki son gelişmeleri öğrenmek isteyen bütün teknik elemanların yararlanacağı kaynak niteliğindedir.

LED, Plazma, LCD Televizyon Tekniği; hemen herşeyi ile bu kitapta


         


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr                 şimdi satın al


 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
KISALTMALAR


Bölüm 1.
GİRİŞ
TELEVIZYONUN GEÇMİŞİ
TV SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ
KARASAL YAYIN SİSTEMLERİ
UYDU YAYIN SİSTEMLERİ
KABLOLU TELEVIZYON (CATV)
KAPALI DEVRE TELEVIZYONU (CCTV)
INTERNET TV (IPTV)
GÖRÜNTÜLÜ TELEFON (VIDEOPHONE) VE CEP TELEFONLARI
ÖZET
SORULAR


Bölüm 2.
IŞIK VE RENK
GİRİŞ
IŞIK
IŞIGIN ÖLÇÜLEBİLİR BÜYÜKLÜKLERI
Işik Şiddeti (Radiant Intensity)
Işik Akısı (Luminous Flux)
Aydınlık Seviyesi (Illuminance)
Parıltı veya Parlaklık (Luminance)
Optik İşlemler
RENK
ÖZET
SORULAR


Bölüm 3. ANALOG TELEVİZYON TEKNİĞİ
GÖRÜNTÜNÜN ELEKTRIKSEL İŞARETE DÖNÜŞTÜRÜLMESI
TARAMA
SATIR SAYISI
RESIM TEKRARLAMA HIZI
GEÇMELI TARAMA
AYIRICILIK VEYA ÇÖZÜNÜRLÜK (Resolution)
FREKANS BAND GENIŞLİGİNİN HESABI
VIDEO İŞARETI
GÖRÜNTÜDEKI BOZULMALAR
DOĞRU AKIM YENİLEMESİ
EŞZAMANLAMA İŞARETLERI
DOGRUSAL OLMAYAN BOZULMALAR
GAMA DÜZELTMESI
VIDEO İŞARETİNİN ANALİZİ
RENKLI TELEVIZYON
UYUMLULUK
RENKLİ RESMİN KODLANMASI
NTSC SİSTEMİ
RENK İŞARETİNİN SPEKTRUMDA YERLEŞTİRİLMESİ
RENK TAŞIYICI FREKANSININ SEÇIMI
NTSC KODLAMA DEVRESI
PAL SİSTEMİ
SECAM SİSTEMİ
DIĞER ANALOG SİSTEMLER
MAC YAYIN SİSTEMİ
PAL+
ÖZET
SORULAR


Bölüm 4. GÖSTERGE ELEMANLARI
GİRİŞ
YENI GÖSTERGE SİSTEMLERİ
SIVI KRISTAL GÖSTERGE ELEMANLARI (LCD)
OLED GÖSTERGE ELEMANLARI
PLAZMA GÖSTERGE ELEMANLARI
ELEKTROLÜMINESANS GÖSTERGE ELEMANLARI
ALAN EMİSYONLU TÜPLER (FET: Field Emission Tubes)
YÜZEY-ELEKTRON YAYILIMLI GÖSTERGE (SED)
MIKRO-AYNA SİSTEMİ (DLP)
LCD PROJEKSIYON SİSTEMLERİ
ÖZET


Bölüm 5. TELEVİZYON KAMERASI
DİYOT DİZİLİ SİSTEMLER
YÜK BAĞLAŞMALI (CCD) SİSTEMLER
CCD İÇİNDE YÜK ILETIMI
Üç Fazlı Sistem
Iki Fazlı Sistem
CCD GÖRÜNTÜ DÜZENLERİ
Çizgisel Görüntü Elemanları (Line Scan Image Sensor)
İki Boyutlu CCD Görüntü Elemanları
Aktarma Hızı
CCD Kameraların Ayırıcılığı (Resolution)
CCD KAMERALARIN KUSURLARI
Düşey Yayılma (Vertical Smear)
Patlama (Blooming)
CMOS GÖRÜNTÜ ELEMANLARI
DIGER TEK ELEMANLI RENKLİ KAMERALAR
ÖZET
SORULAR


Bölüm 6.
SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ
GİRİŞ
SAYISAL SİSTEM NEDIR?
SAYISAL SİSTEMLERİN YARARLARI
SAYISAL SİSTEMLERİN GELİŞMESİ
ANALOG SINYALLERIN SAYISALLAŞTIRILMASI
GÖRÜNTÜNÜN SAYISALLAŞTIRILMASI
GÖRÜNTÜ FORMATLARI
CCIR-601 FORMATI (D1 FORMATI)
YÜKSEK TANIMLI TELEVIZYON (HDTV)
STANDART TANIMLI TELEVIZYON
DÜŞÜK AYIRICILI STANDARTLAR
SIF Formatı (Source Independent Format)
CIF Formatı (Common Intermediate Format)
QCIF Formatı (Quarter CIF)
SAYISAL GÖRÜNTÜ SIKIŞTIRMA
GÖRÜNTÜ IŞLEMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Ayrık Kosinüs Dönüşümü (DCT)
Tamsayılı Dönüşüm (Integer Transform)
HAREKET KESTIRIMI
DEGIŞKEN UZUNLUKLU KODLAMA (Variable Length Coding - VLC)
HATA BULMA VE DÜZELTME YÖNTEMLERI
Enerji Dagitici (Energy Dispersal, Randomizer)
Reed-Solomon Kodlamasi (Dis Kodlama)
Harmanlayici (Interleaver)
Evrişimli Kodlama (Convolutional Coding)
ÖZET
SORULAR


Bölüm 7. SAYISAL GÖRÜNTÜ SIKIŞTIRMA STANDARTLARI
JPEG STANDARDI
CCITT H.261 STANDARDI
MPEG-1 STANDARDI
Resimiçi (Intraframe) Sıkıştırma Modu
Resimlerarasiı(Interframe) Sıkıştırma Modu
MPEG-2 STANDARDI
MPEG-4 STANDARDI
MPEG-7 STANDARDI
H264 STANDARDI
DIGER STANDARTLAR
TV SİSTEMLERİ VE ÇOKLUORTAM (MULTIMEDYA)
MHP (Multimedia Home Platform )
GEM (Globally Executable MHP)
ADB (Advanced Digital Broadcast)
MCP (Multimedia Car Platform)
MPEG-21
ÖZET
SORULAR


Bölüm 8. SAYISAL SES İLETİMİ
GIRIS
DARBE KOD KIPLEMESI (PCM)
SAYISAL SES KODLAMASINDA KULLANILAN SIKIŞTIRMA YÖNTEMLERI
SESIN PERDELEME ÖZELLIGI
ALGILAMA KODLAMASI
FREKANS UZAYI KODLAMASI
PENCERE ANAHTARLAMASI
DINAMIK BİT ATAMA
MPEG SES KODLAMA STANDARTLARI
ISO/MPEG-1 Ses Kodlaması
I. ve II. Seviye
III. Seviye
Çerçeve ve Çoklama
ÇOK KANALLI MPEG KODLAMA
MPEG-2 Çok Kanalli Ses Kodlaması
MPEG-4 Ses Kodlaması
DOLBY AC-3 SES KODLAMASI
ÖZET
SORULAR


Bölüm 9.
SAYISAL KİPLEME (MODÜLASYON)
GİRİŞ
DİKGEN GENLİK KIPLEMESI - QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
DİKGEN FAZ KAYDIRMA ANAHTARLAMASI - QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)
GENLİK - FAZ KAYDIRMA ANAHTARLAMASI - APSK (Amplitude - Phase Shift Keying)
COFDM KİPLEMESİ
COFDM'IN UYGULANIŞI
8-SEVIYELI VSB KIPLEMESI
ÖZET
SORULAR

Bölüm 10. SAYISAL TV İŞARETLERİNİN İLETİMİ
GİRİŞ
SAYISAL TV İŞARETLERİNİN ÇOKLANMASI
Program Kılavuzu
ŞİFRELEME VE KISITLI KULLANIM (Scrambling & Conditional Access)
ŞİFRELEME SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ
Transport Dizisini Şifreleme
Paketlenmiş Program Dizisini Şifreleme
KISITLI KULLANIM SİSTEMLERİNİN UYGULANMASI
ÖZET
SORULAR


Bölüm 11. SAYISAL TELEVIZYON YAYINI (DVB)
GİRİŞ
SAYISAL GÖRÜNTÜNÜN YAYINLANMASI
DVB-T YAYINLARI
Kipleme
DVB-T2
TEK FREKANSLI YAYIN (SFN: Single Frequencu Network)
DVB-H
DVB-S
DVB-S2
DVB-C
IPTV (Internet Protocol Television)
ÖZET
SORULAR


Bölüm 12. TELEVİZYON ALICILARI
GİRİŞ
ANALOG TV ALICILARI
SAYISAL TV ALICILARI
TUNER DEVRELERI
AYIRICI VE KODÇÖZÜCÜ
TÜMLEŞIK SAYISAL TV ALICISI
UYDU ALICISI
ÖZET
SORULAR


Bölüm 13. ÜÇ (3D) BOYUTLU TELEVİZYON
RENKLI GÖZLÜK (Analglyphic) YÖNTEMI
POLARIZASYONLU GÖZLÜK YÖNTEMI
ZAMAN ANAHTARLAMALI GÖZLÜK YÖNTEMI
PRIZMA MERCEKLI OTOSTEREOSKOPIK SİSTEM (Lenticular System)
HOLOGRAFIK GÖSTERGELER
HACIMSEL GÖSTERGELER (Volumetrik)
3B TV YAYIN STANDARTLARI
2D Arti Derinlik
Çok Yönlü Görüntü (Multiview)
ÖZET
SORULAR


Bölüm 14. TV SİSTEMLERİNDE ARAYÜZLER ve BAĞLANTI ELEMANLARI
GİRİŞ
ANALOG VIDEO ARAYÜZLERİ
SCART
S-VIDEO
BİLEŞEN (Component) VIDEO
VGA (DB-15)
SAYISAL VIDEO ARAYÜZLERİ
SDI (Serial Digital Interface)
TS-ASI (Transport Stream Asynchronous Serial Interface)
LVDS (Low Voltage differential Signalling)
DVI (Digital Visual Interface)
DVI (Digital Video Connector)
FIREWIRE BAĞLANTISI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
UDI (Unified Display Interface )
USB (Universal Serial Bus)
SD (Secure Digital) ve MIKRO SD KART BAGLANTISI
YÜKSEK HIZLI SERI ILETIM STANDARTLARI
ASI (Asynchronous Serial Interface)
SMPTE STANDARTLARI
ÖZET
SORULAR


KAYNAKÇA
SÖZLÜK
DiZiN


Konuyla ilgili akademik kitaplar ve üniversite ders kitapları:

Elektronik Devre Elemanları - Prof. Dr. Avni MORGÜL

Elektronik Devreler - Prof. Dr. Avni MORGÜL

Elektronik Devrel Elemanları ve Devreleri - Dr. Sungur AYTAÇ

Mikrodalga Tekniği - Dr. Serkan ŞİMŞEK, Doç. Dr. Cevdet IŞIK, Prof. Dr. Ercan TOPUZ

İşyeri-Fabrika Tasarımı ve Yerleşim Düzeni - Prof. Dr. Kenan ÖZDEN ve Prof. Dr. Sami ERCAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş - Editör: Dr. Rifat ÇÖLKESEN

Sayısal Televizyon Tekniği - Prof. Dr. Avni MORGÜL

Elektronik Mühendisliğine Giriş -  Editörler: Prof. Dr. Ali OKATAN ve Prof. Dr. Mahmut ÜN

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş - Prof. Dr. Avni MORGÜL

Robot Tekniği - Asım KURTOĞLU (Akademisyen)

Elektromagnetik Alan  Teorisi: Çözümlü Problemler - Gökhan UZGÖREN ve Alinur BÜYÜKAKSOY

Elektromagnetik Dalga Teorisi  Çözümlü Problemler - Prof.Dr. Gökhan UZGÖREN ve Prof. Dr. AlinurBÜYÜKAKSOY

Elektrik Enerji Sistemleri Cilt 1:  Sürekli Çalışma Durumları - Prof.Dr. Nariman ŞERİFOĞLU
Elektrik Enerji Sistemleri: Cilt 2: Kısa Devre Olayları - Prof.Dr. Nariman ŞERİFOĞLU

Lojik Devre Tasarımı - Dr.Taner ARSAN ve Dr. Rifat ÇÖLKESEN

8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları - Dr. A. Turan ÖZÇERIT, Murat ÇAKIROGLU ve Cüneyt BAYILMIŞ

PIC18 Mikrodenetleyicisi ve CompactFlash Bellek Kartı Projeleri - Prof. Dr. Doğan İBRAHİM

Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik Bilimsel ve Üniversite Ders Kitaplarında Papatya Yayıncılık Eğitim