Kurumsal Bilgi Güvenliği

Dr. Mehmet KARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  farkımız, kitaplarımızda...

 

ISBN: 978-605-9594-50-9, Eylül 2018

344 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.


Kurumsal Bilgi Güvenliği PDF İçindekiler         şimdi satın al


   farkımız kitaplarımızda...             tüm üniversiteler bu kitapları okutuyor...  

Bu kitap bir kurumda güvenli bir bilgi sistem alt yapısı kurulması için gerekli olan yönetimsel ve teknik konuların tamamını bütüncül bir bakış açısı ile ele almaktadır. Kurumlardaki bilgiler ve iş süreçleri hızlı bir şekilde kağıt ortamından sayısal ortam aktarılmaktadır. Sayısal ortama aktarılan bilgilerin gizlilik seviyelerine uygun olarak sınıflandırılması,  korunması ve verilere yönelik tehditlerin çıkarılması için kullanılan risk analizi yöntemleri ele alınmıştır. Kurum içerisinde güvenliğin zayıf halkalarından biri olan kullanıcıların bilgi güvenliği konularında bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması için yapılması gerekenler anlatılmıştır.

Toplam bilgi güvenliği altyapısının oluşturulması ve değerlendirilebilmesi için bilgi sistem yöneticisi ve uzmanlarının bilmesi gereken kimlik doğrulama, erişim kontrolü, haberleşme güvenliği, kriptoloji gibi temel konular ayrıntılı olarak ele alınmıştır.  Diğer sistemlerde olduğu gibi fiziksel güvenlik bilgi istemleri için de büyük önem taşımaktadır. Sunucuların sürekli bir şekilde çalışabilmesi için fiziksel erişim, yangın söndürme, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin nasıl yapılandırılması gerektiği ayrıntılı olarak açıklamıştır. İş sürekliliği ve felaketten kurtarma ile bilgi sistemleri durdurmaya ve kesintiye uğratmaya yönelik tehditlerin neler olabileceği ve bunlara karşı alınabilecek önlemler incelenmiştir.

Yönetimsel konular yanında, internet ve kurumsal bilgisayar ağlarının temelini oluşturan OSI referans modeli ve bu modelde yer alan, ağ ve sınır güvenliği teknoloji ve cihazları da derinlemesine ele alınmıştır.  Hali hazırdaki cihaz ve teknolojilerin güvenli kullanımı yanında kurumda geliştirilecek ürünlerin güvenlik bakış açısı ile oluşturulabilmesi için ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Bilgi sistemleri üzerinden işlenen suçlar da her geçen gün artmaktadır. Bu konuda çıkarılan yasalar, yaşanan önemli olaylar, adli bilişim delil toplama ve etik konuları ele alınmıştır.

Bilgi güvenliği kurumsal düzeyde hem teknik hem de yönetimsel yönleriyle ele alınarak kurumda tam güvenliğin sağlanması hedeflenmektedir. Bu hali ile bilgi sistem uzmanları ve yöneticileri için temel başvuru kaynağı niteliğinde olup, üniversitelerde Ağ Güvenliği, Siber Güvenliğe Giriş, Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji,  Bilgi Güvenliği Yönetimi dersleri için kaynak kitap niteliğindendir.


      


 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

Bölüm 1. Bilgi Sistemleri Güvenlik Yönetimi

1.1. Güvenlik Yönetimi Kavramları    15

1.2. Güvenlik Kontrolünün Amaçları   16

1.3. Bilgi Sınıflandırma       17

1.3.1. Bilgi Sınıflandırmanın Amaçları ve Yararları   17

1.3.2. Bilgi Gizlilik Seviyeleri     18

1.3.3. Bilgi Sınıflandırma Kriterleri           19

1.3.4 Gizlilik Seviyeli Bilgilerin Dağıtımı   20

1.3.5. Bilgi Sınıflandırma Rolleri 20

1.4. Güvenlik Politikası       22

1.5. Roller ve Sorumluluklar25

1.6. Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi     26

1.7. Güvenlik Bilinçlendirmesi           36

1.8. Özet

1.9. Çalışma Soruları

Bölüm 2. Erişim Kontrolü ve Kimlik Doğrulama

2.1. Prensipler (İlkeler)

2.1.1. Bilmesi Gereken Prensibi   41

2.1.2. Geçmiş Değerlendirmesi    42

2.1.3. Erişim Matrisi    42

2.2. Erişim Kontrolü Tekniklerinin Özellikleri ve Uygulanabilirliği  44

2.3. Mevcut Erişim Kontrolü Teknikleri             44

2.3.1. Erişim Kontrolü Listeleri   44

2.3.2. Yetenek Listeleri 46

2.3.3. Yetki İlişkileri    46

2.4. Geliştirilen Erişim Kontrol Teknikleri         47

2.4.1 Şifreleme Tekniği47

2.5. Erişim Kontrolü Tekniklerinin Özellikleri ve Uygulanabilirliği  47

2.5.1. İsteğe Bağlı Erişim Kontrolü            48

2.5.2. Zorunlu Erişim Kontrolü   49

2.5.3. Rol Temelli Erişim Kontrolü            51

2.6. Erişim Kontrol Türleri  53

2.6.1. Önleyici/Yönetimsel          54

2.6.2. Önleyici/Teknik  54

2.6.3. Önleyici/Fiziksel 54

2.6.4. Algılayıcı Yönetimsel        54

2.6.5. Algılayıcı/Teknik55

2.6.6. Algılayıcı/Fiziksel             55

2.7. Kimlik ve Kimlik Doğrulama       55

2.7.1. Parola  55

2.7.2. Biometrikler       58

2.7.3. Tek Noktadan Giriş (Single Sign On-SSO)      60

2.7.4. Kerberos            61

2.7.5. SESAME           68

2.8. Erişim Kontrol Metodolojileri      68

2.8.1. Merkezi Erişim Kontrolü   68

2.8.2. Dağıtık Erişim Kontrolü    69

2.9. Erişim Kontrolü İle İlgili Konular69

2.10. Özet

2.11. Çalışma Soruları

 

Bölüm 3. OSI Başvuru Modeli ve Ağ Teknolojileri

3.1. Teknik Kavramlar         71

3.1. Protokoller     72

3.2. OSI Başvuru Modeli     72

3.2.1. OSI’nin Katmanları           74

3.2.1.1. Fiziksel Katman        75

3.2.1.2. Veri Bağlama Katmanı             76

3.2.1.3. Ağ Katmanı77

3.2.1.4. İletim Katmanı          77

3.2.1.5. Oturum Katmanı       78

3.2.1.6. Sunu Katmanı           78

3.2.1.7. Uygulama Katmanı    78

3.3. TCP/IP Model79

3.3.1. Uygulama Katmanı           80

3.3.2. İletim Katmanı   81

3.3.3. İnternet Katmanı 82

3.3.4. Ağ Erişim Katmanı           85

3.4. Güvenliği Genişleten ve Güvenlik Odaklı Protokoller 85

3.5.Veri Ağları Temelleri     86

3.6.Veri Ağları Teknolojileri88

3.6.1. Yerel Alan Ağı Teknolojileri            88

3.6.1.1. Yerel Alan Ağı İletim Protokolleri          91

3.6.1.2. LAN İletim Metotları 92

3.6.1.3. LAN Topolojileri       93

3.6.1.4. LAN Cihazları           95

3.6.2. Geniş Alan Ağı Teknolojileri            97

3.6.2.1. WAN Protokol ve Topolojileri  97

3.6.3. Uzak Erişim Teknolojileri  99

3.6.4. Kablosuz İletişim Teknolojileri         102

3.6.4.1. Kablosuz Yerel Alan Ağı Güvenliği         104

3.6.4.2. Bluetooth Güvenlik Mekanizmaları          106

3.7. Bulut Bilişim Teknolojileri          107

3.7.1. Bulut Bilişim Servis Modelleri         109

3.7.1.1. Yazılım Servisi (SaaS)             109

3.7.1.2. Platform Olarak Servis (PaaS)  110

3.7.1.3. Altyapı Servisi (IaaS)111

3.7.2. Bulut Türleri      111

3.7.2.1. Genel Bulutlar           112

3.7.2.2. Özel Bulutlar            112

3.7.2.3. Melez Bulutlar          112

3.8. Mobil Bilişim Teknolojileri          112

3.8.1. GSM Temelleri   113

3.8.2. Akıllı Telefonlar 116

3.8.3. Android İşletim Sistemi     117

3.8.3.1. Android İşletim Sistemi Katmanları        117

3.8.3.2. Android Güvenliği    118

3.8.4. IOS İşletim Sistemi           122

3.8.4.1. IOS Katmanları         123

3.9. Özet

3.10. Çalışma Soruları

 

Bölüm 4. Bilgi Sistemlere Yönelik Ataklar 127

4.1. Keşif Saldırıları            127

4.1.1. Web Tabanlı Keşif ve Saldırı Araçları             128

4.2. Tarama Saldırıları         133

4.3. Açıklık Taraması          137

4.4. Giriş Yetkisi Kazanma   141

4.5. Fidyecilik Saldırıları     149

4.6. Servis Dışı Bırakma Saldırıları     153

4.7. Erişimi Devam Ettirme Saldırıları155

4.8. Sosyal Mühendislik Saldırıları      160

4.9. İçeriden Gelen Tehditler162

4.10. Özet

4.11. Çalışma Soruları

 

Bölüm 5. Kriptografi ve Ağ Güvenliği

5.1. Kriptografi Tanımları    165

5.2. Kriptografinin Tarihçesi168

5.3. Kriptografik Teknolojiler             170

5.3.1. Simetrik Anahtarlı Kriptoloji           170

5.3.1.1. DES           171

5.3.1.2. 3DES         173

5.3.1.3. International Data Encription Algorithms (IDEA)   173

5.3.1.4. Blowfish     173

5.3.1.5. CAST 128  174

5.3.1.6. Advanced Encryption Standard (AES)     174

5.3.2. Asimetrik Anahtarlı Kriptolama        175

5.3.2.1. RSA Algoritması       177

5.3.2.2. Diffie-Hellman Anahtar Değişimi            179

5.2.3.2. El Gamal    180

5.3.2.4 Eliptik Eğri 180

5.3.3. Açık Anahtar Kripto Sistem Algoritma Kategorileri        180

5.3.4. Sayısal İmzalar   181

5.3.4.1. Sayısal İmza ve Güvenli Özet Standardı   182

5.3.4. Kriptografik Ataklar          182

 5.4. Ağ Güvenliği Cihazları  184

5.4.1. Sanal Özel Ağ Cihazları (VPN)        184

5.4.1.1. VPN Türleri185

5.4.1.2. İkinci Katman VPN Tünelleri   185

5.4.1.3. IPSec Tabanlı VPN Bağlantı Türleri        186

5.4.1.4. IPSec Protokolleri     189

5.4.1.5. Güvenlik Politikası Veritabanı  193

5.4.1.6. Anahtar Yönetimi      196

5.4.1.7. IPSEC Protokollerinde Kullanılan Algoritmalar      197

5.4.2. Güvenlik Duvarları           199

5.4.2.1. Bastion Host             199

5.4.2.2. Paket Filtreleme Güvenlik Duvarları        199

5.4.2.3. Uygulama Katmanı Güvenlik Duvarları   200

5.4.2.4. Durumsal Güvenlik Duvarı       200

5.4.2.5. Dinamik Paket Filtreleme Güvenlik Duvarları        200

5.4.2.6. Çekirdek Vekil Sunucu            201

5.4.2.7. Yeni Nesil Güvenlik Duvarları  201

5.4.2.8. Güvenlik Duvarı Mimarileri     202

5.4.2.9. Ağ Adres Dönüşümü  203

5.4.3. Saldırı Tespit/Önleme Sistemleri       204

5.4.3.1. Ağ Tabanlı Saldırı Önleme Sistemleri      205

5.4.3.2. Sunucu Tabanlı Saldırı Önleme Sistemleri206

5.4.3.3. SÖS Algılama Yöntemleri        206

5.5. Özet

5.6. Çalışma Soruları

 

Bölüm 6. Güvenlik Mimarisi ve Modelleri

6.1. Bilgisayar Mimarisi       209

6.1.1. Merkezi İşlem Birimi        210

6.1.2. Bellekler            212

6.1.3. Giriş/Çıkış Yapıları           214

6.1.4. İşletim Sistemi    214

6.1.5. Yazılım ve Programlama   218

6.1.6. Dağıtık Mimari   219

6.2. Güvenli Mimari Gereksinimi        220

6.3. Önemli Güvenlik Koruma Mekanizmaları    221

6.4. Güvenlik Garanti Sistemleri         222

6.4.1. Ortak Kriterler    223

6.4.1.1. Ortak Kriterlerin İçeriği           225

6.4.1.2. Ortak Kriterlerin Yapı Taşları   226

6.4.1.3 Ortak Kriterlerin Tarafları         231

6.4.1.4. Akreditasyon ve Onay233

6.4.2. Yetenek ve Olgunluk Modeli ( CMMs)            234

6.4.3. Microsoft Güvenli Geliştirme Yaşam Döngüsü 236

6.4.4. OWASP SAMM Güvenlik Modeli    240

6.5. Özet

6.6. Çalışma Soruları

 

Bölüm 7. İş Sürekliliği ve Felaketten Kurtarım Planlaması

7.1. Tanımlar        244

7.2. İş Sürekliliği Planı        246

7.2.1. Sürekliliği Bozucu Olaylar 245

7.2.2. İş Sürekliliği Planlamasının Elemanları 

7.2.2.1. Kapsam ve Plan Başlatma         246

7.2.2.2. İş Etki Analizi           248

7.2.2.3. İş Sürekliliği Planı Geliştirme   252

7.2.2.4. Plan Onaylatma ve Gerçekleme 253

7.3. Felaketten Kurtarma Planı           254

7.3.1. Felaketten Kurtarma Planının Amaç ve Hedefleri

7.3.2. Felaketten Kurtarma Planı Süreçleri  254

7.3.2.1. Veri İşleme Sürekliliği Planlaması

7.3.2.2. Felaket Kurtarma Planı Bakımı 259

7.3.2.3. Test Belgelerinin Oluşturulması 259

7.3.2.4. Felaketten Kurtarım Planı Tipleri 

7.3.2.5. Felaketten Kurtarım Prosedürleri

7.4. İş Sürekliliği Standartları             262

7.5. Özet

7.6. Çalışma Soruları

 

Bölüm 8. İşletme Güvenliği

8.1. İdari Yönetim 266

8.1.1. Güvenlik ve Ağ Yönetimi  267

8.1.2. İzlenebilirlik       268

8.1.3. İşlem Sorumluluğu            269

8.1.4. Veri Kaçağı        269

8.2. Varlık İşletim Güvenliği Kontrolleri           270

8.2.1. Garanti Seviyeleri             270

8.2.2. Varlık Tanıma ve Yönetimi270

8.2.3. Sistem Kontrolleri             270

8.2.4 Giriş Çıkış Kontrolleri        271

8.2.5. Sistem Sıkılaştırma           271

8.3. Ağ Güvenliği Yönetim Konseptleri             272

8.3.1. Uzak Erişim Güvenlik Yönetimi       272

8.3.2. Saldırı Tespiti/Önleme ve Cevaplama272

8.3.3. Bilgisayar Olaylarına Müdahale Ekibi

8.3.3. Ağ Sürekliliği     274

8.3.4. Tek Nokta Hatasının Yönetilmesi      278

8.3.4.1. Kablolama Hataları         278

8.3.4.2. Topoloji Hataları            279

8.3.5. DDoS Engelleme Sistemi   279

8.4. Güvenlik Test ve Denetimleri       280

8.4.1. Bilgi Sistem Güvenlik Denetimi       283

8.4.2. Bilgi Sistemleri Sızma Testi             283

8.5. Özet

8.6. Çalışma Soruları

 

Bölüm 9. Yasalar, Uyumluluk ve Delil Toplama ve Etik

9.1. Siber Hukukun Değişik Yönleri    286

9.1.1. Etik     286

9.1.2. İnternet Mimarisi Yönetim Kurulu    288

9.2. Motivasyon, Fırsat ve Suç İşleme 288

9.2.1. Bilgisayar Korsanları ve Siber Saldırganlar

9.2.2 İşlem Güvenliği   291

9.3. Bilişim Suçlarını Hukuki Yönden Takip Etme 

9.3.1. Sorumluluk ve Sonuçları   295

9.4. Kanun Tipleri 296

9.5. Bilgisayar Suçlarını Soruşturma   301

9.5.1. Kanıt   302

9.5.2. Kanıtın Kabul Edilebilirliği303

9.5.3. Kanıt Türleri      303

9.6. Yasalar, Düzenlemeler ve Uyumluluk         306

9.7. Türk Ceza Kanunundaki Bilişim ve Bilişim Suçları

9.8. Özet

9.9. Çalışma Soruları

 

Bölüm 10. Fiziksel Güvenlik

10.1. Fiziksel Güvenliğe Yönelik Tehditler        312

10.2. Fiziksel Güvenlik Kontrolleri     313

10.2.1. Yönetimsel Kontroller     314

10.2.2. Çevresel ve Yaşam Güvenliği Kontrolleri

10.2.3. Yangın Tespiti ve Söndürme           319

10.2.4. Isıtma, Havalandırma ve Klima       323

10.2.5. Fiziksel ve Teknik Kontroller         324

10.2.6. Bilgisayar Envanter Kontrolü         330

10.2.7. Saklama Ortamı Gereksinimleri      331

10.3. Özet

10.4. Çalışma Soruları

 

Kaynakça

Dizin 


Akademik bilimsel ve üniversite ders kitaplarında Papatya Bilim Yayınevi