Nesneye Yönelik Yazılım Tasarımı ve Programlama

Behçet SARIBATIR (Ph. D)

 

 farkımız, kitaplarımızda... 

 

 

 

ISBN:978-975-9594-93-6, Ekim 2022

356 sayfa, (16x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.       şimdi satın al


Nesneye Yönelik Yazılım Tasarımı ve Programlama PDF indir


Bu kitabımızda, Güvenilirlik, Bakım Kolaylığı, Başarım ve İzlenebilirlik gibi önemli temel özelliklerin bulunduğu nitelikli yazılımların geliştirilmesinde kullanılan Nesneye Yönelik Yazılım Geliştirme yöntemleri ve C++ Programlama Dili’nin Sınıf, Nesne, Kalıtım ve Çok Canlılık gibi temel kavramları anlatılmıştır. Verilen çözümlü örnekler C++ programı olarak gerçekleştirilmiş ve ilgili bölümlerin içine yerleştirilmiştir.

Birçok deneyimsiz yazılımcının inandığının tersine, nesneye yönelik yazılım geliştirmek için nesneye yönelik bir programlama dilinin kullanılması yetmez. Sınıfların tanımlanması, nesnelerin özellik ve yöntemlerinin belirlenmesi için özenli bir çalışma ve en önemlisi de deneyim gereklidir. Kitabımızda, bu deneyimin en kısa sürede kazanılmasına yardımcı olacak örnekler seçilmiş ve ip uçları verilmiştir. Bu nedenle, nesneye yönelik yazılım geliştirmeyi ve C++ dilini yeni öğrenmeye başlayan kişilere olduğu kadar, bu alanda belirli bir deneyimi olan yazılımcılara da yararlı olacağı düşünülmektedir.  Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümlerinde verilen nesneye yönelik programlama, nesneye yönelik yazılım tasarımı dersleri için de ciddi bir kaynak niteliğindedir.İÇİNDEKİLER

Önsöz

Kitap Hakkında

Terim Karşılıkları

Bölüm 1. Giriş ~ Temel Kavramlar

1.1. Yazılım Geliştirme

1.2. Nitelikli Yazılım Nedir?

1.2.1.  Güvenilirlik

1.2.2. Bakım Kolaylığı

1.2.3. Başarım

1.2.4.  İzlenebilirlik

1.2.4.1. Dizgenin Tanımlanması

1.2.4.2.  Dizge Çözümleme

1.2.4.3. Donanım Tasarımı

1.2.4.4. Yazılım Tasarımı

1.2.4.5. Birimlerin Kodlanması ve Sınanması

1.2.4.6.  Dizge Sınama

1.3. Nesneye Yönelik Yazılım

1.4. Nesneye Yönelik Programlama Dilleri ve C++

15. Özet

 

Bölüm 2. Nesne ve Sınıf Kavramı

2.1. Nesne Nedir?

2.2. Nesneye Yönelik Modelleme

2.3. Nesnelerin Sınıflandırılması

2.4. Özellik ve Yordamların Birlikte Tanımlanması

2.5. Nesnelerin Yaratılması ve Yok Edilmesi

2.6. Kalıtım ve Türetilmiş Sınıflar

2.7. Çoklu Kalıtım

2.8. Çok Canlılık

2.9. Özet

 

Bölüm 3. Nesneye Yönelik Çözümleme ve Tasarım

3.1. Yazılımın Değişik Modelleri

3.1.1.  Veri Modeli

3.1.2.  Devingen Model

3.1.3. İşlevsel Model

3.1.4. Yazılım Modellerinin İlişkileri

3.2. Nesneye Yönelik Çözümleme ve Tasarımın Elemanları

3.2.1. Nesne Çizgeleri

3.3. Çözümlemenin Aşamaları ve Tasarıma Geçiş

3.4. Nesneye Yönelik Çözümleme ve Tasarım Örneği

3.4.1. Çözümleme Aşaması

3.4.1.1. Nesnelerin Belirlenmesi

3.4.1 2. Nesne Çizgeleri

3.4.2. Tasarım Aşaması

3.5. Özet

 

Bölüm 4. Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş

4.1. Bölümün Amacı

4.2. C Diliyle Nesneye Yönelik Programlama Örneği

4.3. C++ Diliyle Nesneye Yönelik Programlama Örneği

4.4. Özet

 

Bölüm 5.  C++ Programlama Diline Giriş

5.1.  Genel

5.2.  C ile C++ Arasındaki Nesneye Yönelik Olmayan Ayrımlar

5.2.1. Açıklamalar için Yeni Simge (//)

5.2.2. Veri Yapısının Adının Tür Adı Olarak Kullanılması

5.2.3. Veri Tanımının Komutlardan Sonra Yapılması

5.2.4. Aynı Addaki Verileri Ayırt Etmek için Simge (::)

5.2.5. Adsız Birleşim Yapıları

5.2.6. Tür Adlarının İşlev Gibi Kullanılması

5.2.7. Aynı Ad Altında Değişik işlevlerin Tanımlanması

5.2.8. İşlemlerin Yeniden Tanımlanması

5.2.9. İşlev Parametrelerinin Özel (Varsayılan) Değerleri

5.2.10. Değişkenlere Referanslarla Ulaşılması

5.2.11. İşlevlerle Referans Yoluyla Bilgi iletişimi

5.2.12. Nesnelerin Yaratılması ve Yokedilmesi için işlemler

5.2.13. İşlevlerin,  Diğer İşlevlerin Kapsamına Alınması

5.2.14. Değişkenlerin Değişmez Gibi Tanımlanması

5.3. C++ Derleyicisine Özgü Anahtar Sözcükler ve İşlemler

5.4. Giriş ve Çıkışla İlgili İşlemler

5.5. Özet

 

Bölüm 6. C++ Dilinde Sınıflar ve Nesneler

6.1. Sınıf Tanımı için Anahtar Sözcükler

6.2. Sınıfların Tanımlanması

6.3. Nesnelerin Tanımlanması

6.4. Yarat ve Yoket Yordamları

6.5. Nesne Yapısındaki Veri ve Yordamlar

6.5.1. Nesnelerin Sınıf Tanımında Kullanılması

6.5.2.  Nesne Adresini Saklayan Özel Gösterici "this"

6.6. Ortak Kullanılan Veri ve Yordamlar

6.7. Nesne Yapısındaki Veri ve Yordamların Adresleri

6.8. Sınıfların Diğer Sınıfların içinde Tanımlanması

6.9. Arkadaş İşlev ve Sınıflar

6.10. İşlemlerin Değişik Nesneler İçin Yeniden Tanımlanması

6.11. Eşitlik İşleminin Yeniden Tanımlanması

6.12. "Kopya Yarat" Yordamı

6.13. Değişmez Nesneler

6.12. Özet

 

Bölüm 7. C++ Dilinde Kalıtım ve Çok Canlılık

7.1. Sınıfların Türetilmesi ve Kalıtım

7.2. Yordamların Alt Sınıflarda Yeniden Tanımlanması

7.3. Alt ve Taban Sınıftaki Nesnelerin Birbirine Çevrilmesi

7.4. Soyut Yordamlar ve Çok Canlılık

7.5.  Çoklu Kalıtım

7.6. Şablon/Kalıp (Template) Sınıflar

7.7. Şablon/Kalıp (Template) İşlevler

7.8. Olağandışı Durumların Denetimi (Exception Handling)

7.9. Özet

 

Ek 1. Tüm Kaynak Kodlar

Konuyla İlgili Terim Sözlüğü

 

Kaynakça

Dizin

 


Akademik bilimsel ve teknik kitapar, Üniversite Ders Kitaplarında Papatya Bilim Yayınevi