Metallere Plastik Şekil Verme Yöntemleri

Prof. Dr. Temel SAVAŞKAN

 2. Basım 

 

 

 

 

 

 

 

farkımız, kitaplarımızda ...

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-51-6, Eylül 2018, 2. Basım

128 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kitap kağıdı


Malzeme Bilimi ve Malzeme Muayenesi PDF


Bu kitapta öncelikle metallere plastik şekil vermenin mekanik ve tribolojik esasları hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra metal malzemeler için uygulanan plastik şekil verme yöntemleri ele alınmaktadır. Söz konusu yöntemler kütle deformasyonu yoluyla şekillendirme ve sac şekillendirme olmak üzere iki ana başlık altında verilmektedir. Kütlesel deformasyon yoluyla gerçekleştirilen şekillendirme işlemlerinden haddeleme, dövme, ekstrüzyon ve çubuk, tel ve boru çekme şekil ve formül yardımıyla anlatılmaktadır. Sac şekillendirme bölümünde ise kesme, delme, dilme, ayırma, bükme, sıvama, gererek şekillendirme, derin çekme, kauçuk yastıkta şekillendirme, hidro şekillendirme, patlayıcı ile şekillendirme, elektro hidrolik şekillendirme, elektromanyetik şekillendirme ve süperplastik şekillendirme yöntemlerinin yanı sıra sacların şekillendirilebilirliği ve şekillendirme sınır diyagramları hakkında bilgi verilmektedir. Kitabın sonunda plastik şekil vermenin ekonomik yönden kısa bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ekler bölümünde ise mühendislik uygulamalarında kullanılan bazı bilimsel ve teknolojik veriler yer almaktadır.

Özgün bir anlatım ve sistematik bir yaklaşımla hazırlanan bu kitabın üniversitelerimizin makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, imalat mühendisliği, gemi inşaatı mühendisliği, endüstri mühendisliği, mekatronik mühendisliği, makine ve metal teknolojileri ve malzeme ve malzeme işleme teknolojileri bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler için yararlı bir kaynak eser olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca, imalat sektöründe çalışan teknik eleman ve mühendislerin de bu kitaptan yararlanabileceklerine inanıyoruz.İçindekiler

Önsöz

Genel Giriş

Bölüm 1.  Plastik Şekil Verme İlkeleri

1.1.  Plastik Şekil Vermenin Mekanik Esasları

1.1.1.  Platik Şekil değiştirme Kriter ve Mekanizmaları

1.1.2.  Plastik Şekil Değiştirmenin Mekanik Analizi

1.1.3.  Malzemelerin Mukavemet ve Sünekliğini Etkileyen Faktörler

1.1.4.  Plastik Şekil Vermede Yükleme Durumları

1.1.5.  Mekanik Özelliklerin Anizotropisi

1.2.  Plastik Şekil Vermenin Tribolojik Esasları

1.2.1.  Sürtünme

1.2.1  .   Aşınma

1.2.1.1.  Adhesiv Aşınma

1.2.1.2.  Abrasiv Aşınma

1.2.2.  Yağlama

1.3.  Malzemelerin Şekillendirilebilirliği

 

Bölüm 2.  Plastik Şekil Verme Yöntemleri

2.1.  Kütlesel Şekillendirme Yöntemleri

2.1.1.  Haddeleme

2.1.1.1.  Haddelemede Malzemeye Etkiyen Kuvvetler

2.1.1.2.  Haddeleme İçin Gerekli Gücün Hesaplanması

2.1.1.3.  Haddelemede Paso Sayısının Hesaplanması

2.1.1.4.  Diğer Haddeleme Yöntemleri

2.1.1.5    Haddeleme Hataları

2.1.2.  Dövme

2.1.2.1.  Dövme Yöntemleri

2.1.2.2.  Dövme Makineleri

2.1.2.3.  Dövme Kalıbı Tasarım İlkeleri

2.1.2.4.  Dövme Hataları

2.1.3.  Ekstrüzyon

2.1.3.1.  Ekstrüzyon Yöntemleri

2.1.3.2.  Ekstrüzyon Makineleri

2.1.3.3.  Ekstrüzyon Kuvvetini Etkileyen Faktörler

2.1.3.4.  Boru Ekstrüzyonu

2.1.3.5.  Ekstrüzyonda Deformasyon veya Malzeme Akışı

2.1.3.6.  Ekstrüzyon Hataları

2.1.4.  Çubuk, Tel ve Boru Çekme

2.1.4.1.  Çubuk ve Tel Çekme

2.1.4.2.  1-Tel Çekmenin Enerji Yönünden Analizi

2.1.4.3.  2-Tel ve Çubuk Çekme Hataları

2.1.4.4.  Boru Çekme

2.2.  Sac Şekillendirme Yöntemleri

2.2.1.  Kesme, Delme, Dilme ve Ayırma

2.2.2.  Bükme

2.2.2.1.  Geri Yaylanma

2.2.2.2.   Çeşitli Bükme Uygulamaları

2.2.3.  Sıvama

2.2.4.  Gererek Şekillendirme

2.2.5.  Derin Çekme

2.2.5.1.  Yeniden Derin Çekme

2.2.5.2.  Ütüleme

2.2.5.3.  Derin Çekme Hataları

2.2.6.  Kauçuk İle Şekillendirme

2.2.6.1.  Kauçuk Yastık İle Şekillendirme (Guerin Yöntemi)

2.2.6.2.  Hidro Şekillendirme

2.2.7.  Yüksek Enerji veya Yüksek Hız Yöntemleri İle Şekillendirme

2.2.7.1.  Patlayıcı İle Şekillendirme

2.2.7.2.  Elektro Hidrolik Şekillendirme

2.2.7.3.  Elektromanyetik Şekillendirme

2.2.8.  Süperplastik Şekillendirme

2.3.  Sacların Şekillendirme Sınır Diyagramları

2.4.  Sac Şekillendirmede Kullanılan Pres ve Kalıplar

2.5.  Plastik Şekil Vermenin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi
 

Bölüm 3. Örnek Sorular

Ekler

Kaynakça

Dizin

 Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Papatya Bilim Üniversite Ders Kitapları, Mühendislik Kitapları, Bilim Kitapları