PAPATYA BİLİM YAYINCILIK EĞİTİM A.Ş.

    bilimsel kitaplar, üniversite ders kitapları, teknik kitaplar                                             English


farkımız kitaplarımızda...                                   tüm üniversiteler bu kitapları okutuyor...                              papatya bilim  


 Ana Sayfa

 

Hakkımızda


e-Kitap Projesi


Kitapların Listesi

Basılacak Kitaplar

Satış/Pazarlama


Bizimle Çalışmak


İletişim/Bize Ulaşın


Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f54/Bilgi-ve-Bilginin-Yonetimi_5654_1.jpg

fiyat listesi

 Kitapların Tüm Listesi

 e-Kitap Çalışmalarımız

Mühendislik Kitapları

Programlama Kitapları

İşletme Kitapları

Dilbilim Kitapları

fiyat listesi

Türkiye'de "e-Kitap/e-Book" Araştırması ve Uygulaması. Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.

Akademik/periyodik dergi çıkartıyoruz. Ayrıntı için buraya tıklayınız.

Kitap Ana Dağıtım:

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52 97

cagaloglu@papatyabilim.com.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi Yönetimi: Bilgi Türeticileri, Büyük Veri, İnovasyon ve Kurumsal Zeka

Sevinç GÜLSEÇEN - Editör -

Tuba Uğraş, Şebnem Özdemir, Serra Çelik, İsmet Yiğitbaşı, F. Önay Bakioğlu, Adem Korkmaz, Oldouz Karimi, Faruk Dursun, Büşra Özdenizci, Gökçe K. Adalı ve Sait Işık - Bölüm Yazarları

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-83-0, Mart 2016

200 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.           şimdi satın al

Büyük Veri *** Papatya Bilim *** Bilgi Türeticiler *** Papatya Bilim *** Kurumsal Zeka *** Papatya Bilim


Bilgi Yönetimi: Bilgi Türeticileri, Büyük Veri, İnovasyon ve Kurumsal Zeka PDF İçindekiler


Bu kitap insanın karar vermesinde ve davranış belirlemesinde her zaman yol gösterici olan bilgi ve bilginin yönetimi ile ilgili en güncel konu ve kavramları ele almaktadır.


Kitapta bilgi çağının bilgiyi tüketen ve üreten yeni bireyleri, “dijital yerliler” tanıtılmış; aşırı bilgi artışına değinilerek bunun tehlikelerinden sözedilmiş; diji-tal ortamda bıraktığımız “izler”in, veri bilimciler tarafından nasıl ele alındığın-dan bahsedilmiş; bilginin korunması ve sosyal mühendislik konularına değinil-miş; iş süreçleri ve bilgi yönetimi ilişkisi irdelenmiş; rekabetin olmazsa olmazı olan bilgi ve yönetiminin, rekabet üzerindeki etkileri üzerinde durulmuş; ülke-mizden ve dünyadan başarılı ve başarısız inovasyon örnekleri verilmiş; bilgi değer zinciri modeli anlatılmış ve bilgi yönetimi ile kurumsal zeka arasındaki ilişkinin kapsamı ve sınırlılıkları üzerinde durulmuştur.


Üniversitelerin İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgi ve Belge Yönetimi ile Enformatik gibi bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrenciler, kamu ve özel sektörde çalışan yöneticiler ve bilgi yönetimi ile ilgilenen herkes için kitabın çok yararlı olacağı kanaatindeyiz. Üniversite ders kitapları satış portalı ---> www.tdk.com.tr          şimdi satın al


 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

Editörün Önsözü

DİJİTAL ÇAĞ VE BİLGİ

1.       Bilgi Tüketicileri ve Üreticileri

Tuba UĞRAŞ

1.1.         Bilgi Kavramı

1.2.         Bilgi’li Kavramlar

1.2.1.         Bilgi Çağı ve Bilgi Toplumu

1.2.2.         Bilgi Tüketimi, Bilgi Üretimi ve Bilgi Türeticisi Olmak

1.2.3.         Bilgi Toplumunun Yeni Bireyleri: Dijital Yerliler

1.3.         Bilgi Toplumu Stratejisi

1.4.         Sorular

 

2.       Aşırı Bilgi Artışı

Şebnem ÖZDEMİR

2.1.         Aşırı Bilgi Artışı

2.2.         Aşırı Bilgilenme

2.3.         Bilgi Teknolojilerinin Aşırı Bilgi Artışına Etkisi

2.3.1.         İnternet ve Aşırı Bilgi Artışı

2.3.2.         Arama Motorları ve Aşırı Bilgi Artışı; Aşırı Bilgilenme

2.3.3.         Sosyal Ağlar ve Aşırı Bilgi Artışı

2.4.         Aşırı Bilgi Artışı ve Aşırı Bilgilenmeyle Baş Etmek

2.5.         Sorular  37

 

3.       Büyük Veri

Dr. Serra ÇELİK

3.1.         Büyük Veri

3.2.         Verinin Evrimi

3.3.         Veri Yapısı

3.3.1.         Yapısal Veri

3.3.2.         Yapısal Olmayan Veri

3.3.3.         Yarı Yapısal Veri

3.3.4.         Veri Yapılarına Örnekler

3.4.         Örneklem, Tam Sayıma Karşı

3.5.         Depolama

3.6.         Büyük Veri Değeri

3.7.         Büyük Veri Gizliliği ve Etik

3.8.         Veri Bilim(ci)

3.9.         Sorular

 

4.       Bilginin Korunması

İsmet YİĞİTBAŞI

4.1.         Bilgi Güvenliğine Giriş

4.2.         Bilgi Güvenliğinin Temelleri

4.2.1.         Gizlilik

4.2.2.         Bütünlük

4.2.3.         Erişebilirlik

4.2.4.         Doğrulama

4.2.5.         Yetkilendirme

4.2.6.         İnkar Edememe

4.3.         Bilgi Güvenliğinde Çerçeve Katmanların Korunması

4.3.1.         Fiziksel Güvenlik

4.3.2.         Personel Güvenliği

4.3.3.         Örgütsel Güvenlik

4.4.         Bilgi Güvenliğine Yönelik Tehditler

4.4.1.         Gizlice Gözetleme

4.4.2.         Çöpleri Kurcalama

4.4.3.         Kötü Amaçlı Yazılımlar

4.4.4.         Kimlik Avı

4.4.5.         Hizmet Reddi Saldırısı

4.5.         Bilginin Korunmasına Yönelik Önlemler

4.5.1.         Yasal Düzenlemeler

4.5.2.         Teknolojik Altyapılar

4.6.         Sorular

 

BİLGİ VE İNOVASYON

5.       Bilgi Yönetimi ve İş Süreçleri Etkileşimi

Fatma Önay KOÇOĞLU BAKİOĞLU

5.1.         İş Süreçlerinin Merkezinde Bilgi

5.2.         Süreç Kavramı80

5.2.1.         Süreç Özellikleri

5.2.2.         Süreç Türleri

5.2.3.         Süreç Hiyerarşisi

5.3.         Bilgi Kavramı

5.4.         Yönetim Kavramı

5.4.1.         Süreç Yönetimi

5.4.2.         Süreç Yönetim Sistemleri

5.4.3.         Bilgi Yönetimi87

5.4.4.         Bilgi Yönetim Sistemleri

5.5.         Bilgi Yönetimi ve İş Süreçleri Yönetimi İlişkisi

5.6.     Sorular

 

6.       Rekabet Avantajı Olarak Bilgi Yönetimi

Adem KORKMAZ ve Oldouz KARİMİ

6.1.         Bilgi Yönetimi ve Rekabet

6.2.         Değişen Rekabet Ortamı

6.3.         Bilgi Tabanlı Bir Rekabet Stratejisi Yaratma

6.4.         Rekabetten Yararlanarak Bilgi Elde Etme

6.5.         Rekabet Stratejisi ve Stratejik Yönetimi İlişkisi

6.5.1.         Geleneksel Rekabet Stratejileri

6.5.2.         Yeni Rekabet Stratejileri

6.6.         Rekabetin Gücü ve Rekabetin Kavramsal Modeli

6.6.1.         İşletme Düzeyinde Rekabet Gücü

6.6.2.         Endüstriyel Rekabet Gücü

6.6.3.         Ulusal/Uluslararası Düzeyde Rekabet Gücü

6.7.         Global Şirketlerde Bilgi Yönetimi

6.8.         Sorular

 

7.       İnovasyon

Faruk DURSUN

7.1.         İnovasyon Kavramı

7.2.         İnovasyon Yönetim Süreci

7.3.         İnovasyon Türleri

7.3.1.         Radikal İnovasyon

7.3.2.         Ürün İnovasyonu

7.3.3.         Süreç İnovasyonu  

7.3.4.         Deneyim İnovasyonu

7.3.5.         Pazarlama İnovasyonu

7.3.6.         İş Modeli İnovasyonu

7.3.7.         Hizmet İnovasyonu

7.3.8.         Açık İnovasyon

7.3.9.         Kapalı İnovasyon

7.3.10.     Eko-inovasyon

7.3.11.     Ulusal İnovasyon

7.3.12.     İmovasyon

7.4.         İnovasyon Yönetiminde Bilgi

7.5.         Kavramlar Arasındaki İlişkiler

7.5.1.         İnovasyon ve Entelektüel Sermaye İlişkisi

7.5.2.         İnovasyon ve Rekabet Gücü İlişkisi

7.5.3.         İnovasyon ve Ar-Ge İlişkisi

7.6.         Başarılı İnovasyon Örnekleri

7.7.         Başarısız İnovasyon Örnekleri

7.8.         Sorular   

 

KURUMSAL ZEKÂ VE ÖĞRENEN ORGANİZASYON

8.       Bilgi Değer Zinciri

Büşra ÖZDENİZCİ

8.1.         Bilgi Yönetimi

8.2.         Bilgi Yönetimi Modellerine Genel Bir Bakış

8.3.         Porter'ın Değer Zinciri Yaklaşımı

8.4.         Bilgi Yönetiminde Değer Zinciri Yaklaşımı

8.4.1.         Bilgi Yönetimi Süreçleri

8.4.2.         Bilgi Yönetimi Altyapısı

8.4.3.         Örgüt Yetenekleri

8.5.         Bilgi Yönetimi Performansı

8.6.         Sorular

 

9.       Kurumsal Zekâ ve Kullanılan Yöntemler

Gökçe KARAHAN ADALI - Sait IŞIK

9.1.         Kurumsal Zekâ151

9.1.1.         Kurumsal Zekâ Kavramı

9.1.2.         Kurumsal Zekâ Gereksinimleri

9.1.3.         Gerçek Zamanlı Kurumsal Zekâ

9.1.4.         Kurumsal Zekâ Açısından Bilgi Yönetimi

9.2.         Kurumsal Zekâda Veri Yönetimi

9.2.1.         Veritabanları

9.2.2.         Veritabanı Kullanma Amaçları ve Sağladığı Yararlar

9.2.3.         Veritabanı Yönetim Sistemleri 

9.2.4.         Veri Ambarı Mimarileri 

9.3.         Veri Madenciliği Açısından Kurumsal Zekâ ve Bilgi Yönetimi

9.4.         Kurumsal Zekâ Uygulamaları

9.5.         Sorular

Kaynakça

DizinDiğer programlama ve mühendislik kitaplarımızı incelemek için buraya tıklayınız.


Önsöz. İnsanoğlu yüzyıllardır bilginin üzerine bilgi koyarak onu daha değerli kılmış insanlığın ve medeniyetlerin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Yapay Zeka bilimi, 1950’li yıllarda insan gibi düşünen ve insan gibi davranan makinelerin yapılması macerasıyla başlamıştır. Yapay Zeka konusundaki çalışmaların 4.üncü evresinde Makine Öğrenmesi ile insan gücünün yerini alması ötesinde insan beyninin yerini de alabilen makinelerin yapılabilmesi amaçlanmıştır. Buradaki makineler tabi ki bilgisayarlar ve bilgisayarların içinde insan düşüncesi ile geliştirilen yazılımlardır. Bu bilgisayarlar küçültülerek bir robot veya insan vücuduna giydirilebilir bir saat veya gözlük içinde kullanılabilmektedirler. Gelinen bu noktada en önemli kaynak veri olması nedeniyle günümüzde Veri Bilimi (Data Science) olarak da adlandırılmaktadır. Diğer taraftan çoğalan bu veri yığınlarından tıpkı toprağın altındaki değerli madenleri ortaya çıkaran madencilik işlemi veri üzerinde yapılarak veri madenciliği kavramı ortaya çıkmıştır. Büyük veri yığınları içinde olan ancak insan gözü ile açıkça görülemeyen bu saklı bilgileri ortaya çıkarabilme sürecine “Veri Madenciliği” veya Bilginin Keşfi adı verilmektedir. Büyük veri tabanlarından keşfedilen bu bilgi (Knowledge Discovery Databases) günümüzde Tıp, Mühendislik ve İşletmecilik gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Bu bilgiye erişmek için bireylerin, kurumların ve ülkelerin peşinden koştuğu ve rekabet ortamında üstünlük sağlamak için insan düşüncesini de katarak inovatif bilgiyi kullanmak istediği ve organizasyonlarını buna göre değiştirdiği bilinmektedir. Adını çağa veren Bilgi Çağında veya Digital Çağda yeni yönetim anlayışı, elinde bulunan kıt kaynakları (insan gücü, para, hammadde ve makineleri) yönetmek yetersiz kalmış olup entelektüel (Fikri) sermayeyi yani bilgiyi yönetmesi daha da önemli hale gelmiştir. İşte bu bağlamda Bilgi Yönetimi adı verilen bu kitaptaki bölümler temel kavramlardan başlayarak Yapay Zeka ve Bilgiye Dayalı Sistemlere kadar ele alınmaktadır. Bilgi Yönetimi akademik çalışmalarda önemli bir disiplin haline gelmiş olup birçok alanda ve sektörde kullanımı önemli hale gelmiştir. Bilginin kurum içinde ve kurumlar arasında kullanımı diğer bir deyişle öğrenen organizasyonların kurulmasında yeniden yapılanmak kaçınılmaz görülmektedir. Özellikle kurum dışında sosyal medyada bulunan verilerin de bütünleştirilmesi ile veri hacmi giderek büyümekte ve buna bağlı olarak bu kadar veriyi işleyecek bilgisayarların da operasyon gücü ve kapasiteleri giderek artmaktadır.

Öğrenen Organizasyonların ve Kurumsal Zeka’nın ortaya çıkışıyla bilgiye erişen, paylaşan ve bilgiden daha çok yararlanarak stratejik kararlar alabilen diğer bir deyişle ortak akıl ile hareket eden işletmelerin rekabet ortamında önemli üstünlükler sağladığı açıkça bilinen bir gerçektir. Bilgi Yönetim araçlarının ve bu konuda geliştirilen projelerin İşletmecilikte olduğu gibi Tıpta, Mühendislikte ve birçok alanda uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Belirsizlik taşıyan geleceği öngörebilmek veya güçlü tahminlerde bulunabilmek geçmiş verilerden öğrenerek bilginin üretilme sürecini yönetmek günümüzün en önemli konusu olan Bilgi Yönetimi kavramıdır.

Bu kitabı Türkçe Literatüre kazandıran bölüm yazarlarını, genç doktora öğrencilerinin başarılarını kutluyorum. Tabi ki bu kitabın ortaya çıkmasında çok önemli bir rol oynayan bölüm yazarlarının hocası Prof. Dr. Sevinç Gülseçen’i de kitap editörü olarak bölümler arasında sağladığı bütünlük ve ortak dilde gösterdiği başarısından dolayı kutluyorum. Bilgi Yönetimi felsefesine de uygun olan birlikte ortaya çıkarılan bu eserin akademik ve iş hayatına yararlı olmasını diliyorum. - Prof. Dr. Mehmet Erdal BALABAN, 13.02.2015


Papatya Bilim, Üniversite Ders Kitapları, Bilimsel Kitaplar, Bilişim Kitapları