Tedarik Zinciri ve Satın Alma Yönetimi

Prof. Dr. Oktay ALNIAK

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-40-3

Ekim 2011, 288 sayfa

(16,5*24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.                           şimdi satın al


Lojistik; günümüz iş dünyasında, ülke savunmasında ve yaşamın her evresinde oldukça önemli konulardan birisidir; "lojistik olmaz ise hiç birşey olmaz," denilebilir. Bu kitabın ana konusu olan "Satın Alma Yönetimi ve Tedarik Zinciri" konusu da lojistiğin önemli yapı taşıdır. Bu kitabımız, konuyla ilgili bir akademik bilgi kaynağı ve bir ders kitabı olarak üniversitelerde ve lojistik sektöründe kullanılabilir. Kitabımız, geniş bir lojistik kültürü ve terminolojiyi kapsadığından akademik alanda önemli bir noksanlığı gidermektedir.

Kitabımızda, "satın almanın yasal yönü", "yeni Türk Ceza Kanunu", "sözleşme yönetimi", "dış ticaret", "stratejik ortaklık", "malzeme planlaması ve temini", "savunma sanayii ve tedariki", "küresel tadarik" gibi lojistikte oldukça önemli olan birçok konu yalın bir dille ele alınmıştır.

Ayrıca, "Tedarik Zinciri ve Satın Alma" konularında son yapılan çalışmaların da yer aldığı bu kitabımızda idari, hukuki ve mevzuata ilişkin yeni lojistik bilgiler de önerilmektedir. Yazarımız Prof. Dr. Oktay Alnıak'ın engin deneyimi ve bilgisi ile hazırlanmış bir üniversite kitabıdır.
 


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; online kitap satış ---> www.tdk.com.tr            şimdi satın alİÇİNDEKİLER

Bölüm 1. SATIN ALMANIN YASAL YÖNÜ
1.1. YASA VE SATIN ALMA PROFESYONELİ
1.2. HUKUKUN KAYNAKLARI
1.3. ACENTE HUKUKU
1.3.1. Acente Hukuku ve Temsilcinin Yetkisi
1.3.2. Acente Hukuku, Temsilcinin Görevleri ve Satın Alma Ahlakı
1.4. BORÇLAR HUKUKU (Anlaşma Hukuku)
1.5. ULUSLARARASI BORÇLAR HUKUKU (Kontrat Hukuku)
1.6. SATICI İLE KONTRAT YAPMA
1.6.1. Kontratın Tanımı
1.6.2. Anlaşmaya Varma
1.6.3. Yetkili Taraflar
1.6.4. Yasal Olmalı
1.6.5. Karşılıklı Önem
1.7. TEKLİF
1.7.1. Teklifin Sonuçları
1.7.1.1. Hükmü Kalmamak
1.7.1.2. Ret
1.7.1.3. İptal
1.7.1.4. Teklifin Kabul Edilmesi
1.8. SÖZLÜ KONTRATLAR YAZILI İSTEKLER
1.8.1. Modifikasyon
1.8.2. Kontrat Terimleri ve Şartları
1.8.3. Garantiler
1.8.4. Ucc Gap Fıllers
1.8.5. Nicelik
1.8.6. Sevkiyat
1.8.7. Ücret
1.8.8. Ödeme
1.8.9. Kontratın İcrası
1.8.10. Malların Kabul Edilmesi
1.8.11. İşteki Başarısızlık
1.9. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI
1.9.1. Ürünlerin Reddi
1.9.2. Kabul İptali
1.9.3. Anlaşmazlıkların Çözümü
1.9.4. Kısıtlama Kuralı
1.9.5. Çözüm
1.9.6. Satın Almacının İhlali
1.9.7. Servis Sağlayıcının İhlali
1.9.8. Alternatif Anlaşmazlık Çözümü
1.10. SATIN ALMACILARI ETKİLEYEN DÜZENLEMELER
1.10.1. Anti-Tekel Yasaları
1.10.2. Diğer Anahtar Düzenleyici Yasalar
1.10.3. İş ve Çalışma Kanunu
1.10.4. Çevre Yasaları
1.10.5. Elektronik Ticaret

Bölüm 2. YENİ TÜRK CEZA KANUNU
2.1. EKONOMİ, SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
2.1.1. İhaleye Fesat Karıştırma
2.1.1.1. İhaleye Fesat Karıştırma Durumları
2.1.2. Edimin İfasına Fesat Karıştırmak
2.1.2.1. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Durumları
2.1.3. Fiyatları Etkileme
2.1.4. Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma
2.1.5. Ticari, Bankacılık veya Müşteri Sırrı Bilgilerin Açıklanması
2.1.6. Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma
2.1.7. Tefecilik
2.1.8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması
2.2. BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR
2.2.1. Bilişim Sistemine Girme
2.2.2. Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme
2.2.3. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
2.2.4. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması
Oktay Alnıak, Prof. Dr. Oktay Alnıak


Bölüm 3. SÖZLEŞME YÖNETİMİ
3.1. SÖZLEŞME YÖNETİMİNE GİRİŞ
3.2. TEDARİK STRATEJİSİ
3.2.1. Ne Satın Alınacaktır?
3.2.2. Hangi Yöntemle Satın Alınacaktır?
3.2.3. Nereden Satın Alınacaktır?
3.2.4. Hangi Öncelikli Kalemler Satın Alınacaktır?
3.2.5. Ne Kadar Satın Alınacaktır?
3.2.6. Ne Zaman Satın Alınacaktır?
3.2.7. Satın Alma Hangi Ambalajlama Tarzı ile Gerçekleştirilecektir?
3.2.8. Hangi Tür ve Biçimde Sözleşme Belgesi Kullanılacaktır?
3.2.9. Tedarik Faaliyetlerinde Garanti, Nakliye, Sigorta Şartları
3.2.10. Tedarik Edilecek Malzemeye Ait Hangi Tür ve Biçimde Dokümantasyon Kullanılacaktır?
3.3. SATIN ALMA İŞLEVLERİ
3.4. SATIN ALMA DÖNGÜSÜ
3.5. SÖZLEŞME BELGELERİNİN YAPISI
3.6. SÖZLEŞME TÜRLERİ VE BAŞVURU ŞEKİLLERİ
3.6.1. Maliyet-Tipi Sözleşmeler
Maliyet Sözleşmeleri
Maliyet Paylaşımlı Sözleşmeler
Maliyet-Artı-Sabit Ücret
Maliyet-Artı-Teşvik Ücreti
Ücretin Sermaye Getirisi İçin Önemi
3.6.2. Sabit Fiyat Tipi Sözleşmeler
Değişmez Sabit Fiyatlı Sözleşmeler
Tekrar Belirlenebilir Sabit Fiyatlı Sözleşmeler
Ekonomik Ayarlamalı Sabit Fiyat Sözleşmeleri
Sabit Fiyat Teşviki Sözleşmeleri
3.7. ÖZEL SATIN ALMA ANLAŞMALARI
3.7.1. Belirsiz Teslimat Sözleşmeleri
3.7.2. Genel Alım Sözleşmeleri
Genel Alım Sözleşmeleri Düzenlemelerinin Özel Ticari Uygulamaları
Hükümet Sözleşmelerinde Garantiler
Garanti Sınıflandırmaları
Garanti ve Sistem Ömür Devri
Oktay Alnıak, Prof. Dr. Oktay Alnıak


Bölüm 4. DIŞ TİCARET
4.1. DIŞ TİCARETİN TARİHÇESİ
4.1.1. Uluslararası Ticaretin Tarihçesi
4.1.2. Türkiye'de Dış Ticaretin Tarihçesi
Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Dış Ticaret
Türkiye Tarihinde Dış Ticaret Politikası
Rakamlarla Türkiye Dış Ticaretinin Tarihi
4.2. DIŞ TİCARETİN TANIMI
4.3. DIŞ TİCARETİN AMACI
4.4. DIŞ TİCARET POLİTİKALARI
4.5. DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ
4.5.1. Normal Ticaret
4.5.2. Bağlı Ticaret
4.5.3. Sınır Ticareti
4.5.4. Serbest Bölge Ticareti
4.6. DIŞ TİCARETİN FİZİBİLİTESİ
4.7. DIŞ TİCARETTE KULLANILAN KAVRAMLAR
4.8. DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ
4.8.1. Teslim Şekilleri
4.8.2. Teslim Şeklinde Tarafların Sorumlulukları
İhracatçının Sorumlulukları
İthalatçının Sorumlulukları
4.8.3. INCOTERMS
4.9. ULUSLARARASI TESLİM GRUPLARI VE ŞEKİLLERİ
4.9.1. Uluslararası Teslim Grupları
Grup "E" Terimi
Grup "F" Terimi
Grup "C" Terimi
Grup "D" Terimi
4.9.2. Uluslararası Teslim Şekilleri
İş Yerinde Teslim: EXW. (Ex-Works)
Taşıyıcıya Teslim: FCA
Gemi Doğrultusunda Teslim: FAS
Gemide Teslim: FOB
Mal Bedeli ve Navlun Dahil Teslim: CFR
Mal Bedeli + Sigorta + Navlun Dahil Teslim: CIF
Taşıma Ödenmiş Olarak Teslim: CPT
Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim: CIP
Yerinde Teslim: DAP
Terminalde Teslim: DAT
Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim: DDP
4.9.3. Teslim Şekilleri İçin Karşılaştırmalar
4.10. DIŞ TİCARETTE GÜMRÜK MEVZUATI
4.10.1. Gümrük Mevzuatı
Oktay Alnıak, Prof. Dr. Oktay Alnıak


Bölüm 5. SATIN ALMA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
5.1. KARMAŞIKLIKLAR
5.2. SATIN ALMA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN 21. YY'DAKİ ROLÜ
5.2.1. Üst Yönetime Karşı Rolü
5.2.2. Dahili Takım Üyelerine ve Müşterilere Karşı Rolü
5.2.3. Üreticilere Karşı Rolü
5.3. İLİŞKİLERİ YÖNETME "BOŞLUK ANALİZİ"
5.3.1. Kritik Önemli İlişkileri Tanıma
5.3.2. Kişisel Gücün Tayini ve Gelişme Alanları
5.3.3. Anahtar Alanındaki Boşlukları Kapatmak İçin Adımlar
5.3.4. Etkili Bir Değişim Ajanı Olmak
5.4. TEDARİK ZİNCİRİ BAŞARISINI ETKİLİ YÖNETİM İLİŞKİSİYLE SÜRDÜRMEK ORTAK KÜLTÜRÜN ROLÜNÜ ANLAMAK
5.5. BİREYSEL STİLLERDE NASIL ÇALIŞILACAĞINI ANLAMAK
5.6. ÇATIŞMALARLA BAŞ ETMEK
5.7. DİRENÇ TİPLERİNİ ANLAMAK
5.8. STRATEJİK İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN ALICI VE SATICI ARASINDAKİ DÜZENLEMEYİ SAĞLAMAK
5.9. TEDARİKÇİ SEÇİMİ VE ÖLÇÜMÜNDE İLİŞKİ YÖNETİMİ
5.10. HEPSİNİ BİRLİKTE DENEMEK: İLİŞKİ YÖNETİMİNİ SONRAKİ SEVİYEYE ÇIKARMAK

Bölüm 6. GELECEĞİN YENİ FİRMALARINDA SATIN ALMA
6.1. ELEKTRONİK TİCARET
6.2. STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ
6.3. STRATEJİK KAYNAK SAĞLAMA
6.4. TEDARİK ZİNCİRİ ORTAĞI SEÇİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ
6.5. TAKTİKSEL SATIN ALIM
6.6. STRATEJİ GELİŞİMİN SATIN ALMASI
6.7. TALEBİN ARZDAN FAZLA OLMASININ SATIN ALIMI
6.8. İLİŞKİ YÖNETİMİ
6.9. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
6.10. KÜRESEL TEDARİKÇİ GELİŞİMİ
Bölüm 7. TEDARİK VE SATIN ALMANIN GELECEĞİ
7.1. ENDÜSTRİ YÖNELİMLERİ TEDARİKİ NASIL ETKİLEYECEK?
7.1.1. Küreselleşme
7.1.1.1. Politika
7.1.1.2. Altyapı
7.1.1.3. Kur
7.1.1.4. İklim
7.1.1.5. Kültür
7.1.2. Endüstriyel Birleşme
7.1.2.1. Stratejik Ortaklıklar
7.1.2.2. Küresel Tedarikçi
7.1.3. Teknoloji
7.1.4. Uygulamalar
7.2. TEDARİK ZİNCİRİ SENKRONİZASYONU
7.2.1. Yararları
7.2.2. İşletimi
7.3. TEDARİK STRATEJİSİ
7.3.1. Stratejik Bağlantılar Oluşturabilmek
7.3.2. Tedarikçilerle Stratejik ve Esnek İlişkiler Geliştirmek
7.3.3. Maliyet Azaltmadan Gelir Elde Etmek
7.4. TEDARİK VE TEKNOLOJİ
7.4.1. E-Ticaret ve İnternet
7.4.2. Sanal Değer Ağları
7.4.3. Açık Pazarlar
7.5. GELECEĞİN TEDARİK ORGANİZASYONU
7.5.1. Tedarikin Örgütsel Yapısının Stratejiyle Benzeşmesi
7.5.2. Değişen ve Gelişen Roller, Sorumluluklar ve Yetenekler
7.5.3. Tedarikçi Entegrasyonu
7.5.4. Yeni Ürün Geliştirme
7.6. İŞBİRLİĞİ VE PLANLAMA
7.6.1. Birleşik Finansal Analiz
7.7. ÖZET
Oktay Alnıak, Prof. Dr. Oktay Alnıak


Bölüm 8. STRATEJİK ORTAKLIKLAR VE BİRLİKTELİKLER
Stratejik Ortaklıklara Genel Bakış
Stratejik Ortaklıkların Nedenleri ve Yürütme Süreçleri
8.1. STRATEJİK ORTAKLIKLARIN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ
8.1.1. Yönetici Yükümlülükleri
8.1.2. Özenle Tedarikçi Seçim Süreci
8.1.3. Hedef Uygunluğu
8.1.4. Geniş İletişim ve Bilgi Paylaşımı
8.1.5. Güvenin Gelişimi
8.1.6. Kaynak Taahhütleri
8.1.7. Birlikteliklerde İç Eğitim, Hedefler ve Beklenen Kararları
8.2. ÖZET
Oktay Alnıak, Prof. Dr. Oktay Alnıak


Bölüm 9. MALZEME PLANLAMASI VE İHTİYAÇ BELİRLEMESİ
9.1. BİR MALZEMENİN NAKLİ ESNASINDA YAPILACAK İŞLER
Oktay Alnıak, Prof. Dr. Oktay Alnıak


Bölüm 10. SAVUNMA SANAYİİ VE TEDARİKİ
10.1. RUSYA FEDERASYONU SAVUNMA SANAYİ HAKKINDA GÖRÜŞLER
10.1.1. Hammadde Girdileri
10.1.2. Rusya'da Üretilen Savunma Sanayii Teçhizatı
10.1.3. Rusya Savunma Sanayi'nin Geleceği
10.1.4. Türkiye-Rusya Federasyonu Savunma Sanayii İşbirliği Beklentileri
10.1.5. Rusya Savunma Sanayini Modernizasyonunda Bariyerler
10.2. IDEF 1993 1. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ VE SİVİL HAVACILIK FUARININ DÜŞÜNDÜKLERİ
10.2.1. Fuar Faaliyetleri
10.2.2. Türk Savunma Sanayii Hakkında Görüşler
10.2.3. Savunma Sanayilerinde Entegrasyon
10.2.4. Savunma Sanayiinde Bariyerler
10.3. TÜRK SAVUNMA SANAYİİ’NİN İLERİ TEKNOLOJİYE ENTEGRASYONU
10.3.1. Mevcut Durum
10.3.2. Savunma Teçhizatı Karakteristikleri
10.3.3. Savunma Harcamaları Hakkında Düşünceler
10.3.4. Savunma Sanayii Sektöründe Entegrasyon
10.3.5. Milli Silahlanma Direktörlüğü
10.3.6. Savunma Sanayiinde Denge
10.3.7. Kritik Teknolojiler
10.3.8. Çok-Uluslu Savunma Sanayii Sektörü
10.3.9. Savunma Sanayilerinde Rekabet
10.3.10. İnsan Faktörü
10.4. TÜRK SANAYİSİNİN NATO İKMAL VE BAKIM TEŞKİLATINA
(NAMSA) ENTEGRASYONU
10.4.1. NAMSA Nedir?
10.4.2. NAMSA’nın Hedefi
10.4.3. NAMSA’nın Görevleri
10.5. TÜRK SAVUNMA SANAYİİ HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME
10.5.1. Türk Savunma Sanayii’nin Yakın Geçmişi
10.5.2. Türk Savunma Sanayii’nin Gelişiminde MSB’nin Rolü
10.5.3. Savunma Sanayiinin Gelişmesine Tesir Eden Faktörler
10.6. TÜRK ASKERİ YARDIM VE SATIŞ TEŞKİLATININ KURULMASI
10.7. MSB DIŞ TEDARİK FAALİYETLERİ VE DEĞERLENDİRME
10.7.1. MSB Dış Tedarik Dairesi Faaliyetleri
10.7.2. Dış Tedarik Faaliyetlerinde Karşılaşılan Sorunlar
10.7.3. Alternatif Tedarik Kaynakları
10.7.4. Tedarik Mekanizmalarında Hukukun Önemi
10.7.5. Tedarik Adalet ve Firma İlişkileri
Oktay Alnıak, Prof. Dr. Oktay Alnıak


10.8. DIŞ TEDARİK FAALİYETLERİ
10.8.1. Dış Tedarik Dairesi Başkanlığı’nca NAMSA Kanalı ile Gerçekleştirilen Mühimmat Alımları
10.8.2. NAMSA’da Karşılaşılan Sorunlar ve Nedenleri
10.8.3. Çözüm Önerileri
10.9. SASAD ETKİNLİKLERİ SAVUNMA SANAYİİ HAKKINDA YORUM
10.9.1. Gelir-Giderler
10.9.2. Ofset Bir Gelir Kaynağıdır
10.9.3. Tedarik Mekanizmalarında Hukukun Önemi
10.9.4. Savunma Sanayiinin Geliştirilmesi için Alınabilecek Önlemler
10.10. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI KURULUŞ YILDÖNÜMÜ SAVUNMA SANAYİİ VE TEDARİK PANELİ
10.10.1. Tedarikte Strateji
10.10.2. Savunma Sanayii ve Tedarikte Kavram ve Yorumlar
10.11. KURUMSAL DEĞİŞİMİ YAKALAMAK
10.11.1. Değişimin Kaçınılmazlığı
10.11.2. Değişimin Nedenleri
10.11.3. Nasıl ve Ne Tür Bir Değişim
10.11.4. Değişime Direnç
10.11.5. İnsan Faktörü
10.11.6. Kurumlarda Değişim
10.11.7. Köklü Değişimlerin Planlamaları
10.11.8. Analitik Bir Yorum
Oktay Alnıak, Prof. Dr. Oktay Alnıak


Bölüm 11. TEDARİK PAZARI BİLGİSİ
11.1. TEDARİK PAZARINDA BİLGİ KULLANIMI
11.2. ARZ PAZARI BİLGİSİNE ULAŞMANIN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
11.2.1. Maliyet Modelleme
11.2.2. Satın Alma Görüşmesi
11.2.3. Tedarikin Sürekliliğinin Sağlanması
11.2.4. Alternatifleri Belirlemek
11.2.5. Stratejik Planlama
11.2.6. Tedarikçi İnovasyonuna İmkan Sağlaması
11.2.7. Tedarik Süresi Geliştirmesine Katkısı
11.2.8. Maliyeti Azaltmak-Katma Değer Eklemek
11.3. HANGİ ÇEŞİT BİLGİYE ULAŞILACAĞININ BELİRLENMESİ
11.3.1. Makro Ekonomi Bilgisi
11.3.2. Sektöre Özgü Bilgi
11.3.3. Tedarikçiye Özgü Bilgi
11.3.4. Satın Alan Firmaya Özgü
Bilgi Toplamak
Veriden Bilgiye
Bilgiyi Yaymak
Raporlama
Oktay Alnıak, Prof. Dr. Oktay Alnıak


Bölüm 12. KÜRESEL TEDARİK BİRLİKTELİĞİ
12.1. KÜRESEL TEDARİK ORTAMI
12.2. KÜRESEL İŞ ORTAMI
12.2.1. Küresel Tedarik Ortamının Yapısı
12.3. KÜRESEL TEDARİK ORGANİZASYONLARI
12.4. KÜRESEL TEDARİK SÜRECİ
12.4.1. Veri Toplama Aşaması
12.4.2. Malzeme Değerlendirme Aşaması
Veri Analizi
Maliyet Analizi
En Düşük Fabrika Teslim Fiyatı Analizi
Maliyet Üzerindeki Kar Modeli
Maliyet Modelleri 204
12.4.3. Tedarik Stratejisi Belirleme ve Uygulama Aşaması
Strateji Belirleme
Stratejinin Uygulanması ve Pazarlıklar
Alışılmadık Aşama Değişiklikleri Aşaması
Şartname Etkinliğini Arttırma
Tedarikçi Süreci Analizi
Oktay Alnıak, Prof. Dr. Oktay Alnıak


Bölüm 13. TEDARİK STRATEJİLERİNİN GELİŞİMİ
13.1. TEDARİK STRATEJİLERİNİN GELİŞİMİ
13.2. ABC ANALİZİ
13.2.1. ABC ANALİZİNİN SINIFLANDIRILMASI
13.3. HARCAMA ANALİZİ
13.4. TEDARİK SEGMENTASYON ANALİZİ
13.5. TEDARİK YÖNETİMİ HEDEFLERİ
13.6. SEGMENTASYON ALANINDA MALİYETE KARŞI FİYAT
13.7. TEDARİK STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ
13.8. ÖZET

Ek-A. Türk Ticaret Kanunu
Ek-B. Kamu İhale Kanunu
Ek-C. Kamu İhale Sözleşme Kanunu
Ek-D. Devlet İhale Kanunu
Ek-E. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Ek-F. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Ek-G. Dönem Ödevi Örnekleri: Soru ve Cevaplar

KAYNAKÇA
DİZİN

 

Kitaplarımızın tüm listesi için lütfen buraya tıklayınız.


Lojistik Kitapları - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları