Yazılım Proje Yönetimi

Dr. Ali NİZAM

 

TÜBA 2014 Mühendislik Bilimi TEÇEP Ödüllü kitabımız.

 

 

Proje Yönetimi için bulunmaz bir kaynak eser...

ISBN:978-605-4220-74-8

2. basım, Eylül 2015, 490 sayfa

(16x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.                 şimdi satın al


Bu kitapta; yazılım projelerini başarıyla tamamlamak için bilinmesi gerekli yönetim, proje-planlama ve yazılım kavramları ele alınmıştır. Yönetim alanında birlikte çalışma, iletişim, çatışma çözme ve ekip oluşturma; proje-planlama alanında plan oluşturulması, tahmin süreci, planın kalitesi, proje yürütme süreci ve bu süreçte kullanılan araçlar; yazılım alanında ise yazılım bileşenleri, geliştirme süreci, sürecin aşamaları ve yönetimi kavramları ele alınmıştır.  Risk, kriz, kalite güvence, değişim ve konfigürasyon yönetimi yazılım eksenli incelenmiş, yazılıma özel bilgi ve en iyi uygulama örnekleri verilmiştir. Kurumsal bilgi işlem yönetimi ve dış kaynak yönetiminde önemli noktalara dikkat çekilmiştir. Yazılım hizmeti alanların teknik ayrıntıları boğulmadan yazılım geliştirme sürecini anlamasına yardımcı olacak yeni bir bakış önerilmiştir.

Yazılım dünyasında geniş kabul gören PMI, CMMI, IEEE/EIA 10207-1058 ve firma yaklaşımlarını yansıtan Microsoft®MSF, IBM®RUP standartları karşılıklı olarak incelenmiştir. Böylesi geniş kapsamlı bir kitap yazılım proje yöneticileri, yazılım geliştiricileri ve yazılım projesi yaptıranlar için önemli bir kaynaktır. Ayrıca üniversitelerde verilen "Proje Yönetimi" ve “Yazılım Tasarımı” ve "Yazılım Mühendisliği" dersleri için de yararlı bir başvuru kaynağı ve ders kitabıdır.İçindekiler

Bölüm 1.  BAŞLARKEN

1.1.        Yazılımın Ayırt Edici Özellikleri

1.2.        Planlama ve Yönetimin Önemi

1.3.        Kitabın Hedef Kitlesi

1.4.        Kitabı Okumak İçin Ön Bilgi İhtiyacı

1.5.        Alternatif Okuma Yöntemleri

1.6.        Kitabın İçeriği

1.7.        Özet

 

Bölüm 2.  YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİ

2.1.        Yazılım Projesi

2.2.        Yazılım Geliştirme Temel İlkeleri

2.2.1.     Basitlik

2.2.2.     Tekrar Kullanılabilirlik

2.2.3.     Süreklilik

2.2.4.     İzlenebilme

2.2.5.     Güvenlik

2.3.        Yazılım Geliştirme Süreci

2.3.1.     Yazılım Projesi Başlangıç Noktası

2.3.2.     Planlama

2.3.3.     İhtiyaç Analizi

2.3.4.     Prototip Geliştirme

2.3.5.     Tasarım

2.3.6.     Gerçekleştirilme

2.3.7.     Test

2.3.8.     Gözden Geçirme

2.3.9.     Devreye Alma

2.4.        Yazılım Süreç Modelleri

2.5.        Kod Eksenli Yazılım Geliştirme

2.6.        Doğrusal Modeller

2.6.1.     Şelale Modeli

2.6.2.     V Model

2.7.        Yinelemeli Geliştirme

2.7.1.     Artımlı Geliştirme Modeli

2.7.2.     Evrimsel Geliştirme

2.7.3.     Sarmal Model

2.8.        Çevik Geliştirme

2.9.        Modüler Geliştirme

2.10.      Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme

2.11.      Özet

2.12.      Sorular

 

Bölüm 3.  YÖNETİM

3.1.        Yönetim Yöntemleri ve Tarihi Gelişimi

3.1.1.     Genel Yönetim Akımı

3.1.2.     Bilimsel Yönetim

3.1.3.     Süreç Tabanlı Yönetim

3.1.4.     İnsan İlişkileri Okulu

3.1.5.     Bilgi Çağında Yönetim

3.1.6.     Yazılım Proje Yönetimi

3.2.        Yönetim Vizyonu

3.2.1.     Aktif Katılım

3.2.2.     Geleceğe Yönelik Planlama- Teknolojik Gelişmelere Açık Olmak

3.2.3.     Mesleki Ahlak

3.2.4.     Sosyal Sorumluluk

3.3.        Örgütlenme Biçimleri

3.3.1.     Fonksiyonel Örgütlenme

3.3.2.     Proje Odaklı Örgütlenme

3.3.3.     Matris Tipi Örgütlenme

3.3.4.     Merkezi Proje Yönetim: Proje Yönetim Ofisleri

3.4.        Proje Yöneticisi Görev ve Sorumlulukları

3.4.1.     Liderlik ve/veya Yöneticilik Yapmak

3.4.2.     Karar Verme

3.4.3.     Değişimlere Uyum Gösterme Esnekliği

3.4.4.     Planlamak ve Projeyi Denetlemek

3.4.5.     Bilgilendirmek ve İletişimi Artırmak

3.4.6.     Moral ve Motivasyon

3.4.7.     İnsan Yönetimi ve Örgütleme

3.4.8.     Tahmin

3.4.9.     Kalite Standartlarını Belirlemek ve Uygulamak

3.4.10.  Eğitim

3.5.        Proje Yöneticisinin Projedeki Konumu

3.5.1.     Proje Durumunu Bilmek

3.5.2.     Otorite ve Demokrasi

3.5.3.     Kullanıcıya Bir Adım Yakın Durmak

3.5.4.     Yetki ve Sorumluluk Dengesi

3.5.5.     Proje Yöneticiliği Yazılım Geliştirici Rolü Değildir!

3.5.6.     Uzlaştırıcılık

3.6.        Özet

3.7.        Sorular

 

Bölüm 4.  PROJE EKİBİ

4.1.        Ekip Üyeleri

4.1.1.     Proje Yöneticisi

4.1.2.     Takım Lideri

4.1.3.     Yazılım Mimarı

4.1.4.     Sistem Analist

4.1.5.     Yazılım Geliştirici

4.1.6.     Ara Yüz Geliştirici

4.1.7.     Ürün Yöneticisi

4.1.8.     Kalite/Test Mühendisi

4.1.9.     Yardımcı Ürün Geliştirici

4.1.10.  Risk Yöneticisi

4.1.11.  Son Kullanıcı Belge Geliştirici

4.1.12.  Sponsor

4.1.13.  Müşteri

4.1.14.  Son Kullanıcı

4.1.15.  Yazılım Ekip Üyeleri Arasındaki İlişkiler

4.2.        Birlikte Çalışma Kaideleri

4.2.1.     Genel İnsani Kaideler

4.2.2.     Ortak Hedef

4.2.3.     Ekibin Proje Yöneticisini Benimsemesi

4.2.4.     Birlikte Yapılan İşe Öncelik Verilmesi

4.2.5.     Denge

4.2.6.     Birlikte Başarı Birlikte Başarısızlık İnancı

4.2.7.     Herkesin En İyi Bildiği İşi Yapması

4.2.8.     Yapılanlardan ve Sorunlardan Tüm Ekibin Haberi Olması

4.2.9.     Eleştirilerin Çözümü de İçermesi

4.2.10.  Ortak Çalışma Mekânı

4.2.11.  Dağınık Çalışma Mekânı-Modül Tabanlı Mekân Ayrımı

4.2.12.  İşi Bir Bütün Olarak Kabul Etmek

4.2.13.  Ortak Çalışma Altyapıları Seçimi

4.2.14.  Kişi Sayısının Düşük Tutulması

4.2.15.  Proje Uygun Kişilerin İstihdamı

4.2.16.  Ekibin Uzun Süre Birlikte Çalışması

4.2.17.  Birlikte İş Harici Faaliyetler

4.3.        Ekip ruhunu zedeleyen davranışlar

4.3.1.     Plansızlık

4.3.2.     Bitince Gösterelim Değil Birlikte Geliştirelim

4.3.3.     Hatayı Kendi Dışında Görmek

4.3.4.     Hatayı Kişilerde Görmek

4.3.5.     İşi Aşırı Sahiplenme

4.3.6.     İşi Bütünüyle Sahiplenmemek

4.3.7.     Değişimleri Esneklikle Karşılamamak

4.3.8.     Görev Kayması

4.3.9.     Meselelerin Kişiselleştirilmesi

4.4.        Kişi ve Ekip Psikolojisi

4.4.1.     Ekibi Tanımak

4.4.2.     Sürekli Bölünme

4.4.3.     Moral ve Motivasyon

4.4.4.     Ekip Yapısını Benimseme

4.4.5.     Ekibe Aidiyet Hissi ve İletişime Önem Verme

4.4.6.     Tecrübe

4.4.7.     Yetenek

4.4.8.     Azim

4.4.9.     Özel Bir İş Yapma Duygusu

4.4.10.  Kariyeri Planlayabilmek-Önünü Görmek

4.4.11.  Kişisel Sorunlar

4.5.        Ekibin Oluşturulması

4.5.1.     Organizasyon Yapısının Belirlenmesi

4.5.2.     Alınabilecek En İyi Personelin İstihdamı

4.5.3.     Ekipteki Kişi Sayısının Belirlenmesi- Karekök Kuralı

4.5.4.     Ekip Sayısı ile Proje Süresi İlişkisi

4.5.5.     Ekibin Sürekli Takviyesi

4.6.        Özet

4.7.        Sorular

 

Bölüm 5.  PLANLAMA

5.1.        Planın Temel Özellikleri

5.1.1.     Planlamanın Önemi ve Yararları

5.1.2.     Proje Büyüklüğü ve Planlama İhtiyacı

5.1.3.     Planın Planı

5.1.4.     Proje Plan Türleri

5.1.5.     Proje Planının Diğer Belgelerle İlişkisi

5.2.        Planlama Süreci

5.3.        Plan Oluşturmadan Önce Yapılacak Faaliyetler

5.3.1.     Hedefin Belirlenmesi

5.3.2.     Genel Kapsamın Belirlenmesi

5.3.3.     Proje Kabulü

5.3.4.     Proje Yöneticisi Atama

5.3.5.     Ekip Organizasyonun Belirlenmesi

5.3.6.     Temel Altyapı Kararlarının Verilmesi

5.3.7.     Kaynaklar ve Kısıtların Uyumunun Kontrolü

5.4.        Kapsam Planı

5.5.        Proje Bütünleşme (Entegrasyon) Planı

5.6.        Görevlerin Belirlenmesi: İş Bölümleme Yapısı

5.6.1.     Görev Tanımı

5.6.2.     Görevlerin Tespiti İçin Yöntemler

5.6.3.     Görevler Arası İlişki Türleri

5.6.4.     Gannt Çizelgesi

5.7.        Kaynakların Planlanması

5.7.1.     Kaynak Türleri

5.7.2.     Kaynak Takvimlerin Belirlenmesi

5.7.3.     Kaynakların Göreve Atanması

5.7.4.     Kaynak Dengeleme

5.8.        Proje Zaman Planı

5.8.1.     Zaman Çizelgesi Oluşturma Yöntemleri

5.8.2.     Proje takvimi oluşturulması

5.8.3.     Kritik Yol Yöntemi

5.9.        Proje Maliyet Planı

5.9.1.     Maliyet Kalemleri

5.9.2.     Kaynak Maliyetlerinin Plana Eklenmesi

5.9.3.     Bütçeleme

5.9.4.     Maliyet Kontrol ve İzleme

5.10.      Devreye Alma Planı

5.11.      Eğitim Planı

5.12.      Planın Farklı Açılardan Analizi ve Tekrar Düzenlenmesi

5.13.      Plan Kabulü

5.14.      Proje Planına Yazılıma Özel İlaveler

5.15.      Özet

5.16.      Sorular

 

Bölüm 6.  PLAN KALİTESİ

6.1.        Görevlerle İlgili Kalite Faktörleri

6.1.1.     Gerçekleştirilebilme

6.1.2.     Görevlerin Bitti veya Bitmedi Şeklinde Net Takibi

6.1.3.     Tutarlılık

6.1.4.     Görev Sürelerinin ve Maliyetlerin Gerçekçi Olması

6.1.5.     Görev Sürelerinin Kısa Tutulması

6.1.6.     Görevlerin Tek Bir Kişinin Yapılacağı Seviyeye Kadar Bölünmesi

6.1.7.     Kişiler Arası İş Paylaşımında Aşırı Ayrıntıdan Kaçınma

6.2.        Planın Bütünüyle İlgili Kalite Faktörleri

6.2.1.     Plan Süresinin Kısa Tutulması

6.2.2.     Kısa Süreli Kilometre Taşları

6.2.3.     Dengelenmiş Kaynaklar

6.2.4.     Mesai İçi Çalışmaların Kapsanması

6.2.5.     Planın Tüm Faaliyetleri İçermesi

6.2.6.     Hiyerarşideki Yayılım ve Derinlik Sayılarının Küçük Tutulması

6.2.7.     Tüm Aşamaları Ayrıntılı Planlamak-Planın Homojen Olması

6.3.   Modüler Planlama

6.3.1.     Modülerlik ve Hiyerarşik Ayrım Farkı

6.3.2.     Modül Öncelikli veya Süreç Öncelikli Planlama

6.4.  Yapılacak İşleri Paralel Hale Getirmek

6.5.  Kapalı Çevrim Planlama

6.6.  Planlamada Yapılan Hatalar ve Sebepleri

6.6.1. Hataların sebepleri

6.6.2. Planlama Hataları

6.7.  Özet

6.8.  Sorular

 

Bölüm 7.  TAHMİN

7.1.  Tahminin Özellikleri

7.1.1.     Tahmin Mantığı

7.1.2.     Tahminlerin Sistemin Küçük Parçaları Üzerinden Yapılması

7.1.3.     Tahminin İhtimal Aralığı İfade Etmesi

7.1.4.     İyimserlik ve Kötümserlik

7.1.5.     Tahminin Zorlukları

7.1.6.     Gözden Kaçan İşler

7.2.  Proje Büyüklüğünü İfade Etmek

7.2.1.     Kod Satır Sayısı

7.2.2.     Fonksiyonel Nokta Sayısı

7.2.3.     Proje Büyüklüğünün Farklı İfadeleri

7.3.  Tahmin Modelleri

7.3.1.     Önceki Projelere Benzeterek Tahmin Etmek

7.3.2.     Mevcut Proje Verisi

7.3.3.     Süre Tahmin Genel Formülü

7.3.4.     Ortak Değerlere Çevirme

7.3.5.     Program Gelişim ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT)

7.3.6.     Uzman Yargısı

7.3.7.     SLIM

7.3.8.     Monte Carlo Benzetimi

7.3.9.     Yapıcı Maliyet Modeli (COCOMO)

7.3.10.  Genel Kabuller ve Endüstri Standartları

7.3.11.  Tahmin Modellerinin Mukayesesi

7.4. Projenin İlerlemesiyle Tahminin Güncellenmesi

7.4.1.  Belirsizlik Konisi

7.4.2.  Tahmin ve Gerçekleşen Neticelerin Mukayesesi

7.4.3.  Tahminin Güncellenmesi

7.5. Tahmin Araçları

7.6. Özet

7.7. Sorular

 

Bölüm 8.  PLANIN YÜRÜTÜLMESİ

8.1.        Ölçme ve Değerlendirme

8.1.1.     Ölçüm Hedefleri

8.1.2.     Ölçüm Kriterlerinin Özellikleri

8.1.3.     Ölçülecek Değerlerin Sınıflanması

8.1.4.     Ölçme İçin Kullanılan Değerlerin Aynı Bileşenlerden Oluşması

8.1.5.     Ölçüm Neticelerinin Değerlendirilmesi

8.2.        Yazılım Ölçüm Kriterleri

8.2.1.     Ürünle İlgili Ölçüm Kriterleri

8.2.2.     Süreç Ölçüm Kriterleri

8.2.3.     Planının İzlenmesiyle İlgili Ölçüm Kriterleri

8.2.4.     Değişimlerin Ölçümü

8.2.5.     Proje Ekibiyle İlgili Ölçümler

8.3.        Planı İzleme ve Kontrol

8.3.1.     İzlemenin Temel Amacı

8.3.2.     Projenin Başlatılması

8.3.3.     Proje Taban Hattı Oluşturulması

8.3.4.     Kontrol Noktası ve Kilometre Taşı

8.3.5.     Önemli Sorunların Tespiti ve Çözümü

8.3.6.     Gözden Geçirmeler ve Yerinde Gözlemek

8.3.7.     İşlerin Bitti ve Bitmedi Şeklinde Net Takibi

8.3.8.     Kazanılmış Değer Analizi

8.3.9.     Yapılanların Raporlanması

8.3.10.  Kontrol Yükünün Azaltılması

8.3.11.  Tekrar Çalışmanın Ölçülmesi

8.3.12.  Proje Kapanışı ve Kapanış Değerlendirmesi

8.4.        Koordinasyon

8.4.1.     Görev Atama

8.4.2.     Önceki ve Sonraki Aşamaların Kontrolü

8.4.3.     Ekibin Projeye Dâhil Olması ve Kaynak Dengeleme

8.5.        Plandan Sapma ve Sapmanın Düzeltilmesi

8.5.1.     Sapmanın Belirtileri ve Erken Teşhis

8.5.2.     Sapmanın Tespit Edilmesi

8.5.3.     Sebeplerin Araştırılması

8.5.4.     Sapmanın Düzeltilmesi

8.5.5.     Kilitlenme

8.6.        Plana Bağlılık

8.6.1.     Hedefin Tamamıyla Değişmesini Önlemek

8.6.2.     Yeni Yöntem Önerileri

8.7.        Planın Güncellenmesi ve Değiştirilmesi

8.8.        Proje Yöneticisinin Projeye Sonradan Dâhil Olması

8.8.1.     Durum Tespiti

8.8.2.     Ekibin İş Tecrübelerinin İncelenmesi

8.8.3.     Planın Güncellenmesi

8.9.        Özet

8.10.      Sorular

 

Bölüm 9.  KALİTE GÜVENCE YÖNETİMİ

9.1.        Kalite Yönetim Süreci

9.2.        Kalite Hedefleri

9.2.1.     Kullanıcı Memnuniyeti

9.2.2.     Ürün Kalite Hedefleri

9.2.3.     Süreç Kalite Hedefleri

9.3.        Kaliteyi Etkileyen Faktörler

9.4.        Yazılım Alanındaki Kalite Özellikleri

9.4.1.     İhtiyaç Analizi

9.4.2.     Tasarım

9.4.3.     İlişkisel Veri Modeli

9.4.4.     Kodlama

9.4.5.     Kullanıcı Ara yüzü

9.5.        Resmi Gözden geçirmeler

9.5.1.     Teftiş

9.5.2.     Genel İnceleme

9.5.3.     Teknik Gözden Geçirmeler

9.5.4.     Denetim - Dış Gözden Geçirmeler

9.5.5.     Üst Yönetim Gözden Geçirmesi

9.5.6.     Gözden Geçirmelerin Karşılaştırılması

9.5.7.     Gözden Geçirmeler ve Yönetim

9.5.8.     Gözden Geçirmenin En İyi Uygulamaları

9.6.        Çeşitli Kalite Güvence Faaliyetleri

9.6.1.     Meslektaş İncelemesi

9.6.2.     Günlük Bütünleştirmeler ve Duman Testi

9.6.3.     Müşterilerle Yapılan Gözden Geçirme

9.7.        Test ve Doğrulama

9.8.        Özet

9.9.        Sorular

 

Bölüm 10.  RİSK YÖNETİMİ

10.1.      Risk Yönetim Süreci

10.2.      Riskin Özellikleri

10.2.1.  Risk ile Hata ve Sorun Arasındaki Farklar

10.2.2.  Kazanç ve Risk

10.3.      Risklerin Sınıflandırılması

10.3.1.  Kaynak Riskleri

10.3.2.  Kapsam Riskleri

10.3.3.  Süreç Riskleri

10.3.4.  Teknoloji Riskleri

10.3.5.  Tahmin Edilebilirlik Açısından Sınıflama

10.4.      Risk Yönetimine Hazırlık

10.4.1.  Kurumsal Risk Yönetim Stratejisi

10.4.2.  Ortamın Bilinen Hatalardan Arındırılması

10.4.3.  Risk Yönetim Ekibi

10.4.4.  Risk ve Yazılım Süreç Yönetim Yöntemleri

10.5.      Risk Tespiti

10.5.1.  Genel Problem Tespit Yöntemleri

10.5.2.  SWOT Analizi

10.5.3.  Genel Risk Listelerin Kontrol Edilmesi

10.5.4.  İhtiyaç Önem Sınıflaması

10.5.5.  Aralık ve Sınır Değer Analizi

10.5.6.  Kaynak Envanter Analizi

10.5.7.  Varsayım Analizi

10.5.8.  Taviz-Denge Analizi

10.5.9.  Şematik Analizler

10.6.      Risk Analizi

10.7.      Risk Cevaplama Yöntemleri

10.7.1.  Riskten Kaçınma

10.7.2.  Risklerin Hafifletilmesi

10.7.3.  Risk Transferi

10.7.4.  Risk Kabulü

10.7.5.  Hemen Çözüm

10.7.6.  Şartlar Arasında Değiş Tokuş Yapmak

10.7.7.  Koşullu Hareket

10.8.      Risk Planı

10.9.      Risk İzleme

10.10.    Kriz yönetimi

10.10.1.                Krizden Kaçınmak

10.10.2.                Yaşanan Durumun Kriz Olduğunu Tespit Etmek

10.10.3.                Krizin Yönetim Ekibi Oluşturma

10.10.4.                Bilgilendirme Masası

10.10.5.                Krizin Çözümü

10.10.6.                Krizden Ders Çıkarma

10.11.    Özet

10.12.    Sorular

 

Bölüm 11.  DEĞİŞİM VE KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ

11.1.      Konfigürasyon Yönetim Süreci

11.2.      Değişim Yönetim Süreci

11.2.1.  Değişim Kontrol Ekibi

11.2.2.  Proje Yöneticisinin Rolü

11.2.3.  Değişim Kontrol Düzeyi

11.3.      Değişim Taleplerinin Oluşum ve Kabul Süreci

11.3.1.  Değişimin kaynakları

11.3.2.  Tüm Taleplerin Değerlendirilmesi

11.3.3.  Taleplerin Türünü Belirlemek

11.4.      Taleplerin Etkisini Belirlemek

11.4.1.  Değişim ve Proje Geliştirme Süreci

11.4.2.  Katmanlı Yazılım Modeli ve İsteklerin Etkisi

11.4.3.  Nesne Tabanlı Tasarımda İsteklerin Etkisi

11.4.4.  Kullanıcı Ara Yüzünden İsteklerin Etkisinin Analizi

11.4.5.  Veri ve Yazılım Değişiklik İstekleri

11.4.6.  Karmaşık İşlemler

11.5.      Değişim ve Sistem Tasarımı

11.5.1.  Değişim ve Yazılım Kalitesi

11.5.2.  Yinelemeli Geliştirme Kullanmak

11.5.3.  Tekrar Kullanımı Arttırmak

11.5.4.  İş Problemlerini Esnek Tasarımlarla Çözmek

11.5.5.  Akışları ve Kuralları Ayrı Bir Sisteme Taşımak

11.6.      Özet

11.7.      Sorular

 

Bölüm 12.  İLETİŞİM YÖNETİMİ

12.1.      İletişim kaideleri

12.1.1.  Ortak Değer

12.1.2.  Doğru İletişim Kanalını Seçmek

12.1.3.  Dinlemek

12.1.4.  Soru Sormak

12.1.5.  Esneklik

12.1.6.  Süreklilik

12.1.7.  Karşıdakinin Anlayabileceği Dil Kullanmak

12.1.8.  Söylenen Her Şeye Değer Vermek

12.1.9.  Doğru Kişilerle İletişim

12.1.10.                Personel Sayısı İletişim İhtiyacı İlişkisi

12.1.11.                İletişimin Planlı ve Yazılı Hale Getirmek

12.2.      İletişimin Bileşenleri

12.3.      İletişim Yöntemleri

12.4.      İletişimin Planlanması

12.5.      Ekip Yapısı ve İletişim

12.6.      Çatışma Yönetimi

12.6.1.  Çatışma Yönetim Kaideleri

12.6.2.  Çatışma Yönetim Stratejileri

12.6.3.  Çatışma Çözüm Yöntemleri

12.6.4.  Çatışmayı-Tartışmayı Kaybetmek

12.7.      Toplantı Yönetimi

12.7.1.  Toplantı Öncesi Yapılacaklar

12.7.2.  Toplantılarda Amaç

12.7.3.  Toplantı Yöneticiliği

12.7.4.  Süre

12.7.5.  Toplantı Takvimi

12.7.6.  Katılımcı Sayısı

12.7.7.  Konunun Etrafından Dolaşmamak

12.7.8.  Şekil Kullanımının Önemi

12.7.9.  Temel Kararları Verme

12.7.10.  Toplantı Neticelerinin İzlenmesi

12.8.      Özet

12.9.      Sorular

 

Bölüm 13.  KURUMSAL BİLGİ İŞLEM YÖNETİMİ

13.1.      Bilgi İşlem Yöneticisi Görevleri

13.1.1.  Vizyon ve Misyon Belirleme

13.1.2.  Bilgi İşlem Politika ve Stratejisinin Belirlenmesi

13.1.3.  Yatırım Alanlarının Belirlenmesi

13.1.4.  Bilgi İşlem Birimi Organizasyonun Belirlenmesi

13.1.5.  Yazılım Geliştirme Yöntemi ve Standartlarının Seçilmesi

13.1.6.  Temel altyapı teknoloji seçimleri

13.1.7.  Destek ve Kendi Yapma Seçimi

13.1.8.  Proje Geliştirme İçin Gerekli Desteği ve Ortamı Sağlamak

13.1.9.  Proje ve Ekipler Arasında Koordinasyon Sağlanmak

13.1.10. Projelerin Değerlendirilmesi

13.2.      Bilgi İşlem Yapısı

13.2.1.  Bilgi İşlem İdari Altyapısı

13.2.2.  Bilgi İşlem Teknik Altyapısı

13.2.3.  Bilgi İşlem Yapısının Oluşturulması

13.3.      Bilgi İşlemin Diğer Birimlere Sunması Gereken Hizmetler

13.3.1.  Kurumsal Standartlar ve Bilişim Kültürü Oluşturma

13.3.2.  Kurumsal Bilgi Sistemleri Entegrasyonu

13.3.3.  Güvenlik Hizmeti

13.3.4.  Ortak Bilgi Saklama Alanları

13.3.5.  Ortak İletişim Altyapısı

13.3.6.  Bakım ve Güncelleneme Yönetimi

13.3.7.  Düzenli Eğitimler

13.3.8.  Kurumu Temsil

13.4.      Proje Ekibi ile Bilgi İşlem Yönetim İlişkisi

13.4.1.  Bilgi İşlem Yönetim Yapısı

13.4.2.  Proje Yöneticisine Gerekli Yetkileri Vermek

13.4.3.  Doğru Seviyede Ayrıntı Takibi

13.4.4.  Memnuniyet Değerlendirmesi

13.4.5.  Proje Ekibine Müdahale

13.5.      İdari Hiyerarşide Bilgi İşlemin Biriminin Yeri

13.6.      Özet

13.7.      Sorular

 

Bölüm 14.  DIŞ KAYNAK YÖNETİMİ

14.1.      Dış Kaynaktan Hizmet Alınabilecek Durumlar

14.1.1.  Ana İşlere Yoğunlaşmak

14.1.2.  Yeni Teknolojiler ile Yeni Hizmetler Sunmak

14.1.3.  Bir Defa Yapılacak İşler

14.1.4.  Zaman Kısıtları

14.1.5.  Tecrübeli İnsan Kaynağına Erişim

14.1.6.  Maliyet ve İnsan Kaynaklarından Tasarruf

14.1.7.  Şirketlerin Ortak İhtiyaçlarına Cevap Veren Ürünler

14.1.8.  Yazılım Denetim ve Sertifikasyonları

14.2.      Dış Kaynak Kullanımında Karşılaşılan Riskler

14.2.1.  Hedef Belirleme

14.2.2.  Aşırı Beklentiler

14.2.3.  Yönetim ve Kontrol Sağlama Güçlüğü

14.2.4.  Güvenlik

14.2.5.  Kurumu Tanıma

14.2.6.  Firma Bağımlılığı veya Geri Dönebilme

14.2.7.  Yazılımın Kurum Kültürüne Uygunluğu

14.3.      Satın Alınabilecek Ürün ve Hizmetler

14.3.1.  Tamamıyla Harici Firmaya Yazdırmak

14.3.2.  Kısmen Harici Firmaya Yazdırmak

14.3.3.  Hazır Yazılım Bileşeni Almak

14.3.4.  Açık Kaynak Kodlu Sistemler

14.3.5.  Danışmanlık Alımı

14.3.6.  Paket Program Alımı

14.3.7.  Yazılımı Servis Olarak Almak

14.3.8.  Altyapı Yazılımları Alıp Uyarlamak

14.4.      Yazılımın Lisanslanmasında Dikkat Edilecekler

14.5.      Dış Kaynak Alım Hazırlığı

14.5.1.  Gerekli Kaynakların Temini

14.5.2.  İhtiyaçları Mümkün Olduğunca Ayrıntılı Belirlemek

14.5.3.  İhtiyaçtan Ürüne veya Üründen İhtiyaca Çift Yönlü Analiz

14.5.4.  Ürün Özellik Matrisi

14.5.5.  Mevcut Teknolojiyle Uyumluluk

14.5.6.  Her Şeyi Göz Önüne Alan Bir Karar Vermek

14.5.7.  Dış Kaynak Adayları Seçimi

14.6.      Şartname

14.6.1.  Şartnamelerdeki Yanlış İfadeler: Kapsamın Belirsizliği

14.6.2.  Rekabete Açık Şartname Hazırlamak

14.6.3.  Yaklaşık Maliyet Belirlenmesi

14.6.4.  Ödeme Şekilleri

14.7.      Firmaların değerlendirilmesi ve seçimi

14.7.1.  Teklifin Teknik Değerlendirilmesi

14.7.2.  Maliyet İncelemesi

14.7.3.  Önceki İş ve Referansların Değerlendirilmesi

14.7.4.  Yerel Destek

14.8.      Kurum İçi Yönetim ve İzleme

14.8.1.  Sözleşme

14.8.2.  Planlama

14.8.3.  Sürecin İzlenmesi

14.8.4.  Proje Yöneticisinin Dış Satın Alma Projelerinde Rolü

14.8.5.  Ortak Koordinasyon Noktası

14.8.6.  Bilgi Paylaşımı ve Güvenlik

14.8.7.  Dış Kaynak ve Kurum İçi Ekibin Yerlerini Net Belirlemek

14.8.8.  Sapmalara Müdahale Etmek

14.8.9.   Hata ve Çözüm Yöntemlerinin Uyumu

14.8.10. Haklara Karşılıklı Riayet Edilmesi ve Adalet

14.9.      Projenin Kullanıma Giriş ve Kurum İçi Ekibe Devri

14.10.    Özet

14.11.    Sorular

 

Bölüm 15.  PLANLAMA VE YÖNETİM STANDARTLARI

15.1.      PMI Body of Knowledge

15.1.1.  Proje Yönetim Süreci

15.1.2.  Proje Bütünleştirme Yönetimi

15.1.3.  Proje Kapsam Yönetimi

15.1.4.  Proje Zaman Yönetimi

15.1.5.  Proje Maliyet Yönetimi

15.1.6.  Proje Kalite Yönetimi

15.1.7.  Proje İnsan Kaynakları Yönetimi

15.1.8.  Proje İletişim Yönetimi

15.1.9.  Proje Risk Yönetimi

15.1.10. Proje Tedarik Yönetimi

15.2.      CMMI

15.2.1.  Anahtar Süreç Alanı

15.2.2.  Genel Hedefler ve Genel Uygulamalar

15.2.3.  Olgunluk Seviyesi

15.2.4.  Kapasite Seviyeleri

15.2.5.  Sürekli ve Basamaklı Gösterilim

15.2.6.  Sürecin Kurumsallaştırılması

15.2.7.  CMMI Standardının Kuruma Uyarlaması

15.2.8.  Birinci Olgunluk Seviyesi - Giriş

15.2.9.  İkinci Olgunluk Seviyesi – Tekrarlanabilir (Disiplinli)

15.2.10. Üçüncü Olgunluk Seviyesi - Tanımlı

15.2.11. Dördüncü Olgunluk Seviyesi-Sayılara Dayalı Yönetilen

15.2.12. Beşinci Olgunluk Seviyesi-İyileştirilen

15.2.13. Anahtar Süreçler Arasındaki İlişkileri

15.3.  ISO/IEC ve IEEE/EIA Standart 10207

15.3.1.  Temel Yaşam Döngüsü Süreçleri

15.3.2.  Destekleyici Süreçler

15.3.3.  Kurumsal Yaşam Döngüsü Süreçleri

15.3.4.  Kuruma Uyarlama Süreci

15.4.      IEEE/EIA Standart 1058

15.5.      Özet

15.6.      Sorular

 

Bölüm 16.   FİRMALARIN GELİŞTİRDİĞİ SÜREÇ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

16.1.      Microsoft Çözüm Altyapısı

16.1.1.  MSF İlkeleri

16.1.2.  MSF Takım Modeli

16.1.3.  MSF Yaşam Döngüsü

16.1.4.  MSF Disiplinleri

16.1.5.  MSF Süreç Şablonları

16.2.      Rational Unified Process

16.2.1.  RUP En İyi Uygulama Tanımları

16.2.2.  RUP Süreç Yaklaşımı

16.2.3.  RUP Süreç Aşamaları

16.2.4.  RUP Disiplinleri

16.2.5.  Süreç Ürünü

16.2.6.  RUP Ekip Yapısı

16.3.      Özet

16.4.      Sorular

 

Bölüm 17.   PROJE YÖNETİM ARAÇLARI

17.1.      Proje Yönetim Sistemi

17.1.1.  Proje Plan Oluşturma Araçları

17.1.2.  Görev Atama ve Takibi

17.1.3.  Kaynak/Kapasite Yönetimi

17.1.4.  Kurumsal Proje Ağacı

17.1.5.  Portföy Analizi

17.1.6.  Belge Yönetimi

17.1.7.  Birlikte Çalışma Sistemi

17.1.8.  Proje Yönetim Yöntembilim Tanımları ve Şablonlar

17.1.9.  Risk Yönetim Araçları

17.1.10. Raporlama ve Analiz

17.2.      Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetim Araçları

17.2.1.  Gereksinim Yönetimi

17.2.2.  Konfigürasyon Yönetimi

17.2.3.  Yazılımın Merkezi Doğrulama ve Onaylama

17.2.4.  Değişim Yönetimi

17.2.5.  Problem İzleme

17.2.6.  İş Akış Yönetimi

17.2.7.  Raporlama ve Analiz

17.3.      Özet

17.4.      Sorular

 

Bölüm 18.  PROJEDEKİ YANLIŞLARI DOĞRU   YÖNETME KILAVUZU

18.1.      En Az Olabilecekler

18.1.1.  Kişiler

18.1.2.  Belgeler

18.1.3.  Çözümler Belgelenemiyorsa Talepler Edilmelidir

18.1.4.  Proje Bitince Analiz ve Tasarım Belgesi Yazılması

18.1.5.  En Az Plan

18.1.6.  En az Yönetim ve İzleme

18.2.      Yapıyormuş gibi yapmamak

18.3.      Proje başarısızlığı

18.3.1.  Başarısızlığın En Kısa Sürede Belli Olması

18.3.2.  Projeden Vazgeçme Planı

18.3.3.  Başarılı kısımlara odaklanmak

18.3.4.  Plansız Proje Başarısız Olsa Daha İyi

18.3.5.  Ürün Sağlıklı Çalışmıyorsa Yeni Yerlere Kurulmaması

18.4.      Devreye Alma

18.5.      Planlamaya Önem Vermeyen Üst Yönetim

18.6.      Büyük Hedefleri Mevcudu Analiz Ederek Koymak

18.7.      Ekibe Göre Yazılım Geliştirme Ortamı

18.8.      Öğrenerek Yapmak Yerine Yaparak Öğrenmek

18.9.      Büyük Proje, Başarılı Proje

18.10.    Moda Yöntemler ve Mucize Çözümler

18.11.    Özet

18.12.    Sorular

 

KAYNAKÇA

DİZİN


http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f67/Algoritma-Gelistirme-ve-Veri-Yap_5767_1.jpg

 


Diğer yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği kitaplarımızı görmek için buraya tıklayınız.


Akademik Kitaplar, Bilimsel Kitaplar, Üniversite Ders Kitapları