Elektrik Devreleri Çözümlü Problemler

Prof. Dr. Turgut İKİZ

  Elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencilerine önerilir. 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-10-3, 2. basım Ekim 2021

354 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.                                                                  Ana kitap için bkz. Elektrik Devreleri


Bu kitabın amacı, "Elektrik Devreleri" adlı kitabımızda verilen soruların çözümlerini açıklamalı olarak yapmaktır.  Elektrik devreleri adlı ana kitabımızda, ilk olarak temel devre değişkenleri ve bunların birbiriyleilişkileri ele alınmıştır; devre elemanları tanıtılmış, temel yasalar verilmiş ve sadece doğru akım kaynakları içeren rezistif devreler üzerinde temel devre analiz yöntemleri ve devre teoremleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Ayrıca, bobin ve kapasitörün DC davranışları RL, RC ve RLC devreleri üzerinde incelenmiştir.

İkinci kısımda, özellikle güç sistemlerinde sıklıkla kullanılan AC kaynakları içeren devrelerin fazörlerle kararlı hal analizleri üzerinde durulmuş ve AC devrelerinde güç ayrı bir bölümde incelenmiştir. Bu kısım dâhilinde, üç fazlı sistem analizleri yine fazör kavramıyla verilmiştir.  Manyetik kuplaj kavramı, indüksiyon ve bununla birlikte transformatör ilkesi üzerinde durulmuş, aralarında kuplaj bulunan bobinleri içeren devrelerin analizleri verilmiştir. Elektrik devrelerinin frekans cevapları transfer fonksiyonu kavramıyla irdelenmiş, rezonans ve filtre devreleriyle frekans cevabının pratik uygulamaları ele alınmıştır.

Alternatif akım dışında diğer zaman değişimli kaynaklarla uyarılan devrelerin Laplace dönüşüm tekniğiyle analizleri ele alınmış ve s-uzayında diğer bazı önemli uygulamalara değinilmiştir. Son kısımda ise, çift terminalli devreler ele alınmış, bunlara ilişkin parametreler ve bu devrelerin değişik bağlantıları üzerinde durulmuştur.

Kitap bütününde, her konu için olabildiğince çok sayıda açıklayıcı örneğin verilmiş olmasının yanı sıra, bölüm sonunda verilen soruların cevapları da ayrı bir çözüm kitabında hazırlanmıştır. (Bu kitap)

Kitap, üniversitelerin Elektrik Elektronik Mühendisliği bölüm öğrencileri için ders kitabı amaçlı hazırlanmakla birlikte, Mekatronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri ve meslek yüksek okullarının ilgili bölüm öğrencileri içinde bir başvuru kaynağı niteliğindedir.


     


 

 İÇİNDEKİLER

 

1.   DEVRE DEĞİŞKENLERİ VE DEVRE ELEMANLARI Problem Çözümleri

2. TEMEL YASALAR Problem Çözümleri

3. DEVRE ANALİZ METODLARI Problem Çözümleri

4. DEVRE TEOREMLERİ Problem Çözümleri

5.  İŞLEMSEL YÜKSELTİCİLER Problem Çözümleri

6.  KAPASİTÖRLER VE BOBİNLER Problem Çözümleri

7. BİRİNCİ MERTEBE DEVRELER Problem Çözümleri

8.  İKİNCİ MERTEBE DEVRELER Problem Çözümleri

9.  SİNÜSOİDALLER VE FAZÖRLER Problem Çözümleri

10. AC DEVRELERİN KARARLI HAL ANALİZİ Problem Çözümleri

11. AC DEVRELERİNDE GÜÇ Problem Çözümleri

12. ÜÇ FAZLI DEVRELER Problem Çözümleri

13. MANYETİK KUPLAJLI DEVRELER Problem Çözümleri
 

16. ÇİFT TERMİNALLİ DEVRELER Problem Çözümleri

EKLER
Ek A. TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER
Ek B. TÜREV KURALLARI
Ek C. BAZI ÖNEMLİ İNTEGRALLER


Kaynakça

 


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik Bilimsel ve Üniversite Ders Kitaplarında Papatya Bilim Yayınevi