Elektronik Mühendisliğine Giriş

Editörler: Prof. Dr. Ali OKATAN ve Prof. Dr. Mahmut ÜN

Yazarlar: Ahmet ACAR, Prof. Dr. Avni MORGÜL, Dr. Sungur AYTAÇ, Prof. Dr. Ali OKATAN, Dr. Demir ÖNER, Doç. Dr. H. Tarık DURU, Prof. Dr. Muhammet KÖKSAL, Prof. Dr. Mahmut ÜN, Dr. Ersan KABALCI, Dr. Rifat ÇÖLKESEN, Dr. Turhan KARAGÜLER, Prof. Dr. Aydın AKAN, Dr. Cengiz UĞURKAYA

 

 

 

 

 

ISBN: 978-975-6797-92-1, 3. basım, Şubat 2020

368 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt

Tüm elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencilerine şiddetle tavsiye edilir.


Bu kitabın amacı, “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” bölümlerinde birinci ya da ikinci sınıflarda okutulan “Elektronik Mühendisliği” dersleri için bir kaynak, ders kitabı oluşturmaktır. Böylesi bir eserle, ilgili öğrenciler, mesleklerine iyi bir başlangıç yapabilecek ve mesleklerine ait konuları önceden giriş düzeyinde anlayacaklardır. Yazarlarımız yılların bilgi ve deneyimli böylesi bir eseri yansıtmışlardır.

Kitapta ele alınan ana konular; Devre Teorisine Giriş, Kirchhof Yasaları, Pasif Devre Elemanları, Doğru Akım Devreleri, İşlemsel Yükselteçler, RLC Devrelerinin Dinamik Davranışları, Alternatif Akım (AA/AC) Devreleri, Manyetik Kuplajlı Devreleri ve Transformatörler, Yarı İletken Devre Elemanları, Mantıksal Devreler ve Mikroişlemciler, Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi, İşaret ve Görüntü İşleme ve Bilgisayar Ağları şeklinde elektronik mühendisliğinin tüm temel konularını kapsamaktadır.

Böylesi bir eserin, “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş” kitabının Elektrik, Elektronik; Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği öğretimine ve genel anlamda elektrik/elektronik ile ilgili eğitim veren "Elektronik Teknolojileri" ve "Elektronik Öğretmenliği" disiplinlerine de katkısı çok olacaktır. Üniversite öğrencilerine önerilir.


         


Mühendislik Kitapları için ---> www.tdk.com.tr                 şimdi satın al


 

 İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

Bölüm 1.  Giriş - Elektronik Mühendisliği

              Ahmet ACAR

1.1. TMMOB, EMO ve Bologna Süreci

1.2. Teknik Açıdan Elektronik Mühendisliği

1.3. Devre Kuramına Bir Bakış

1.4. Uluslararası Birim Sistemleri

1.5. Elektronik Mühendisliği Tarihi Gelişimi ve Çalışma Alanları 

1.6. Özet 

1.7. Sorular

 

Bölüm 2.  Devre Teorisine Giriş 

   Prof. Dr. Avni MORGÜL

2.1. Akım ve Gerilim 

2.1.1. İdeal Temel Devre Elemanları 

2.2. Güç ve Enerji

2.3. Devre Elemanları  

2.3.1. Gerilim ve Akım Kaynakları

2.3.2. Elektriksel Direnç ve Ohm Yasası 

2.3.2.1. Ohm Yasası 

2.3.2.2. Dirençte Harcanan Güç

2.3.3. Bobin, Kondansatör, İndüktans ve Kapasite 

2.4. Kirchhof Yasaları 

2.5. Özet

2.6. Sorular

 

Bölüm 3.  Pasif Devre Elemanları

                 Dr. Sungur AYTAÇ

3.1.  Dirençler

3.1.1. Direnç Parametreleri 

3.1.2. Direnç Değerleri 

3.1.3. Direnç Türleri

3.1.4. Ayarlanabilir Direnç / Varistör 

3.1.5. Eksi ve Artı Sıcaklık Katsayılı Dirençler 

3.1.6. Fotoiletkenler 

3.2. Kondansatörler

3.2.1. Kondansatör Türleri ve Özellikleri 

3.3. Özet

3.4. Sorular

 

Bölüm 4.  Doğru Akım Devreleri

                    Prof. Dr. Ali OKATAN

4.1. Kirchhof Yasaları 

4.2. Eşdeğer Dirençleri

4.2.1. Seri Bağlı Dirençler

4.2.2. Paralel Bağlı Dirençler

4.2.3. Gerilim Bölücü Devreler

4.2.4. Akım Bölücü Devreler

4.3. Çevre Akımları Yöntemi

4.4. Düğüm Gerilimleri Yöntemi

4.5. Toplamsallık Teoremi 

4.6. Norton Teorimi

4.7. Theven’in Teorimi

4.8. Tellegen Teorimi

4.9. Özet

4.10. Sorular

 

Bölüm 5. İşlemsel Yükselteçler

                  Dr. Demir ÖNER

5.1. İşlemsel Yükselteçlerin Uçları

5.2. Terminal Gerilimleri ve Akımları 

5.3. Eviren Yükselteç

5.4. Evirmeyen Yükselteç

5.5. Toplayıcı Yükselteç

5.6. Fark Yükselteci

5.7. Türev Alıcı 

5.8. İntegral Alıcı

5.9. İşlemsel Yükseltecin Eşdeğer Devresi

5.10. İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

5.10.1. Gerilim İzleyici

5.10.2. Akım-Gerilim Dönüştürücü

5.10.3. Gerilim-Akım Dönüştürücü

5.8. Özet

5.9. Sorular

 

Bölüm 6.  RLC Devrelerinin Dinamik Davranışları

                  Doç. Dr. H. Tarık DURU

6.1. Bobin (İndüktör) ve Kondansatör 

6.1.1. İdeal İndüktör

6.1.2. İdeal Kapasitör

6.1.3. Eşdeğer Kapasite ve İndüktans

6.2. RL ve RC Devreleri Devrelerinin Dinamik Davranışları

6.2.1. RL ve RC Devrelerinin Doğal Yanıtları

6.2.2. RC ve RL Devrelerinin Basamak Yanıtları

6.3. RLC Devrelerinin Dinamik Davranışı

6.3.1. Seri RLC Devresinin Doğal Yanıtı

6.3.2. Seri RLC Devresinin Basamak Yanıtı

6.4. Özet 

6.5. Sorular

 

Bölüm 7. Alternatif Akım (AA/AC) Devreleri 

               Prof. Dr. Muhammet KÖKSAL

7.1. Sinüzoidal Kaynak, Genlik, Frekans ve Faz

7.2. Fazör Kavramı ve Fazör Alanında Kirchhoff Yasaları
     7.2.1. Fazör Kavramı
    
7.2.2. Fazör Alanında Kirchhoff Yasaları

7.3. Empedans ve Admitans
     7.3.1. Empedans Tanımı

7.3.2. Admitans Tanımı

7.3.3. Empedans ve Admitans Bileşenleri Arasındaki İlişki

7.4. R, L ve C Elemanlarının Frekans Alanında Gösterimleri
     7.4.1. Frekans Alanında Direnç, R
     7.4.2. Frekans Alanında Endüktans, L

7.4.3. Frekans Alanında Kapasitans, C

7.5. Fazör Diyagramları
7.6. Tek Kaynaklı R, RL, RC, LC ve RLC Devrelerinin Analizi

7.6.1. Seri ve Paralel Bağlı Devreler

7.6.2. Tek Kaynaklı Direnç Devresi

7.6.3. Tek Kayaklı RL Devresi

7.6.4. Tek Kaynaklı RC Devresi
7.6.5. Tek Kaynaklı LC Devreleri; Seri ve Paralel Rezonans

7.6.6. Tek Kaynaklı RLC Devreleri

7.6.7. Tek Kaynaklı RLC Devrelerinin Analizine Sayısal Örnekler

7.7. Alternatif Akım Devrelerinde Güç

7.7.1. Anlık Güç

7.7.2. Aktif  Güç, Güç Açısı ve Güç Faktörü

7.7.3. Reaktif Güç, Karmaşık Güç ve Güç Üçgeni

7.7.4. Empedans ve Admitansların Uç Güçleri

7.7.5. Etkin Değer ve Ortalama Değer

7.7.6. AA Devrelerinde Maksimum Güç Aktarımı

7.8. Özet

7.9. Sorular
 

Bölüm 8. Manyetik Kuplajlı Devreleri ve Transformatörler

  Prof. Dr. Mahmut ÜN

8.1. Magnetik Devreler

8.2. Ortak  İndüktans

8.3. Doğrusal Transformatör 

8.4. İdeal Transformatörler

8.5. Transformatör Uygulamaları

8.6. Doğru Akım Makinaları 

8.7. Alternatif Akım çok Fazlı Makinalar 

8.8. Adım Motorları

8.9. Özet

8.10. Sorular

 

Bölüm 9. Yarı İletken Devre Elemanları 

  Dr. Ersan KABALCI

9.1. Yarı İletken Maddeler ve Özellikleri

9.2. P-N Birleşimi

9.3. Diyotlar

9.3.1. Diyotların Elektriksel Yapıları
    9.3.2. Diyot Uygulamaları
    9.3.3. Doğrultma Devreleri

9.3.4. Diyot Çeşitleri
9.4. Bipolar Eklemli Transistörler (BJT)

9.4.1. BJT'in Temel Yapısı ve Çalışma Şekli

9.4.2. Transistörün Yükselteç Olarak Kullanılması

9.4.3. Transistörün Anahtar Olarak Kullanılması

9.4.4. Transistör İçin Alfa ve Beta İlişkisi

9.4.5. Transistör Bağlantı Çeşitleri

9.5. Alan Etkili Transistörler (FET) 

9.6. Diğer Yarı İletken Devre Elemanları

9.7. Özet

9.8. Sorular

 

Bölüm 10. Mantıksal Devreler ve Mikroişlemciler

Dr. Rifat ÇÖLKESEN

10.1. Mantıksal Devre Elemanları ve Boole Cebri

10.1.1. Boole Cebri Teoremleri ve Örnekler

10.2. Mantıksal Devre Türleri ve Tasarımı

10.2.1. Kombinezonsal Devreler

10.2.2. Ardışıl Devreler 

10.3. Mikroişlemci Mimarisi ve Assembly Dili

10.3.1. İşlemci Mimarisi, Saklayıcılar ve Adresleme Modları

10.3.2. Örnek İşlemci 805551'in Bazı Assembly Komutları

10.4. ADC ve DAC Devreleri 

10.5. ASIC Tasarımı 

10.6. Özet

10.7. Sorular

 

Bölüm 11. Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi

Dr. Turhan KARAGÜLER

11.1. Birimler
11.2. Maxwell Denklemleri
11.3. Elektrik Yükü ve Yük Yoğunluğu
11.4. Elektrostatik

11.4.1. Coulomb Yasası

11.4.2. Elektrik Alan
11.4.3. Elektrik Potansiyel

11.4.4. Elektrik Dipol

11.4.5. Elektrik Akı Yoğunluğu ve Deplasman Vektörü

11.4.6. Gauss Yasası
11.4.7. Elektriksel Malzemeler, İletkenler ve Dielektrikler

11.4.8. Sınır Koşulları
11.4.9. Elektrostatik Enerji ve Kapasitörler
11.4.10. Yük Korunumu ve Süreklilik Denklemi

11.5. Magnetostatik
     11.5.1. Amper Manyetik Kuvvet Yasası

11.5.2. Manyetik Alan ve Biot-Savard Yasası

11.5.3. Amper Çevre Yasası

11.5.4. Manyetik Vektör Potansiyel

11.5.5. Manyetik Malzemeler ve Histerisiz Eğrisi

11.5.6. Selenoidler ve Elektromıktanıslar

11.5.7. Manyetik Alan Sınır Koşulları
11.5.8. Endüktans ve Manyetik Enerji

11.6. Zamanla Değişen Alanlar

11.6.1. Faraday Endükleme Yasası

11.6.2. Deplasman Akımı

11.6.3. Maxwell Denklemlerinin İntegral ve Noktasal Gösterimi
11.6.4. Zamanla Değişen Durumda Potansiyel İfadeleri

11.7. Elektromanyetik Dalga Teorisi ve Dalga Denklemi

11.7.1. Dalga Denklemi 

11.7.2. Düzlem Dalgalar

11.7.3. Poynting Vektörü ve Güç Akışı 

11.8. Özet

11.9. Sorular

 

Bölüm 12. İşaret ve Görüntü İşleme

 Prof. Dr. Aydın AKAN

12.1. İşaretler Üzerinde Temel Operasyonlar

12.2. Sürekli Zamanlı Temel İşaretler

12.3. İşaretlerin Ortalama Değer, Güç ve Enerji

12.4. Ayrık Zamanlı Temel İşlemler

12.5. Ayrık Zamanlı Sinüsoidallerin Periyodikliği 

12.6. Özet

12.7. Sorular

 

Bölüm 13. Bilgisayar Ağları

Dr. Cengiz UĞURKAYA

13.1. Komple Ağın Bileşenleri

13.2. Sayısal İletişim

13.3. OSI Başvuru Modeli

13.4. Ağ Cihazları 

13.5. Kablolama ve Kablosuz Bağlantı

13.6. Ağ Üzerine Çeşitli Kavramlar

13.7. Ağ Teknolojileri

13.7.1. Ethernet ve Türevleri 

13.7.2. Jetonlu Halka ve Türevleri

13.7.3. Bazı WAN ve Uzak Bağlantı Teknolojileri 

13.8. Özet 

13.9. Sorular

 

Ek-A. Elektrik/Elektronik Mühendisliği Odası (EMO)

Ek-B. IEEE

Kaynakça

Yazarlarımızın Akademik Özgeçmişleri


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik Bilimsel ve Üniversite Ders Kitaplarında Papatya Yayıncılık Eğitim