Elektronik Haberleşme Deneyleri

Prof. Dr. Avni MORGÜL

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-68-7

Türkçe, 2013, 84 sayfa

(19,5x27,5 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.             şimdi satın al


Bu deney kitabı Haberleşme Laboratuvarında yapılacak olan deneyler için hazırlanmıştır. Bu deneylerde National Instrument (NI) firmasının LabView yazılımına bağlı olarak çalışan EMONA donanımı üzerine monte edilmiş DATEx haberleşme sistemi modülleri kullanılmaktadır.

Her deneyin başında deneyle ilgili temel teorik  ve pratik bilgiler verilmiştir. Öğrencinin konu ile ilgili daha detaylı bilgileri kitaplardan ve ders notlarından öğrenmesi beklenmektedir.

Kitapta, deney sisteminin tanıtımından sonra, dokuz temel haberleşme deneyi yer almaktadır. İlk üç deneyde analog haberleşme sistemlerinde kullanılan temel kipleme yöntemleri olan genlik ve frekans kiplemesi incelenmektedir. Daha sonra örnekleme ve analog/sayısal dönüştürme (PCM) deneyleri ve diğer temel sayısal kipleme yöntemleri ele alınmıştır. Son deneyde günümüzde kullanım alanları artmış olan “Yaygın Spektrumlu Sistemler” incelenmektedir.

Her bölüm sonunda öğrencilerin kendilerini sınamaları için sorular, problemler ve ayrıca deney sonuçlarının yazılacağı deney ön raporları yer almaktadır.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; mühendislik kitapları ---> www.tdk.com.tr       şimdi satın al


 

Deneyler

  • Haberleşme Deney Sisteminin İncelenmesi
  • Genlik Kiplemesi
  • ÇYB-TYB Kipleme
  • Frekans Kiplemesi
  • Örnekleme ve Yeniden Üretme
  • Darbe Kod Kiplemesi (PCM) ve Çoklama (TDM)
  • Sayısal İletişimde Kanalın Etkileri
  • Darbe Genlik Kiplemesi, PAM, ASK
  • Frekans ve Faz Kaydırma Anahtarlaması
  • Yaygın Spektrumlu Sistemler

Üniversite kitaplarımızdan mühendislik kitaplarımızı incelemek için buraya tıklayınız.


Mühendislik Kitapları, Üniversite Kitapları, Elektronik Mühendisliği Kitapları