Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş

Prof. Dr. Avni MORGÜL

 

 

 

Yardımcı kitapları:

1) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş Deneyleri

2) Elektronik Haberleşme Deneyleri

 

 

ISBN: 978-605-4220-19-9, 2. basım, Ekim 2016

232 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt                                                                    şimdi satın al


Bu kitap elektronik ve haberleşme mühendisliği eğitimine başlayacak öğrencilere mühendisliğin ne olduğunu anlatmak ve elektronik-haberleşme mühendisliğinin temel bilgilerini öğretmek amacıyla hazırlanmıştır.

Tabii ki, elektronik ve haberleşme mühendisliğinin bütün konularını böylesi bir kitaba sığdırmak mümkün değildir. Bu nedenle ana konuların en önemli temel bölümleri ele alınmış ve öğrencilere bu konular tadımlık olarak anlatılmıştır.

Kitapta her konuyla ilgili çözümlü örnekler bulunmakta ve meraklı öğrenciler için bazı formüllerin nasıl elde edildiği gösterilmektedir. Ayrıca, her bölümün sonunda konu anlaşıldığı takdirde kolayca çözülebilecek sorular verilmiştir.

Bu kitap; ayrıca "Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş Deneyleri" kitabıyla desteklenmektedir.


         


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; üniversite ders kitapları satışı  ---> www.tdk.com.tr      şimdi satın al


 

 İÇİNDEKİLER

 

Bölüm 1. MÜHENDİSLİĞE GİRİŞ
1.1. Mühendislik
1.2. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
1.3. Özet
1.4. Sorular


Bölüm 2.
ÖLÇME
2.1. Giriş
2.2. Birimler ve Boyutlar
2.3. Ölçme Terimleri
2.4. Ölçmenin Temel İlkeleri
       Ölçme Hatası
       Sistematik Hatalar
       Hatalarin Birlestirilmesi
2.5. Anlamlı ve Anlamsız Rakamlar
2.6. Özet
2.7. Sorular


Bölüm 3.
ELEKTRİK
3.1. Giris
3.2. Elektriksel Birimler, Simgeler
3.3. Elektriksel Büyüklükler
      Elektrik Yükü
      Elektrik Akımı
      Elektrik Gerilimi
      Elektrik Enerjisi
      Elektrik Gücü
      Elektrik Direnci
3.4. Özet
3.5. Sorular


Bölüm 4.
ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI
4.1. Pasif devre elemanları
4.2. Aktif devre elemanları

      Transistörler
      Tümdevreler
      Elektronik Devre Elemanlarinin Mekanik özellikleri
4.3. Özet
4.4. Sorular


Bölüm 5.
ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI
5.1. Giris
5.2. Bir elektronik tasarim projesinin asamalari
5.3. Elektronik tasarim programları: Şema Çizimi, Baskı Devre (PCB) Çizimi

5.4. Özet
5.5. Sorular

5.6. Dönem Ödevi


Bölüm 6.
ELEKTRİK DEVRELERİ
6.1 Giriş
6.2 Kirchhoff Kanunları
6.3 Direnç devreleri
     Seri Bağlı dirençler
     Paralel Bağlı Dirençler
     Karışık Bağlı Dirençler
6.4 Süperpozisyon (bindirme) Özelligi
6.5 Eşdeğer devre
     Thevenin Eşdeğer Devresi
     Norton Eşdeğer Devresi
6.6 Özet
6.7 Sorular


Bölüm 7.
ALTERNATİF AKIM
7.1 Alternatif Gerilimin Ölçülebilir Büyüklükleri
7.2 Alternatif akım devreleri
      Direnç devreleri
      İçinde bobin ve kondansatör bulunan devreler
      Rezonans Devreleri
7.3 Özet
7.4 Sorular


Bölüm 8.
SAYISAL MANTIK DEVRELERİ
8.1 Giriş
8.2 Lojik Fonksiyonlar ve Kapı Devreleri
      Dogruluk Tablosundan Fonksiyonun Elde Edilmesi
8.3 Aritmetik islemler
      İkili Sayi Sistemi
      Toplama Devresi
8.4 Bellekler
8.5 FPGA
8.6 Mikroişlemciler
8.7 Özet
8.8 Sorular


Bölüm 9.
ELEKTROMANYETİK ALANLAR
9.1 Giris
9.2 Elektrik alanı
9.3 Manyetik Alan
9.4 Elektromanyetik alanlar
     Elektromanyetik Dalgaların Yayılması
9.5 Özet
9.6 Sorular


Bölüm 10.
ELEKTRİKSEL İŞARETLER
10.1. Giriş
10.2. İşaretlerin Frekans Bileşenleri
10.3. İşaret Seviyeleri
10.4. Sayısal (Dijital) İşaretler
10.5. İşaret İşleme
       Elektriksel Süzgeçler (Filtreler)
10.6. Sayısal İşaret İşleme
10.7. Özet
10.8. Sorular


Bölüm 11. SİSTEMLER
11.1. Sistemlere Genel Bakış
11.2. Kazanç - Zayıflatma
11.3. Özet
11.4. Sorular


Bölüm 12.
HABERLEŞME SİSTEMLERİ
12.1. Haberleşme sisteminin elemanları: Kanal, Verici ve Alıcı

12.2. Kipleme (Modülasyon)
12.3. Çoğullama (multiplexing)

Zaman Bölüşümlü Çoğullama (TDM)
Frekans Bölüsümlü Çoğullama (F DM)
Kod Bölüsümlü Çoğullama (CDM)

12.4. Sayısal haberleşme sistemleri
        Sayısal Kipleme
12.5. Özet
12.6. Sorular


Bölüm 13.
ETİK, ÇEVRE, STANDARTLAR
13.1. Mühendislik ahlakı (Etik)
13.2. Çevre
13.3. Standartlar

Ulusal Standartlar
Uluslararası Standart Kuruluslari
Uluslararası Standartlar
Avrupa Birliği Standartları
Zararlı Maddeleri Kısıtlama Direktifi (RoHS)

13.4. Özet
13.5. Sorular


Kaynakça

Ek 1: Önemli Bazı Fiziksel Büyüklükler
Ek 3: Sanal ve Karmaşık (Kompleks) Sayılar
Ek 4: Maxwell Denklemleri: Diverjans ve Rotasyon Operatörleri
Ek 5: Proje Rapor Formatı


Dizin


Akademik Bilimsel ve Üniversite Ders Kitaplarında Papatya Bilim