Postmodern Pazarlama

Editör: Doç. Dr. Gürdal Ülger

Doç. Dr. Gürdal Ülger, Dr.Emel Tozlu Öztay, Dr. Meltem Çiçek, Dr.Ezgi Eyüboğlu, Dr. Dilge Kodak, Dr. Ayşe Nil Kireçci, Dr. Emel Demir Askeroğlu, Derya Nil Budak, Cansu Kösem, Nur Gözde Tayfur ve Ekin Beran Eğüz

 

 "hem öyle hem böyle" 

 

 

 

 

 

 

 mürekkep kokulu kitaplar 

 

ISBN: 978-605-9594-60-8, Nisan Mayıs 2019

176 sayfa, (16,5 x 24 cm2), 70 gr lüks krem enzo kitap kağıdı       şimdi satın al


Postmodern Pazarlama PDF içindekiler


Arka kapak yazısı.  İstanbul’un orta yerinde bir Venedik meydanı havası solumak, Ankara bozkırında marinaya teknenizi bağlamak, Dubai’de 48 derecede kayak yapmak ister misiniz?

Cevabınız evet ise postmodern pazarlamlamanın sıradışı, eğlenceli ama bir o kadar da gerçekliğini kaybetmiş kurgu dünyasına hoş geldiniz!

Modernizmden postmodernizme geçiş sürecinde postmodern izler, öncelikle sanat, edebiyat ve mimaride görülür. Her şeyin her şey ile uyumlu olabileceği düşüncesiyle hayatımıza giren postmodernitede göze çarpan, paradoksal birleşmelerdir. Kontrollü ve net çizgileri olan modern tüketici yerini, kaosun ve karşıtlıkların içinde hazzı bulmak için çabalayan tüketici profiline bırakmıştır.

POSTMODERN PAZARLAMA;  pazarlama dünyasındaki uygulamalardan yola çıkarak konuyu akademik bakışla değerlendiriyor. Hem tüketicilere hem de akademik çalışmalara ayna tutan kitap okuyucuya pazarlamanın renkli dünyasının kapılarını açıyor.


Önsöz. Doç. Dr. Gürdal Ülger, elinizdeki editörlü kitap çalışmasında ekonomiden edebiyata,  sanata kadar her alanda etkilerinin hissedildiği postmodernizm’in, pazarlamaya yansımalarını bölüm yazarlarıyla birlikte inceliyor.

Postmodern anlayış, kimilerine göre modernizmin devamıdır, kimilerine göre ise bir başkaldırıdır.  Kimileri için ise postmodernizm, kapitalizmin kendi içinde yaşadığı bir değişimdir. Çoklu okumaya olanak tanıyan, belki de zemin hazırlayan postmodern yaklaşım tüketime odaklanan yönüyle de, bu söyleme destek verir. 

Talebin arzı belirlediği ekonomik düzenin, arzın talebi belirlediği düzene doğru evrilişi, pazarlamaya dikkat çekerken, postmodern kültür içerisinde yaşayan yeni tüketiciyi anlamayı ve anlamlandırmayı da gerektiriyor.

Postmodern tüketici, sınırları keskin olmayan kimliği, karşıtları bir arada taşıyabilen özelliği ve sunulan yeni yaşam tarzlarını deneyimleme arzusuyla pazarlamacılar açısından yelpazesi oldukça geniş bir tüketici profili anlamına gelirken, aynı zamanda kırılgan, kolaylıkla vazgeçebilen tüketiciye de dikkat çekiyor. Postmodern tüketici kendisini merkezde görmek istiyor, ama onun çözümü de zor değil! Çünkü; postmodernizmin önemli bir bileşeni olarak hipergerçeklik, yeni anlamlandırmalara ve sanal mutluluklara yabancı değil!

Postmodern Pazarlama başlıklı çalışma,  postmodernite penceresinden pazarlamayı inceliyor.

Elinizdeki kitapta postmodernizmin kavramsal çerçevesinin yanı sıra postmodern yaklaşım, pazarlama, tüketim, tüketici yapısı ve teknolojiyle etkileşimi boyutları ile çeşitli makaleler bağlamında ele alınıyor, örnekler analiz ediliyor.  Postmodernizmin tartışmalı yapısına ayna tutuluyor!

Sevgili meslektaşım, öğrencim Doç Dr. Gürdal Ülger’in ikinci kitabına da önsöz yazıyor olmak,  benim için bir mutluluk nedeni… Sevgili Gürdal’ı bu çalışması için de kutluyor, kendisine ve yazarlara teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu


Akademik ve bilimsel kitaplar, bizim, işimizdir...   farkımız, kitaplarımızda...

 

               

 

İçindekiler

Önsöz - Prof.Dr. Filiz Balta Peltekoğlu

Kavramsal Çerçevede Modernizmden Postmodernizme Bakış - Doç. Dr. Gürdal Ülger

Postmodernizm ve Halkla İlişkiler - Dr. Emel Tozlu Öztay

Masal, Masal İçinde: “Influencer Marketing”e  Eleştirel Bir Bakış - Dr. Meltem Çiçek

İçerik Üreten Postmodern Tüketici: Tüketicinin Ürettiği Reklamlar - Dr. Ezgi Eyüboğlu

Postmodern Tüketim Pratiklerinde Influencer Pazarlama Girişimleri - Dr.Dilge Kodak

Reklam Grafiğinde Postmodern İzler - Dr. Ayşe Nil Aksoy Kireçci

Küresel Markaların Yerel Yansımaları - Dr.Emel Demir Askeroğlu

Pazarlamanın Lokomotifi: Postmodernizm - Derya Nil Budak

Nostaljinin İdeolojisi - Cansu Kösem

Bir Postmodern Pazarlama Örneği: Evimizin Her Şeyi “IKEA”- Nur Gözde Tayfur

Postmodern Pazarda Yeni Bir Trend: Microtransaction - Ekin Beran Eğüz



Mürekkep kokulu kitaplar; Papatya Bilim Yayınevi;  farkımız kitaplarımızda...