PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM

   akademik, bilimsel ve üniversite ders kitapları, bizim, işimiz...


üniversite yayıncılığı academic and technical book publisher


 

Ana Sayfa

 

Hakkımızda


e-Kitap Projesi


Kitapların Listesi

Basılacak Kitaplar

Satış/Pazarlama


Bizimle Çalışmak


İletişim/Bize Ulaşın


Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

 

fiyat listesi

 Kitapların Tüm Listesi

 e-Kitap Çalışmalarımız

Mühendislik Kitapları

Programlama Kitapları

İşletme Kitapları

Dilbilim Kitapları

fiyat listesi

Akademik/periyodik dergi çıkartıyoruz. Ayrıntı için buraya tıklayınız.

Kitap Ana Dağıtım:

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52 97

cagaloglu@papatyabilim.com.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalı Fransızca Dilbilgisi

Hasan ÖZDUMAN

 

 Miss gibi mürekkep kokulu kitaplarımız

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-00-4, 3. basım, Ekim 2021

416 sayfa, (16x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt                                              şimdi satın al


farkımız, kitaplarımızda ... dilbilim kitaplarında Papatya Bilim ...

Arka kapak yazısı. Bu kitap, özellikle, Fransızca öğrenmeye yeni başlayanlarla Fransızcasını geliştirmeyi amaçlayanlar için hazırlanmıştır. Ayrıca üniversitelerin Yabancı Diller Eğitimi Fransızca Öğretmenlikleri ile Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümleri için dilbilgisi ders kitabı olarak da mükemmel bir yardımcı kaynak özelliğini taşımaktadır. Nitekim ilk olarak 1995 yılında Fransızca açıklamalı olarak yayımlanana bu kitap, yazarımızın üniversitedeki görevi esnasında yıllarca gramer ders kitabı olarak okutulmuştur.
Yılların deneyimi ile hazırlanan ve yenilenen bu kitapta konuların sıralanışı, ele alınış ve tıpkı sınıftaymış gibi işleniş biçimleri, öğrencinin tek başına okuyup anlayabileceği ve öğrenebileceği bir tarzda yapılmış, basit ve sade bir Türkçe kullanılmış, konular bol örneklerle ve konu sonlarındaki alıştırmalarla da pekiştirilmeye çalışılmıştır.
Bazı dilbilgisi kitaplarında konuların ya gereğinden çok uzun veya çok kısa işlendiği veya bazı konulara ise hiç yer verilmediği görülmektedir. Bu kitap bu açıdan da başka Fransızca dilbilgisi kaynağa ihtiyaç duyulmayacak özellikte hazırlanmıştır.
Fransızca gibi bir yabancı dilin gramerini hazırlarken en mükemmele ulaşmanın zorluğunu da gözönünde bulundurarak bu eserin yararlanmak isteyenlere azami derecede cevap vereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.


     


Ce livre s’adresse surtout aux débutants et à ceux qui visent developper leur français. En outre, il porte une prticularité parfait de référence supplémentaire comme livre de cours de grammaire pour les départements de professeur de français et de traduction – interprétation française des universités. D’ailleurs, ce livre que j’avais édité  premièrement en 1995 tout à fait en français, a été suivi comme livre de cours de grammaire pendant que j’étais chargé de cours à l’université.
Dans ce manuel qui a été préparé par l’expériance des années et qui a été renouvelé, le rangement des sujets, la manière de les traiter et de les expliquer comme dans la classe sont facile à comprendre et à apprendre pour des étudiants à eux seuls; on y est employé un turc simple et facile, on a consolidé les sujets par des exemples abondants et à la fin des sujets par des exercices.
Dans certains livres de grammaire on peut remarquer que quelques sujets ont été traités très court, tantôt inutilement très longuement ou bien on n’a donné aucun lieu à certains sujets. C’est pourquoi, ce manuel a été préparé, à cet égard, de manière à ne pas avoir tellement besoin d’une autre grammaire.
En préparant un livre comme la grammaire française, il faut considérer la difficulté d’atteindre  le perfect. Quand mème on peut dire aisement qu’elle pourra répondre au maximum à ceux qui veulent en profiter.


Papatya Yayıncılık Eğitim olarak Türkçe üzerine hazırlanmış kitaplara özel önem vermekteyiz. Şu ana kadar yayınladığımız kitaplarımızdan bunu görebilirsiniz. Sizin de Türkçe üzerine dolu dolu içeriğe sahip kitap hazırlığınız varsa, lütfen bize de bildiriniz. İsterseniz basalım, isterseniz www.tdk.com.tr üzerinden dağıtıma sunalım.

Diğer dil kitaplarımızı incelemek için buraya tıklayınız.


İÇİNDEKİLER  - Table des matières -

Önsöz

Kısaltmalar

I. KISIM   -   TEMEL KAVRAMLAR

Bölüm 1. Temel Bilgiler

1.1.Temel Bilgiler

1.2.Telaffuz Kuralları

1.3.Yazım (İmla) İşaretleri

1.4. Noktalama İşaretleri

1.5. Kelimeler Arası İlişkiler

1.6. Kelimelerin Unsurları

1.7. Yeni Kelime Teşkili Sonekleme – Önekleme

1.8. Kelime Ailesi

Bölüm 2. Basit Cümle

2.1. Basit Cümle

2.2. Cümlenin Öğeleri

2.3. Öznenin Yeri

2.4. Hal, Durum Yüklemi (L’attribut)

2.5. Fiilin Tümleçleri

2.6. Cümle Kuruluşu

2.7. Fransızcanın Şekil Yapısı

II. KISIM  -  DEĞİŞKEN KELİMELER

Bölüm 3. İSİM – Le nom

3.1. İsmin Cinsi

3.2. İsimlerin (Canlı) Dişil Yapılmamsı

3.3. Bazı İsimlerin Cinsini Tanımada Kolaylıklar

3.4. İsimlerin Çoğul Yapılması

3.5. İsim Tamlaması

Bölüm 4. Tanımlık - L’article

4.1. Tanımlık

       1. Belirtili Tanımlık (Article défini)

       2. Belirtisiz Tanımlık (Article .indéfini)

       3. Kısım Bildiren Tanımlık (Article partitif)

4.2. Tanımlılığın Kullanılması

Bölüm 5. Sıfat  - L’adjectif      

5.1. Niteleme Sıfatları - Les Adjectifs qualificatifs

1. Niteleme Sıfatının Uyumu

2. Niteleme Sıfatının Yeri

3. Niteleme Sıfatlarının Dişili

4. Niteleme Sıfatlarının Çoğulu

5. Sıfat Tamlaması

6. Sıfatlarla Kuruluş

7. Karşılaştırma ve Üstünlük (Comparatif et Superlatif)

  5.2. Belirtme Sıfatları - Les Adjectifs déterminatifs

1. İşaret Sıfatları (Adjectifs démonstratifs)

2. Mülkiyet / İyelik Sıfatları (Adjectifs possessifs)

3. Soru Sıfatları (Adjectifs interrogatifs)

4. Sayı Sıfatları (Adjectifs numéraux)

5. Belgisiz Sıfatlar (Adjectifs İndéfinis)

 

Bölüm 6. Zamir  - Le pronom

6.1.Şahıs Zamirleri (Pronoms personnels)

EN – Y

6.2. İşaret Zamirleri (Pronoms démonstratifs)

6.3. Mülkiyet / İyelik Zamirleri (Pronoms possessifs)

6.4. İlgi Zamirleri (Pronoms relatifs)

    A. Basit İlgi Zamirleri (Qui, Que, Dont, Où)

    B. Bileşik İlgi Zamirleri (Lequel, Laquelle…)

6.5. Soru Zamirleri (Pronons interrogatifs)

 1. Basit Şekiller (Qui?, Que?)  

 2. Bileşik Şekiller (Lequel? ….)

6.6. Belgisiz Zamirler (Pronoms indéfinis)

 

Bölüm 7. Fiil  - Le verbe

 7.1.  Etken Fiil (La forme active)

1. Etken Geçişli Fiiil (Verbe actif transitif)  

  a) Etken Düz Geçişli Fiiller (Actif transitif direct)

  b) Etken Dolaylı Geçişli Fiiller (Actif transitif indirect)

      Çift Geçişli Fiiller (Verbe double transitif)

2. Etken Geçişsiz Fiil (Verbe actif intransitif)

7.2. Edilgen Fiil (La forme passive)

7.3. Çift Zamirli Fiil (Verbe pronominal)

     1. Aslından Çift Zamirli Olanlar

     2. Sonradan Çift Zamirli olanlar

          a) Dönüşlü Çift Zamirliler

               İşteş Çift Zamirli Fiiller

           b) Dönüşsüz Çift Zamirli Fiiller  

               Pasif Çift Zamirli Fiiller 

7.4. Şahıssız (Kişisiz) Fiiller

7.5. Fiil Çekimine Hazırlık

  Yardımcı Fiiller     

         A.Temel Yardımcı Fiiller (Auxiliaires fondamentaux)

         B. İkincil (Yan) Yardımcı Fiiller (Auxiliaires secondaires)

Fiillerin Sınıflandırılması (Groupes de Verbes)

Fiil Çekimi

1. Mastar Kipi (Verbe İnfinitif)

2. Haber Kipi (Mode İndicatif)

1.   Şimdiki Zaman (Le présent)

2.   Gelecek Zaman (Le futur)

3.   Hikaye Bileşik Zamanı (L’imparfait de l’indicatif)

4.   Basit Geçmiş Zaman (Le passé simple)

5.   “Di”li Bileşik Zaman (Le passé- composé)

6.   “Mış “li Geçmişin Hikayesi (Le plus-que parfait de l’indicatif)

7.   Önceki Gelecek Zaman (Le futur antérieur)

8.   Önceki Geçmiş Zaman (Le passé antérieur)

      3. Emir Kipi (Mode impératif)

      4. Şart Kipi  (Le mode conditionnel)

A.      Şart Şimdiki Zamanı (Le conditionnel présent)  

B.      Şart Geçmiş Zamanı (Le conditionnel passé) 

I.Şekil (I.e passé)

II.Şekil (IIe passé)  

      5. İstek Dilek Kipi (Le mode subjonctif)

1. İstek- Dilek Şimdiki Zamanı (Subjonctif présent)

2. İstek – Dilek Geçmiş Zamanı (Subjonctif passé)

3. İstek – Dilek Hikaye Bileşik Zamanı (Subjonctif imparfait)

 4. İstek – Dilek “Miş“li Geçmişin Hikayesi (Subjonctif plus que parfait)

6. Ortaç (İştirak) Kipi (Le mode participe)

      A. Ortaç Şimdiki Zamanı (Le participe présent)

    a) Participe Présentın Fiil Şeklinde Kullanımı

    b) Participe Présentın Sıfat Şeklinde Kullanımı

    c) Participe présentın Zarf Şeklinde Kullanımı (Le GERONDİF)

      B. Ortaç Geçmiş Zamanı (Le participe passé)

    1. Basit Şekil (Forme simple)

 a. Fiil Şeklinde (forme verbale)

 b. Sıfat Şeklinde (forme adjective)

     2. Bileşik Şekil (Forme composée)  

        Participe Passé’nin Uyumu

III. KISIM    DEĞİŞMEYEN KELİMELER

Bölüm 8.  Zarf  - L’Adverbe

8.1. Tarz Bildiren Zarflar (Adverbes  de manieres)

8.2.  Miktar ve Yoğunluk Bildiren Zarflar (Adverbes de quantité et d’intensité)  

8.3. Zaman Zarfları (Adverbes de temps)

8.4. Yer Bildiren Zarflar (Adverbes de lieu)

8.5. Tastik (Olumlama) Zarfları (Adverbes d’affirmation)

8.6. Olumsuzluk Zarfları (Adverbes de négation)

8.7. Şüphe Zarfları (Adverbes de doute)

8.8. Soru Zarfları (Adverbes d’interrogatif)

Dolaylı Soruda Soru Zarfları

Bölüm 9. Edat - La préposition

Edatların Kullanılışı

Analyse Grammaticale (Cümlede Kelimeler)

Bölüm 10. Bağlaç - La conjonction

10.1. Ekleyici / Eşbağımlı Bağlaçları (Conjonction de coordination)

10.2. Bağımlılık (Yan cümlecik) Bağlaçları (Conjonction de subordination)

10.3. Basit ve Bileşik (Karmaşık) Cümle (Laphrase simple et complexe)

10.4. Yan Cümleciklerin Türleri

10.4.1. Bağlaçlı Yan Cümlecik

A. “QUE“ Bağlacı ile Oluşan Yan Cümlecikler

(1)     Özne olan Yan Cümlecik

(2)     Attribut (özneyi açıklayıcı) olan Yan Cümlecik

(3)     Koşuntu (apposition) olan Yan Cümlecik

(4)     Sıfat tamlaması olan Yan Cümlecik

(5)     Cod (veya Coi) olan Yan Cümlecik

(5.a) Yan Cümlecikte “ que + indicatif “ Gerektiren Fiiller

(5.b) Yan Cümlecikte “que + subjonctif “ Gerektiren Fiiller

B. “QUE“nün Dışındaki Bağlaçlarla Kurulan Yan Cümlecikler

(1) Zaman Zarf Tümleci olan Yan Cümlecik

(1.a) Zamanı Indicatifli Yan Cümlecik

(1.b) Zamanı Subjonctifli Yan Cümlecik

(2) Sebep / Neden Zarf Tümleci olan Yan Cümlecik

(3) Amaç Zarf Tümleci olan Yan Cümlecik  

(4) Sonuç Zarf Tümleci olan Yan Cümlecik

(5) Şart (Koşul) veya Varsayım Zarf Tümleci olan Yan Cümlecik

(6) Zıtlık (karşıtlık) Zarf Tümleci olan Yan Cümlecik

(7) Mukayese (Karşılaştırma) Zarf Tümleci olan Yan Cümlecik

(8) Tarz Zarf Tümleci olan Yan Cümlecik

10.4.2. İlgi Yan Cümleciği

10.4.3. (Dolaylı) Soru Yan Cümleciği

10.4.4. Mastar Yan Cümleciği

10.4.5. Ortaç (Sıfat fiil) Yan Cümleciği

Düz (Doğrudan) Anlatım, Dolaylı Anlatım

Bileşik Cümlede Zaman Uyumu

 

Bölüm 11. Ünlem - L’interjection

Alıştırmaların Cevapları

Bibliyografya

 

 dilbilim kitapları, bilimsel kitaplar, akademik kitaplar, üniversite kitapları