Kültürbilime Giriş: Dil, Kültür ve Ötesi

Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

 

 

 

 

 

 

ISBN : 978-605-9594-04-2

20 Ağustos 2016, 304 sayfa

(16,5x24 cm2), 70 gr süper lüks enzo kitap kağıdı.

Farkımız, kitaplarımızda...


Kültürbilime Giriş İçindekiler PDF indir                                                                şimdi satın al


Arka kapak yazısı. İnsan içinde yaşadığı doğayı dönüştürür ve kendine uygun hale getirir. Bu dönüştürme işi farklı biçimlerde olur. Bazen doğada var olanın yanına kendi ürettiklerini koyar, bazen doğadakini düzenler, onları sınıflandırır ya da başka bir biçimde doğayı “kendine mal eder”. İnsanın ürettiği, doğa içinde varlığını hissettirdiği ya da kendini gösterdiği her şey kültürdür. Dil gibi kültür de topluklara ait bir değerdir ve toplulukların uzun süre bir arada bulunmaya bağlı olarak oluşabilir. Her topluluğun kendine özgü bir kültürü vardır.  Kültür, durağan değil, devingen bir özelliktedir. Her zaman değişebilir. Bu nedenle incelenmesi önemlidir.

Bütün insanlık bilimlerinin temel amacı; insana ait yapıp ettikleri, ürettikleri, değiştirdikleri ya da geliştirdikleri şeyler yardımı ile onu ve çevresini tanımaktır. Elinizdeki kitap da, insanının kullandığı kültüründen yola çıkarak onu tanımayı amaçlamaktadır. Bu kültürün incelenmesi ve değerlendirilip yorumlanması önemlidir. Yapılan incelemelerin sonucunda toplulukları, uygarlıkları kısacası insanı tanıma fırsatımız olacaktır. Kültür kavramının alanının çok geniş olduğunu düşündüğümüzde; insanı tanımanın zorluğu ortadadır. İnsanla ilgili bilinmesi ve incelenmesi gereken çok şeyin olduğunu söylemeye gerek bile yok.


İÇİNDEKİLER


Önsöz

1. Dil Nedir?
2. Kültür Nedir?
2. 1. Kültür mü Yoksa Uygarlık mı?
2. 2. Dil -Kültür İlişkisi
2. 3. Kültürün Öğeleri Nelerdir?
2. 4. Kültürel Çeşitlilik
2. 5. Kültür ve Kimlik
2. 6. Batının Dile ve Kültüre Bakışı
2. 6. Kültür Emperyalizmi
2. 7. Türklerde Kültürel Durum

3. Bilimlerin Kavşağında Kültür İncelemeleri
3. 1. Tarihsel Gelişme
3. 2. Dil, Dilbilim ve Kültür
3. 3. Sınıflandırma Bilimi ve Zellig S. Harris
3. 4. Sapir –Whorf Kuramı
3. 5. İnsanbilim: Kültürel ve /ya da Yapısal
3. 6. Budunbilim ve Budundilbilim
3. 7. Toplumdilbilim
3. 8. Göstergebilim

4. Kültürün Dilde Yansımaları
4. 1. Sözcükler ve Toplumsal Bellek, Toplumsal Tarih
4. 2. Akrabalık Terimleri
4. 3. Renkler
4. 4. Atasözleri ve Deyimlerde Kültürel Yan
4. 5. Dildeki Nezaketi Belirten Sözcükler ve Kültür
4. 6. Söylem Belirleyici
4. 7. Metnin Anlamlandırılması

5. Kültürlerarasılık ve Yabancı Dil Öğretimi
5. 1. Çok Kültürlülük
5. 2. Kültürlerarasılık ve Kültürlerarası Etkileşim
5. 3. Kültürlerarası Eğitim ve Öğretim
5. 4. Yabancı Dil Öğretimi ve Kültürel Boyut
5. 5. İletişimsel Yaklaşım ve Dil Öğretimi
5. 6. Kültürel Edinç ve İletişimsel Edinç

Sonsöz
Alan Sözlüğü
Fransızca-Türkçe Dizin
Türkçe – Fransızca Dizin
Kaynakça


Türk Dili üzerinde kitaplarımız:

Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türkiye Türkçesi'nin Ekleri - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Anlambilime Giriş: Temel Kavramlar - Prof. Dr. Veysel KILIÇ

Etkileşimli ve Eleştirel Okuma Teknikleri - Oya ADALI

Türk Dili Dersleri    Cilt I. Güz Dönemi - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri    Cilt 2. Bahar Dönemi - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Biçimbilim: Temel Kavramlar - Prof. Dr. Nadir Engin UZUN

Türkçe Yazım Kılavuzu - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Sözün Işığı: Uygulamalı Noktalama Bilgileri - Osman BOLULU

Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler - Oya ADALI  

Türkiye Türkçesinde Kök-Ek Bilesmeleri - Prof. Dr. Ömer DEMIRCAN

Türk Dilinde Çatı  - Prof.Dr. Ömer DEMiRCAN

Türkçe Yazılı ve Sözlü Anlatım - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türkiye Türkçesinin Sözdizimi - Neşe ATABAY, Sevgi ÖZEL ve Ayfer ÇAM

Sözcük Türleri - Neşe ATABAY, Sevgi ÖZEL ve Dr. İbrahim KUTLUK

Türkçe Üzerine: Denemeler ve Elestiriler - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Dilin Işlevleri ve İletişim - Prof. Dr.Veysel KILIÇ

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) - 2 Cilt birarada - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) Cilt I - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) Cilt II - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri  Cilt I - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri  Cilt II - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Osmanlı Türkçesi Alıştırmaları - Dr. Ali ŞEYLAN

Türkçenin Çırpınışı - Dr. Nidai Sulhi ATMACA

Sözün Isığı: Uygulamalı Noktalama Bilgileri - Osman BOLULU

İnsan Hakları ve Felsefe - Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Dile ve Ekin - Prof. Dr. Aydın KÖKSAL


Akademik Bilimsel Üniversite Ders Kitapları - Türk Dili Kitapları Papatya Yayıncılık