MikroPython ile

BBC MikroBit Kodlama

Dr. Yılmaz KAYA ve Dr. Melih KUNCAN

 "farkımız, kitaplarımızda" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mürekkep kokulu kitaplar

 

ISBN: 978-605-9594-63-9,  Eylül 2019, şu anda dağıtımdadır.

224 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt


MikroPython ile BBC MikroBit Programlama PDF İçindekiler


Bu kitap; yeni başlayanlar için uygulamalı örneklerle hem MikroPython’u hem de BBC MikroBit’i öğretmeyi amaçlayan ciddi bir yardımcı kaynaktır. Örneklerin daha iyi ve kolayca anlaşılması için devre şemaları ve kod blokları ayrı ayrı verilmiştir. MicroPyhton, BBC Mikrobit kartı ve uygulamaları çeşitlendiren eklenti kartları ile çok farklı projeler yapılabileceği örneklerle gösterilmiştir.

Python programlama dili de, kodları yorumlanarak çalıştırılan ve kolayca öğrenilebilen zengin özelliklere sahip bir dildir; birçok uygulamada vazgeçilmez bir kodlama dili olarak kullanılmaktadır. MikroPython ise, Python standart kütüphanesinin küçük bir alt kümesini içeren ve mikrodenetleyici gibi kısıtlı ortamlarda çalışacak şekilde optimize edilmiş Python 3 programlama dilinin yalın ve etkili bir uygulamasıdır. MikroPython, masaüstünden mikrodenetleyiciye veya gömülü sisteme kadar kolaylıkla kod yazmak için kullanılmaktadır.

BBC MikroBit kartı üzerinde beş adet geniş ve yirmi adet küçük toplamda 25 uç bulunan bir mikro denetleyici karttır; üzerinde işlemci, ivmeölçer ve manyometre sensörleri, Bluetooth modülü, 25 adet led, harici batarya kutusu, iki programlama düğmesi ve USB bağlantısı özellikleri vardır. Ayrıca eklendi kartları da vardır.


         


Türkiye'nin İnternet kitapçısı TDK Bilim ---> www.tdk.com.tr


İÇİNDEKİLER

Önsöz
Bölüm 1. BBC MikroBit’e Giriş
1.1. Mikrobite Giriş
1.2. Geniş Uçlar
1.3. Küçük Uçlar
1.4. Dokunma Uçlar
1.5. MikroBit ve Programlama
1.6. Nereden Başlanılmalı
1.7. Özet
1.8. Çalışma Soruları


Bölüm 2. Gerekli Yazılımlar
2.1. Gerekli Programlar
2.2. Web Tabanlı Programlama
2.3. Mu Python IDE ve Plotter
2.4. Diğer Kodlama Seçenekleri
2.5. İlk Örnek
2.6. Özet
2.7. Çalışma Soruları


Bölüm 3. MikroPython Temelleri
3.1. MikroPython
3.2. Değişkenler
3.3. Girintiler -Boşluklar
3.4. Açıklama Satırları
3.5. Veri Türleri
3.6. Tür Dönüşümü
3.7. Veri Türü Dönüştürme Fonksiyonları
3.8. if –else Kontrol Deyimi
3.9. Döngü Yapıları
3.9.1. For Döngüsü
3.10.2. While Döngüsü
3.10.3. İç içe Döngüler
3.11. Break ve Continue Deyimleri
3.12. Diziler
3.13. Dizi Fonksiyonları
3.14. Özet
3.15. Çalışma Soruları


Bölüm 4. Operatörler
4.1. Operatörler
4.2. Aritmetik Operatörler
4.3. Atama Operatörleri
4.4. Karşılaştırma Operatörleri
4.5. Mantıksal Operatörler
4.6. Bitsel Operatörler
4.7. Kaydırma Operatörleri
4.8. Aitlik ve Kimlik Operatörleri
4.9. Özet
4.10. Çalışma Soruları


Bölüm 5. MikroPython ile Metot Yazma
5.1. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar
5.2. Bir Fonksiyon Nasıl Yazılır?
5.3. Return İfadesi
5.4. Fonksiyon İçinden Fonksiyon Çağırma
5.5. Lambda Fonksiyonlar
5.6. Rekürsif (Özyinelemeli) Fonksiyonlar
5.7. Özet
5.8. Çalışma Soruları

Bölüm 6. MikroPython ile Hazır Metotlar
6.1. input() ve print() Fonksiyonlar
6.2. Matematiksel Fonksiyonlar
6.3. Rastgele Sayı Üretim Fonksiyonları
6.4. İstatistiksel Fonksiyonlar
6.5. Tarih Saat Fonksiyonları
6.5.1. Time Modülü
6.5.2. Diğer time Modülü Fonksiyonları
6.5.3. Calendar (Takvim) Modülü
6.5.4. Calendar Modülü Fonksiyonları
6.6. datetime Modülü
6.7. Özet
6.8. Çalışma Soruları


Bölüm 7. MikroPython ile String İfadeler
7.1. String Fonksiyonlar
7.2. Özet
7.3. Çalışma Soruları


Bölüm 8. MikroPython ile Koleksiyonlar
8.1. Listeler
8.1.1. Liste Elemanlarına Erişim
8.1.2. Listeye Eleman Ekleme
8.1.3. Liste Elemanlarının Değiştirilmesi
8.1.4. Listeden Eleman Çıkarma/Silme
8.1.5. Liste içinde Arama
8.1.6. Liste Koleksiyonu için Diğer Fonksiyonlar
8.2. Demetler (Tuples)
8.2.1. Demet Elemanlarına Erişim
8.2.2. Temel Demet İşlemleri
8.2.3. Demet Koleksiyonu için Fonksiyonlar
8.3. Özet
8.4. Çalışma Soruları


Bölüm 9. MikroBit LED Uygulamaları
9.1. MikroBit LED Ekranı
9.2. LED’leri Açma Kapama
9.3. LED’lerin Parlaklığını Ayarlama
9.4. Ekran ile İlgili Fonksiyonlar
9.5. Resimler
9.6. Harici LED’ler
9.7. Işık Şiddetinin Ayarlanması
9.8. RGB LED’ler
9.9. Özet
9.10. Çalışma Soruları


Bölüm 10. MikroBit Düğme Uygulamaları
10.1. Mikrobit Düğmeler
10.1.1. Düğme Metotları
10.2. GPIO Uçları ve Harici Düğmeler
10.3. Özet
10.4. Çalışma Soruları


Bölüm 11. MikroBit I2C ve SPI Protokolleri
11.1. SPI (Serial Peripheral Interface)
11.2. Mikrobit SPI Fonksiyonları
11.3. I2C Protokolü
11.4. I2C Mikrobit Fonksiyonlar
11.5. PCF8591 AD/DA dönüştürücü Modülü
11.6. SPI ile I2C Protokolleri Arasındaki Farklar
11.7. UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
11.8. UART Fonksiyonlar
11.9. Özet
11.10. Çalışma Soruları

Bölüm 12. İvme Ölçer ve Pusula Uygulamaları
12.1. İvme Ölçer(Akselerometre)
12.2. Mikrobit İvme Ölçer Fonksiyonları
12.3. Ortalama İvmenin Hesaplanması
12.4. İvme Ölçer İle Hareket Tanıma
12.5. Mikrobit İle Pusula Uygulamaları
12.6. Mikrobit Pusula Fonksiyonları
12.7. Pusulanın Kalibre Edilmesi
12.8. Pusuladan Veri Okuma
12.9. Pusula ile Yön Belirleme
12.10. Özet
12.11. Çalışma Soruları


Bölüm 13. Müzik Uygulamaları
13.1. Pasif Buzzer Bileşeni
13.2. Hoparlör veya Kulaklığın Mikrobit Kartına Bağlanması
13.3. Hazır Melodiler
13.4. Music Modülü Fonksiyonları
13.5. Kendi Melodilerimizi Oluşturma
13.6. Oktav Nedir?
13.7. Vuruşlar
13.8. MikroPython Speech Modülü
13.9. Speech Modülü Fonksiyonlar ve Uygulamalar
13.10. Fonemler
13.11. Özet
13.12. Çalışma Soruları


Bölüm 14. Ağlar ve Haberleşme
14.1. İki MikroBit Kartın Birbirine Bağlanması
14.2. Kablosuz Haberleşme
14.3. Radio Modülü Fonksiyonları
14.4. Örnekler
14.5. Bluetooth ve MikroBit
14.6. Özet
14.7. Çalışma Soruları


Bölüm 15. MikroBit ve Kodu Game Lab
15.1. Kodu Game Lab
15.2. Programlama
15.3. Kodu ve MikroBit
15.4. Örnekler
15.5. Özet
15.6. Çalışma Soruları


Kaynakça
Dizin

 


 

Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik Bilimsel ve Üniversite Ders Kitaplarında Papatya Bilim Yayınevi