Bir Yazınsal Göstergebilim Okuması: Kuyucaklı Yusuf

Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN : 978-605-9594-48-6, Temmuz 2018

286 sayfa, (16,5x24 cm2), Enso lüks kitap kağıdı

farkımız kitaplarda... dilbilim kitaplarında Papatya Bilim


Fransız romancı Stendhal “roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır” der. Sabahattin Ali de 1903-1914 yılları arasında Edremit sokaklarına, evlere, çarşılara, bahçelere, köşklere, devlet dairelerine bir ayna tutar. Aynadan bize kadar yansıyanlar ilginç şeylerdir.

Biz de bu aynadaki yansıyan ve gözümüze ilişenleri okuyup anlamlandırmaya çalıştık. Tamam, Yusuf’a “oku, bir meslek sahibi ol. İleride Muazzez’le evlendiğinde ona bakman için para kazanman gerekir” diyemedik. Ya da Şahinde hanıma “Emma Bovary başaramadı, sen mi başaracaksın! Boş ver Bovarizm’i, hem şark tipi Bovarizm’i de pek beceremiyorsun. Onun yerine kızına ve damadına annelik et ve huzurlu bir biçimde yaşayın” da diyemedik. Ama Yusuf’un, Şahinde hanımın ya da Şakir’in görülenden öteye görülmeyen amaçlarını da ortaya koyduk. Şakir ile Yusuf arasındaki karşıtlığın yanına, Yusuf ile Hacı Etem ya da Şakir ile Ali ilişkisindeki çelişikliği de gösterdik ve açıkladık. Yazınsal göstergebilim ışığında Kuyucaklı Yusuf’a şöyle bir dokunmak istedik. Yusuf’un köylere gitmesine, at üstünde günlerce evinden uzakta kalmasına engel olamadık, ama onu bir anlatı kişisi, bir eyleyen olarak yaptıklarını ve yapmak istediklerini bir bütünlük içinde ele aldık. Onun anlatı izlencesindeki göndereninin kim olduğunu ve amacını öğrendik.

Vardığımız sonuçlar okuyucuyu da doyuma ulaştıracak türden oldu.

Türk yazın dünyasına yararlı olması dileğiyle…



 

Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

 V. Doğan Günay, 1957 yılında Mersin-Gülnar’da doğdu. İlk ve ortaokulun ardından 1976 yılında Edirne Erkek Öğretmen Lisesi’ni bitirdi. 1982 yılında Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Fransızca Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi’nde, doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nde yapmıştır.

1994 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında dilbilim alanında doçent ve 2005 yılında profesör oldu.

Metin çözümleme, dilbilim ve söylem çözümlemesi gibi alanlarda yayınlanmış yurt içi ve yurt dışı yüz civarında makale, bildiri, konferans ve panelin yanında; Göstergebilim Yazıları (2002), Dil ve İletişim (2004), Sözcükbilime Giriş (2007), Metin Bilgisi (3. baskısı 2007), Fransızcada Tümce Kuruluş Biçimleri. Çeviri Yöntemleri (2. baskı, 2009) ve Fransızcada İlgeç ve Bağlaçları Kullanma Kılavuzu (2. baskısı, 2010) adlarında altı kitabı vardır. Yine ortak olarak hazırladıkları İzmir. Yabancılar için Türkçe A2. (2012) ve İzmir. Yabancılar için Türkçe A1. (2012) kitaplarını bir ekiple birlikte hazırlamıştır.

Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar (2011), III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bildirileri (2011) ve Görsel Göstergebilim. İmgenin Anlamlandırılması (2013) kitaplarında ortak editörlük yapmıştır. Bunun yanında beş ortak kitap çalışması vardır.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; TDK Bilim ---> www.tdk.com.tr


  

İçindekiler

 

ÖNSÖZ

Simgeler ve Kısaltmalar 

 

Bölüm 1. Giriş

1.1. Metinlerarasılık. Sabahattin Ali’nin Anlatıları Arasında Bir Gezinti

1.2. Bir Uzam ve Kavram Olarak Edremit

1.3. Farklı Bilimlerin Kavşağında Göstergebilim

 

Bölüm 2. Sözceleme Kuramı

2.1. Sözceleme Kuramı ve Göstergebilim

2.2. Anlatı ve Çokseslilik

 

Bölüm 3. Anlatıbilim ve Temel Anlamsal Yapıları

3.1. Anlatıbilim

3.2. Anlatının Yapısı ve Düzenlenişi

3.3. Anlatı = Anlatma + Öykü

3.3.1. Anlatıcı ve Anlatılan

3.3.2. Bakış Açısı ve Odaklayım

3.3.2.1. Bakış Açısı

3.3.2.2. Odaklayım

3.3.3. Anlatı ve Zaman

3.4. Beşli Çizge

 

Bölüm 4. Yazınsal Göstergebilim

4.1. Anlatısallık

4.2. Anlatının Devingenliği: Durumlar ve Dönüşümler

4.3. Üretici İzlem

4.4. Anlatı İzlencesi

4.4.1. Eylem (Edinç + Edim) Aşaması

4.4.2. Eyletim

4.4.3. Yaptırım

 

Bölüm 5. Anlatı, Beti ve Değer

5.1. Değerbilim ve Göstergebilim

5.2. Göstergebilimsel Dörtgen

Sonuç ve Değerlendirme

Kaynakça


Akademik Bilimsel Üniversite Ders Kitapları - Dilbilim Kitaplarında Papaya Bilim