farkımız, kitaplarımızda...

Ohh! "misss" gibi mürekkep kokulu kitaplar.

 

 

   tüm üniversiteler bu kitapları okutuyor...  

 

 

 

 


Misyon/Vizyon    Dağıtım/Protokol     Kitap Listesi    Hazırlanan Kitaplar      e-Kitap Projesi    Bizimle Çalışmak     İletişim    Kurumsal Hizmetler


 Ana Sayfa

 

Hakkımızda
e-Kitap Projesi

Kitapların Listesi

Basılacak Kitaplar

Satış/Pazarlama
Bizimle Çalışmak
İletişim/Bize Ulaşın
Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

 

 

Türkiye'nin İnternet Kitapçısı

www.tdk.com.tR

 

Fiyat Listesi (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitap Ana Dağıtım:

 

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52 97

cagaloglu@papatya.gen.tr

fiyat listesi

 Kitapların Tüm Listesi

 e-Kitap Çalışmalarımız

Mühendislik Kitapları

Programlama Kitapları

İşletme Kitapları

Dilbilim Kitapları

fiyat listesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuyum Perakendeciliği

Dr. Hüseyin MUSLU

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-31-8, Ocak 2018

260 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt  


  Kuyum Perakendeciliği PDF İçindekiler indir


Perakende ortamında, müşterinin satın alma davranışını anlamak, tüketici davranışlarının ve perakende çalışmalarının en temel konularından birisidir. Mağaza imajı kavramı, perakende ortamına, müşteri gözüyle bakmayı öngörerek, satın alma davranışlarını anlamada önemli bir yönetim çerçevesi sunmaktadır. Mağaza; konum, atmosfer, personel, fiyat, kalite, hizmet ve tutundurma gibi birçok özelliğiyle, tüketicinin zihninde bir imaj oluşturmakta ve bu imaj, müşterinin mağaza tercihinde belirleyici olmaktadır.  Bu kitap kuyum perakendeciliği örneğinden yola çıkarak mağaza imajı kavramını ele almakta ve imajın satın alma davranışı üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu kitap, pazarlamanın ve perakendeciliğin birçok temel kavramına yer veren, dolayısıyla, perakendecilikle ilgilenen herkesin yararlanacağı temel bir kaynaktır.


Akademik ve bilimsel kitaplar, bizim, işimizdir...

 

    


İÇİNDEKİLER

 

Bölüm 1. Kuyumculuk ve Kuyumculuğun Gelişimi

1.1. İlk Çağlarda Takı ve Altın

1.1.1. Takının Anlamı

Güzellik

Tılsım

İnanç

İletişim

Statü

Aidiyet

1.1.2. Tarih Öncesi Çağlarda Takı

     Altın

     Altının Tarihi

1.2. Anadolu Medeniyetleri ve Kuyumculuk

1.2.1. Hitit Kuyumculuğu

1.2.2. Frigler Döneminde Kuyumculuk

1.2.3. Urartular Döneminde Kuyumculuk

1.2.4. Lidya Kuyumculuğu

1.2.5. Pers Dönemi Kuyumculuğu

1.2.6. Helenistik Dönem Kuyumculuğu

1.2.7. Roma Kuyumculuğu

1.2.8. Bizans Dönemi Kuyumculuğu

1.2.9. Selçuklu Dönemi Kuyumculuğu

1.2.10. Osmanlı Dönemi Kuyumculuğu

1.3. Cumhuriyet Dönemi Kuyumculuğu

1.3.1. Cumhuriyet’in İlk Yıllarından 1980’li Yıllara Kadar Olan Dönem

1.3.2. 1980-1990 Yılları Arasını Kapsayan Dönem

1.3.3. 1990-2000 Yılları Arası Kuyumculuk

1.3.4. 2000’li Yıllar ve Sonrası Kuyumculuk

1.4. Günümüzde Türk Kuyumculuğu

1.4.1. Kuyumculuk Sektörünün Yapısı

 

Bölüm 2. Türkiye’de Kuyum Perakendeciliği

2.1. Türkiye’de Kuyum Perakendeciliğinin Gelişim Süreci

2.2. Kuyum Sektöründe Dağıtım Kanalı ve Çantacılık

2.3. Kuyumculuk Sektöründe Markalaşma Süreci

2.4. Günümüzde Kuyum Perakende Mağazacılığı

2.4.1. Sahiplik Açısından Kuyum Mağazaları

Bağımsız Kuyum Mağazaları

Firmaların Sahipliğindeki Zincir Kuyum Mağazaları

Bağımsız Kuyumcular Tarafından İşletilen Franchise Mağazalar

Bağımsız Bölgesel Zincir Mağazalar

2.4.2. Konumlarına Göre Kuyum Mağazaları

Kapalıçarşı, Çarşı ve Pasaj Gibi Kentlerin Eski Merkezlerine

Kümelenmiş Kuyum Mağazaları       

Semt Kuyum Mağazaları

Yeni Gelişen Prestijli Cadde Kuyum Mağazaları

AVM Kuyum Mağazaları

Sanal Mağazacılık

2.4.3. Ürün Karmalarına Göre Kuyum Mağazaları

Geleneksel Kuyum Mağazaları

Mücevher Mağazaları

Sarraf Mağazalar

‘Center’lar

 

Bölüm 3. Mağaza İmajı Kavramı

3.1. İmaj Faktörü ve Tanımı

3.2. Mağaza İmajı Kavramı

3.3. Mağaza İmajı ve Satın Alma Davranışı

 

Bölüm 4. Mağaza İmajı Boyutları Ve Satın Alma Davranışı

4.1. Mağaza İmajı Boyutlarının Birbiriyle İlişkileri

4.2. Ürün Boyutu      55

4.2.1. Ürün Kavramı 57

Ürünün Beş Düzeyi          57

Tüm Ürün Kavramı          59

Ürünün Özellikleri           59

4.2.2. Ürün Kalitesi  60

Ürün Kalitesinin Boyutları    63

4.2.3. Ürün Karması 65

Ürün Karmasının Boyutları   66

4.2.4. Ürünün Fiyatı 68

Algılanan Fiyat    69

Fiyat Algılamasının Boyutları           69

4.2.5. Ürün Boyutu ve Mağaza İmajı      72

4.2.6. Ürün Boyutu ve Satın Alma Davranışı

4.3. Hizmet Kalitesi Boyutu       80

4.3.1. Hizmet Kavramı          81

4.3.2. Hizmetin Özellikleri    81

Hizmetlerin Soyutluk Özelliği           81

Hizmetlerin Heterojenlik Özelliği      82

Hizmetlerin Bölünmezlik Özelliği      82

Hizmetlerin Stoklanamama Özelliği   82

4.3.3. Hizmet Kalitesi Kavramı  83

Algılanan Hizmet Kalitesi 83

Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi            84

Perakendecilikte Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi

4.3.4. Hizmet Kalitesi ve Satın Alma Davranışı

4.3.5. Hizmet Kalitesi ve Mağaza İmajı

4.4. Personel Boyutu 89

4.4.1. Personel Kavramı

4.4.2. Pazarlama Kavramı

4.4.3. Pazarlama Düşüncesinin Gelişim Süreci

Üretime Yönelik Anlayış  91

Ürüne Yönelik Anlayış     91

Satış Odaklı Anlayış         91

Pazara Yönelik Anlayış    92

Toplumsal Pazarlama Anlayışı

Bütünsel Pazarlama Anlayışı 93

4.4.4. İlişkisel Pazarlama       94

İlişkisel Pazarlama Kavramı  95

İlişkisel Pazarlamanın Temel Prensipleri

İlişkisel Pazarlamanın Firma Açısından Yararları

İlişki Pazarlamasının Müşteri Açısından Yararları

4.4.5. Satıcı-Müşteri İlişki Kalitesi

Güven            102

Bağlılık (Commitment)    103

İletişim           104

Memnuniyet    104

Satıcının Müşteri Yönelimli Olması   105

Empati           106

Satıcının Satış Yönelimli Olması/Satış Baskısı

Sosyal Bağlar  108

Satış Personelinin Uzmanlığı 109

Satış Personeli ve Müşterinin Benzeşmesi (Uyumu)

4.4.6. Personelin Mağaza İçi Başarısını Etkileyen Faktörler

Personelin Görünümü       110

Personel Sayısı    112

4.4.7. Mağaza Personeli ve Satın Alma Davranışı

Müşteri Memnuniyeti       114

Sadakat           115

Ağızdan Ağıza Pazarlama 118

Satın Alma Miktarı          118

4.4.8. Mağaza Personeli ve Mağaza İmajı

4.5. Atmosfer Boyutu    123

4.5.1. Mağaza Atmosferi Kavramı          124

4.5.2. Mağaza Atmosferini Oluşturan Faktörler

Görsel Faktörler   126

İşitsel Faktörler    135

Koku ile İlgili Faktörler        137

Dokunma ve Hissetmeyle İlgili Faktörler    139

Tatla İlgili Faktörler 140

4.5.3. Mağaza Atmosferi Ve Satın Alma Davranışı

4.5.4. Mağaza Atmosferi ve Mağaza İmajı   142

4.6. Tutundurma Boyutu            143

4.6.1. Tutundurma Karmasının Seçimini Etkileyen Başlıca Faktörler

Tutundurma Bütçesi         144

Pazarın Niteliği   145

Ürünün Niteliği   145

Ürünün Yaşam Eğrisindeki Dönemi   145

4.6.2. Tutundurma Karmasında İzlenecek İletişim Stratejisi

4.6.3. Başlıca Tutundurma Araçları        146

Kişisel Satış    147

Halkla İlişkiler    148

Doğrudan Pazarlama        148

İnteraktif Pazarlama         148

Ağızdan Ağıza Pazarlama 149

Satış Tutundurma (Satış Özendirme)  149

Reklam           150

4.6.4. Tutundurma ve Satın Alma Davranışı

4.6.5. Tutundurma ve Mağaza İmajı       156

4.7. Uygunluk           158

4.7.1. Yerleşim Yeri Uygunluğu            159

Mağaza Kuruluş Yeri       159

Otopark Olanakları, Kümelenme Etkisi  161

4.7.2. Alışveriş Uygunluğu    161

4.7.3. Yoğunluk/Sıkışıklık     161

4.7.4. Çalışma Saatleri Uygunluğu         162

4.7.5. Uygunluk ve Satın Alma Davranışı   162

4.7.6. Uygunluk ve Mağaza İmajı           163

4.8. Kurumsallık       164

4.8.1. Kurumsal İtibar           164

4.8.2. Dürüstlük   166

4.8.3. Kurumsallık ve Satın Alma Davranışı

4.8.4. Kurumsallık ve Mağaza İmajı       169

4.9. Müşteri Portföyü Boyutu     170

4.9.1. Müşterilerin Yoğunluğu/Kalabalıklık 172

4.9.2. Müşterilerin Davranışı 173

4.9.3. Müşterilerin Görünümü    174

4.9.4. Müşteri Portföyü ve Satın Alma Davranışı     175

4.9.5. Müşteri Portföyü ve Mağaza İmajı

 

Bölüm 5. Araştırma, Bulgular ve Yorumlar

5.1. Çalışmanın Hedefleri ve Kavramsal Model

5.2. Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özelliklere İlişkin Bulgular

5.3. Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özelliklere Ait Farklılıklara İlişkin Bulgular

5.4. Cadde ve AVM Müşterilerinin Mağaza İmajı Boyutlarını Algılama Farklılıklarına İlişkin Bulgular

5.4.1. Cadde ve AVM Müşterilerinin Ürün Boyutunu Algılamalarına İlişkin Farklar

5.4.2. Cadde ve AVM Müşterilerinin Hizmet Boyutunu Algılamalarına İlişkin Farklar

5.4.3. Cadde ve AVM Müşterilerinin Personel Boyutunu Algılamalarına İlişkin Farklar

5.4.4. Cadde ve AVM Müşterilerinin Atmosfer Boyutunu Algılamalarına İlişkin Farklar

5.4.5. Cadde ve AVM Müşterilerinin Tutundurma Boyutunu Algılamalarına İlişkin Farklar

5.4.6. Cadde ve AVM Müşterilerinin Uygunluk Boyutunu Algılamalarına İlişkin Farklar

5.4.7. Cadde ve AVM Müşterilerinin Kurumsallık Boyutunu Algılamalarına İlişkin Farklar

5.4.8. Cadde ve AVM Müşterilerinin Müşteri Portföyü Boyutunu Algılamalarına İlişkin Farklar

5.5. Araştırma Bulgularıyla İlgili Değerlemeler

 

Bölüm 6. Kuyum Perakendeciliğinin Geleceği

6.1. Kuyum Perakende Sektörünün Geleceğin Etkileyen

      Sosyo-Ekonomik Gelişmeler

6.1.1. Sosyal Gelişmeler

6.1.2. Ekonomik Gelişmeler

6.2. Kuyum Perakendeciliğinin Geleceği

6.3. Neler Yapılmalı?

6.3.1. Pırlanta ve Mücevher Ürün Çeşitleri Arttırılmalıdır

6.3.2. Kuyum Mağazaları Geleceğe Hazır Olmalıdır

6.3.3. Geleceğin Müşterisine Uygun Bilgi ve Birikime Sahip Olmak

6.3.4. Geleceğin Müşterisine Uygun İletişim Çalışmaları Yapılmalıdır

 

Bölüm 7. Kuyum Perakendeciliğinin Gelişmesi için Öneriler

 

Kaynakça

Araştırmada Kullanılan Anket Formu

Dizin

 


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik bilimsel ve üniversite kitaplarında Papatya Bilim Yayınevi