Enerji Dağıtımı - Çözümlü Problemler

Doç. Dr. Selahattin KÜÇÜK

 

 farkımız, kitaplarımızda...

 muhteşen bir eser...

2. basım

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-28-8, Ocak 2018

368 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.


Elektrik enerjisinin sanayi, ticaret, ulaşım, tarım, konut vb. diğer alanlarda her gün biraz daha yaygınlaşarak kullanılması sistemin daha güvenli tesis ve işletilmesini zorunlu kılmıştır. Gelişen elektronik ve bilgisayar teknolojisi sayesinde elektrik enerji sistemlerinin izlenilmesi, kontrol edilmesi, tüketilen değerler yanında önemli parametrelerinin ölçülmesi, sistemin her elemanının korunması ve sonuçların değerlendirilmesi daha pratik hale gelmiştir.

Bilindiği gibi enerji dağıtım sistemlerinde elektriksel bir büyüklükteki bozukluk, üretim ve iletim tesislerindeki bir bozukluktan daha kısa sürede, etkin bir şekilde tüketiciler tarafından algılanır. Bu nedenle enerji dağıtım sistemlerinin projelendirilmesinin daha detaylı hesaplarla, işletilmesinin ise daha hassas cihazlarla yapılması gerekir. Bu kitap bu hassasiyetler dikkate alınarak bazen çok teorik, fakat mühendislik olarak olası, genelde güncel hayatta sıkça karşılaşılan enerji dağıtım sistemleri ile ilgili problemleri (kısa devre, şalter açma/kapama vb. geçici olaylar hariç) çözümlü olarak mühendislik öğrencilerinin ve pratikte çalışan meslektaşların hizmetine sunmaktadır.

Kitap 6 bölümden meydana gelmiş olup, 1.bölüm hariç diğer bölümlerin başında o bölümle ilgili temel mühendislik bilgileri kısaca verilmiş, problemler çözülürken yeri geldiğinde önemli hatırlatmalarda bulunulmuştur. Ancak unutulmamalıdır ki bu bir çözümlü problemler kitabı olup, mühendislik bilgileri geniş bir şekilde ele alınmamıştır.

Teorik Bilgilere ilaveten çok sayıda yapılan pratik uygulamaları da gözönünde bulundurarak hazırlanan bu kitabın Üniversitelerde okuyan öğrencilerimize, iş hayatındaki Mühendislerimize faydalı olacağını umarak hepsine başarılar diliyorum.

Bu kitabımızda enerji dağıtımın konuları olan akım dağıtımı, gerilim düşümü, güç kaybı, kesit hesabı, reaktif güç kompaniasyonu, ekonomik enerji dağıtım sistemi tasarımı gibi konulara ait problemlerin uygulamalı çözümü yapılmıştır. Kitabımız seçilen örneklerle uygulamaya yönelik problemler içermektedir; hem elektrik enerji sektöründe çalışan profesyoneller hem de elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencileri için ciddi bir başvuru kitabı niteliğindedir.


         


Mühendislik Kitapları için ---> TDK Bilim   www.tdk.com.tr


 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

 

Kullanılan Simgeler ve Büyüklükler

 

BÖLÜM 1. GİRİŞ

1.1 Türkiye’de Elektrik Enerjisinin Tarihi Gelişimi

1.2 Elektrik Tesislerinin İşletilmesi

1.3 Elektrik Sisteminin Genel Yapısı

1.4 Enerji Dağıtım Sistemleri

1.5 Elektrik Sisteminden Beklentiler

1.6 Dağıtım Sistemlerinin Tesis Şekilleri

1.7 Genel Açıklama

 

BÖLÜM 2. DOĞRU AKIMLA BESLENEN DAĞITIM SİSTEMLERİ

2.1 Giriş

2.2 Tanımlar ve Eşitlikler

2.3 Halka ( Ring ) ve Gözlü Şebekeler

2.4 Yayılı Yük İhtiva Eden Şebekeler

2.5 Çözümlü Problemler

 

BÖLÜM 3. BİR FAZLI ALTERNATİF AKIM SİSTEMLERİ

3.1 Giriş

3.2 Bir Fazlı Alternatif Akım Sistemlerinde Güç

3.3 Bir Fazlı Alternatif Akım Sistemlerinde Direnç ve Reaktans

3.4 Bir Fazlı Alternatif Akım Sistemlerinde Gerilim Düşümü

3.5 Bir Fazlı Alternatif Akım Sistemlerinde Güç Kaybı

3.6 Halka, Gözlü ve Yayılı Yük İhtiva Eden Şebekeler

3.7 Çözümlü Problemler

 

BÖLÜM 4. ÜÇ FAZLI ALTERNATİF AKIM SİSTEMLERİ

4.1 Giriş

4.2 Üç Fazlı Alternatif Akım Sistemlerinde Gerilim ve Akımlar

4.3 Üç Fazlı Alternatif Akım Sistemlerinde Güç

4.4 Üç Fazlı Alternatif Akım Sistemlerinde Direnç ve Reaktans

4.5 Üç Fazlı Alternatif Akım Sistemlerinde Gerilim Düşümü

4.6 Üç Fazlı Alternatif Akım Sistemlerinde Güç Kaybı

4.7 Çözümlü Problemler

 

BÖLÜM 5. REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

5.1 Giriş

5.2 Kapasitif Akım ve Güç

5.3 Reaktif Güç Kompanzasyonu ile Elde Edilen İyileştirmeler

5.3.1 Gerilim Düşümü

5.3.2 Güç Kaybı

5.3.3 Güç Faktörü

5.4 Reaktif Güç Kompanzasyonu Yapılan Sistemlerin İyileştirilmesi

5.5 Çözümlü Problemler

 

BÖLÜM 6. EKONOMİK ŞEBEKE TESİSİ VE İŞLETMESİ

6.1 Giriş

6.2 Alçak Gerilim Şebekelerinde Hat Optimizasyonu

6.3 Çözümlü Problemler

 

Kaynakça

Dizin


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik Bilimsel ve Üniversite Ders Kitaplarında Papatya Bilim Yayınevi