farkımız, kitaplarımızda...

 

  tüm üniversiteler bu kitapları okutuyor...


Misyon/Vizyon    Dağıtım/Protokol     Kitap Listesi    Hazırlanan Kitaplar      e-Kitap Projesi    Bizimle Çalışmak     İletişim    Kurumsal Hizmetler


 Ana Sayfa

 

Hakkımızda


e-Kitap Projesi


Kitapların Listesi

Basılacak Kitaplar

Satış/Pazarlama


Bizimle Çalışmak


İletişim/Bize Ulaşın


Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

Türkiye'nin İnternet Kitapçısı

TDK Bilim

www.tdk.com.tr

Fiyat Listesi (PDF)

Kitapların Tüm Listesi

Açıklamalı Kitap Listesi

e-Kitap Çalışmalarımız

Türkiye'de "e-Kitap/e-Book" Araştırması ve Uygulaması. Ayrıntılı Bilgi için tıklayınız.

Akademik/periyodik dergi çıkartıyoruz. Ayrıntı için buraya tıklayınız.

Kitap Ana Dağıtım:

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52

cagaloglu@papatyabilim.com.tr

 

Kamuoyuna Duyuru!

"üçnokta dergisi" editörü ve şair olarak da bilinen emekli astsubay Başçavuş "Cenk Gündoğdu"nun yayınevimizle herhangi bir iş ilişkisi yoktur ve olmamıştır. Yayınevimize karşı yaptığı etik olmayan davranışı nedeniyle kamuoyuna bildirilme gereği duyulmuştur. Edebiyat dünyasına önemle duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil Pazarlama - SoLoMo

Sosyal Lokal Mobil Pazarlama

Dr. İ. Kahraman ARSLAN ve Pelin ARSLAN

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-50-2

Eylül 2012, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.                şimdi satın al


Bu kitap tüketicilerde satın alma isteği, marka farkındalığı ve sadakat yaratılabilmesi için mobil pazarlama araçlarının  nasıl kullanılabileceğini anlatmak üzere hazırlanmıştır. Kitap, geleneksel tanıtım ve iletişim kanallarının pahalı ve riskli yöntemleri yerine, mobil pazarlama araçlarının sunduğu üretkenlik, yaratıcılık, hız, düşük maliyet ve kişiselleştirilebilme özellikleri sayesinde işletmelerin başarısında önemli bir etken olan pazarlama ve reklam uygulamalarında hedef müşteri kitleleri ile interaktif biçimde ilişki kurmanın yollarını gösteriyor.

Kitapta, mobil pazarlama konusunun genel çerçevesi çizildikten sonra çeşitli uygulama örnekleri ile konuya açıklık getirilmektedir. Böylece, hem literatürdeki kavramsal yaklaşımlar kapsanmakta hem de uygulamacılara yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bu yönleri ile kitabın, başta işletme sahipleri, yöneticiler ve pazarlamacılar olmak üzere üniversite ve yüksek okul öğrencilerine, öğretim üyelerine, firma içi eğitim programları ve kısa süreli pratik eğitim kurslarına katılanlar için yardımcı olacağı düşünülmektedir.


Akademik ve bilimsel kitaplar, bizim, işimizdir...

 

               


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> TDK Bilim   www.tdk.com.tr


 

Mobil pazarlama, “tüketicide satın alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle; mobil pazarlama, mobil telefonlar yoluyla girişilen pazarlama faaliyetlerini ifade etmektedir.

Mobil pazarlamanın amacı, kullanıcıların sadece bilgisayarları başından değil, mobil telefon gibi araçlar yoluyla herhangi bir yerden ürün özelliklerine erişip sipariş verebilmelerini, ödeme yapabilmelerini sağlamak, alışverişlerini gerçekleştirecekleri bir ortam sunmaktır. Kısacası mobil pazarlama, işletmelerin müşterilerine istedikleri anda istedikleri yerden alışveriş yapabilme özgürlüğünü sunabilmektedir. İşletmeler açısından mobil pazarlama ise düşük maliyetli, etkileşimli, geri dönüşümü olan, yüksek etkileme gücüne sahip, kişisel, eğlenceli bir pazarlama aracıdır. Ayrıca müşterilere ulaşılabilecek yeni bir kanal, yeni bir mecra olma özelliği de taşımaktadır.

Mobil pazarlama günceldir ve sürekli yenilenmektedir. Bunun yanında mobil pazarlama, kullanılan mobil teknoloji sayesinde kişisel bilgisayar (PC) ve TV gibi araçların sabitlik kısıtlarını ortadan kaldırmıştır. Bu yüzden mobil pazarlamanın sahip olduğu potansiyelin, mal ve hizmet alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştireceği düşünülmektedir. Günümüzün yeni trendi olan mobil pazarlamanın, gelecek yıllarda mobil cihazların gelişimiyle daha da yaygınlaşacağı beklenmektedir. Bu gelişmeler, benzer ürün ve hizmet üreten firmaların müşteri değerini nasıl tanımladıklarını, hedef kitleleriyle nasıl iletişim kurduklarını ve ürünleri nasıl teslim ettiklerini yeni baştan düşünmelerine neden olacaktır.

Diğer yandan mobil iletişim cihazlarının internetten bile daha hızlı yaygınlaşması ve iletişimin yanında günlük hayatın farklı alanlarında da kullanılmaya başlanması, pazarlamacılar için yeni fırsatlar yaratmıştır. Bu fırsatların başında günün herhangi bir anında, herhangi bir yerde mobil telefon kullanıcısına mesaj göndermeyi mümkün kılan kısa mesaj servislerinin (SMS) bir reklam mecrası olarak kullanılabilmesi gelmektedir. Teknolojideki ilerlemeler sayesinde, önceleri sadece metin içerikli ve sınırlı sayıda karakterden oluşan mesajlar göndermeye olanak sağlayan SMS’lerin yanında, görüntülü ve sesli unsurları da kullanarak daha yaratıcı ve etkili mesajlar göndermeyi mümkün kılan çoklu ortam mesaj servisleri (MMS) de yeni reklam ortamları olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Mobil pazarlama, mobil reklam yeteneğini de edinerek daha güçlü ve “kendi ayakları üzerinde durabilen” bir mecra haline gelmiştir. GSM operatörlerinin servislerine sponsorluklardan, mobil internet sitelerindeki banner kampanyalarına, izinli veritabanı iletişiminden, RBT (ring back tone) tabanlı reklam uygulamalarına kadar uzanan büyük ve derin mobil pazarlama dünyasının ulaştığı bu seviyede denilebilir ki mobil pazarlama “markalar ile tüketici etkileşimini en uç noktasına kadar sağlayabilen, marka iletişiminin her noktasında müşteri davranışlarını takip etmemize olanak tanıyan, başka hiçbir mecradan desteklenmeden milyonlara erişebilme gücüne sahip, iletişim dünyasındaki en hızlı, en ölçülebilir, en eğlenceli iletişim mecrasıdır”.

Günümüz rekabet koşullarında reklamlar, tüketiciyi etkileme bakımından büyük önem arz etmekte ve işletmeler tarafından yoğun biçimde kullanılmaktadır. Reklam aracılığıyla bireyler tüketmeye ve tüketim alışkanlıkları kazanmaya ikna edilmektedirler. Bu doğrultuda toplumu oluşturan bireyler reklamların hedef kitlesi olarak seçilmekte ve yönlendirilmektedirler. Ancak teknolojinin ilerlemesi ile işletmelerin artık geleneksel reklam mecraları dışında yeni teknolojiden yararlanılarak hedef kitlelerine ulaşmaları ve tüketicilerin tutum ve davranışlarına yön vermeleri gerekmektedir. Ayrıca, son zamanlarda çok önemli bir etkileşim ve “anında erişim” konumu haline gelen “sosyal mecra”nın da dikkate alınması ve dijital pazarlamanın giderek aynılaştığı bu dönemde müşterilerle “kaliteli erişim” olanağı sağlayan bu mecra ile ilgili araştırmalara ağırlık verilmesi önerilebilir.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; TDK Bilim online kitap satış ---> www.tdk.com.tr


İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ

I. KISIM. PAZARLAMA VE MOBİL PAZARLAMA KAVRAMI

1.  PAZARLAMANIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1 Pazarlamanın Tanımı

1.2 Pazarlamanın Özellikleri

1.3 Pazarlama Karması

1.3.1 Ürün

1.3.2 Fiyat

1.3.3 Dağıtım

1.3.4 Tutundurma

1.4 Pazarlamanın Gelişimi

1.4.1 Üretim Anlayışı Dönemi

1.4.2 Mamul Anlayışı Dönemi

1.4.3 Satış Anlayışı Dönemi

1.4.4 Pazarlama Anlayışı Dönemi

1.4.5 Toplumsal Pazarlama Anlayışı Dönemi

1.5 Modern Pazarlama Teknikleri

1.5.1 Müşteri Odaklı Yaklaşım

1.5.2 Birebir Pazarlama

1.5.3 Gerilla Pazarlama

1.5.4 İzinli Pazarlama

1.5.5 Mobil Pazarlama

2. MOBİL PAZARLAMA KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ

2.1 Mobil Pazarlamanın Tanımı

2.2 Mobil Pazarlamanın Gelişimi

2.2.1 Dünya’da "Mobil Pazarlama"

2.2.2 Türkiye’de Mobil Pazarlama

2.3 Mobil Pazarlamanın Özellikleri

2.4 Mobil Pazarlamanın Amaçları

2.4 Mobil Pazarlamanın Sağladığı Avantajlar

II. KISIM. MOBİL İLETİŞİM VE MOBİL PAZARLAMA ARAÇLARI

1. MOBİLİTE KAVRAMI VE MOBİL İLETİŞİM

   1.1. Mobilite Kavramı

   1.2. Mobil İletişim

   1.3 Mobil İletişimin Getirdiği İmkanlar

2. MOBİL PAZARLAMA KANALLARI VE MOBİL PAZARLAMA ARAÇLARI

2.1 Mobil Pazarlama Kanalları

2.2 Mobil Pazarlama Araçları

      2.2.1 Cep Telefonu

      2.2.2 Akıllı Telefon (smartphone)

      2.2.3 Kişisel Dijital Asistan (personal digital assistant -PDA)

      2.2.4 Dizüstü Bilgisayar (notebook)

      2.2.5 Tablet PC

      2.2.6 Küresel Pozisyonlama Sistemi (global positioning system)

      2.2.7 Küresel Mobil İletişim Sistemi (global system for mobile communications -GSM)

      2.2.8 Kısa Mesaj Sistemi (short message service - SMS)

      2.2.9 Çoklu Ortam Mesajlaşma Servisi (multimedia messaging services)

  2.2.10  Kablosuz Uygulama Protokolü (wireless application protocol  -WAP

  2.2.11 Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri (general packet radıo servıce -GPRS)

  2.2.12  Bluetooth

  2.2.13  Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemleri (universal mobile telecomunications systems)

  2.2.14 Radyo Dalgaları İle Kimlik tanımlama (radio frequency ıdentification -RIFID)

  2.2.15  Mobil İnternet

III. KISIM. MOBİL PAZARLAMA VE MOBİL REKLAM

1. REKLAM VE MOBİL REKLAM TANIMLARI

1.1 Reklamın Tanımı ve Önemi

1.2 Mobil Reklam Tanımı ve Önemi

1.2.1 Mobil Reklamın Tanımı

1.2.2 Mobil Reklamın Önemi

1.2.3 Mobil Reklamın Özelliği

1.2.4 Mobil Reklamın  Avantajları

2. MOBİL REKLAM TÜRLERİ VE REKLAM KANALLARI

 2.1 Mobil Reklam Türleri

 2.2 Mobil Reklam Kanalları

2.2.1 Mobil Internet

2.2.2 Mobil Mesajlaşma

2.2.3 Mobil Uygulamalar

2.2.4 Mobil Video ve TV

2.2.5 Akan (Streaming) Video veya TV

2.3 Mobil Reklamın Etkinliği

2.4 Mobil Reklamın Geleceği

IV. KISIM. MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ  ETKİSİ

1. YENİ TÜKETİCİLER VE TÜKETİCİ ETKİLEŞİMİ

1.1 Teknolojinin Yaşamı Biçimlendirme Etkisi

1.2 Teknolojik Gelişmelerin Tüketici Davranışlarına Etkisi

2. TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARLARINI ETKİLEYEN UNSURLAR VE MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

2.1 Tüketicilerin Satın Alma Kararları

2.2 Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Unsurlar

      2.2.1 Mobil İletişim Teknolojilerinin Etkisi

      2.2.2 İnternetin Sağladığı Olanaklar

      2.2.3 Internet İletişiminin Etkisi

      2.2.4  Mobil Reklamların Etkisi

2.3  Tüketici Davranışlarında Mobil Reklamların Etkisi

2.3.1 Eğlendirme Özelliği

2.2.2 Bilgilendirme Özelliği

2.2.3 Sinirlendirme Özelliği

2.2.4 Güvenirlilik Özelliği

2.4  Müşteri Deneyimi Yaratılmasının Önemi

 V. KISIM. MOBİL PAZARLAMA VE REKLAM UYGULAMALARI

 1. MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARI

1.1  Yarışmalar

1.2 Kuponlar ve Broşürler

1.3 Mobil İçerik

1.4 Mobil Biletler

1.5 Konum Tabanlı Servisler

1.6 Uyarılar

1.7 Sponsorluklar

1.8 Anket ve Oylamalar

1.9 Mobil Oyunlar

1.10 Testler-Soru Cevaplar

 

2. MOBİL REKLAM KAMPANYALARI

2.1 Mobil Reklam Kampanyalarının Başarı Koşulları

2.2 İtme Kampanyaları

2.3 Çekme Kampanyaları

2.4 Kampanyaların Ölçümü

 

3. MOBİL REKLAM UYGULAMALARI

3.1  Doritos Hisseli Tatlar Kampanyası

3.2 Kraft ve Vodafone “ Tamam mı Devam mı ?” Kampanyası

3.3 Cornetto “Aş Kendini Gel Aşka” Kampanyası

3.4  Lipton- “Herşeyi Bilen Kadın” Demlik Poşet Kampanyası

3 5  Magnum Yaz Kampanyası 2010

3.6 UNO “ Kahvaltıdan Önce Tatile” Kampanyası

3.7  Audi Mobil Site Kampanyası

3.8  Tesco HomePlus Sanal Market Kampanyası

3.9  eBay Anlık Satış ve Amazon Öğrenci Uygulamaları

KAYNAKÇA

DİZİN


Diğer kitaplarımızı incelemek isterseniz, lütfen buraya tıklayınız.


Akademik Bilimsel ve Üniversite Kitapları Papatya Bilim