Felsefe Giriş Yolları (Prof. Dr. Betül Çotoksöken'e Armağan)

Dışdünya - Düşünme - Dil

Ahu Tuncel, Zekiye Kutlusoy ve Güncel Önkal

 

 

 

 

 

 

 

ISBN : 978-605-9594-33-2, Ocak 2018

360 sayfa, (16,5x24 cm2), Enso lüks kitap kağıdı.

farkımız kitaplarda... felsefe kitaplarında Papatya Bilim


Felsefeye Giriş Yolları PDF içindekiler


Sıklıkla felsefi düşünmenin eksikliğinden çekilen acıların dillendirildiğine tanık olduğumuz günlerden geçmekte dünyamız...

Ancak bu noktada çuvaldızı kendimize de batırmak gerekmez mi?

Felsefenin bizi terk ettiği bu dünyada, biz de felsefecileri terk etmiyor muyuz?

Gerçekte, felsefeyi tekrar yaşamımıza geri çağırmanın, felsefeciye bu işinde gereken önemi ve değeri vermekten geçtiği kanısındayız.

Bu nedenle felsefeye adanan bir yaşamın (Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN’in) yolculuğuna tanıklık etmek yalnızca bir felsefeciyi mutlu etmek değil, felsefeye de hizmet etmektir aynı zamanda... Bir filozofun anılarıyla felsefe metinlerini harmanlayan elinizdeki kitap bu görüşümüzün güzel bir kanıtıdır…Türkiye'nin İnternet kitapçısı; TDK Bilim ---> www.tdk.com.tr


  

İçindekiler

Önsöz

Başlarken…

Betül ÇOTUKSÖKEN’le Söyleşi                9

Betül ÇOTUKSÖKEN’in Çalışmaları       27

 

Anılar / İzlenimler         35

Tüten ANĞ / “Değerli Bir Dost İçin…”                 35

Bergen COŞKUN / “Antropontolojik Bir Bakışla Betül ÇOTUKSÖKEN”    37

Burcu ÇOTUKSÖKEN / “Anne, Babaanne Betül ÇOTUKSÖKEN”  51

S. Emre ÇOTUKSÖKEN /  “Oğlu’nun Kaleminden Felsefeci Bir Anne”        52

Yusuf ÇOTUKSÖKEN / “Bir Felsefeciyle, Düşünürle Kırk Yılı Yaşamak”  53

Nisan KAYA / “Betül ÇOTUKSÖKEN’e Mektup”        60

Selen NAMUR / “(Yeniden) Tanışma”                62

Güncel ÖNKAL / “Betül Hocam ‘Açığa Çıkarır’”         65

Zeki TAŞ / “Betül ÇOTUKSÖKEN’in Her Zaman Öğrencisi Olmak!”           69

Ahu TUNÇEL / “Önce Hocam, Sonra İş Arkadaşım: Betül ÇOTUKSÖKEN”        71

 

Betül ÇOTUKSÖKEN’in Felsefi Söylemi Üzerine              75

Dilek ARLI ÇİL / “Yaşama Uğraşı Olarak Felsefe”      75

Meriç BİLGiÇ / “Philosophos’un ‘Aralık’ında Betül ÇOTUKSÖKEN”        80

Haluk ERDEM / “Felsefe ile Anlamak: Prof. Dr. B. ÇOTUKSÖKEN’le Söyleşi”    86

Hatice Nur ERKIZAN / “Betül ÇOTUKSÖKEN’de Öznenin Ontik, Epistemik ve Etik Kuruluşu”          92

Mustafa GÜNAY / “Betül ÇOTUKSÖKEN’in Felsefi Söyleminde İnsana Yönelik Belirlemeler”                101

Daniş NAVARO / “İnsanın Üretim Etkinliğini ÇOTUKSÖKEN’in      114

Antropontolojik Bakış Açısıyla Çözümlemek”             114

Cenk ÖZDAĞ / “Bir ‘Kavram Kışkırtıcısı’nın Gözünden Özcü Bir İnsan Hakları Anlayışının Felsefi Sorgulaması” 122

Serhat TUNA / “Betül ÇOTUKSÖKEN’in Söylemi”      138

 

Akademik Yazılar         145

Hasan AYDIN / “Modern Türkiye’nin Bitmeyen Sorunu: ‘Dinî Eğitim-Laik Eğitim İkilemi’”                 145

Metin BAL / “Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı”  165

Sabri BÜYÜKDÜVENCİ / “Buyurgan Eğitimden Buyur Eden Eğitime”      178

Berrak COŞKUN / “Aşkla Felsefe, Aşkla Ortaçağ, Aşkla Betül ÇOTUKSÖKEN”183

Yusuf ÇOTUKSÖKEN / “Nasrettin Hoca’nın Fıkralarında Trajik-Olan ve Komik-Olanın Birlikteliği”        189

A.Kadir ÇÜÇEN / “Haklarıyla İnsan Olmak”                201

Nuran DİREK / “Felsefe Eğitiminde lise felsefe kulüplerinin rolü”     207

Kurtul GÜLENÇ / “Nietzsche ile Yüzleşmek”     215

Ahmet Umut HACIFEVZİOĞLU / “Retorik, Değerler ve Özcülük”   221

Gürol IRZIK / “Hans Reichenbach’ın İstanbul Yılları”           226

Ahmet İNAM / “Olaylara Felsefe Gözüyle Bakmak”              235

Sevgi İYİ / “Felsefe ve Düşünmek”          243

İoanna KUÇURADİ / “İnsansal Güvenliğin Öğeleri Olarak Beslenme ve Sağlık Hakları”              249

Zekiye KUTLUSOY / “Cumhuriyet Döneminde Felsefe”        258

Kaan Harun ÖKTEN / “Sansür ve Kant”            266

Güncel ÖNKAL / “Biyoloji Felsefesi Açısından Haklılandırma Sorunu”     283

Yaman ÖRS / “Felsefeciler, Filozoflar”               289

Doğan ÖZLEM / “Felsefe Geleneği Oluşturmada Felsefe Çevirisinin Rolü” 298

Ömer Naci SOYKAN / “Nesnelerin Bölümlenmesi Hakkında Bir Öneri”      309

Harun TEPE / “Bir ‘Felsefe Geleneği’: Ontolojik Bakışla Felsefe Yapmak”            319

Afşar TİMUÇİN / “Baudelaire’in  Platon’cu Dünyası”            334

Ali TİMUÇİN / “Francis Bacon’ın Yöntem Anlayışının Bilimsel Düşünceye Yansımaları”                  339

Ahu TUNÇEL / “Kadına Yönelik Şiddet ve Eril Tahakküm Dizgesinde Kadının   346 Yeri”          346

Veli URHAN / “Aydınlanma, Modernlik ve Kişilik”     352

Betül ÇOTUKSÖKEN’in Albümünden Seçilen Fotoğraflar     358


Akademik Bilimsel Üniversite Ders Kitapları - Dilbilim Kitaplarında Papaya Bilim