İnşaat Mühendisliğine Giriş

Editör:

Bölüm Yazarlı

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220...     Ocak 2107 kitabı

Ocak 2017, 350 sayfa,

(16,5x24 cm2), 1. hamur kitap kağıdı.

Kapak resmi değişebilir...


Bu kitabın amacı, “İnşaat Mühendisliği Bölümü” öğrencilerine meslekleri konusunda temel bilgileri kazandıran bir ders kitabı olmaktır. Üniversitelerin "İnşaat Mühendisliği Bölümleri"nde bulunan derslerin konularına giriş yapmak ve dersler hakkında temel bilgileri/kavramları önceden kazandırmaktır. Böylece İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerinde öğretim gören öğrenciler, hem meslekleri konusunda ön bilgiler ile donatılmış olacak hem de öğretim sürecine hangi derste hangi konuların anlatılacağı hakkında bilgiye sahip olacaklardır.

Böylesi, “İnşaat Mühendisliğine Giriş” adlı kitabının İnşaat Mühendisliği, Yapı Mühendisliği, Mimarlık ve İç Mimarlık bölümleri öğretimine ve genel anlamda inşaat ile ilgili eğitim veren disiplinlere katkısının çok olacağı düşüncesindeyiz. Öğrencilere temel bilgileri iyi kazandırmak oldukça önemlidir...

Kitabımızda inşaat mühendisliği bölümü ile ilgili temel konular ve kavramlar açık ve yalın bir dil ile ele alınmıştır. Herbir bölüm konusunda araştırmacı öğretim üyeleri tarafından yazılmış olup editörü tarafından kontrol edilmiştir.


Böylesi bir kitabı tedarik edebileceğiniz bir kitapçı

hepsi hepsi bir TIK uzaklıkta!


İÇİNDEKİLER

        ÖNSÖZ

İnşaat Mühendisliğinde Birimler

İnşaat Mühendisliğinde Kısaltmalar

Bölüm 1. İnşaat Mühendisliği Kapsamı, Tarihçesi ve Etiği

Bölüm 2. Yapı Mühendisliği

Bölüm 3. Malzeme Mühendisliği

Bölüm 4. Ulaştırma Mühendisliği

Bölüm 5. Trafik Mühendisliği

Bölüm 6. Geoteknik Mühendisliği

Bölüm 7. Yapı İşletmesi

Bölüm 8. İnşaat ve Çevre Mühendisliği

Bölüm 9. Su Mühendisliği

Bölüm 10. Kıyı Mühendisliği

Bölüm 11. Su Kaynakları Mühendisliği

Bölüm 12. İnşaat Bilişimi ve Uygulamaları

Ek A: İnşaat Mühendisliği Odası

Ek B: İnşaat Mühendisliği Temel Standartları

 

Kaynakça

Yazar Özgeçmişleri

Dizin


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Papatya Bilim Üniversite Ders Kitapları, Bilimsel Kitaplar