Türkiye'de İntihal Plagiarism Olayları

 

Bu kitabın amacı, Türk kamuoyuna "intihal"in (aşırmanın) ne olduğunu anlatmak ve yapılmış intihal örnekleriyle açıklamaktır. Çeşitli intihal örnekleri isim isim belgeleriyle verilmektedir. Verilen her intihal örneği için "daha sonra açılacak davalara belge olması nedeniyle 3 akademisyenden intihal'dir" yazısı alınmıştır.

Ülkemizde, bazı devlet üniversitelerde ve bazı vakıf üniversitelerinde, öğrencilerin tez çalışmalarında veya öğretim elemanlarının akademik çalışmalarında intihal almış başını gitmektedir; artık o kadar alışılmıştır ki, hocalarımıza doğal ile gelmektedir. Bazı üniversiteler, ODTÜ örneğinde olduğu gibi intihal'e sert tepki gösterirken bazıları da yapılan şikayetleri sümen altı etmekte veya soruşturmayı uzatmaktadırlar.

 

Bu kitabın amacı, böylesi önemli bir olayı, ülkemizin geleceğini etkileyecek olan bu gelişmeyi belgelemek ve kalıcı kılmaktır. Çünkü, intihalci öğretim üyeleri, malasef yüksel lisans ve doktora danışmanlıkları yaparak birçok gencimizin geleceğiyle oynamaktadırlar. Türk akademik dinyasına hak etmedikleri bir damga vurulmasına neden olmaktadır.

 

Daha temiz bir Türk akademik dünyasına doğru...

 

İsim isim intihalci profesörler, doçentler ve yardımcı doçentler...


Somut intihal örneklerinizi bekliyoruz...

 

İntihal / akademik çalıntı nedir?

Akademik hırsızlar / intihal'ciler kimlerdir?

İntihal'cilerin genel özellikleri nelerdir?

İntihal'ciler hangi yayınevlerini seçer?

YÖK neden fazla birşey yapamaz?

ODTÜ neden tepki gösterdi?

Bazı üniversite yönetimleri neden onları korur?

İntihal'ci olmanın ilk belirtleri nelerdir?

İntihal, yapanların yüzlerine yansır mı?

Sayfa sayfa intihal örnekleri?


İntihal  Nedir?

"İntihal (TDK: Aşırma), bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması. İntihal bir tür sahtekârlık ve hırsızlıktır.

Başlıca türleri:

1. Alıntı ifadeler ve fikirler için kaynak göstermemek

2. Ödünç alınan ifadeleri tırnak içinde yazmamak ve kaynak göstermemek

İntihal bilinçli olarak veya kaza eseri oluşabilir.

(...)

Başkalarına ait fikirler alıntı yapılırken, yeni cümlelerle ifade edilseler bile kaynak gösterilmesi gerekir.

İntihal ciddi bir akademik suçtur. Cezaları öğrencilerin düşük not almasından akademik kariyerin silinmesine kadar değişebilir. (...)"  [kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ntihal]


İntihal'ciler daha çok kimlerdir? Genel özellikleri nelerdir?

Araştırmalarda görülmüştür ki;

(1) İntihal'in daha çok alanı dışında yayın yapan, tez projesi veren öğretim üyeleri tarafından yapıldığı görülmektedir. Böylesi öğretim üyelerinin çok çeşitli alanlarda, birbirinden ilgisiz alanlarda abartılmış sayıda yayını olduğu görülmektedir.

(2) Daha çok bir ekolü oluşmamış veya ciddi bir öğretim elemanı kadrosu oluşmamış fakülte/bölümlerde görülmektedir.

(3) Usta çırak ilişkisi içerisinde yetişmemiş, ciddi bir ustası olmayan öğretim elemanlarında daha sık rastlanmaktadır.

(4) Ustası, intihalci ise, çırağı da intihalci olmaktadır!

(5) "İntihalci" öğretim üyelerinin alanı olsun  olmasın hemen her konuda ders verebildiği görülmektedir!

(6) İntihal'ciler genel olarak Doğan Cüceloğlu'nun sınıflamasıan göe "popüler optimist" karaktere sahiptirler.

(7) Ciddi bir akademisyen 10-15 yayın ile kendisini kabul ettirmişken, intihalci'ler çok çok daha fazla yayın yapmalarına rağmen kendilerini meslektaşlarına kabul ettirememişlerdir!

(8) Daha çok, "kendin pişir kendi ye" türünden dergilerde yayın yapmaktadırlar.

(9) İntihal'ciler, şikayet olması durumunda, eseri intihale uğrayana hemen en adi komplo girişiminde bulunmaktadırlar.

(10) Ciddi bir bilim adamı, dünya görüşü ve inancı ne olursa olsun "aydınlık yüzlü", "pozitif enerji veren", "ilkeleri olan", "sevecen", "hoşgörülü" ve bir "beyefendi/hanımefendi" davranışı sergilerken, intihalci'ler daha çok "yavuz hırsız" davranışı sergilemektedirler.

(11) Örneğin, elektromagnetik alanında doktora yapan ve alanı olmadığı halde bilgisayar konusunda yayın yapan bir öğretim üyesinin, nerede ise bilgisayar konusunda Papatya Yayınevinin tüm yayınlarını intihal yaptığı tespit edilmiştir.

(12) Ayrıca, önsözüne, "bu alanda Türkçe kaynak eksikliği gidermek için bu kitabını yazdığını" belirten bir öğretim üyesi, ilgili alanda tüm Türkçe kitaplardan aşırma yaparak kitabını hazırlamıştır; hem de noktasına virgülüne kadar; hem de asıl kaynaktaki imla yanlışlarına kadar...

(13) İntihal'ci öğretim üyeleri, malesef, devletimizden maaş da almaktadırlar.

(14) Yakında "İntihalci Öğretim Üyeleri Derneği" kurarlarsa şaşırmayınız! Çünkü üst kademelere yükselmeye başlamışlardır...


Temiz bir bilim dünyası için intihal'den arındırılmış eserler üreten bir Türkiye'ye doğru... Dünya ile bütünleşen bir Türkiye'ye doğru...

 


Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Kitapları