PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM

       üniversite kitapları, teknik kitaplar ve bilimsel kitaplar         English


tüm üniversiteler bu kitapları okutuyor            farkımız kitaplarımızda...


 Ana Sayfa

 

Hakkımızda
e-Kitap Projesi

Kitapların Listesi

Basılacak Kitaplar

Satış/Pazarlama
Bizimle Çalışmak
İletişim/Bize Ulaşın
Periyodik Dergi

Post-Edu Enstitüsü

Kitap Fuarı Duyuru

Kurumsal Hizmetler

 

 

Türkiye'nin İnternet Kitapçısı

www.tdk.com.tR

 

Fiyat Listesi (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitap Ana Dağıtım:

 

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52 97

cagaloglu@papatya.gen.tr

fiyat listesi

 Kitapların Tüm Listesi

 e-Kitap Çalışmalarımız

Mühendislik Kitapları

Programlama Kitapları

İşletme Kitapları

Dilbilim Kitapları

fiyat listesi

 

 

 

 

Sosyal Pazarlama

Olumlu Davranış Pazarlaması

Dr. Meftune Özbakır UMUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-35-6, Nisan 2018

140 sayfa, (15x21 cm2), 70 gr. Enzo lüks kitap kağıdı  


  Sosyal Pazarlama PDF indir


Arka kapak yazısı. Sosyal pazarlama dünyayı, sadece yatırımcılar ve sermaye sahipleri için değil, herkes için daha iyi yaşanabilecek yer haline getirmeyi amaçlar. Pazarlama ilkeleri, politikaları, taktikleri ve pazarlama mesajları kullanılarak; çevreyi koruma, salgın hastalıklardan korunma, sigarayı bırakma, organ bağışı, dengeli beslenme, fiziksel aktiviteyi artırma gibi olumlu birçok davranış geliştirilir. 

Sosyal pazarlama uzmanının amacı; hem hedef kitleye, hem de topluma yarar sağlamaya yönelik, toplumun durumunu analiz ederek, olumlu davranış geliştirme amaçlı sosyal pazarlama programları uygulamaktır. 

Literatürde çoğu zaman sosyal pazarlama kavramının; toplumsal pazarlama, sosyal sorumluluk, yeşil pazarlama gibi kavramlar ile karıştırıldığı ve bilimsel temellere dayalı sosyal pazarlama programı uygulama adımlarının açık biçimde ifade edilmediği fark edilmiştir. Bu neden ile kitapta Türkiye’de ilk kez hane halkı düzeyinde uygulanmış bir sosyal pazarlama programının tüm adımları açıklanarak okuyucuya rehberlik etmesi amaçlanmıştır.

Kitapta, öncelikle sosyal pazarlamanın ne olmadığı açıklanmış daha sonra kavram, derinlemesine incelenerek, sosyal pazarlama programlarının ve sosyal mesajların geliştirilmesi konularında bilgiler verilmiştir. Ayrıca konular, farklı örnekler ve anekdotlar paylaşılarak zenginleştirilmiştir.


Akademik ve bilimsel kitaplar, bizim, işimizdir...

 

               


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr           şimdi satın al


 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz       vii

Yazarın Önsözü       viii

Şekiller Listesi        x

Tablolar Listesi        x

Fotoğraflar Listesi   xi

Örnekler ve Anekdotlar Listesixi

 

Bölüm 1. Sosyal Pazarlama Ne Değildir?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk  13

Toplumsal Pazarlama Anlayışı19

Yeşil Pazarlama       23

Sürdürülebilir Pazarlama        27

 

Bölüm 2. Sosyal Pazarlama Nedir?

Sosyal Pazarlama Kavramı     34

Sosyal Pazarlamanın Gelişimi 37

Sosyal Pazarlamanın Özellikleri            40

Sosyal Pazarlama Karması (Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma)         43

Ürün   43

Sosyal Pazarlamada Ürün Stratejileri46

Fiyat   48

Sosyal Pazarlamada Fiyat Stratejileri49

Dağıtım             50

Sosyal Pazarlamada Dağıtım Stratejileri          52

Tutundurma       54

Sosyal Pazarlama Mesajlarının Geliştirilmesi        55

Mesaj Geliştirme Stratejileri   56

Mesajların İnternet ve Sosyal Medya Kanalları ile İletilmesi 61

 

Bölüm 3. Sosyal Pazarlama Programları

Sosyal Pazarlama Programlarının Geliştirilmesi    65

Çevreci Davranışların Geliştirilmesi       70

Çevreci Davranış Teorileri      72

Geri Dönüşüm Davranışlarının Geliştirilmesi        76

Geri Dönüşüm Davranış Modeli            84

Sosyal Pazarlama Ekseninde Geri Dönüşüm Davranışı         86

 

Bölüm 4.  Sosyal Pazarlama Programı Uygulama Adımları

Uygulama Öncesi Aşama        95

Araştırma Yapılacak İllerin Belirlenmesi         97

Katılımcıların Belirlenmesi   97

Verilerin Toplanması         98

Engel, Fayda ve Motivasyon Öğelerinin Belirlenmesi     99

Program Logosu ve İsminin Belirlenmesi        101

Sosyal Pazarlama Karmasının (4P) Oluşturulması           102

Mesajların Belirlenmesi     106

Uygulama Aşaması  109

Somut Öğelerin Katılımcılara Dağıtılması       109

Katılımcılar Tarafından Ölçümlerin Yapılması 110

İletişim Süreci ve Mesajların Gönderilmesi      111

İletişim Sürecinde Gerçekleştirilen Diğer Uygulamalar   111

İletişim Sürecinde Katılımcılardan Gelen Mesajlar          112

Uygulama Sonrası Aşama       113

Derinlemesine Görüşmelerin Yapılması           113

Sosyal Pazarlama Programı Sonuçları             114

Kaynakça

Dizin


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik Bilimsel ve Üniversite Kitaplarında Papatya Bilim Yayınevi