ülkemizin güzel insanları, hepimizin bayramı kutlu olsun, sevgi paylaşmaktır...üniversite ders kitapları, bilimsel kitaplar

akademik kitaplar, teknik kitaplar, tıp kitapları

dilbilim kitaplar, yabancılara Türkçe kitapları

mühendislik kitapları, isletme finans kitapları

bilisim kitapları, temel bilim kitapları

farkımız kitaplarımızda...                  tüm üniversiteler bu kitapları okutuyor...  

 

 

 

 


Misyon/Vizyon    Dağıtım/Protokol     Kitap Listesi    Hazırlanan Kitaplar      e-Kitap Projesi    Bizimle Çalışmak     İletişim    Kurumsal Hizmetler


 

Ana Sayfa

 

 

 

Türkiye'nin İnternet Kitapçısı

www.tdk.com.tr

Fiyat Listesi (PDF)

Kitapların Tüm Listesi

Açıklamalı Kitap Listesi

e-Kitap Çalışmalarımız

 

Kitap Ana Dağıtım:

İstanbul-Cağaloğlu

Tel: (0212) 527 52 96

Faks: (0212) 527 52 97

cagaloglu@papatyabilim.com.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları

Toros Rifat ÇÖLKESEN (Ph. D)

Editör: Cengiz UĞURKAYA  (Ph. D)

 

 Veri Yapıları ve Algoritmalar dersi için güzel bir ders kitabı

 

Ohh.. Mis gibi mürekkep kokulu kitaplar...

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-975-6797-94-5, Ekim 2020

Genişletilmiş 7. basım, 304 sayfa

(16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt


Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları PDF indir                           şimdi satın al


Algoritma geliştirme ve veri yapıları konusu bilgisayar bilimi için en temel konularından birisidir. Bilgisayar olimpiyat soruları incelendiğinde görüleceği gibi soruların büyük bir kısmının algoritma ve veri yapıları konularından seçilmiştir. Bu kitapta; önce algoritmalar ve veri yapıları üzerine temel kavramları ele alındıktan sonra sırasıyla veri modelleri, veri yapıları, algoritma tasarımının şekilsel ifadesi, arama sıralama algoritmaları, bağlantılı listeler, kuyruk ve yığın yapıları, ağaç veri modeli, graf veri modeli, durum makinaları ve biçimsel diller, rekürsif algoritmalar, dizinli dosyalama yapısı ve veri sıkıştırma teknikleri ele alınmıştır.

Bu kitap; bilgisayar bilimine dayalı bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri ve enformatik bölümleri için en temel kaynak eser niteliğindedir; ilgili konular bilinmesi gereken temel standart konulardır, denilebilir.

Konular hem teorik olarak anlatılmış hem de bolca örneklerle desteklenmiştir; verilen program veya kaba kod örnekleriyle konuların pekiştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca her bölüm sonuna konuyla ilgili sorular eklenerek kişinin kendi kendisini sınaması amaçlanmıştır. 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

 

Bölüm 1. Algoritma ve Veri Yapıları Üzerine Temel Kavramlar

1.1. Algoritmaların Özellikleri ve Harzemli'nin Algoritmaları

1.1.1. Algoritmaların Temel Özellikleri

1.1.2. Harzemli ve Harzemli'nin Algoritmaları

1.2. Veri Yapısı  ve Veri Modeli

1.3. Algoritmik ve “Heuristic” Yaklaşımlar

1.4. Kaba Kod ve Gerçek Kod

1.5. Algoritma Karmaşıklığı

1.4.1. Büyük O Notasyonu

1.4.2. Kıyaslama  (Benchmarking)

1.4.3. Program Bellek Gereksinimi

1.4.4. Polinom Zamanlı Problem Çözebilme

1.6. Programlama Dilleri

1.7. Böl ve Yönet Yaklaşımı

1.8. Algoritmaların Şekilsel Gösterimi

1.9. Sorular

 

Bölüm 2.  Veri Modelleri

2.1. Liste ve Bağlantılı Liste Veri Modeli

2.2. Ağaç Veri Modeli 

2.3. Graf Veri Modeli 

2.4. Durum Makinası Veri Modeli

2.5. Veritabanında İlişkisel Veri Modeli

2.6. Ağ Veri Modeli 

2.7. Proje

2.8. Özet

2.9. Sorular

 

Bölüm 3.   Veri Yapıları

3.1. Temel Veri Yapıları

3.1.1. Karakter  (ASCII, Ünikod) 

3.1.2. Tamsayılar

3.1.3. Kesirli Sayılar  (Kayan Noktalı-IEEE 754)

3.1.4. Sözce ve Sözcükler

3.1.5. Diziler

3.2. Veri Modelleri için Tanımlamalı Veri Yapıları

3.2.1. Topluluk Türü Tanımlamalı Veri Yapısı

3.2.2. Ortaklık Türü Tanımlamalı Veri Yapısı

3.3. Proje

3.4. Özet

3.5. Sorular

 

Bölüm 4.  Algoritma veya Programların Şekilsel Gösterimi

4.1. Akış Şemaları

4.1.1. Akış Şeması Simgeleri

4.1.2. Çeşitli Akış Şeması Örnekleri

4.2. N-S (Nassi-Schnederman) Şemaları

4.3. UML Diyagramları

4.4. Proje

4.5. Özet

4.6. Sorular

 

Bölüm 5.   Arama ve Sıralama Algoritmaları

5.1. Arama ve Sıralama Üzerine Temel Kavramlar

Dahili ve Harici Algoritmalar

5.2. Arama Algoritmaları

5.2.1. Ardışıl Arama Algoritması

5.2.2. İkili Arama  (Binary Search)

5.3. Sıralama Algoritmaları

5.3.1. Araya Sokma Sıralaması

5.3.2. Seçmeli Sıralama

5.3.3. Kabarcık Sıralaması

5.3.4. Birleşmeli Sıralama

5.3.5. Kümeleme Sıralaması

5.3.6. Hızlı Sıralama

5.4. Proje

5.5. Özet

5.6. Sorular

 

Bölüm 6.  Liste ve Bağlantılı Liste

6.1. Liste ve Bağlantılı Liste Nedir?

6.2. Bağlantılı Liste Türleri

6.3. Bağlantılı Listenin Veri Yapısı

6.4. Bağlantılı Liste Uygulaması

6.4.1.  Tek Yönlü Bağlantılı Listenin Tam Kodu

6.5. Dizi Üzerinde Bağlantılı Liste

6.6. Proje

6.7. Özet

6.8. Sorular

 

Bölüm 7.  Kuyruk ve Yığın Yapıları

7.1. Verilerin Geçisi Olarak Tutulması  .

7.2. Kuyruk Yapısı

7.2.1. Dizi Üzerinde Kuyruk Yapısı

7.2.2. Bağlantılı Liste ile Kuyruk Yapısı

7.3. Yığın Yapısı

7.3.1.  Dizi Üzerinde Yığın Tasarımı

7.3.2. Bağlantılı Liste ile Yığın Tasarımı

7.4. Proje

7.5. Özet

7.6. Sorular

 

Bölüm 8.  Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması

8.1. Ağaç Türleri 

8.1.1. İkili Ağaçlar

8.1.2. Trie Ağacı/Sözlük Ağacı 

8.1.3. Kümeleme Ağacı  (Heap Tree) 

8.1.4. Bağıntı Ağaçları (Expression Tree) 

8.1.5. Kodlama Ağaçları (Huffman ve Shannon-Fano) 

8.1.6. Dengeli Ağaç ve AVL Ağaç Yapısı 

8.2. Ağaçların Bellekte Tutulması ve Veri Yapısı 

8.3. İkili Arama Ağaçları İçin Çeşitli Algoritmalar 

            Ekleme, Dolaşma, Arama ve Silme Algoritmaları

8.4. İkili Arama Ağacı Uygulaması 

8.5. Proje 

8.6. Özet 

8.7. Sorular 

 

Bölüm 9.   Graflar Veri Modeli

9.1. Graf Teorisi ve Tanımlar 

9.2. Grafın Bellekte Tutulması 

9.2.1. Komşuluk Matrisi

9.2.2. Bitişiklik Matrisi

9.3. Graf Renklendirme 

9.4. Graf Üzerinde Dolaşma Yöntemleri 

9.4.1. DFS Yöntemi 

9.4.2. BFS Yöntemi 

9.5. Çeşiti Graf Algoritmaları

9.5.1. En Kısa Yol Problemi (Shortest Path) 

Dijkstra’nın Algoritması 

Bellman ve Ford Algoritması 

Floyd’un Algoritması 

9.5.2. En Küçük Yol Ağacı Problemi  (Minimum Spanning Tree) 

Kruskal’ın Algoritması     .

Prim’in Algoritması

Sollin’in Algoritması

9.5.3. Gezgin Satıcı Problemi  (Travelling Salesman)

9.5.4. Şebeke Akış Problemi  (Network Flow)

9.6. Proje

9.7. Özet

9.8. Sorular

 

Bölüm 10.   Durum Makinası ve Biçimsel Diller

10.1. Durum Makinası Kavramları 

10.2. Sonlu Durum Makinası 

10.3. Turing Makinası Tanımı

10.4. Biçimsel Diller ve Dilbilgisi

10.5. Chomsky Sınıflaması 

10.6. Proje Çalışması 

10.5. Özet 

10.6. Sorular 

 

Bölüm 11.   Dizinli Dosyalama Yapısı

11.1. Temel Dosya İşlemleri

11.1.1. Örnek Dosya İşlemleri 

11.1.2. Altdüzey Dosya Sistemi 

11.2. Dizinli Dosyalama Yapısı Nedir?

11.3. Dizinli Dosyalama Örneği

11.4. Proje 

11.5. Özet 

11.6. Sorular 

 

Bölüm 12.   Rekürsif Algoritmalar

12.1. Rekürsif Algoritma Davranışı ve Yararları

12.2. Çeşitli Rekürsif Algoritmalar

12.3. Proje 

12.4. Özet 

12.5. Sorular

 

Bölüm 13.   Sıkıştırma ve Şifreleme Algoritmaları

13.1. Sıkıştırma Algoritmaları

     13.1.1. Ağaca Dayalı Sıkıştırma Algoritmaları

             13.1.1.1. Huffman Kodlama Ağacı

             13.1.2.1. Shannon Fano Kodlama Ağacı

     13.1.2. Sözlüğe Dayalı Sıkıştırma Algoritmaları

     13.1.3. Geleneksel Sıkıştırma Algoritmları

     13.1.4. Aritmetik Kodlama ile Sıkıştırma

13.2. Şifreleme Algoritmaları

     13.2.1.  RSA Şifreleme Algoritması

13.3. Proje  Çalışması

13.4. Özet 

13.5. Sorular

 

Kaynakça

 

Dizin


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Papatya Bilim - Akademik, Bilimsel, Teknik Kitaplar ve Üniversite Ders Kitapları