Olasılık ve İstatistik

Prof. Dr. Ahmet Hamdi KAYRAN

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan CAMCIOĞLU

 

 farkımız, kitaplarımızda...

 

 

 

 Ohh.. Mis gibi mürekkep kokulu kitaplar

 

ISBN: 978-605-9594-75-2, Kasım 2020

356 sayfa, (19,5x27,5 cm2), 70 gr Enzo lüks krem kitap kağıdı          şimdi satın al

farkımız, kitaplarımızda... Papatya Bilim...

Bu kitap ile “olasılık ve istatistik” konusu lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine kendi anadilinde kolayca anlaşılabilir bir şekilde sunulmaktadır. Kitabın birinci kısmını oluşturan ilk beş bölüm, tüm mühendislik alanlarında kullanılan temel konuları kapsamaktadır. Birinci bölümde olasılık, soyut kümeler üzerinden, tanımlanmaktadır; olasılık teorisinin aksiyomları ve önermeler ele alınmıştır. Koşullu olasılık, iki olayın bağımsızlığı, bağımsız deneyler, toplam olasılık yasası ve Bayes teoremi ele alınmıştır. İkinci bölümde “kombinatoryal” formüller  incelenmiştir.

Üçüncü bölümde de ayrık ve sürekli değişken kavramları ele alınmıştır; olasılık kütle fonksiyonu, olasılık yoğunluk fonksiyonu, toplam olasılık dağılımı anlatılmıştır.  

Dördüncü bölümde rastgele değişken çiftleri ele alınmıştır; ortak olasılık dağılım fonksiyonları, marjinal olasılık dağılımları, koşullu olasılık fonksiyonları tanıtılmıştır.  Kovaryans, korelasyon ve korelasyon katsayısı kavramları da bu bölümde ele alınmıştır.

Beşinci bölümde ise okuyucunun rastgele değişkenlerin toplamıyla nasıl çalışılabileceği gösterilmiştir.

Kitabın ikinci kısmını oluşturan son beş bölümde de bir mühendislik öğrencisinin bilmesi gereken istatistik konuları ele alınmıştır: istatistiksel yöntemler, örnekleme, maksimum olabilirlik, Bayes kestirimi, ortalama, ki-kare uygunluk testi...

Ayrıca yapay zeka ve makina öğrenmesi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan Bayes güncellemesi de ele alınmıştır.

         TDK Bilim ~ Türkiye'nin İnternet kitapçısı --> www.tdk.com.tr


İÇİNDEKİLERKaynakça
Dizin

 


Kitaplarımızın tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik Bilimsel - Teknik Kitapları - Üniversite Ders Kitapları