Dil ve İletişim: Dil Hakkında Her Şey

Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

 

 

 

 

ISBN : 978-605-4220-70-0, Ekim 2013, 344 sayfa

(16,5x24 cm2), Enso lüks kitap kağıdı.

Bu kitabımız 16  üniversitede ders kitabı olarak kullanılmaktadır.


Dil ve İletişim PDF indir                     şimdi satın al


Arka kapak yazısı. Bu kitap dil ve iletişim ile ilgili her türlü soruya yanıt verecek bir kaynak olarak düşünülmüştür. Bir dili konuşan her birey konuştuğu dil ile ilgili “iyi bir dil uzmanı” (?) olsa da aslında dil ile ilgili bildiklerimizin çok sınırlı olduğunu görürüz. İletişim araçlarının en başında gelen dili herkes merak eder.

Kitap yeni başlayan bir dil araştırmacısı için olduğu kadar bir dilbilimci için de gerekli bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Dil ve iletişimle ilgili her konuya az ya da çok değinilmiştir. Burada bir başlıkla belirtilen bir konu yeni bir çalışmanın konusu olabilir.

Dil ve iletişimle ilgili bilgiler karmaşık ve soyut bir anlatım yerine; daha yalın, gerekiyorsa görsel ögelerle desteklenen ve örneklendirilerek anlatılan bir biçimde düşünülmüştür. Okuyucunun sıkılmadan okuyabileceği bir kitap hazırlanması amaçlanmıştır.Türkçe Ders Kitapları ---> www.tdk.com.tr        şimdi satın al


  

İÇİNDEKİLER

0. GİRİŞ
0. 1. DİLİ DİL İLE ANLATMAK
0. 2. DİLLERİN FAKİRLİĞİ YA DA ZENGİNLİĞİ DURUMU
1. DİL VE İNSAN 18
1. 1. DİL VE ÖĞRENME
1. 2. ÖĞRENME VE BELLEK
1. 3. BİR İLETİŞİM DİZGESİ OLARAK DİL
1. 3. 1. Dilsel İletişim Örnekçesi ve Roman Jakobson
1. 3. 1. 1. Verici (ya da gönderen)
1. 3. 1. 2. Alıcı (ya da gönderilen, dinleyici)
1. 3. 1. 3. Kod
1. 3. 1. 4. Kanal (ya da oluk)
1. 3. 1. 5. Bağlam (ya da gönderge)
1. 3. 1. 6. Bildiri (ya da oluşturulmuş metin)
1. 3. 1. 6. 1. İletişimde Kullanılan Bildirinin Özellikleri
1. 3. 1. 6. 2. İletişimde Kullanılan Bildirinin İçeriği
1. 3. 1. 7. Roman Jakobson’un iletişim şemasının eleştirisi
1. 4. İLETİM + (GERİ) İLETİM = İLETİŞİM
1. 5. BİLDİRİNİN İLETİLMESİNDE BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ

2. DİL VE TARİH
2. 1. DİLİN DOĞUŞU VE TARİHSEL DİLBİLİM
2. 2. YAZININ KÖKENİ VE İLK YAZILI METİNLER
2. 3. İLK DİL ÇALIŞMALARI

3. DİL TÜRLERİ
3. 1. DİL DEĞİŞKENLİKLERİ
3. 2. YAPAY DİLLER
3. 3. DÜNYA DİL AİLELERİ
3. 4. ANADOLU DİLLERİ

4. SES VE YAZI
4. 1. DİLİN ÇİFT EKLEMLİLİĞİ
4. 2. SÖZLÜ DİL
4. 3. YAZILI DİL
4. 4. SÖZLÜ DİL YAZILI DİL KARŞILAŞTIRMASI

5. DİL VE DİLYETİSİ
5. 1. DİLYETİSİ
5. 2. GÖSTERGE VE GÖSTERGE TÜRLERİ
5. 2. 1. Doğal Göstergeler
5. 2. 2. Yapay Göstergeler
5. 3. BEDEN DİLİ
5. 4. HAYVANLARDA İLETİŞİM

6. DİL VE ANLAM
6. 1. GÖSTERGE VE ANLAMI
6. 2. ANLAM VE ANLAMBİLİM
6. 3. DİLDEKİ ANLAMSAL DEĞİŞMELER
7. DİLBİLİM VE GELİŞİM ALANLARI
7. 1. İÇDİLBİLİM
7. 1. 1. Edimbilim
7. 1. 2. Sözceleme Dilbilimi
7. 1. 2. 1. Sözceleme Kuramları ve Başlıca Kuramcıları
7. 1. 2. 2. Sözce – Tümce
7. 1. 2. 3. Sözce - Söylem
7. 1. 2. 4. İletişim Açısından Sözceleme Edimi
7. 2. DIŞDİLBİLİM
7. 2. 1. Toplumdilbilim
7. 2. 2. Ruhdilbilim
7. 2. 3. Sinirdilbilim
7. 2. 4. Uygulamalı Dilbilim
7. 3. DİL VE İLETİŞİM
7. 3. 1. Kitle İletişimi
7. 3. 2. İletişim Kuramları ve Çeşitleri

8. SONUÇ
TÜRKÇE –FRANSIZCA DİZİN
FRANSIZCA- TÜRKÇE DİZİN

KAYNAKÇA


 

Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

 V. Doğan Günay, 1957 yılında Mersin-Gülnar’da doğdu. İlk ve ortaokulun ardından 1976 yılında Edirne Erkek Öğretmen Lisesi’ni bitirdi. 1982 yılında Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Fransızca Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi’nde, doktorasını Hacettepe Üniversitesi’nde yapmıştır.

1994 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında dilbilim alanında doçent ve 2005 yılında profesör oldu.

Metin çözümleme, dilbilim ve söylem çözümlemesi gibi alanlarda yayınlanmış yurt içi ve yurt dışı yüz civarında makale, bildiri, konferans ve panelin yanında; Göstergebilim Yazıları (2002), Dil ve İletişim (2004), Sözcükbilime Giriş (2007), Metin Bilgisi (3. baskısı 2007), Fransızcada Tümce Kuruluş Biçimleri. Çeviri Yöntemleri (2. baskı, 2009) ve Fransızcada İlgeç ve Bağlaçları Kullanma Kılavuzu (2. baskısı, 2010) adlarında altı kitabı vardır. Yine ortak olarak hazırladıkları İzmir. Yabancılar için Türkçe A2. (2012) ve İzmir. Yabancılar için Türkçe A1. (2012) kitaplarını bir ekiple birlikte hazırlamıştır.

Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar (2011), III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bildirileri (2011) ve Görsel Göstergebilim. İmgenin Anlamlandırılması (2013) kitaplarında ortak editörlük yapmıştır. Bunun yanında beş ortak kitap çalışması vardır.


Türk Dili üzerinde kitaplarımız:

İletişim ve Dil - Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

Metin Bilgisi - Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

Etkileşimli ve Eleştirel Okuma Teknikleri - Oya ADALI

Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türkçe Anlamdaşlar ve Karşıtanlamlılar Sözlüğü - Yusuf Çotuksöken

Türkiye Türkçesi'nin Ekleri - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Anlambilime Giriş: Temel Kavramlar - Prof. Dr. Veysel KILIÇ

Türk Dili Dersleri    Cilt I. Güz Dönemi - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri    Cilt 2. Bahar Dönemi - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Biçimbilim: Temel Kavramlar - Prof. Dr. Nadir Engin UZUN

Türkçe Yazım Kılavuzu - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Sözün Işığı: Uygulamalı Noktalama Bilgileri - Osman BOLULU

Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler - Oya ADALI  

Türkiye Türkçesinde Kök-Ek Bilesmeleri - Prof. Dr. Ömer DEMIRCAN

Türk Dilinde Çatı  - Prof.Dr. Ömer DEMiRCAN

Türkçe Yazılı ve Sözlü Anlatım - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türkiye Türkçesinin Sözdizimi - Neşe ATABAY, Sevgi ÖZEL ve Ayfer ÇAM

Sözcük Türleri - Neşe ATABAY, Sevgi ÖZEL ve Dr. İbrahim KUTLUK

Türkçe Üzerine: Denemeler ve Elestiriler - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Dilin Işlevleri ve İletişim - Prof. Dr.Veysel KILIÇ

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) - 2 Cilt birarada - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) Cilt I - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) Cilt II - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri  Cilt I - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri  Cilt II - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Osmanlı Türkçesi Alıştırmaları - Dr. Ali ŞEYLAN

Türkçenin Çırpınışı - Dr. Nidai Sulhi ATMACA

Sözün Isığı: Uygulamalı Noktalama Bilgileri - Osman BOLULU

İnsan Hakları ve Felsefe - Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Dil ve Ekin - Prof. Dr. Aydın KÖKSAL


Akademik Kitaplar - Türk Dili Kitapları - Üniversite Ders Kitapları