Post Modern Estetik Anlayışlar

Okan Baldil

Papatya Bilim Yayınevi; farkımız, kitaplarımızda...

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-19-6, Mart 2017

200 sayfa, (15x21 cm2), 70 gr süper lüks enzo kitap kağıdı.

farkımız, kitaplarımızda... Papatya Bilim... Mürekkep kokulu kitapları...


Post Modern Estetik Anlayışlar PDF İçindekiler                         şimdi satın al


Arka kapak yazısı.

Bu kitap Türk toplumunda bedeni ve güzelliği nasıl algıladığımızı, algılayış şekillerimizin ve yapılarımızın hangi sosyal, kültürel ve ekonomik etkenlerden etkilendiğini ve bunların etkisiyle değişen algılarımızın benliğimizde ve bedenimizde nasıl etkiler yarattığını ele almaktadır.  Kültür endüstrisinin, iletişim teknolojilerinin ve tüketim kültürünün baskısı ve etkisi altındaki insanlar bedenlerini ve benliklerini kişiselleştirme, emsalsizleştirme ve bireysel ifadeye kavuşturma argümanıyla süreklilik arz etmesi gereken tek bir amaca yöneltilmektedir: Beden için tüketim! Bir göstergeler ve kimyasallar mezarlığına dönüşen beden Platon’un mağarası veya Wachowski Kardeşler’in Matrix’i gibi aslolanı gizlemek üzere kurgulanan bir hipergerçekliğe dönüşmektedir. Bu çalışma da, bu bakış açısıyla, beden için tüketim yapmanın ve davranışlar sergilemenin ve arkasında yatan ve birçok endüstrinin manipüle ettiği beden algısını, bedensel tatmini ve tatminsizliği, bireylerin kendilerinin ve diğerlerinin bedenlerini değerlendirişini, bunları etkilemek üzere kurgulanan estetik anlayışları, idealleri, beden politikalarını tarihsel bağlamını da göz önünde bulundurarak incelemekte ve bazı noktalarda eleştiriler getirmektedir. Post-modern kültürlerde estetikleştirilen yaşam tarzları ve bedenler artık herhangi bir sosyal paylaşım uygulaması veya internet sitesinde sunulduğunda kişiler bireysel ifade şekillerini, bedenleri, beğenileri, diğerlerinin yaşam tarzlarını ve değerlerini “dikizlemeye” ve “değerlendirmeye” alışmakta ve aynı değerlendirme gizli bir biçimde bireyin kendisine de dönmektedir. Bu gibi bedensel konuların henüz Türk Beden Sosyolojisi literatüründe incelenmemiş noktalarını keşfetmek için yapılan bu çalışma Post-modern Estetik Anlayışları ve etkilerini okuyucunun gözünde canlandırmayı amaçlamaktadır.


 

İçindekiler

 

Önsöz
Giriş

 

Bölüm 1. BEDEN VE BEDEN İMAJI

Beden, Benlik ve Özne

Beden İmajı

 

Bölüm 2. ESTETİK ANLAYIŞLAR VE İDEAL BEDEN

2.1 İdeal Bedenin Üretilmesi

2.2. Bir Kültür Olarak İdeal Beden

a) Modern Öncesi Ve Modern Kültürde İdeal Beden

b) Post-modern Kültürde İdeal Beden

2.3. Yeni ve Güncel İdeal Beden Anlayışları

2.4. Bedenin Estetize Edilmesi

a) Kitle İletişim Araçları ve Medyanın Rolü

Medya, Reklamlar ve Beğeni ve Beden İmajı Değişimi

 

Bölüm 3. ARAÇ OLARAK BEDEN

3.1. Kültürel Sermaye ve Sosyal Hareketlilik Aracı Olarak Beden

3.2. Tatmin Aracı Olarak Beden

Beden İmajının Olumsuz Sonuçları

3.3. Estetik Aracı Olarak Beden 

a) Kimlik, Estetik, İfade Kültürü ve Araçları 

Beden Modifikasyonu

Tıbbın Rolü

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi: Estetik Operasyonlar

 

Bölüm 4. ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE BEDEN ALGISI 

4.1. İdeal Beden Algısı

4.2. Estetik Algı

Türkiye’de Estetik Operasyonlar

4.3. Beden Ekonomisi

Güzellik Sistemi, İncelik İdeali, Diyet ve Kilo Kontrolü

Diyet, Zayıflama ve İrade İle İlgili İnançlar

a) Sosyal Etkileşim ve Beden Estetiği

 

Bölüm 5. GENEL DEĞERLENDİRME

 

Demografi Tablosu

Kaynakça

Tezler ve Makaleler

İnternet Kaynakçası

Dizin


Akademik Bilimsel Üniversite Ders Kitapları - Dilbilim Kitapları Papatya Bilim Yayınevi