Bilgisayar Mühendisliğine Giriş

Bölüm Yazarları:  Doç. Dr. Murat ERTEN, Prof. Dr. Saban EREN, Dr. Taner ARSAN, Prof. Dr. Nevcihan DURU, Prof. Dr. Mesut RAZBONYALI, Doç. Dr. Ahmet TURAN, Prof. Dr. Halil SENGONCA, Doç. Dr. Cengiz UGURKAYA, Dr. Erhan SARIDOGAN, Prof. Dr. Toros Rifat ÇÖLKESEN, Prof. Dr. Ali YAZICI, Prof. Dr. Ali OKATAN, Ahmet ACAR

Editör: Toros Rifat ÇÖLKESEN

 

 Ohh... miss gibi mürekkep kokulu kitaplar 

 

 

 

 

 

 

 

 farkımız, kitaplarımızda...

 

ISBN: 978-975-6797-77-8, 8. basım

Türkçe, Kasım 2020, 352 sayfa, (16,5x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt         şimdi satın al        


 Bu kitabımızın İngilizce uyarlaması da vardır. Introduction to Computer Engineering     see in detail         buy now


Arka kapak yazısı. Bu kitabın amacı, “Bilgisayar Mühendisliği” ve "Bilgisayar Bilimleri" kapsamına giren teknik konuları öne çıkartmak ve ilgili konular hakkında kalıcı temel bilgiler kazandırmaktır. Bilindiği gibi Bilgisayar Mühendisliği "Kuramsal Temeller", "Donanım" ve "Yazılım olarak üç ana bilim dalına sahiptir. Kitabımızda bu üç ana bilim dalıyla ilgili konular 14 bölüm şeklinde düzenlenmiş ve her ana bilim dalının temel konuları ele alınmıştır. Buradaki konular bilgisayar mühendisliği öğrencileri veya bilgisayar mühendisliğiyle ile ilgili çalışan profesyoneller bilmeli ve iyi anlaşılmış olmalıdır. Çünkü disiplinin en temelidir, bu konular... Böylece Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri öğrencileri hem seçtikleri meslekleri konusunda teknik ön bilgilerle donatılmış olacak hem de öğretim yaşamı sürecinde hangi derste nelerin anlatılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Bu kitap; ayrıca Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümleri için bir kaynak niteliğindedir.

Bu kitabımız 97 üniversitede ders kitabi olarak kullanılmaktadır...


          


İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

Bilgisayar Ölçü Birimleri 

 

Bölüm 1.  bAŞLARKEN; TEMEL KAVRAMLAR 

Doç. Dr. Murat ERTEN

1.1. Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi ve Görevleri 

1.2. Bilgisayar Mühendisliği Konuları

1.3. Bilgisayar Donanımı

1.3.1. Merkezi Işlem Birimi

1.3.2. Bellek

1.3.3. Giriş Çıkış Birimleri

1.3.4. Bilgisayar Ağları

1.4. Bilgisayar Yazılımı

1.4.1. Yazılım

1.4.2. İşletim Sistemi

1.4.3. Sayı Sistemleri

1.4.4. Algoritma

1.4.5. Veri Yapıları

1.4.6. Programlama Dilleri

1.4.7. Veritabanları

1.4.8. Veri Güvenliği

1.5. Özet

1.6. Çalışma Sorular

   

Bölüm 2.  BOOLE CEBRİ

                Prof. Dr. Şaban EREN

2.1. Boole Cebrinin Esasları

2.1.1. Boole Cebri Teoremleri ve Örnekler

2.1.2.  Dogruluk Tabloları ve Boole Cebrinde İşlemi Basitleştirme

2.2. Lojik Kapılar ve Doğruluk Tabloları

2.2.1. VE Kapısı (AND)

2.2.2. YA DA Kapısı (OR)

2.2.3. DEGIL Kapısı (NOT)

2.2.4. VE DEGIL Kapısı (NAND)

2.2.5. YA DA DEGIL Kapısı (NOR)

2.2.6. ÖZEL YA DA Kapısı (XOR)

2.2.7. ÖZEL YA DA DEGIL Kapısı (XNOR)

2.2.8. TAMPON Kapısı (BUFFER)

2.2.9. Lojik Kapı Örnekleri

2.2.9.1. Lojik Diyagramdan Matematiksel Ifadenin Elde Edilmesi

2.2.9.2.  Matematiksel Eşitlikten Lojik Diyagramın Elde Edilmesi

2.3. Lojik Ifadelerin Sadeleştirilmesi/Indirgenmesi

2.3.1. Tanımlar

2.3.1.1. Minterm

2.3.1.2. Maksterm

2.3.2. Karnaugh Diyagramlari (Haritalar)

2.3.3. Üç Değişkenli Karnaugh Diyagramları

2.3.4. Karnaugh Diyagram Örnekleri

2.4. Özet

2.5. Çalışma Sorular

 

Bölüm 3.  ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMALARI

                Dr. Taner ARSAN ve Dr. Toros Rifat ÇÖLKESEN

3.1. Algoritmada Olması Gereken Özellikler

3.2. Algoritma Tasarımı

3.3. Akış Şemaları

3.3.1. Akış Şeması Simgeleri

3.3.2. Tipik Akış Şeması Parçaları

3.4. Akış Şeması Örnekleri

3.5. Akış Şeması Dışında Şekilsel Tasarım

3.6. Özet  

3.7. Çalışma Sorular

 

Bölüm 4.  PROGRAMLAMA DİLLERİ

Prof. Dr. Nevcihan DURU

4.1. Yazılım Geliştirme Süreci

4.2. Yazılım Geliştirme Sürecinde Programlama Dilinin Önemi

4.3. Programlama Dillerinin Tarihçesi ve Sınıflandırılması   

4.3.1. Programlama Dillerinin Tarihçesi

4.3.2. Programlama Dillerinin Sınıflandırılması

4.3.3. Nesneye Yönelik Programlama Kavrami

4.4. Programlama Ortamı

4.5. Programlama Dillerinin Elemanları

4.6. Özet

4.7. Çalışma Sorular

 

Bölüm 5.  İŞLETİM SİSTEMLERİ

                Prof. Dr. Mesut RAZBONYALI

5.1. Bilinen Isletim Sistemleri

5.1.1 Windows Ailesi

5.1.2. Linux Ailesi

5.1.3. UNIX İşletim Sistemi

5.1.4. VM İşletim Sistemi

5.2. Isletim Sisteminin Görevleri

5.3. Isletim Sistemlerinin Gelişim Evresi

5.4. İşletim Sistemi Türleri  

5.5. İşletim Sistemi Yapısı/Mimarisi

5.5.1. Bilgisayar Sistemi Kaynakları   

5.5.2. Çekirdek Sistem

5.6. Prosesler ve Proses Yönetimi

5.7. Bellek Yönetimi

5.8. Özet

5.9. Çalışma Sorular

 

Bölüm 6.  MİKROİşLEMCİLER ve ASSEMBLY PROGRAMLAMA

Doç. Dr. Ahmet TURAN

6.1. Bilgisayarların Evreleri

6.2. Mikroişlemcilere Genel Bakış

6.2.1. Temel Mikroislemci Mimari Kavramlari

6.2.2. Mikroişlemcilere Donanımsal Bakıs 

6.2.3. Assembly Dili ve Özellikleri

6.2.4. Assembly Dilinde Adresleme Yöntemleri

6.2.5. Assembly Diliyle Programlama Örnekleri

6.3. Özet

6.4. Çalışma Sorular

   

Bölüm 7.  BiLGİSAYAR AĞLARI ve İNTERNET

Prof. Dr. Cengiz UĞURKAYA

7.1. Komple Ağın Parametreleri

7.2. Band Genisliği ve İletişim Hızı

7.3. OSI Başvuru Modeli

7.4. Ağ Cihazları

7.5. Kablolama ve Kablosuz Baglantı

7.6. Ağ Üzerine Çeşitli Kavramlar

7.7. Ağ Teknolojileri

7.7.1. Ethernet ve Türevleri

7.7.2. Jetonlu Halka ve Türevleri

7.7.3. Bazı WAN ve Uzak Bağlantı Teknolojileri

7.8. Internet ve TCP/IP

7.8.1. TCP/IP Protokol Kümesi

7.8.2. Dört-Katmanlı Internet Mimarisi

7.8.3. Internet Adresleri ve DNS

7.8.4. Yeni Nesil Yönlendirme Protokolü / IPv6

7.9. Özet

7.10. Çalışma Sorular

 

Bölüm 8.  sayI ve kodlama sistemleri

Prof. Dr. Halil ŞENGONCA

8.1.  Sayı Sistemleri

8.1.1. On Tabanlı Sayı Sistemi  

8.1.2. B Tabanlı Sayı Sistemi  

8.1.3. İkili Sayı Sistemi  

8.1.4. Sekizli Sayı Sistemi

8.1.5. Onaltili Sayı Sistemi

8.1.6. Tabanlar Arası Dönüştürmeler

8.2. Bilgisayarda Tam Sayıların Sunumu

8.3. Kayan Noktalı Sayıların Sunumu

8.4. ABeCesel (Alfabetik) ve Diger Karakterlerin Sunumu

8.4.1. Kodlama Sistemleri

8.5. Veri Sıkıştırma

8.5.1. Kayıpsız Sıkıştırma

8.5.2. Kayıplı Sıkıştırma

8.6. Şifreleme ve Şifre Çözme

8.6.1. Şifreleme Terimleri

8.7. Özet

8.8. Çalışma Sorular       

 

Bölüm 9. YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

  Dr. Erhan SARIDOĞAN

9.1.  Sistem ve Yazılım

9.1.1. Bilgisayar Sistemi Mühendisligi

9.1.2. Sistem Gelistirme Süreci

9.1.3. Yazılım Mühendisligi

9.2. Yazılım Mühendisligi Yöntembilimleri

9.2.1. Yazılım Gelistirme Standartlari

9.2.2. Yazılım Gelistirme Modelleri

9.3. Yazılım Gelistirme Süreci

9.3.1. Yazılım İsterleri Çözümlemesi

9.3.2. Yazılım Tasarımı

9.3.3. Yazılım Gerçekleştirimi  

9.3.4. Yazılım Testi

9.3.5. Yazılım Bakımı

9.4. Yardımcı Süreçler

9.4.1. Yazılım Nitelik Güvence

9.4.2. Yazılım Düzenleşim Yönetimi  

9.4.3. Yazılım Proje Yönetimi

9.5.  Özet

9.6.  Çalışma Sorular   

 

Bölüm 10.  veri yapIlarI ve vERİ MODELLERİ

  Prof. Dr. Toros Rifat ÇÖLKESEN

10.1.  Veri/Veri Yapısı ve Bilgi          

10.2.  Temel Veri Yapıları

10.2.1. Karakter

10.2.2. Tamsayı

10.2.3. Kesirli/Gerçel Sayı

10.2.4. Sözce/Sözcük

10.2.5. Dizi/Matris

10.3. Tanımlamalı Veri Yapıları

10.3.1. Topluluk Oluşturma

10.3.2. Ortaklik Oluşturma

10.4. Veri Modeli ve Türleri

10.4.1. BAğlantili Liste Veri Modeli

10.4.2. Ağaç Veri Modeli

10.4.3. Graf Veri Modeli

10.4.4. Durum Makinası Veri Modeli  

10.4.5. Veritabanı Ilişkisel Veri Modeli

10.4.6. Ağ Veri Modeli

10.5. Özet

10.6. Sorular

 

Bölüm 11. VERİTABANI YÖNETİMİ  ve sql

  Prof. Dr. Ali YAZICI

11.1.  Veritabanı Yönetim Sistemleri

11.2.  Ilişkisel Veritabanı ve Ilişkisel Model

11.3.  VT Tasarım Adımları

11.3.1. Gereksinim Analizi

11.3.2. Kavramsal Tasarım

11.3.3. Mantiksal Tasarım

11.3.4. Sistemin Uyarlanması

11.3.5. Sistemin Test Edilmesi ve Bakımı

11.4. SQL

11.4.1. Tablo Yaratmak

11.4.2. Tablolara Veri Girişi

11.4.3. Sorgulama

11.5.  Özet    

11.6.  Sorular       

 

Bölüm 12. DONANIM MÜHENDİSLİĞİ

 Prof. Dr. Ali OKATAN

12.1.  Saklayıcı Aktarım Dili  

12.2.  Donanım Tanımlama Dilleri  

12.3.  Donanım Benzetim ve Tasarım Yazılımı

12.4. Benzetim Ortamları

12.5.1. Örnek Bir Mikroişlemci Tasarımı

12.5. Algoritmik Yaklaşımla Örnek Donanım Tasarımı

12.6. VLSI Tasarımı

12.7. Özet    

12.8. Sorular      

 

Bölüm 13. YAZILIM MODELLEME DİLLERİ VE UML      (4. basıma eklenmiştir)

 Prof. Dr. Toros Rifat ÇÖLKESEN

13.1.  Yazılımın Şekilsel Modellenmesi

13.2.  Yazılım Sisteminin Tam İfadesi

13.3. Yazılım Modellemede Dilleri ve UML

13.4.  Yazılım Modelleme Dillerinde Kullanılan Simgeler

13.4.1. Yapısal Şekiller ve Simgeler

13.4.2. İlişki Simgeleri

13.5. Birleşik Modelleme Dili - UML

13.5.1. Kullanım Senaryosu Şeması

13.5.2. Sınıf Şemaları

13.5.3. Ardışıklık Şeması

13.5.4. Durum Makinası Şeması

13.5.5. Nesne Şeması

13.5.6. Bileşen Şeması

13.5.7. Yerleştirme/Konuşlandırma Şeması

13.5.8. Diğer Şemalar: Etkinlik, Zamanlama, Profil…

13.6. Özet        

13.7. Çalışma Soruları

 

 

Bölüm 12. AYRIK (DISKRETE) MATEMATİĞİN TEMELLERİ  (5. basıma güncellenmiştir)

 Toros Rifat ÇÖLKESEN ve Ahmet ACAR

14.1.  Bilgisayar Mühendisliği Çıktıları ve Ayrık Matematik 

14.2. Kümeler Teorisi

14.2.1. Kümelerle İlgili Temel Tanımlar 

14.2.2. Kümeler Üzerine İşlemler

14.3. Bağıntılar ve Fonksiyonlar

14.3.1. Bağıntılar ve İfade Şekilleri

14.3.2. Fonksiyonlar ve İfadesi

14.3.3. Fonksiyon Türleri

14.3.4. Rekürsif Fonksiyonlar ve Öklid Algoritması

14.4. Graf Teorisi 

14.4.1. Grafların İfadesi ve Çeşitli Graf Tanımları

14.4.2. Gezgin Satışçı Problemi 

14.4.3. Graf Renklendirme

14.4.4. Graf Üzerinde Dolaşma

14.5. Sayılar Teorisine Giriş 

14.5.1. Tümevarım İlkesi: İyi Sıralanma İlkesi – Bölme Algoritması

14.5.2. Bölünebilirlik

14.5.3. Asal Sayılar ve Bileşik Sayılar 

14.6. Olasılık Teorisi

14.6.1. Kombinatorik ve Olasılığın Ayrık Problemleri

14.6.2. Kombinatoriğin Temelleri: Permütasyon ve Kombinasyon

14.6.3. Temel Olasılık ve Rastgele Olaylar

14.6.4. Stokastik Süreçler ve Markof Zinciri

14.7. Ağaçlar ve Bilgisayar Mühendisliği         

14.7.1. Ağaç Yapısı İfadesindeki Temel Kavramlar

14.7.2. Bilgisayar Mühendisliğinde Çok Kullanılan Çeşitli Ağaçlar

14.8. Matris İşlemleri ve Determinant

14.8.1. Matrislerin Genel Özellikleri

14.8.2. Matrisler Üzerinde Elemanter İşlemler

14.8.3. Özel Anlamlı Matrisler

14.8.4. Matrislerin Determinantı

14.8.5.Matrisin Rankı

14.8.6. Matrisin Tersi

14.9. Çalışma Soruları

 

Ek A. EMO - Elektrik Elektronik Mühendisleri Odası

Ek B. IEEE

Ek C. BMO - Bilgisayar Mühendisleri Odası

KAYNAKÇA

DİZİN


 

Bilgisayar Mühendisliğiyle İlgili Kitaplarımız:

Data: Veri Madenciliği Veri Analizi  Prof. Dr. Haldun AKPINAR

Veri Madenciliği Dr. Gökhan SILAHTAROGLU

Veri Madenciligi Yöntemleri Dr. Yalçın ÖZKAN

Yönetim Bilişim Sistemleri Dr. Gülseren Acar DONDURMACI ve Ayşe ÇINAR

Network TCP/IP ve UNUX El Kitabı Dr. Rifat ÇÖLKESEN

Network/Veri Haberlesmesi Uygulamalari Yasin KAPLAN

Veri Haberlesmesi/Network Temelleri Yasin KAPLAN

Veri Haberlesmesi/Network Kavramlari Yasin KAPLAN

Java ve Yazılım Tasarımı Altuğ Altintaş

Bilgisayar Mimarisi Ortak Yazarli

Elektronik Mühendisliğine Giriş Ortak Yazarli

Endüstri Mühendisliğine Giriş Ortak Yazarli (Editör: Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL)

Bilgisayar Ağları Dr. Demir ÖNER

Bilgisayar Mühendisligine Giriş Ortak yazarli (Editör: Dr. Rifat ÇÖLKESEN)

Veritabanı ve Uygulamaları Yilmaz KAYA ve Ramazan TEKIN

Sistem Analizi ve Tasarımı (Bilgisayar Bilimlerinde)  Prof.Dr. Oya KALIPSIZ ve ark.

Yazılım Mühendisligi   Dr.Erhan SARIDOGAN

C++ ve Nesneye Yönelik  C Programlama   Dr.Erhan SARIDOGAN

Programlama Sanatı Algoritmalar - C programlama Dili   Dr.Cengiz UGURKAYA (Editör)

C Programlama Dili - İşte C  Dr.Rifat ÇÖLKESEN

Uygulamali C Programlama Dili   Bora TUNCER

Veri Yapıları ve Algoritmalar  Dr.Rifat ÇÖLKESEN

Veri Yapıları Algoritma Temelleri Dr.Sefer KURNAZ

MATLAB Kilavuzu  Dr.Aslan INAN

JAVA ve Yazılım Tasarımı    Altuğ B. ALTINTAS

Linux Altinda Programlama   Ali VARDAR

GTK/GNOME Programlama   Ali VARDAR

 

Kitaplarimizin tüm listesi için buraya tıklayınız.


Akademik bilimsel ve üniversite kitapları Papatya Yayıncılık Eğitim