kapak

Siyasi ve Askeri Terimler Karşılıklar Kılavuzu

Dr. Hakan DİLMAN

 

 

ISBN : 978-605-4220-??

Kasım 2013, 256 sayfa

(16,5x24 cm2), Enso lüks kitap kağıdı


Politik ve askeri terim karşılıklar kılavuzu üniversitelerimizin uluslararası ilişkiler, mütercimlik ve tercümanlık bölümlerinde okuyan öğrencilerin İngilizce kaleme alınmış politik ve askeri metinleri okuma ve anlama süreçlerine katkıda bulunmak ve yapacakları çevirilerde müracaat edebilecekleri yardımcı bir kaynak sunmak amacı ile hazırlanmıştır. Uluslararası ilişkilerde menfaatlerin savunulması ve müzakere esnasında masada argümanların doğru bir şekilde ileri sürülmesi, konunun tarihi, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutlarının bilinmesinin yanı sıra süreçte kullanılan lisana hâkimiyet ile mümkündür. Günümüzde uluslararası ilişkilerde ve askeri hârekat sahasında yaygın olarak kullanılan dil İngilizce olduğundan Politik ve askeri terim karşılıklar kılavuzu Türkçe-İngilizce , İngilizce-Türkçe olarak hazırlanmıştır. 

 


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; kitap satış sitesi ---> www.tdk.com.tr                           Bu bir reklamdır.


  

İçindekiler


Türk Dili üzerinde kitaplarımız; Türk Dili, Türkiye Türkçesi...

Söylem Çözümlemesi - Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

İletişim ve Dil - Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

Metin Bilgisi - Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

Etkileşimli ve Eleştirel Okuma Teknikleri - Oya ADALI

Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türkçe Anlamdaşlar ve Karşıtanlamlılar Sözlüğü - Yusuf Çotuksöken

Türkiye Türkçesi'nin Ekleri - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Anlambilime Giriş: Temel Kavramlar - Prof. Dr. Veysel KILIÇ

Türk Dili Dersleri    Cilt I. Güz Dönemi - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri    Cilt 2. Bahar Dönemi - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Biçimbilim: Temel Kavramlar - Prof. Dr. Nadir Engin UZUN

Türkçe Yazım Kılavuzu - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Sözün Işığı: Uygulamalı Noktalama Bilgileri - Osman BOLULU

Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler - Oya ADALI  

Türkiye Türkçesinde Kök-Ek Bilesmeleri - Prof. Dr. Ömer DEMIRCAN

Türk Dilinde Çatı  - Prof.Dr. Ömer DEMiRCAN

Türkçe Yazılı ve Sözlü Anlatım - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türkiye Türkçesinin Sözdizimi - Neşe ATABAY, Sevgi ÖZEL ve Ayfer ÇAM

Sözcük Türleri - Neşe ATABAY, Sevgi ÖZEL ve Dr. İbrahim KUTLUK

Türkçe Üzerine: Denemeler ve Elestiriler - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Dilin Işlevleri ve İletişim - Prof. Dr.Veysel KILIÇ

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) - 2 Cilt birarada - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) Cilt I - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) Cilt II - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri  Cilt I - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri  Cilt II - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Osmanlı Türkçesi Alıştırmaları - Dr. Ali ŞEYLAN

Türkçenin Çırpınışı - Dr. Nidai Sulhi ATMACA

Sözün Isığı: Uygulamalı Noktalama Bilgileri - Osman BOLULU

İnsan Hakları ve Felsefe - Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Dil ve Ekin - Prof. Dr. Aydın KÖKSAL


Akademik Kitaplar - Dilbilim Kitapları - Üniversite Ders Kitapları