Biçimbilim: Temel Kavramlar

Prof. Dr. Nadir Engin UZUN

 

 

ISBN: 975-6797-66-5

2006, 126 sayfa

(16,5x24 cm2), Enzo kitap kağıdı.


Bu kitap üniversitelerin Türkçe öğretmenliği, filoloji ve dilbilim bölümleri öğrencileri ile sözcüklerin yapısına ve sözvarlığına ilgi duymaya başlayanları, Biçimbilime Giriş türü kitapları okumaya hazırlamak amacıyla yazılmıştır. Kitapta, modern biçimbilim çalışmalarında genel geçer nitelik kazanmış yüzlerce kavramı, Türkçe başta olmak üzere birçok dünya dilinden örnekleriyle bulacaksınız. Her bölümün sonunda verilen "Çalışmalar" yoluyla, özellikle sınıf ortamına taşınabilecek biçimbilimsel araştırma, inceleme ve tartışmalar için doğrultular önerilmektedir.

 

"Biçimbilim - Temel Kavramlar", dilbilimin bir alt dalındaki modern kavrayışları özetleyen, örnekleyen, onları yer yer tartışmalı yönleriyle sunan ve sınıf ortamlarında rahatlıkla kullanılabilecek bir kitaptır.   

  


 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 

GİRİŞ

1. Bölüm: SözCükbirim ve Biçimbirim

SÖZCÜK

      Yazı ve Konuşma

      Geleneksel Kavrama

      Modern Yaklaşım

SÖZCÜKBİRİM

BİÇİMBİRİM

BİÇİMBİRİM TÜRLERİ

      Bağımlı ve Bağımsız Biçimbirim

      Sıfır Biçimcik

      Portmanto Biçimcik

      Tekçil Biçimbirim

ÖZET

TEMEL KAVRAMLAR

ÇALIŞMALAR

2. Bölüm: Biçimlenme Süreçleri ve Alanları

EKLEME

BAŞKALAŞMA

ÇEKİMLEME

BÜKÜMLEME

TONLAMA

BİLEŞME

YİNELEME

KAYMA

KIRPMA

GERİOLUŞUM

BİÇİMBİLİMİN ALANLARI

      Türetim

      Çekim

ÖZET

TEMEL KAVRAMLAR

ÇALIŞMALAR

3. Bölüm: SesbilimSEL ve SÖZDİZİMSEL Etkileşimler

SESBİLİMSEL ETKİLEŞİMLER

      Benzeşme

      Ses Türemesi ve Düşmesi

      Ses İkizleşmesi

SÖZDİZİMSEL ETKİLEŞİMLER

      Katışma

      Kaynaşma

      Geçişme 

      Çatı Değiştirimi

      Yerleştirme

ÖZET  

TEMEL KAVRAMLAR

ÇALIŞMALAR  

4. Bölüm: Sözlükselleşme ve Türetkenlik

ANLIK OLUŞUM VE SÖZLÜKSELLEŞME

TÜRETKENLİK

TÜRETKENLİĞİ ETKİLEYEN ETMENLER

      Edimbilimsel Etmenler

      Tıkama

      Biçimbilimsel Etmenler

      Anlambilimsel Etmenler

      Sesbilimsel Etmenler

ÖZET

TEMEL KAVRAMLAR

ÇALIŞMALAR

5. Bölüm: Evrenceler ve Biçimbilimsel Tipoloji

YALINLAYAN DİLLER

EKLEYEN DİLLER

ÇEKİMLEYEN DİLLER

BÜKÜMLEYEN DİLLER

BİTİŞTİREN DİLLER

ÖZET

TEMEL KAVRAMLAR

ÇALIŞMALAR

KAYNAKÇA

EK-KAYNAKÇA

DİZİN