http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f74/Uygulamali-Turkce-Yazili-ve-Sozl_3474_1.jpg

Uygulamalı Türkçe Yazılı ve Sözlü Anlatım

Yusuf ÇOTUKSÖKEN

 

 

 

 

 

 

ISBN:978-605-4220-17-5

Türkçe, 2. basım, Ekim 2013, 352 sayfa

(16,5x24 m2), enzo kitap kağıt.                                  Yusuf ÇOTUKSÖKEN kitapları


Arka kapak yazısı. “Uygulamalı Türkçe Yazılı ve Sözlü Anlatım” adlı bu çalışma üniversitelerde ve özellikle Eğitim Fakültelerinde okutulmak üzere hazırlanmıştır. YÖK’ün çerçeve programına ve kredili sisteme göre hazırlanan kitap iki ana-bölümden oluşmaktadır: “Türkçe Yazılı Anlatım”,  “Türkçe Sözlü Anlatım”.

“Türkçe Yazılı Anlatım” adlı bölümde, özellikle yazılı anlatım becerileri ve bunları edinme süreçleri üzerinde durulmakta; öğrencilere bu bağlamda yazılı iletişim süreci tanıtılmakta; paragraf ve türleri öğretilmekte; planlı yazma aşamaları gösterilmekte; bilgilendirici ve yazınsal/kurmaca metinler üzerinde kuramsal bilgiler verilmekte; bu türlerle ilgili seçkin okuma örnekleri sunulmakta; ayrıca da değişik türlerde yazılı uygulama bağlamında birtakım alıştırmalar (makale, deneme, söyleşi, bilimsel inceleme, şiir yorumu vd)  yapma olanağı sağlanmaktadır.

“Türkçe Sözlü Anlatım” adlı bölümdeyse, özellikle sözlü anlatım becerileri ve bunları edinme süreçleri üzerinde durulmakta; öğrencilere bu bağlamda hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma,  konferans, tartışma, münazara, açıkoturum, metin (deneme, şiir, oyun vb) okuma, röportaj, televizyon ve radyo konuşmaları gibi sözlü anlatım türleri üzerinde kuramsal bilgiler verilmekte; bu türlerle ilgili seçkin okuma örnekleri sunulmakta; ayrıca da değişik türlerde sözlü uygulama bağlamında birtakım alıştırmalar yapma olanağı sağlanmaktadır.

“Uygulamalı Türkçe Yazılı ve Sözlü Anlatım” adlı bu kitap;  yöntemi, yetkin metinleri, kuram-uygulama birlikteliği, özenli ve nitelikli baskısıyla üniversitelerimizde Türkçe öğretimi alanında, hem benzerleri arasında anlamlı bir yer edinecek, hem de öğretim elemanları ve öğrenciler için güvenilir bir seçenek oluşturmaktadır.Türkiye'nin İnternet kitapçısı; kitap satış ---> www.tdk.com.tr         şimdi satın al


İçindekiler

Önsöz

Kitap Hakkında

Uygulamalı Türkçe Yazılı Anlatım

- Güz Yarıyılı -

Bölüm Önsözü

Dersin Tanıtımı

1.  Bölüm: Yaşamın Dayanakları: Dil ve İletişim, İletişim Ürünleri

2.  Bölüm: Anlama Becerileri - Metin Okuma Yöntemleri

3.  Bölüm: Anlatma Becerileri: Metin Kurucuları - Paragraf ve Türleri

4. Bölüm:  Yazma Uğraşı: Bilgilendirici Yazılı Metin Oluşturma Süreci

5. Bölüm:  Anlamanın Göstergesi: Eleştiri-Bilim, Kültür ve Sanat Eleştirisi

6. Bölüm:  Yazınsal Metinler-Şiir ve Eleştirisi

7. Bölüm:  Yaşamdan Sahneler: Mektup, Gezi, Anı, Günlük, Röportaj

8. Bölüm:  Öyküleyici Düşşel Yazılar - Öykü, Roman, Oyun

9. Bölüm:   İnsanı Tanıtan Kaynaklar: Yaşamöyküsü, Özyaşamöyküsü

10. Bölüm: Bilimsel Yazı Hazırlama Süreci ve Resmi Yazışmalar

 

Uygulamalı Türkçe Sözlü Anlatım

- Bahar Yarıyılı -

Bölüm Önsöz

Dersin Tanıtımı

1. Bölüm:  Dinleme ve Konuşma Becerileri

2. Bölüm:  Sözlü Anlatım Becerileri: Hazırlıksız ve Hazırlıklı Konuşma

3. Bölüm:  Sözlü Anlatım Becerileri: Konferans Hazırlama ve Sunma

4. Bölüm:  Eleştirel Düşünme Örneği: Tartışma ve Müzakere Eğitimi

5. Bölüm:  İkna Etme Sanatı: Münazara

6. Bölüm:  Düşünce Platformu: Açıkoturum

7. Bölüm:  Değişik Metinleri Okuma Teknikleri

8. Bölüm:  Değişik Konuşma Teknikleri

Dizin


 

Türk Dili Kitaplarımız:

Türkçe Yazım Kılavuzu

Etkileşimli ve Eleştirel Okuma Teknikleri

Uygulamalı Türk Dili - Cilt I

Uygulamalı Türk Dili - Cilt II

Uygulamalı Türk Dili - Tek Cilt

Sözcük Türleri

Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler

Biçimbilim-Temel Kavramlar

Türk Dilinde Çatı

Türkiye Türkçesinde Kök-Ek Bileşmeleri

Türkiye Türkçesinin Sözdizimi

Türkçe Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü

Türkçe Üzerine: Denemeler ve Eleştirirler

Dilin Işlevleri ve İletişim

Uygulamalı Türk Dili - Ekonomik Baskı (İki Cilt birarada)

Uygulamalı Türkçe Yazılı ve Sözlü Anlatım

Sözün Işığı: Uygulamalı Noktalama Bilgileri

Türkçenin Çırpınışı

Dil ve Ekin


Akademik bilimsel ve üniveriste kitapları,  dilbilim kitapları...