Osmanlı Türkçesi Alıştırmaları

Dr. Ali ŞEYLAN

 

 

ISBN: 978-605-4220-18-2

2010, 234 sayfa

(19,5x27,5 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.


Bu eser, üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Arşivcilik bölümlerinde öğretilmekte olan Osmanlı Türkçesi dersleri başta olmak üzere her alandan Osmanlı Türkçesi ile ilgilenenlerin yararlanabileceği önemli bir alıştırma kitabıdır.

Bilindiği gibi, günümüzde, Osmanlı Türkçesi öğrenilmesi ve anlaşılması zor bir dönem Türkçesi olarak kabul edilmektedir. Bunun başlıca sebepleri şöyle sıralanabilir: Farklı bir alfabe ile yazılması, Türkiye Türkçesinde artık pek fazla kullanılmayan Arapça, Farsça terkip ve tamlamalarla dolu olması ve pratikte kullanılmamasıdır. Ancak, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserlerin Türk ve dünya tarihinde büyük bir arşive sahip olması, günümüzde hâlâ Osmanlı dönemi Türkçesinin öğrenilmesi zorunluluğunu doğurmaktadır.

Türk tarihi, büyük oranda Osmanlı Türkçesi ile kalem alınmıştır ve günümüzde bile bu arşivin ancak çok az kısmı açığa çıkarılmıştır. Bu kitapla amacımız, Osmanlı Türkçesini öğrenmek veya geliştirmek isteyenlere yardımcı olmaktır.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; tüm dil kitapları için ---> www.tdk.com.tr    şimdi satın al


İçindekiler

Sunuş 

Kısaltmalar

Osmanlı Türkçesi Alfabesi

Harflerin Birleşme Tablosu

Çeviri - Yazı (Transkripsiyon Alfabesi)

Arapça Sayılar

Arapça ve Osmanlı Türkçesi Yazı Örnekleri

1. Bölüm: OSMANLI TÜRKÇESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

1.1. Harflerin Özellikleri

1.2. Türkçe Eklerin İmlâsı

1.2.1. İmlâsı Kalıplaşmış Ekler

1.2.1.1. Şahıs Zamirleri

1.2.1.2. İsim Hal Ekleri

1.2.1.3. İmek Fiili

1.2.1.4. Çokluk Eki

1.2.1.5. Soru Eki

1.2.1.6. İyelik Eki

1.2.1.7. İsimden İsim Yapım Ekleri

1.2.1.8. İsimden Fiil Yapım Ekleri

1.2.1.9. Fiilden Fiil Yapım Ekleri

1.2.1.10. Fiilden İsim Yapım Ekleri

1.3. Farsça Bir Kural: (Vâv-ı Ma‘Dûle)

1.4. Arapça Unsurlar ve Vezinler

Arapça Kelimelerin Vezinleri Nasıl Bulunur?

Mücerred Sülâsî Masdarlar

Osmanlı Türkçesinde En Çok Kullanılan Arapça Edatlar

Harf-i Tarif

Güneş ve Ay Harfleri (Hurûf-i Şemsiyye - Hurûf-i Kameriyye)

2. Bölüm: ALIŞTIRMALAR

3. Bölüm: ESKİ ŞİİRİN RÜZGARİYLE KİTABINDAN SEÇİLMİŞ ŞİİRLER

4. Bölüm: ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİNDEN ÖRNEKLER

Kaynakça


Önsöz. Osmanlı Türkçesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih  ve Arşivcilik başta olmak  üniversitelerin bazı bölümlerinin temel derslerindendir. Başka bir alfabeyle yazılması, günlük hayatta pek kullanılmaması, Arapça ve Farsça kelime, terkip ve tamlamalarla dolu olması Osmanlı Türkçesini zorlaştıran etkenlerdendir. Osmanlı Türkçesini iyi öğrenebilmek için ders kitaplarının yanı sıra, öğrencinin kendi kendisine çalışabileceği, alıştırma yapabileceği başka kaynaklara da ihtiyacı olduğu muhakkaktır.

Bu eserin esasını, Osmanlı alfabesiyle yazılmış metinlerin, Latin alfabesine transkripsiyonlu şekliyle aktarılması ve seçilmiş Latin harfli metinlerin Osmanlı alfabesiyle yazılması oluşturmaktadır. Ayrıca bazı metinlerde yer alan kelime ve kelime grupları, her bir şiir için sözlükçe olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın başında ise başlangıç seviyesinde Osmanlı Türkçesi öğrenmekte olanlar için birtakım bilgiler ve alıştırmalar bulunmaktadır.

Yahya Kemal Beyatlı’nın meşhur Eski Şiirin Rüzgariyle adlı eseri, “eski şiirin rüzgarıyla” kaleme alınmış şiirlerden oluştuğundan, Osmanlı Türkçesinin pek çok özelliğini ihtiva eder, dolayısıyla burada yer alan her bir şiir mükemmel birer alıştırma örneğidir. Alıştırma kitabımızda, bu kitaptan seçilmiş şiirler de yer almaktadır. Eserin, Osmanlı Türkçesi ile ilgilenen herkese faydalı olması dileği ile… - Ali ŞEYLAN


Üniversite ders kitapları içerisinden diğer Türk dili kitaplarımızı incelemek için buraya tıklayınız.


 

Türk Dili Kitapları - Üniversite Ders Kitapları - Bilimsel Kitaplar