İnsan Hakları ve Felsefe

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-20-5

2. basım, 2012, 184 sayfa

(15x21 cm2), 90 gr 1. hamur kağıt.

  farkımız kitaplarda...


İnsan Hakları ve Felsefe PDF içindekiler


Arka kapak yazısı. İnsan hakları birbirinden çok farklı disiplinlerin ele aldığı bir konudur. Bu çalışma çerçevesinde özellikle felsefi yaklaşım dikkate alınmış; insan hakları, insan-dünya-bilgi ilişkisi ekseninde işlenmiş; philosophia-paideia özdeşliği insan hakları bağlamında gösterilmeye çalışılmıştır.

Yapılan tüm belirlemeler, “kuram-eylem” beraberliğini de dikkate almakta ve ileri sürülenleri bir “boşsöz” yığını olmaktan kurtarmaktadır. İnsanlar arasında gittikçe artan ve çeşitlenen ilişkilere, çok farklı nedenlerle artan ve çeşitlenen göçlere, yer değiştirmelere, gerçekliğin “sanal gerçeklik” boyutunun her geçen gün biraz daha etkili olduğuna hepimiz tanık olmaktayız. Bu denli karmaşık durumlar karşısında insan hakları konusuna gündemimizde birinci sırayı vermek, kendimizi merkez konumda tutmaktan kaçınmak; “aklın kamusal kullanımı” yoluyla, gerçekten bilgiye bel bağlayan “özgür” bireyler, özneler olarak bireysel eksenimizden çıkmak; özel/toplumsal/kamusal yaşamın özneleri olarak hakları tanımak-korumak-geliştirmek insanlığımızı gerçekleştirmenin öteki adı olsa gerek. Olanaklar varlığı, açık varlık ve etik değerleri olan varlıklar olarak  insan haklarını gündemimizde tutmak hepimizin sorumluluğu.

Kitabın birinci bölümünde özellikle felsefi temellendirmeler, ikinci bölümde ise yapılan temellendirmeleri daha açık seçik bir konuma getiren temellendirici yazılar yer alıyor. 


TDK Bilim ---> www.tdk.com.tr         şimdi satın al


İçindekiler

Sunuş

Giriş

Bölüm 1. Temellendirmeler

1.1. İnsan Hakları Kavramı

1.2. İnsan Haklarını Sınıflandırma ya da İnsan Hakları Örnekleri

1.3. Özel-Toplumsal-Kamusal Alan Bağlamında İnsan Hakları

1.4. İnsan Haklarını Tanımak-Korumak-Geliştirmek

1.5. İnsan Haklarını  Koruyabilmenin Koşulları

1.6. İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar

1.7. Felsefi Temelleri Bakımından İnsan Hakları Eğitimi

1.8. Yaşamboyu Eğitim Bağlamında İnsan Hakları Eğitimi

1.9. Örgün-Yaygın Öğretimde İnsan Hakları Eğitimi

1.10. İnsan Hakları Eğitimi Ortamı Olarak İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları

1.11 Sonuç

     1.12. Sorular

 

Bölüm 2. Temellendirici Yazılar

2.1. İnsan Hakları Kavramının Felsefe Açısından Temellendirilmesi

2.2. İnsan Hakları Üzerine

2.3. Ailede İnsan Hakları

2.4. Antropontolojik Açıdan Kadının İnsan Hakları

2.5. Yerel Yönetimler ve İnsan Hakları

2.6. İnsan Hakları Konusunda En Önemli Boyut: Eğitim

2.7. İnsan Hakları Eğitiminde Felsefenin Vazgeçilmez Rolü

2.8. Ders Kitaplarında Eğitim Felsefesi ve Eleştirel Düşünme

2.9. Eğitim Felsefesi, Eleştirel Düşünme, Düşünme Eğitimi

     2.10. İnsan Hakları -Demokrasi-Barış

2.11. İnsan Haklarının Korunmasının Önündeki Engel: Ayırımcılık

2.12. İnsan Haklarının Korunmasının Önündeki En Büyük Engel: Küresel Terör

2.13. İnsan Hakları: Yaygın Eğitim İçin Bir Katkı

2.14. Sorular

 

Kaynakça

Özgeçmiş

Dizin


Akademik Bilimsel ve  Üniversite Kitaplarında Papatya Bilim; farkımız kitaplarımızda...