http://www.tdk.com.tr/images_buyuk/f37/Uygulamali-Turk-Dili-Cilt-2-_37_1.jpg

Uygulamalı Türk Dili

Üniversiteler ve Eğitim Fakülteleri için

Yusuf ÇOTUKSÖKEN

 

 

 

Cilt 2. Bahar Dönemi

ISBN: 975-6797-24-X, 3. basım, 2004, 308 sayfa

(16,5x24 cm2), Enzo kitap kağıdı.                                                  Cilt 1. Güz Dönemi


 Bu kitap 1 TL 20 Krş        şimdi satın al


Bu kitap, üniversitelerde okutulan "Türk Dili" dersleri için Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK'ün) belirlediği çerçeve programa göre hazırlanmış bir Türk Dili dersi kitabıdır.  Kitabımız dönemlere göre iki cilt halinde ayrı ayrı ve iki cilt birarada olmak üzere farklı baskıları vardır. Üniversite ders kitapları, akademik kitaplar ve bilimsel kitaplar basan yayınevimizin Türk Dili kitapları dizisinden bir kitabıdır.

Üniversitelerin tüm bölümleri ve eğitim fakülteleri için bir ders kitabı veya yardımcı kitap olma özelliğindedir.Yusuf Çotuksöken Kitapları ---> www.tdk.com.tr                          inceleyiniz


Bu kitabın güz dönemi için olan 1. ciltini incelemek için buraya tıklayınız.

Bu kitabın iki cildi birarada tek cilt olarak ta basılmıştır; incelemek için buraya tıklayınız.


 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ

Öğretmenler İçin

Öğrencilerİçin

Türk Dili II Dersinin Tanıtımı

BÖLÜM 1. Temel Özgürlükler, İnsan Hakları

 “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”

-         Anlatım: Düşünme stratejisi- Karşılaştırma

-         Sözlü Anlatım:- Açıkoturum, Tartışma

-         Yazılı Anlatım: -Haber

-         Dil Bilgileri: -Yeryüzündeki Diller, Dillerin Sınıflandırılması, Dünya Dilleri, Türk Dilleri ve 

                                  Lehçeleri, Türkçe’nin Tarihsel Gelişimi, Türklerin Kullandığı Alfabeler

-         Yazım

-         Uygulama

-         Kaynakça

-         Özgür Okuma Metinleri

 

BÖLÜM 2. Doğa ve Çevre

-         “Bir Kavak ve İnsanlar” (Haldun Taner, öykü)

-         Kurgulayıcı bir metni (öyküyü) inceleme

-         Anlatım: Düşünme stratejisi- Karşıt Görüş Geliştirme

-         Sözlü Anlatım: - Açıkotrum, Tartışma, Münazara

-         Yazılı Anlatım: - Paragraf, Paragraf Türleri.- Anı türü.

-         Dil Bilgileri: - Türkiye Türkçesi: Anadolu ve Rumeli Ağızları, T. Türkçesi’nin Tarih. Gelişimi

-         Dönem Ödevi: Bir romanı, tiyatro yapıtını inceleme

-         Yazım

-         Uygulama

-         Kaynakça

-         Özgür Okuma Metinleri

 

BÖLÜM 3. Kentler ve Kentleşme

-         “Kentleşme” (Prof. Dr. Ruşen Keleş)

-         Bilimsel Yazı: - Dipnot ve Kaynakça Yazımı

-         Şiir İncelemesi: -“İstanbul’u Dinliyorum” (Orhan Veli Kanık, şiir)

-         “İstanbul’u Dinliyorum” (Akila Birkiye, yorum)

-         Anlatım: - Sözlü Anlatım: Münazara, Tartışma

-         Yazılı Anlatım: -Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları: Tanımlama, Örnekleme, Karşılaştırma, Tanık Gösterme ve Alıntı Yapma, İstatistiklerden Yararlanma. - Gezi yazısı türü

-         Dil Bilgileri: -Türkçe’nin Sözdizimi Özellikleri: Öbek, Cümlenin Kurucu Ögeleri (Özne-Tümleç-Yüklem); Yüklem Üzerine: Kişi ve sayı, Zaman, Kip ve Görünüş; Cümle Türleri (Ad/Fiil Cümleleri, Yalın/Bileşik Cümleler, Sıralı ve Bağlı Cümleler, Düz ve Devrik Cümleler, vd); Cümle Çözümlemeleri

 

BÖLÜM 4. Kitle İletişimi ve Medya

-         “Yığın İletişim Araçları” (Önder Şenyapılı)

-         Anlatım:- Sözlü Anlatım: Münazara, Tartışma.

-         Yazılı Anlatım: - Anlatım Biçimleri: Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Betimleyici Anlatım, Öyküleyici Anlatım. -“Mektup” türü  (özel mektuplar, iş mektupları, resmi mektuplar ve yazılar)

-         Dil Bilgileri: -Türkçe’nin Anlambilim Özellikleri: Türkçe’nin Sözvarlığının Kavramsal Özellikleri; Kökenbilim, Anlam (Temel Anlam, Yananlam), Anlam Olayları (Anlam Daralması, Anlam Genişlemesi, Anlam Kayması, Anlam Kötüleşmesi, Anlam İyileşmesi; Tekanlamlılık, Çokanlamlılık; Eşanlamlılık, Karşıtanlamlılık; Eşadlılık; Anlam Bulanıklığı, Derin Yapı-Yüzey Yapı

-         Yazım

-         Uygulama

-         Kaynakça

-         Özgür Okuma Metinleri

 

BÖLÜM 5. Savaş ve Barış

-         “Barış” (Yannis Ristos, şiir), “Barış Bir Kültürdür” (Dr. Erdal Atabek, deneme)

-         Anlatım:- Sözlü Anlatım: Tartışma, Açıkoturum, Münazara

-         Yazılı Anlatım: - Yaşamöyküsü, Özyaşamöyküsü; Tutanak (Karar Tutanağı)

-         Dil Bilgileri: - Anlambilim: Benzetmeler, Aktarmalar (Ad Aktarması, Deyim Aktarması), Sözcükler, Delyimler, Atasözleri, Kalıpsözler, Terimler...

-         Yazım

-         Uygulama

-         Kaynakça

-         Özgür Okuma Metinleri

 

BÖLÜM 6. Türkiye

-         “İşte Özlediğim Türkiye” (Prof. Dr. Emre Kongar)

-         Türkiye Üzerine Şiirler

-         Anlatım: -Sözlü Anlatım: Tartışma, Dönem Ödevlerinin Sunumu.

-         Yazılı Anlatım: Rapor Yazma

-         Dil Bilgileri: Türkçe Kullanımındaki Yanlışlar

-         Yazım

-         Uygulama

-         Kaynakça

-         Özgür Okuma Metinleri

 

Okuma Kaynakçası

Sınav Örnekleri

Dizin

 


Akademik bilimsel ve üniveriste kitapları,  dilbilim kitapları...