Etkileşimli ve Eleştirel Okuma Teknikleri

Oya ADALI

 

 

Toroslu Kitaplığı

ISBN: 978-975-6342-66-4

2010, 680 sayfa

(19,5x24 cm2), 1. hamur kağıt.                      şimdi satın al

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyeleri, öğrencileri ve öğretmenler için önemli bir kaynak.


Bu kitabın amacı, eleştirel ve etkileşimli okuma teknikleri üzerinde durularak okumanın niteliğini  yükseltmektir. Okuma becerisi öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir beceridir; gelişmesi için okula ve öğretmene çok görev düşer. Bu nedenle bu kitabımız hem öğretmenler ve öğretmen adayları hem de Türkçe dersi gören öğrenciler için yararlı bir kaynak niteliğindedir.

Okuma ve kitap bir insan için herşeydir; dolayısıyla hem kendimiz okumalıyız hem de çocuklarımıza  okuma sevgisini çok erken yaşlarda aşılamalıyız. Ancak şuna da dikkat etmek gerekir ki, "Okuma, çoğunlukla kişinin tek başına gerçekleştirdiği bir eylem olduğundan dolayı edilgen bir etkinlik olarak değerlendirilir. Oysa okuma da dinleme gibi zihinsel bir etkinliktir; bireyin okuduklarını zihninde canlandırması, metinde bahsedilen düşünceleri anlaması, düşünceler arasındaki bağları kavraması, kendisinde var olan bilgileri onlarla yeniden yapılandırması ve belleğinde saklamak istediklerini seçip ayırması gerekir." İşte bu kitap böylesi bir amacı gerçekleştirmeye yardımcı olmak amacıyla Oya Adalı tarafından hazırlanmış nitelikli bir eserdir.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; Türk Dili kitapları  ---> www.tdk.com.tr         şimdi satın al


 

İçindekiler

 

Önsöz

Giriş

I. Bölüm: KURMACA METİNLERİ OKUMA

Kurmaca Metinlerin Özellikleri

Kurmaca Metinleri Okuma

 

A. ANLATI

     1. Anlatı İle İlgili Temel Kavramlar

ÖYKÜ

OLAY

OLAY ÖRGÜSÜ

ANLATICI VE BAKIŞ AÇISI

KİŞİ/KİŞİLER

ZAMAN

UZAM (/MEKÂN)

TEMA-KONU-İLETİ

     2. Örnek Okumalar

         KISA ÖYKÜ

Camlar Buğulandı, Nedim Gürsel

Dülgerbalığının Ölümü, Sait Faik

Monte Kristo, Nazlı Eray

Eldiven, Schiller

     ROMAN

İnce Memed, Yaşar Kemal

 

B. DRAMA

1. Tiyatro ve Anlatı

2. Tiyatroda Yaklaşımlar

Örnek Okumalar

Midas’ın Kulakları, Güngör Dilmen

 

C. ŞİİR

Şiirlerle İlgili Temel Kavramlar

ŞİİRDE KONUŞAN

İMGE

ŞİİR DİLİ

ŞİİRDE BİÇİM

ŞİİRDE AHENK (SES VE RİTİM)

TEMA

     Örnek Okumalar

İstanbul'u Dinliyorum, Orhan Veli

Yaşamaya Dair, Nazım Hikmet 

Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim, Can Yücel

Küçük Kızın Türküsü, Gülten Akın

Kimse, Gülten Akın

Sana Ne Yaptılar, Attilâ İlhan

Kardeşim Bir Pilottu, Berthold Brecht

Avara, Murathan Mungan

De Gülüm, Küçük İskender

 

II. Bölüm: KURMACA OLMAYAN METİNLERİ OKUMA

Kurmaca Olmayan Metinler

Kurmaca Olmayan Metinlerin Genel Özellikleri

Kurmaca Olmayan Metinlerle İlgili Temel Bilgiler

1. Metin Düzenleyicileri

2. Düşünceleri Düzenleme Modelleri

a. Ana Düşünce ve Destekleyici Ayrıntılara Dayanan Düzenleme

b. Zamandizimsel Düzenleme

c. Karşılaştırmaya Dayanan Düzenleme

d. Neden - Sonuç İlişkisine Dayanan Düzenleme

3. Düşünceyi Geliştirme-Kanıtlama Yolları

Tanımlama

Örnekleme

Uzman Görüşü ve Alıntılama

Sayısal Veriler Kullanma

Kanıtları Değerlendirme

4. Düşünsel Bir Metnin Kurgusu

5. Akıl Yürütmeyi Değerlendirme

 

Kurmaca Olmayan Metinleri Okuma

Örnek Okumalar

     Hocamız Ahmet Haşim, Bedri Rahmi Eyüboğlu 5

     Bir Dinozorun Anıları, Mina Urgan

     23 Kasım 1990 Niamey, Nedim Gürsel

     Sözcükler, Bir Rüya, Selim İleri

     Durdurup Teknolojiyi İnebilir Miyiz? Ahmet İnam

     PISA 2006 Sonuçları ve Türkiye'de Fen Eğitimi, İsa Eşme

     Atom Bombası, Gökçen Alpkaya-Faruk Alpkaya

     Bilmiyorum ile İnanmıyorum’un Ayrımı, Erdal Atabek

     Hangi Evin Kızı, Nazlı Ökten

     Nötron Bombası Uygarlığı Kurtaracaktır, Aziz Nesin

     Üçüncü Köprü, Derya Sazak

 

Kaynakça

Yazarlar Dizini

Kavramlar Dizini


 

Türk Dili ile ilgili Diğer Kitaplarımız:

Türkçe Yazım Kılavuzu

Etkileşimli ve Eleştirel Okuma Teknikleri

Uygulamalı Türk Dili - Cilt I

Uygulamalı Türk Dili - Cilt II

Uygulamalı Türk Dili - Tek Cilt

Sözcük Türleri

Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler

Biçimbilim-Temel Kavramlar

Türk Dilinde Çatı

Türkiye Türkçesinde Kök-Ek Bileşmeleri

Türkiye Türkçesinin Sözdizimi

Türkçe Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü

Türkçe Üzerine: Denemeler ve Eleştirirler

Dilin Işlevleri ve İletişim

Uygulamalı Türk Dili - Ekonomik Baskı (İki Cilt birarada)

Uygulamalı Türkçe Yazılı ve Sözlü Anlatım

Sözün Işığı: Uygulamalı Noktalama Bilgileri

Türkçenin Çırpınışı

Dil ve Ekin


Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Kitapları