21inci-yuzyilda-disiplinlerarasilik-ve-uygulama-bicimleri-Dogan-Gunay-Armagan.jpeg (67516 bytes)

Göstergebilim: 21. Yüzyılda Disiplinlerarasılık ve Uygulama Biçimleri

~ Prof. Dr. V. Doğan Günay'a Armağan

Editörler:

Betül ÇANAKPINAR ~ Murat KALELİOĞLU

 

 

Yazarlar (alfabetik):

 

Arzu ŞEYDA GÜVEN ~ Derya YAYLI ~ Emine Damla TURAN ~ Funda UZDU YILDIZ ~ Gökhan ÇETİNKAYA ~ Gülşah ÖZTÜRK ~ Hakan ÜLPER ~ Hatice FIRAT ~ Havva KURT TAŞPINAR Medine SİVRİ ~ Mehmet AYGÜNEŞ ~ Mehmet IŞIKLI ~ Melih ÇOMAK ~ Mert ÇANAKCI Mine HOŞCAN BİLGE ~ Murat ELMALI ~ Mustafa SARICA ~ Nurten SARICA ~ Ömer SOLAK Sabri GÜRSES ~ Sibel KARAMAN ~ Şahru PİLTEN UFUK ~ Ümral DEVECİ ~ Xhemile ABDİU Yasemin YAROL ~ Züleyha Hande AKATA

ISBN : 978-9944-132-35-0, Aralık 2022, 432 sayfa

(16x24 cm2), 70 gr. süper lüks enzo kitap kağıdı

Papatya Bilim, farkımız kitaplarımızda...


Arka kapak yazısı. Bu kitabımızı Prof. Dr. V. Doğan Günay’ın anısına ve bilim dünyasına armağan ediyoruz.

Okumayı, araştırmayı ve üretmeyi yaşam tarzı haline getirmiş olan Prof. Dr. Günay, ömrünü akademiye adamış, ulusal ve uluslararası ortamlarda bilime önemli katkılar sunmuş ve ülkemiz bilim dünyasının her yerde hak ettiği noktaya ulaşabilmesi adına birçok bilim insanının yetişmesine destek vermiş bir Türkiye ve bilim sevdalısıydı. Bilimsel nitelik ve donanımının yanı sıra insanları seven, değer veren, bulunduğu yerlerde çevresindeki insan selinden de her daim sevildiği anlaşılan Günay, girdiği her ortamda yüzleri gülümseten, birleştirici gücü ile herkesi bir araya getiren, genç beyinlere önem veren ve ‘birlikten kuvvet doğar’ ilkesiyle ortak akılla hareket eden iyi bir öğrenci, öğretici, dinleyici ve dost canlısı bir insandı.

Günay’ın yaşam çizgisinin farklı kesitlerinde hayatlarına dokunabilme imkânı doğmuş bir grup vefalı bilim insanıyla çıktığımız bu yolculuğu göstergebilim, dilbilim ve kültür bağlamlarında kaleme alınan ve dikkatli bir şekilde çift kör hakem sürecinden geçirilerek seçilen yirmi bir adet bilimsel nitelikli yazı ile ortaya çıkan bu kitapla taçlandırıyoruz.


İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

1. Bağlam-Anlam ilişkisi

    Mustafa SARICA

 

2. Göstergebilimde İki Farklı Yol: Tahsin Yücel ve Yuri Lotman

    Sabri GÜRSES

3. Eylem-Tutku- İtki

    Melih ÇOMAK

 

4. Anlamı Güçlendirme Yolu Olarak Yinelemeler Fransızca-Türkçe Örneği

    Nurten SARICA

 

5. Doğadan İnsana İnsandan Kültüre Göstergebilim

    Murat ELMALI

 

6. Şiir Çözümlemesinde Göstergebilim "Ahmet Haşim'in Merdiven Şiiri Çözümlemesi"

    Funda UZDU YILDIZ

7. Dijital Anlatıda Mit: Olimpos ve Asgard Tanrılarının Video Oyunlarındaki Görünümleri

    Medine SİVRİ – Mert ÇANAKCI

8. Tinlemin (Emojinin) Anlamlama Süreçlerine Göstergebilimsel Bir Yaklaşım

    Züleyha Hande AKATA

9. Nörogöstergebilim ve Bilişsel Göstergebilim: Göstergeler ile Biliş Arasındaki Gizemli Yolculuk

    Mehmet AYGÜNEŞ

10. Kura-Aras kültürel Kompleksinde Doğum/Üreme Olayı "Pulur/Sakyol’dan Ele Geçen Bir Kura-Aras Çömleği Üzerindeki Bezemenin Göstergebilimsel bakış Açısıyla İncelenmesi"

     Gülşah ÖZTÜRK, Yasemin YAROL ve Mehmet IŞIKLI

11. Halk Kültürü Unsuru Olan Duvar Halılarında "Kahveci Güzeli" İmgesi

      Ümral DEVECİ

12. Eş Dizim Biçem Bilimi: Kapsam, Araç ve Uygulamalar

     Şahru PİLTEN UFUK

13. Mahkeme Salonu Söyleminde Kiplik ve işlevleri

     Emine Damla TURAN

 

14. Türkçenin Gönül Kültürü

      Arzu ŞEYDA GÜVEN

15. Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Kalıp Sözlerin İncelik Kuramı Bağlamında İncelenmesi

      Sibel KARAMAN ve Derya YAYLI

16. Yabancı Dil ve Anadili Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Alıcı Sözcük Dağarcıklarını Üretici Olarak Kullanabilmelerine ilişkin Görünümler

      Hakan ÜLPER ve Gökhan ÇETİNKAYA

 

17. Çocuklara Yönelik Gezi Hikâyelerinde Gezi Yazısına ilişkin Özellikler

      Hatice FIRAT

18. Barış Eğitimi ve Uygulamalı Barış Dilbilimi

     Havva KURT TAŞPINAR

19. İmgebilim ve Felsefenin Olanakları Kapsamında Metinlerin Arayüzü Kuramı ile Bir Metni Okumak

     Mine HOŞCAN BİLGE

20. Çeviride Zarf-Fiil (Gerundim) ve Birleşik Zarf-Fiil (Quasi Gerundium) için Doğru Dilbilgisel Yapıların Kullanılması, Kayıpları ve Kaymaları Üzerine

     Xhemile ABDİU

21. Türk Öyküsünde Göç ve Göçmenlik: 1960-2000

      Ömer SOLAK

Yasemin Günay’dan...

 


Önsöz

 

Bu Armağan kitap, uzun yıllar büyük bir istek ve heyecanla Türkiye’de bilime emek vermiş ve ömrü el verseydi aynı heyecanla çalışmalarını sürdürecek olan akademinin gülen yüzü, hocaların hocası, çağdaş Türk göstergebiliminin öncüsü saygıdeğer bilim insanı Prof. Dr. V. Doğan Günay'a minnet ve şükran duygularımızın ifadesi olarak yapılan çalışmalardan birisidir. Ülkemizde göstergebilimin tanınması, tanıtılması ve Türkiye Göstergebilim Çevresi’nin (Aralık 2020) ve sonrasında TAMGA-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi’nin (Aralık 2022) kurulmasıyla göstergebilimin yaygınlaşmasına öncülük eden Günay, metin çözümleme, dilbilim, söylem çözümlemesi ve göstergebilim alanlarında kayda değer nitelik ve sayıda eserlere imza atmıştır. Birçok akademik ve idari görevlerde bulunmuş olan Günay, enstitü ve fakültelerde yönetim kurulu üyeliği, bölüm ve anabilim dalı başkanlığı yapmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı pek çok bilimsel ve akademik faaliyete katılarak ilmini paylaşma yolunda çaba sarfetmiştir.

Prof. Dr. V. Doğan Günay Asya Uluslararası Göstergebilim Derneği’nin Kurucu ve Yürütme Kurulu üyeliklerinin yanı sıra kuruluşun Başkan Yardımcılığı ve Avrupa bölgesinden sorumlu Başkanlık görevlerini de yürütmüştür. V. Doğan Günay olmak gençlere ışık olmak, umut olmak, tatlı dille, güler yüzle onları yüreklendirmektir. Ne zaman söz konusu gençler olsa çalacak kapısı olmayanlar için çalınacak kapı, sığınacak liman bulamayanlar için sığınak ve bir yol göstericiydi. Akademide "böyle bir hoca olur mu?" diyenlere inat bir V. Doğan Günay geçti bu camiadan…

Her yüreğe dokunarak, her bilgiyi ilmek ilmek birbirine eklemleyerek… Her zaman gençleri cesaretlendiren, dokunduğu her yürekte derin izler bırakan bir bilim adamı V. Doğan Günay… Ne zaman bilim adına üretmek söz konusu olsa ve bir araya gelinse, bana bırakırsanız sabaha kadar konuşurum? diyen ve her zaman sevecen ve tatlı diliyle bıkmadan kendisini dinletebilen bir yol gösterici olarak tanıştığı her gence acaba nasıl bir faydam olabilir” düşüncesinde olan bir insandı. Sohbet ederken bile öğreten, bilime katkı sunan, projeler üretebilen dehasının yanında, gönülleri fetheden, ısıtan, herkesi kucaklayan içine dünyaların sığdığı kocaman bir yüreği vardı. Bıkmadan, usanmadan herkesi dinler ve sorunlara çözüm önerileri sunardı. Sunmakla da kalmazdı; bilime gönül veren etrafındaki gençleri olaylara farklı bakış açılarıyla çok boyutlu yaklaşmayı, herkesin fikrine saygı duymayı, insana değer vermeyi, nezaket göstermeyi, gönül almayı, bilime hizmet eden her akla saygı duymayı etkin iletişim gücü, engin bilgi ve tecrübesiyle öğretirdi de. dahası zarafeti elden bırakmadan öne sürülen düşünce ve görüşlerde yanılma payı bırakmayı, bilim ahlakına sahip olmayı, empatiyi elden bırakmadan samimi bir şekilde çalışmayı, çok araştırıp çok okumayı ve bilim adına üretmeyi de öğretirdi. Tecrübeyle sabittir: Bir genç gelip de "Hocam, ben şu alanda çalışmak istiyorum" dediğinde, heyecanının çok güzel olduğunu ancak bu yolda yalnğzca heyecanğn yeterli olamayacağını, çok çalışmak, araşırmak ve okumak gerektiğini, donanımlı ve birikimli olmanın gerekliliğini vurgulardı.

Öğrenmeyi ve öğretmeyi çok seven Günay, her zaman gençlerin fikirlerini önemser, hayallerini ve planlarını desteklerdi. Bu yüzdendir ki etrafındaki genç beyinlerin çoğu en samimi duygularla kendisiyle birlikte bilime hizmet etme yolunda yıllar süren bir çaba içine girmiştir. Elinizdeki bu Armağan Kitap, Prof. Dr. V. Doğan Günay’ın meslektaşları ve öğrencilerinin yazılarından oluşmaktadır. Yazıların temel odağı göstergebilim, dilbilim ve kültür çalışmaları olmuştur. Kitabın bilim dünyasına katkı sağlaması amaçlanmış ve bu amaçla çift kör hakemlik sürecinden geçen ve her iki hakemden de olumlu görüş alınan yazılar kitaba göstergebilimden dilbilim ve kültüre belirli bir içerik sırasına göre dahil edilmiştir. 06 Eylül 2022 Tarihinde duyurusuna çıkılan bu armağan kitap için yazı davetimize dönüş yaparak katkı sunan değerli meslektaşlarımıza, yazıların değrlendirilmesi sürecinde desteklerini esirgemeyen hakemlerimize, hocamızın kıymetli eşi ve hayat arkadaşı Yasemin hanıma, kitabın basım aşamasında her türlü talebimizi eksiksiz bir şekilde yerine getiren ve kitabın basımını koşulsuz üstlenen Papatya Bilim Yayınevi'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Uzun zamandır kendisiyle yakından çalışma fırsatı bulabilmiş araştırmacılar olarak Prof. Dr. V. Doğan Günay’ın bilime olan tutkusunu, bitmek bilmeyen merak ve öğrenme aşkını, her daim gözlerinin bir çocuk heyecanıyla ışıl ışıl parıldamasını çok özleyeceğiz. Elinizdeki bu kitapla editörler, yazarlar, hakemler ve yayınevi olarak kendisine olan vefa borcumuzun az da olsa bir kısmını dahi ödeyebilirsek kendimizi mutlu sayacağız.


~ Bazı Eserlerimiz ~

Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türkiye Türkçesi'nin Ekleri ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Anlambilime Giriş: Temel Kavramlar ~ Prof. Dr. Veysel KILIÇ

Etkileşimli ve Eleştirel Okuma Teknikleri ~ Oya ADALI

Türk Dili Dersleri    Cilt I. Güz Dönemi ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri    Cilt 2. Bahar Dönemi ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Biçimbilim: Temel Kavramlar ~ Prof. Dr. Nadir Engin UZUN

Türkçe Yazım Kılavuzu ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Sözün Işığı: Uygulamalı Noktalama Bilgileri ~ Osman BOLULU

Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler ~ Oya ADALI  

Türkiye Türkçesinde Kök~Ek Bilesmeleri ~ Prof. Dr. Ömer DEMIRCAN

Türk Dilinde Çatı  ~ Prof.Dr. Ömer DEMiRCAN

Türkçe Yazılı ve Sözlü Anlatım ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türkiye Türkçesinin Sözdizimi ~ Neşe ATABAY, Sevgi ÖZEL ve Ayfer ÇAM

Sözcük Türleri ~ Neşe ATABAY, Sevgi ÖZEL ve Dr. İbrahim KUTLUK

Türkçe Üzerine: Denemeler ve Elestiriler ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Dilin Işlevleri ve İletişim ~ Prof. Dr.Veysel KILIÇ

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) - 2 Cilt birarada ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) Cilt I ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) Cilt II ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri  Cilt I ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri  Cilt II ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Osmanlı Türkçesi Alıştırmaları ~ Dr. Ali ŞEYLAN

Türkçenin Çırpınışı ~ Dr. Nidai Sulhi ATMACA

Sözün Isığı: Uygulamalı Noktalama Bilgileri ~ Osman BOLULU

İnsan Hakları ve Felsefe ~ Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Dile ve Ekin ~ Prof. Dr. Aydın KÖKSAL


Akademik Bilimsel Üniversite Ders Kitapları - Türk Dili Kitapları Papatya Bilim Yayınevi