Türkçe Açıklamalı Fransızca Dilbilgisi ~ Grammaire du Français

Prof. Dr. Doğan GÜNAY

 

 

 

 

 

 farkımız, kitaplarımızda...

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-9594-90-5, Şubat 2022

400 sayfa, (16x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt              şimdi satın al

  Tüm üniversiteler kitaplarımızı okutuyor... Papatya Bilim, farkımız kitaplarımızda...


Arka kapak yazısı.  Grammaire du Français

Dünyada en çok öğretilen yabancı dillerden birisi olan Fransızca, ülkemizde de geniş bir kitle tarafından öğrenilmektedir. Değişik politik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak dünya genelinde Fransızca her geçen gün daha fazla kişi tarafından öğrenildiği söylenebilir. Fransa ve Fransızca konuşulan ülkelerdeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmelerden haberdar olmak için bu dili öğrenmek zorunluluktur.

Kitabın Fransızca öğrenmek isteyen herkesi ilgilendirmektedir. Yalnızca öğrenci için hazırlanmamıştır. Değişik amaçlar için Fransızca öğrenecek kişiler için de bir başvuru kaynağı olabilecektir.

Elinizdeki kitap Fransızca dilbilgisi konusunda oldukça geniş bir çerçeve çizmektedir. Bu kitabı hakkıyla öğrenen bir kişi Fransızca konusunda önemli bir yol kat ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.


        


İÇİNDEKİLER  - Table des matières -

Önsöz

Başlarken

1. Sözcük Türleri ~ Types de mot

2. Noktalama ~ Ponctuatiın

3. İsimler ~ Noms

4. Sıfat ~ Adjectif

5. Belirleyici ~ Déterminant

6. Tanımlık ~

7. Adıl ~ Pronom

8. Fiil ~ Verbe

9. Belirteç ~ Adverbe

10. İlgeç ~ Préposition

11. Bağlaç ~ Conjonction

12. Tümce ~ Phrase

13. Dolaysız Nesne Tümleci ~ Complément d'Objet Direct: COD

14. Dolaylı Nesne Tümleci ~ Complément d’Objet Indirect: COI

15. İkincil Nesne Tümleci ~ Complément d'Objet Second: COS

16. Özünlü Tümleç/Bağımsal Tümleç ~ Fiil Tamlaması/Tümce Tamlaması

      Complément Essentiel / Complément de Verbe

17. Bağımsal Tümleç ~ Complément Circonstanciel: CC

18. Eşgüdüm ve Bağımlanma ~ Coordination / Subordination

19. Olumsuzluk

20. Zaman Uyumları

Fransızca-Türkçe Dizin

Türkçe-Fransızca Dizin

Kaynakça


Önsöz

 

Toplumlar arası etkileşim her dönem biraz daha artarak sürmektedir. Böyle olunca da dünyada ne olup bittiğini öğrenmek için sadece İngilizce yeterli olmayacaktır. Afrika diye bir kıta var bu kıtada Fransızca çok büyük bir yer tutmaktadır. Bu kıtadaki insanlar da sanat, yazın ve bilim alanında önemli şeyler üretiyorlar. Yine Avrupa’da ve dünyanın başka yerlerindeki Fransızca konuşan insanların sayısı da oldukça fazladır. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla birlikte, belki de gelecekte Avrupa’da Fransızca daha güçlü bir yeri olacaktır. Şimdilik bazı belirsizlikler var. Ama şu açık: Fransızca her zaman bilim dili, diplomasi dili, kültür dili olarak var olacaktır.

 

Bu kitabı Fransızcaya yeni başlayanların kullanabileceği gibi, belli bir aşamayı kat etmiş kişiler de bilgilerini ilerletmek ve pekiştirmek için kullanabilir. Bir bakıma Fransızca öğrenmeye başlayacak olanlar ya da öğrenmeyi sürdürmekte olanlar için önemli bir kaynak olacaktır.

 

Kitapta Fransızca dilbilgisinin her yanına değinilmiştir. Burada kurallar oldukça kısa açıklanmış ve yapılan her açıklama için örnekler verilmiştir. Fransızca dilbilgisi için gerekli olan tüm bilgiler derli toplu okuyucuya sunulmuştur. Seçilen örnekler değişik yerlerden alınmıştır. İnternetten, gazetelerden, blog yazılarından, başka kitaplardan. Gerektiğinde bağlama uygun olarak üretilmiş tümceler de vardır. En işlevsel olabilecek örnekler seçilmeye çalışılmıştır. Örnekler okuyucunun Fransızca konuşacağı bir ortamda kullanabileceği türden tümceler olması arzulanmıştır. Çok soyut, gündelik yaşamda nerdeyse hiç kullanılmayacak tümcelerden kaçınılmıştır.

 

Anlatılacak daha fazla konu bulunabilir. Ama okuyucunun tahammül sınırlarını da düşünerek gerekir. Çok ayrıntıya boğmadan belli bir yerde bırakmanın uygun olacağını düşündük. Ama istenirse meslektaşım İlhami Sığırcı ile birlikte hazırladığımız iki kitaba da bakılabilir (Bu kitapları kaynakçada görmek olasıdır).

 

Fransızca öğrenmek isteyen okuyuculara yararlı olması dileğiyle… ~ V. Doğan Günay


~ Bazı Eserlerimiz ~

Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türkiye Türkçesi'nin Ekleri ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Anlambilime Giriş: Temel Kavramlar ~ Prof. Dr. Veysel KILIÇ

Etkileşimli ve Eleştirel Okuma Teknikleri ~ Oya ADALI

Türk Dili Dersleri    Cilt I. Güz Dönemi ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri    Cilt 2. Bahar Dönemi ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Biçimbilim: Temel Kavramlar ~ Prof. Dr. Nadir Engin UZUN

Türkçe Yazım Kılavuzu ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Sözün Işığı: Uygulamalı Noktalama Bilgileri ~ Osman BOLULU

Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler ~ Oya ADALI  

Türkiye Türkçesinde Kök~Ek Bilesmeleri ~ Prof. Dr. Ömer DEMIRCAN

Türk Dilinde Çatı  ~ Prof.Dr. Ömer DEMiRCAN

Türkçe Yazılı ve Sözlü Anlatım ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türkiye Türkçesinin Sözdizimi ~ Neşe ATABAY, Sevgi ÖZEL ve Ayfer ÇAM

Sözcük Türleri ~ Neşe ATABAY, Sevgi ÖZEL ve Dr. İbrahim KUTLUK

Türkçe Üzerine: Denemeler ve Elestiriler ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Dilin Işlevleri ve İletişim ~ Prof. Dr.Veysel KILIÇ

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) - 2 Cilt birarada ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) Cilt I ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) Cilt II ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri  Cilt I ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri  Cilt II ~ Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Osmanlı Türkçesi Alıştırmaları ~ Dr. Ali ŞEYLAN

Türkçenin Çırpınışı ~ Dr. Nidai Sulhi ATMACA

Sözün Isığı: Uygulamalı Noktalama Bilgileri ~ Osman BOLULU

İnsan Hakları ve Felsefe ~ Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Dile ve Ekin ~ Prof. Dr. Aydın KÖKSAL


Akademik Bilimsel Üniversite Ders Kitapları - Türk Dili Kitapları Papatya Bilim Yayınevi