Psikolojide Değerler ve Gençlik

Dr. Ayşem ÇALIŞKUR

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-14-4, 2. basım, 2010

96 sayfa, (16x23 cm2), 1. hamur kitap kağıdı.                  şimdi satın al


İnsan yaşamındaki en önemli sosyopsikolojik etmenlerden birisi olan değerler, insanın kendisinin oluşturduğu ve yaşamında olumlu-olumsuz yönleriyle kullandığı bir kavramdır. Değerler evrenseldir; ve zaman içerisinde sosyal dinamizme bağlı olarak değişime uğradığı gibi bireylerarası farklı anlamlılığı da  sahiptir. Ayrıca, bazı değerlerin birey ve toplumlarda daha baskın olduğu görülür. Bu baskın değerler birey ve toplumların kişiliğini belirler.

Dr. Çalışkur, bu kitabında  bilişsel, sosyal, duygusal ve kişilik gelişiminde anahtar rol oynayan değerleri farklı açılardan ele alarak, Türkiye’nin  geleceğinde etkili olacak olan Türk Üniversite Gençliğinin değer önceliklerini incelemiştir. Kitap hem üniversitelerde konuyla ilgili bir ders kitabı özelliğindedir; hem de gençlerin değer profilini sunarak, ilgili araştırmacılara ve değerler literatürüne önemli bir katkıda bulunmaktadır. - Prof. Dr. Mücella ULUĞ


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr                     şimdi satın al


İçindekiler

 

Önsöz 

Bölüm 1. Psikolojide Değer

     1.1. Psikoloji Açısından Değer ve Değer Tanımları

             1.1.1. Değerlerin Türleri ve Değerlerin İşlevleri 

     1.2. Özet

     1.3. Sorular

 

Bölüm 2. Değer ve İlgili Kavramlar

     2.1. Değer ve İlgili Kavramlar Arasındaki İlişki

     2.2. Değerlerin Ölçümü

     2.3. Özet

     2.4. Sorular

 

Bölüm 3. Değer ve Kişilik, Ahlak, Davranış İlişkileri

3.1. Değerler ve Kişilik Özellikleri

3.2. Değer ve Ahlak İlişkisi

3.3. Değer ve Davranış

3.4. Özet

3.5. Sorular

 

Bölüm 4. Bireycilik/Toplulukçuluk Açısından Değer

     4.1. Bireycilik/Toplulukçuluk Açısından Değerler

     4.2. Özet

     4.3. Sorular

 

Bölüm 5. Değer ve Gelişim

     5.1. Gelişimde Değerlerin Rolü

     5.2. Değerler ve Meslek Seçimi

     5.3. Özet

     5.4. Sorular

 

Bölüm 6. Değer Araştırmaları 

       6.1. Dünyada ve Türkiye’de Değer Araştırmaları

      6.1.1. Değerlerin Sıralanmasına Göre Yapılan Araştırmalar

             6.1.2. Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Yapılan Değer Araştırmaları

     6.2. Özet 

     6.3. Sorular

 

Bölüm 7. Değer ve Üniversite Gençliği

     7.1. Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Değerleri Üzerine Bir Araştırma Örneği

     7.2. Öneriler

     7.3. Özet

     7.4. Sorular

 

Ek. Rokeach Değer Envanteri

Kaynakça

Dizin


Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları