Finans Matematiği

Prof. Dr. Sudi APAK

Dr. S. Gökhan GÜNAY

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-31-1

Türkçe, 1. basım, 2011, 272 sayfa

(16x24 cm2), 80 gr 1. hamur kağıt.                                   şimdi satın al

Excel ve Texas Instruments BA II Plus Professional Finansal Hesap Makinesi Uygulamalı

Finans Matematiği adlı bu kitabımızda "paranın zaman değeri", "tahvil değerlemesi" ve "hisse senedi değerlemesi" konuları ele alınmıştır. İlk önce paranın bugünkü ve gelecek değeri, basit faiz, bileşik faiz, gelecek değer anüitesi, geciktirilmiş bugünkü değer anüitesi, sürekli anüite, efektif faiz oranı ve borç itfası konuları; daha sonra tahvil fiyatı, vadeye kadar getiri, tahvilin cari getirisi, sermaye kazancı ve kaybı oranları, getiri oranı, hazine bonosu, bileşik faiz, dönemsel faiz gecelik eşdeğer faiz ve düzelmiştir süre konuları; son olarak da hisse senedinin fiyatının hesaplanmasında kullanılan iskonto modeli, Gordon büyüme modeli, hisse senetlerinde büyüme oranı, yeniden yatırım oranı, kâr payı dağıtım oranı ve öz kaynak kârlılığı hesabı konuları ele alınmıştır.

 

Verilen tüm örnekler hem Excel ortamında hem de Texas Instruments BA II Plus Professional finansal hesap makinesi ile çözülmüştür.

Finans Matematiği adlı bu kitabımız akademisyenler, uygulamacılar ve finansal sektörde çalışan herkes için nitelikli bir uygulama kitabıdır; finansal yapıya bağlı olarak son yıllarda ortaya çıkan çeşitli finansal araçlar da kitabın kapsamı içerisine alınmıştır.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı; kitap satış ---> www.tdk.com.tr              Prof. Dr. Sudi APAK kitapları


 

 

Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları