Küresel Yönetim ve Pazarlama

 

Prof. Dr. Muhittin KARABULUT

Dr. A. Tuğba KARABULUT

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-605-4220-12-0, 2010

142 sayfa, (16,5x24 cm2), 1. hamur kitap kağıdı             şimdi satın al


Bu kitap, iç talebi daralan, maliyetleri artan, kendi “evinde” bile rekabetçi saldırıya uğrayan, teknolojik  araştırma ve geliştirmelerin sunduğu  rekabetçi  yeni ürünlerle her gün daha şiddetle “çarpışan”, çok yönlü entegrasyonlarla alışılmış düşünce kalıplarını değiştiği bir ortamda, firmaların küresel pazarlara açılım niyeti,  küreselleşme sürecinin yönetimi  ve sürdürülebilirliği konuları üzerinde durmaktadır. 

Bu küresel açılımda, küreselleşme sürecinin yönetimi ve sürdürülebilirliğini sağlamada, birincil faaliyetler arasında yer alan küresel pazarlama ve stratejileri, stratejik ek küresel değer zinciri yönetimi odaklı olarak  ayrıntılı biçimde incelemektedir.

Küresel hedef pazar bölüm ve fırsatları doğrultusunda, konumlandırmadan  küresel kültürel dinamiklere ve olası risklere, küresel ek değer zincirinden araştırma ve geliştirme ve  üretim merkezlerine, merkezi ve entegre yönetimden alternatif pazarlama stratejileri ve satış sonrası hizmet  vb. kadar , mikro ve makro çevre faktörlerini zorlayan küresel düşünce sistemi ve bunun dayanakları üzerinde durulmaktadır. Bu yaklaşımda, varılan bugünkü küresel kriz ortamı değerlendirmeleri yanında, olası yeni düzende, yönetim ve pazarlamanın yeniden yapılandırmasına yer verilmektedir.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

 

I. KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİ YÖNETİMİ

1. ENTEGRE BİR STRATEJİK YÖNETİM VE PERFORMANS

1.1.   Stratejik Yönetim ve Stratejik Pazarlama Etkileşimi

1.2.   Yönetim Süreci ve Küresel Strateji

2. KÜRESELLEŞME KAVRAMI, ÇEŞİTLİ TEORİLER VE YAKLAŞIMLAR

2.1.   Küreselleşmede Makro ve Mikro Etkenlerle C-PEST Faktörleri

2.2.   Küresel İşletmecilik ve Küresel Pazar Trendleri

2.3.   Küresel Teoriler ve Yaklaşımlar

3.       KÜRESELLEŞMEDE GİRİŞİMCİ ÖNDER VE FONKSİYONEL ETKİLEŞİM

3.1. Vizyoner Küresel Girişmci Önderlik

3.2. Etnik Eksenden Coğrafi Eksene Geçiş

3.3. Küresel Paradoks ve İki Dolara Lexus

4.       DIŞ BÜYÜMEDE BİR YÖNTEM OLARAK KÜRESELLEŞME VE DOĞUŞTAN KÜRESELLEŞME

4.1.   Yavaş ve Ani Küreselleşme

4.2.   Küresel Hedef Pazara Giriş Süreci

4.3.   Küresel Girişim

5.       KÜRESEL STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

6.       KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİ YÖNETİM SÜRECİ

7.       VAK’A: EXCELLENCE

ÖZET

SORULAR

 

 II. KÜRESELLEŞME VE DOĞUŞTAN KÜRESEL VİZYON

1. MAKRO VE MİKRO BAZDA KÜRESELLEŞME

1.1.   Küreselleşme Kavramı: Kazananlar ve Kaybedenler

1.2.   Küresel Değişim

1.3.   Küresel Etkenler

2.       DOĞUŞTAN KÜRESEL VİZYONER ÖNDERLİK

2.1.   Vizyoner Önderlik

2.2.   Roma’da Vizyoner Önderlik

2.3.   Önderlik Profili

3.       KÜRESEL ÖRGÜTLENME

4.       ÖRGÜTSEL KÜLTÜR

4.1.   Kültür ve Örgütsel Kültür Kavramı

4.2.   Küresel Oyuncular

4.3.   Süreçler ve Yetkin İnsan Kaynakları  

5.       DOĞUŞTAN KÜRESELLEŞME VE PARADİGMA DEĞİŞİMİ

6.       KÜRESEL GİRİŞİM

6.1.   Küresel Odaklılık

6.2.   Ürün Hayat Eğrisi Sürecinde Dışa Açılma ve Doğuştan Küreselleşme

6.3.   Yenilikçi İşletme

6.4.   Fiziki ve Psikolojik Mesafe

6.5.   Doğuştan Küresel Girişimcilik ve Stratejik Yaklaşım

7.       KÜRESEL AMAÇ, STRATEJİ VE SÜREÇ

7.1.   Rekabetçi Amaç

7.2.   Küresel Alternatif Stratejiler

7.3.   Dış Pazarlara Alternatif Açılımlar

7.4.   Yabancı Sermayeli Şirketlerde Yönetim

7.5.   Dış Pazar Arayışları

8.       SÜREÇ

9.       VAK’A: MUZ CUMHURİYETİ

ÖZET

SORULAR

 

III. DOĞUŞTAN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE BİRİNCİL FAALİYETLER

1.       HEDEF KÜRESEL TÜKETİCİ/MÜŞTERİ VE DİĞER PAYDAŞLAR DEĞERİ

1.1.   Hedef Tüketici, Müşteri ve Paydaşlar

1.2.   Güdüleyici, Sosyo Kültürel ve Demografik Faktörler

1.3.   Örgütsel Müşteri

2.       KÜRESEL KÜLTÜR VE TÜRLERİ

2.1.   Küresel Kültür Kavramı ve Kültürel Farklılıklar

2.2.   Kültürel Asimetriler ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)

      2.3.   Sosyal Sorumluluk

3.       KÜRESEL REKABETÇİ AR-GE VE TASARIM

3.1.    Küresel Araştırma ve Küresel AR-GE

3.2.   Pazarlama Araştırması ve Araştırma Süreci

3.3.   AR-GE ve Entegrasyonu

3.4.   Entegre ve Konsantre AR-GE

4.       KÜRESEL REKABETÇİ YENİ ÜRÜN TASARIMI VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME

4.1.   Küresel Rekabetçi Yeni Ürün Tasarımı

4.2.   Tasarıma Dayalı Yeni Ürün Geliştirme

4.3.   Yönetim Tarzı ve Yenilik

5.       TEKNOLOJİ VE ÜRETİM

5.1.   Teknoloji Kavramı

5.2.   Tekno-Küreselleşme

5.3.   Rekabetçi Analiz ve Üretim Merkezleri

6.       KÜRESEL ARZ DEĞER ZİNCİRİ VE LOJİSTİK

6.1.   Lojistik Kavramı ve Entegre Lojistik

6.2.   Lojistiğin Evrimi: Birinci Parti Lojistikten Beşinci Parti Lojistiğe Geçiş

7.       BEKLENEN HİZMET

7.1.    Hizmet Kavramı ve Hizmet Süreci

7.2.    Hizmetin Özellikleri ve Gedikleri

8.       VAK’A: TEKNOLOJİ VE YENİ ÜRÜN

ÖZET

SORULAR

 

IV. KÜRESEL PAZARLAMA BİLEŞENLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ALTERNATİF STRATEJİLER

  1. KÜRESEL PAZARLAMA BİLEŞENLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

1.1.     Beklenen Değişim

  1. KÜRESEL MAL/HİZMET VE MARKA STRATEJİLERİ

2.1.   Küresel Alternatif Ürün Stratejileri

2.2.   Asimetrik Rekabet ve Mal/Hizmet Stratejileri

2.3.   Küresel Pazarlama Bileşenlerine Stratejik Yaklaşım ve Doğru Konumlandırma

2.4.   Marka ve Konumlandırma Stratejileri

2.5.   Kaynak Ülke ve Küresel Kimlik

3.   KÜRESEL FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ

  3.1. Küresel Fiyatlandırma ve Fiyatlandırma Faktörleri

  3.2. Fiyatlandırma Süreci ve Aşamaları

  3.3.  Alternatif Fiyatlandırma Stratejileri

4. KÜRESEL DAĞITIM STRATEJİLERİ

4.1.  Küresel Dağıtım ve Dağıtım Kanalı Seçimi Stratejileri

4.2.  Kanal Seçim Süreci

4.3.  Dağıtım Kanalında Rekabet ve Çatışma

4.4. Dağıtım ve Küresel Yayılma

4.5. Gri Pazar ve Fiyat Koridoru

4.6. Dağıtımda Hizmet

5. KÜRESEL ENTEGRE PAZARLAMA İLETİŞİMİ VEYA TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

5.1.  Küresel Pazarlama İletişimi Kavramı

5.2.   Küresel Entegre İletişim Stratejileri ve İletişim Kampanyası

5.3.   Küresel Profesyonel Satış Gücü

5.4.   Satış Görüşme Süreci ve Formatı

5.5.   Halkla İlişkiler, Fuarlar ve Satış Özendirme Faaliyetleri

6. VAK’A : PREGOAL

ÖZET

SORULAR

 

V.  KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNDE DESTEK FAALİYETLER

1.       KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNDE DESTEK FAALİYETLERİN YERİ VE ÖNEMİ

1.1.   Destek Faaliyetler ve Etkileşimi

1.2.   Örgütsel Kültür ve Bilgi Sistemi

2.       KÜRESEL İNSAN KAYNAKLARI

2.1.   Rekabetçi Çekirdek Değer Yaratıcı Kaynak

2.2.   Küresel İnsan Kaynakları Yönetim Süreci

2.3.   Küresel İnsan Kaynakları Seçimi ve Yönetimi

2.4.   Asimetrik Kültürlerde İnsan Kaynakları Yönetimi

2.5.   Küresel İnsan Kaynaklarını İlgilendirme Programları ve Memnuniyet

3.       KÜRESEL GİRİŞİMİN FİNANSMANI

3.1.   Küresel Finansal Sistem

3.2.   Küresel Finansmanın Amacı

3.3.   Finansal Analiz ve Etkinlik

4.       VAK’A: FORD

ÖZET

SORULAR

 

VI.   KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1.   KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNDE BİRİNCİL VE DESTEK FAALİYETLERİN UYUMU

1.1.   Küresel Değer Zinciri Performansı

2.  PERFORMANS DEĞERLEME SÜRECİ VE ÇOK AŞAMALI PERFORMANS DEĞERLEMESİ

ÖZET

SORULAR

 

KAYNAKÇA

DİZİN

 


Akademik Kitaplar - Bilimsel Kitaplar - Üniversite Ders Kitapları