Satışçılara Öneriler

Prof. Dr. Erdoğan TAŞKIN

 

 

ISBN: 975-6797-69-x, 5. basım

2006, 96 sayfa, (15x21 cm2), 70 gr Enzo kitap kağıdı           şimdi satın al


Önsöz'den. Satışçılara Öneriler satış amaçlarına erişmek ve satış hedeflerine ulaşmak için çok uğraşan profesyonel satış gücü için satışlarını yükseltebilecek hatırlatma ve önerilerde bulunmaktadır. Kişisel satış ve bu güç görevin pazarlama uygulamaları ile ilgili evrensel kurallarını anlamak isteyen ve iadesiz satış yaparak müşterisine kaliteli hizmet vermek isteyen kişiler ve işletmeler kitabın satırları arasında bu ipuçlarını bulabileceklerdir.

Satışçılara Öneriler gün içinde onlarca satış noktası ziyaret eden, sorun çözen, sipariş alan, tanzim teşhir yapan, fatura kesen ve gerektiğinde ürünü teslim eden satışçılara yönelik olarak hazırlanmıştır .Sıcak satışla birlikte önce sipariş alan sonra ürünü teslim eden soğuk satış şeklinde çalışan satış elemanları da burada faydalı bilgiler bulabilirler.

Tıbbi Mümessil gibi ürünün doğrudan alıcısına hitap edilmeyen dolaylı satış şekilleri ve ürünlere göre değişen diğer satış şekilleri için konu ile ilgili önerilerde bulunmak kolay ancak insanlarla ilgili olan konularda önerileri uygulamak zor olabilir. Ancak, uygulama ve bilgi birikimi ile kazanılan deneyim, sürekli öğrenme ve satışla ilgili kitapları okuyarak bir ölçüde satışları yükseltmek mümkün olabilir.


Türkiye'nin İnternet kitapçısı ---> www.tdk.com.tr           şimdi satın al


İçindekiler 

Önsöz

Sunuş

Satışta Başarılı Olmanın Önemi

Çağdaş Satışçının Farklı Görevleri

 Kişisel Satışta Planlamanın Yeri

 Müşterileri Bulmanın Sırları

 Etkin İletişim İlkelerinden Yararlanmak

 İyi Dinleyici Olmanın Kuralları

 Müşterinin Yerine Kendini Koymak

 Başarılı Olmak İçin Israrlılık

 Kendine Güven Başarı Sağlar

 Olumlu Davranışların Geliştirilmesi

 İyimserlik Kişiliğin Parçası Olmalıdır

 Dış Görünüşe Önem Vermek

 Satışın Çevik Kuvveti Kadınlar

 Müşteri İtirazlarını Karşılamak

 Sonuç

 Kaynakça


İlişkili konuda diğer eserlerimiz:

Satış Teknikleri Eğitimi

Müşteri İlişkileri Eğitimi

Satış Yönetimi Eğitimi

Finansal Yönetim Cilt 1: Sermaye Piyasaları 

Finansal Yönetim Cilt 2: Finansal Tablolar Analizi ve Yatırım Yönetimi

Satışçılara Öneriler

İşletme Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme

İşletme ve Yönetim

Öğrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlüğü

Girişimcilik ve Sermaye Tedarik Yöntemleri

Girişimcilik ve Sürdürülebilirliği

İşyeri Terapisi: İş Yaşamında Kişilik ve Davranış Sorunları

İnsan Hakları ve Felsefe

Kurumsal Yönetim

İşletme Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme


"Akademik Kitaplar" - "Bilimsel Kitaplar" - "Üniversite Ders Kitapları"