İşletme ve Yönetim

-Fonksiyonları Açısından-

Dr. Mehmet ÖZTÜRK

 

 

 

ISBN: 978-975-6797-50-1

2003, 352 sayfa

16,5x24 cm2, 1.hamur kitap kağıdı.                                  şimdi satın al

 

Bu kitapta, önce işletme bilim dalı sınıflandırılmış ve ardınan aşağıdaki konular yalın bir dille ele alınmıştır:

Yönetim ve Örgüt Teorileri, Yönetim Fonksiyonları, Yönetimin Planlama Fonksiyonu, Bencmarking ve Heuristic Kavramlar, Yön. Örgütleme Fonk. Organizasyon İlkeleri, Emir-Komuta Fonksiyonu, Takım Anlayışına Yaklaşımlar, Motivasyon ve Çatışma Konuları, Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları, Yönetim Koordinasyonu, Kültür Kavramı ve Denetim Konusu.


 

İçindekiler

 

1. BÖLÜM

Birinci Kısım: İŞLETME YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR

1. İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ 

1.1. İşletme Bilim Dalinin Sınıflandırılması

1.2. İşletmelerde Hukuk  Kavramina  Yaklaşımlar

1.2.1. Hukuk Sistemleri

1.2.2. Hukukun Dalları

1.2.3. Hukukun Kaynakları

1.2.4. Hukukun Yasalastirilmasi

1.2.5. Hukukun Uygulanmasi

 

2. İŞLETME KAVRAMI

2.1. İşletmenin Fonksiyonları

2.1.1. Üretim

2.1.2. Pazarlama

2.1.3. Finansman

2.1.4. Insan Kaynakları

2.1.5. Muhasebe

2.1.6. Arastirma ve Gelistirme

2.1.7. Halkla iliskiler

2.1.8. Yönetim

2.1.9. Tedarik

2.2. İşletmenin Amaçları

2.2.1. İşletmenin Ekonomik Amaçları

2.2.2. İşletmenin Ekonomik Olmayan Amaçları

2.2.3. İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı

2.3. Verimlilik Kavrami

2.4. İşletmeler ve Çevre Kavrami

2.5. Birlesmis Milletler Küresel Ilkeler Sözlesmesinin (Global Compact)

  İşletmelerde Uygulanmasi Ve Düsündürdükleri

2.5.1. Küresel Ilkeler Sözlesmesi ve Düsünceler

2.5.2. İşletmelerin BM Küresel Ilkeler Sözlesmesinden Beklentileri

2.5.3. BM Küresel Ilkeler Sözlesmesine Katilim Asamaları

2.5.4. BM Küresel Ilkeler Sözlesmesi ve Türkiye’deki Durumu

  

3. YÖNETİM KAVRAMINA GENEL BİR YAKLAŞIM

3.1. Yönetim Sürecinin Özellikleri

3.2. Yönetim Kademeleri

 

4. YÖNETICI KAVRAMI

 

Ikinci Kısım: YÖNETIM VE ÖRGÜT TEORİLERİ

5. KLASİK ÖRGÜT TEORİSİ

5.1. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı

5.2. Yönetim Süreci Yaklaşımı

5.3. Bürokrasi Yaklaşımı

5.4. Klasik Yönetim Düsüncesinin Dayandigi Varsayimlar

5.5. Klasik Örgüt Teorisine Yöneltilen Elestiriler

 

6. NEO-KLASİK ÖRGÜT TEORİSİ

6.1. Kurt Lewin ve Arkadaslarinin Önderlik Arastirmasi

6.2. Hawthorne Arastirmalari ve Elton Mayo

6.3. Yankee City Arastirmasi

6.4. Harwood Arastirmalari

6.5. Tavistock Enstitüsü Arastirmasi

6.6. Douglas Mc Gregor’un X ve Y Kurami         

6.7. George V. Homans’in Insan Grubu Yaklaşımı

6.8. Chris Argyris’in Olgunlasma Kurami

6.9. Likert’in Yönetim Sistemleri Yaklaşımı

6.10. Lewin’in Güç Alani Analizi

6.11. Neo-Klasik Örgüt Teorisinin Biçimsel Örgüt Yaklaşımları

6.12. Neo-Klasik Yönetim Düsüncesinin Degerlemesi

 

7. ÇAĞDAŞ ÖRGÜT TEORİLERİ

7.1. Sistem Yaklaşımı

7.2. Sistem Çesitleri

7.3. Açik Sistemle Ilgili Kavramlar

7.4. Açik Sistemleri Özellikleri

7.5. Sistem Yaklaşımınin Yönetimdeki Önemi

7.6. Sistem Yaklaşımınin Yöneticiye Sagladigi Yararlar

7.7. Sistem Yaklaşımına Yöneltilen  Elestiriler

7.8. Sistem Yaklaşımınin Yararları

7.9. Sistem Yaklaşımıni Sinirlayan Unsurlar

7.10. Durumsallik Yaklaşımı

7.11. Durumsallik Yaklaşımı Ile Ilgili Arastirmalar

7.12. Örgüt Ve Teknoloji

7.13. Örgüt Ve Çevre Iliskisi

7.14. Örgüt ve Strateji

7.15. Durumsallik Yaklaşımın Getirdigi Yenilikler

 

8. YÖNETİMDE MODERNIZM KAVRAMI

 

9.  YÖNETIMDE POSTMODERNIZM KAVRAMI VE MODERN SONRASI YAKLAŞIMLAR

 

2. BÖLÜM

Birinci Kısım: YÖNETIM VE FONKSİYONLARI

10. PLANLAMA

10.1. İşletmelerde  Planlama Kavrami

10.2. İşletmelerde Planlama Fonksiyonun Özellikleri

10.3. İşletmelerde Planlamanin Özellikleri

10.3.1. İşletmelerde Iyi Bir Planin Özellikleri

10.3.2. Planların İşletmelerin  Yönetiminde Sagladigi Yararlar

10.4. İşletmelerde Plan Çesitleri

10.4.1. Çok Kisa Süreli Planlar

10.4.2 . Kisa Süreli Planlar

10.4.3.  Orta Süreli Planlar

10.4.4. Uzun Süreli Planlar

10.5.  İşletmelerde  Kapsamlarına Göre Planlar

10.5.1. Genel Planlar

10.5.2. İşletmenin Bölümleriyle ilgili Planlar

10.6. Teknik Yapılarına Göre Planlar

10.6.1. Değişmez Planlar

10.6.2. Değişken Planlar

10.7. Tekrar Edilme Durumlarına Göre Planlar

10.7.1. Bir Kerelik Planlar

10.7.2. Sürekli Planlar

 

11. BİLGİ KAYNAKLARI VE SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ

11.1  Bilgi Tanımı ve Bilimsel Yönetim Süreci

11.2. Drucker ve Bilgi Toplumu

11.3. Ögrenen Organizasyonlar ve  Bilgi Kavrami

11.4. Organizasyonel Bilgi Yönetimi Kavrami

11.5. Organizasyonel Bilgi Yönetimi Basari Prensipleri

11.5.1. Bilgi Isleme Teknolojisi

11.5.2. Katilimi Destekleyen Yönetim

11.6. Enformasyon (Bilgi) Sistemlerinin Hizmet Kalitesine Etkileri

11.7. Bilgi (Enformasyon) Sistemlerinin Planlanmasi

11.8. Bilgi Kavraminin Göstergeleri

11.8.1.  Bilgi Endeksi    

11.8.2.  Bilgi Orani

11.8.3.  Jiptec  Endeksi

  

12.  VİZYON YÖNETIMI

 

13. KARAR VERME TEKNİKLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

13.1. Genel Tanımlar

13.2. Nicel Yöntem Ve Teknikler

13.2.1. Dogrusal Programlama Tekniği

13.2.2. Karar Agaci Yöntemi

13.2.3. Pert Tekniği

13.2.4. Sıra Bekleme (Kuyruk Teorisi)

13.2.5. Simulasyon Tekniği

13.3.  Nitel Yöntem Ve Teknikler

13.3.1. Beyin Firtinasi Tekniği

13.3.2. Delphi Tekniği

13.3.3. Nominal Grup Tekniği

 

14. BENCHMARKING KAVRAMI

14.1. Klasik Rekabet Ve Benchmarking Karsilastirmasi

14.2. Benchmarking Ilkeleri

14.3. Benchmarking Türleri

14.4. Benchmarking Modelleri

 

15. HÖRISTIK KAVRAMINA YAKLAŞIMLAR

15.1. Höristik  Yaklaşımlar Ve Algoritmalar

15.2. Höristik Stratejiler

15.3. İşletmelerde Höristik Bir Çalisma

15.3.1. Problemin Tanımı

15.3.2. Çözüm Yaklaşımı

15.3.3. Yöntem

 

16. KRİZ VE TOPLANTI YÖNETİMİNE YAKLAŞIMLAR

16.1. Kriz Yönetimi

16.2. Toplanti Yönetimi

 

Ikinci Kısım: ÖRGÜTLEME

17. İŞLETMELERDE ORGANİZASYON TANIMI

17.1. Organizasyon Ilkeleri

17.1.1. Amaç Birligi Ilkesi

17.1.2.  Is bölümü ve Uzmanlasma Ilkesi

17.1.3. Kontrol Alani Ilkesi

17.1.4.  Hiyerarsik Yapi Ilkesi

17.1.5. Emir Kumanda Birligi Ilkesi

17.1.6. Sorumluluk Ilkesi

17.1.7. Yetki ve Sorumluluk Denkligi Ilkesi

17.1.8. Yetki Devri Ilkesi

17.1.9.  Istisna Ilkesi (Istisnalara göre Yönetim Felsefesi)

17.1.10. Açiklama Ilkesi

17.1.11. Denge Ilkesi

17.1.12. Basit ve Anlasilirlik Ilkesi

17.1.13. Degisebilirlik veya Reorganizasyon Ilkesi

17.2. İşletmelerde  Bölümlere Ayirma

17.2.1. Benzer Etkinlikleri Bir araya Toplama Amaci

17.2.2.   Zamani Verimli Kullanma Amaci

17.2.3. Kontrolü Kolaylastirma Amaci

17.2.4. İşletmenin Personelini ve Kosullarini Göz önünde Bulundurma Amaci

17.2.5. Ekonomik Olma Amaci

17.2.6. İşletmenin Genel  Politikasina Uygunluk  Amaci

17.2.7. Önderligi Kolaylastirma Amaci

17.3.  İşletmelerde  Bölümlere Ayirmada  Kullanilan Temel Ölçütler

17.3.1.  Fonksiyonlara Göre Bölümlere Ayirma

17.3.2. İşletmelerde Sayi Temeline Göre Bölümlere Ayirma

17.3.3. İşletmelerde Bölge Temeline Göre Bölümlere Ayirma

17.3.4. İşletmelerde  Hizmet  ve Ürün Temeline Göre Bölümlere  Ayirma

17.3.5. Hizmet veya Ürün Temeline Göre Bölümlere Ayirma

17.3.6. İşletmelerde Donanima Göre Bölümlere Ayirma

17.3.7. İşletmelerde Zaman Temeline Göre Bölümlere Ayirma

17.4. İşletmelerde Matriks Organizasyon

17.4.1. Matriks Organizasyonun Sakincalari

17.4.2. Örnek Bir İşletme Olan Hastanelerde Matriks Organizasyonun Uygulanmasi

 

18. İŞLETMELERDE DEĞIŞIM MÜHENDİSLİĞİ YAKLAŞIMI

18.1. Degisim Mühendisliginin Ögeleri

18.1.1. Lider (Projeyi Baslatan ve Destekleyen En Üst Düzey Yönetici)

18.1.2. Süreç Sahibi

18.1.3. Degisim Mühendisligi Takimi

18.1.4. Yürütme Komitesi

18.1.5. Proje Koordinatörü

 

19. ÖGRENEN ORGANİZASYONLARIN TANIMI

19.1.Ögrenen Örgütlerin Teknikleri

19.1.1.  Baskalarindan Ögrenme

19.1.2. Geçmise Ait Tecrübelerden Ögrenme

19.1.3. Sinerji Olusturulmasi

19.1.4. Sürekli Iyilestirme

19.1.5. Bilgi Üretme ve Bilgi Paylasimi

19.1.6. İşletmelerde Sistematik Problem Çözme

19.1.7. İşletmelerde Yeni Yaklaşımları Deneme

19.2.Ögrenen İşletmelerde Yaklaşımlar

19.2.1. Katilimci Politika Olusturma Yaklaşımı

19.2.2. Ögrenmeyi Destekleyen Örgüt Yapisi Yaklaşımı

19.2.3. Insan Kaynakları Yaklaşımı

19.2.4. Bilgi Paylasimi Yaklaşımı

19.2.5. Iç Müsteri Kavramina Yaklaşım

19.2.6. Hastane Kültürü Yaklaşımı

19.2.7. Egitim Yaklaşımı

19.2.8. İşletmeler Arasi  Ögrenme Yaklaşımı

19.2.9. Sistem Düsüncesini Benimseme Yaklaşımı

19.3. Ögrenen İşletmelerde Liderlik

19.4. İşletmelerde Ögrenme Süreci

 

Üçüncü Kısım: EMİR - KOMUTA

21. EMİR - KOMUTA FONKSİYONU

21.1. Emir -  Komuta’nın Genel Tanımları

21.2. Takım Anlayışına Yaklaşımlar

21.2.1. Takımın Öğeleri

21.2.2. İşletmeler Takım Çeşitleri

 

22. HABERLESME

 

23. MOTİVASYON

 

24. İŞLETMELERDE ÇATISMA YÖNETIMI

24.1. Çatışmanın Tanımı

24.2. Çatışmanın Sınıflandırılması

24.3. Çatışmaya Taraf Olanlarla Ilgili Sınıflandırılmama

24.3.1. İçsel Çatışma (Kişinin Iç Çatışması)

24.3.2. Kişilerarası Çatışma

24.3.3. Kişiler ve Gruplararasi Çatışma

24.3.4. Grupları Kendi Içlerinde ve Gruplararasi Çatışma

24.3.5. Grupları Kendi içlerinde ve Gruplararasi Çatışma

24.4. Çatışmaların Ortaya Çikis Sekli Ile Ilgili Sınıflandırılmama

24.4.1. Potansiyel Çatışma (Çatışma Potansiyelinin Mevcudiyeti)

24.4.2. Algilanan Çatışma (Çatışmanın Algilanmaya Baslanmasi)

24.4.3. Hissedilen Çatışma (Çatışmanın Hissedilmesi)

24.4.4. Açik Çatışma (Çatışmanın Fiilen Ortaya Çikmasi)

24.5. Çatışmanın Organizasyon Içindeki Yerine Göre Sınıflandırılmama

24.5.1. Dikey Çatışma

24.5.2. Yatay Çatışma

24.5.3. Emir – Komuta ve Kurmay Personeli Arasindaki Çatışma

24.6. Fonksiyonel Ve Fonksiyonel Olmayan Çatışma

24.7. Amaç Çatışması

24.8. Rol Çatışması

24.9. Kurumsal Çatışma

24.10. İşletmelerde Çatışmanın Nedenleri

24.10.1.  Kaynakların Kit ve Degerli Olmasi

24.10.2.  Yeni Uzmanliklarin Olusmasi

24.10.3.  Amaçlarda Farkliliklar

24.10.4. Ortak Karar Verme

24.10.5. Fonksiyonel Bagimlilik

24.10.6. Isbölümü

24.10.7.  Yönetim Alani ile Ilgili Belirsizlikler

24.10.8. Yönetim Biçimindeki Farkliliklar

24.10.9. İşletmelerin Büyüklügü

24.10.10. Ödüllendirme Sistemleri

24.10.11. Iletisim Engelleri

24.10.12. Bürokratik Nitelikler

24.10.13. Statü ve Güç Farklılıkları

24.10.14. Algilama Farklılıkları

24.10.15. Personelin Farklılığı

24.10.16. Denetim Biçimi

24.11. Organizasyonlarda Çatışma Yönetimi

24.11.1.  Kaçınma Yöntemi

24.11.2. Yumusatma Yöntemi

24.11.3.  Uzlastirma Yöntemi

24.11.4. Problem Çözme Yöntemi

24.11.5. Kaynakların Artirilmasi Yöntemi

24.11.6. Güç Kullanma Yöntemi

24.11.7. Hakeme Basvurma Yöntemi

24.11.8. Mesgul Etme Yöntemi

24.11.9. Çatışmaya Taraf  Olan Kişilerin Değiştirilmesi Yöntemi

24.11.10. Oylama Yöntemi

24.11.11. Üstün Amaçlar Yöntemi

24.11.12. Örgütsel Iliskileri Degistirme Yöntemi

24.11.13. Politik Araçlar Yöntemi

24.11.14. Davranis Degistirme Yöntemi

 

25. LİDER VE LİDERLİK YAKLAŞIMLARI

25.1. Liderligin Tanımı

25.2. Liderlikle Ilgili Kavramlar

 

Dördüncü Kısım: KOORDINASYON

26. İŞLETMELERDE KOORDİNASYON

26.1.  Koordinasyonun Amaç ve Ilkeleri

26.2. Koordinasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılması

26.2.1. Iç koordinasyon

26.2.2. İşletmelerde Dis Koordinasyon

 

27. KÜLTÜR KAVRAMI

27.1. Örgütsel  Kültür Tanimlari

27.2. İşletmelerde Örgüt Kültürünün Önemi

 

Besinci  Kısım: KONTROL

28. İşletmeLERDE KONTROL

28.1. Performansin Kontrolü

28.2. Stratejik Noktalarda Kontrol Standartları Olusturmak

28.3. Düzetme Tedbirler

 

Kaynakça

 

Dizin


Akademik, Bilimsel ve Üniversite Ders Kitapları