Bilimsel Metin Üretimi

Doç. Dr. Canan ŞENÖZ AYATA

 

 

 

 

 

ISBN : 978-605-4220-77-9, Şubat 2014

232 sayfa, (16x24 cm2), Enso lüks kitap kağıdı.                             önceden satın al


Bu kitabın amacı, bilimsel metin üretimine katkıda bulunmak; ayrıca bu üretimin disipline ve kültüre hangi ölçüde bağlı olduğunu belirlemektir. Bu amaç, kuram ve uygulama olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın kuramsal aşamasını bilimsel metin ve bilimsel makale türü oluşturmaktadır. Uygulama aşamasında ise dilbilim, edebiyatbilim, çeviribilim ve dil eğitimi alanlarından seçilen Türkçe ve Almanca bilimsel makaleler çözümlenmiştir. Çözümlemeler ayrıntılı olarak örnekler aracılığıyla anlaşılır kılınmıştır.

Makale çözümlemesinden elde edilen veriler ise incelenen bilimsel alanlara göre kültürlerarası açıdan karşılaştırılmıştır. Kitabın bölümleri sırasıyla “Bilimsel Metin”, “Bilimsel Metin Araştırmaları”, “Metin Çözümlemesi” ile “Elde Edilen Verilerin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi” şeklindedir.

Bu kitap, öğretim üyelerine derslerde bilimsel metin üretimini öğretirken; yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bilimsel metin yazmayı öğrenirken; akademisyenlere de kültürlerarası karşılaştırmalar yaparken yardımcı nitelikte bir kaynak olarak kullanılabilecektir. - Canan ŞENÖZ AYATA


Türkiye'nin İnternet kitapçısı

www.tdk.com.tr


  

İçindekiler

Önsöz

Giriş

Bölüm 1. Bilimsel Metin

1.1 Temel Özellikleri

1.2 Sınıflandırılması

1.3 Bilimsel Disiplinler

1.3.1 Disiplin ve Dil Kullanımı

1.4 Bilimsel Makale

1.4.1 Tarihsel Gelişim ve İşlev

1.4.2 Büyük Ölçekli Yapı

1.4.2.1 Başlık

1.4.2.2 Ara Başlık

1.4.2.3 Giriş Bölümü

1.4.2 4 Sonuç Bölümü

1.4.2.5 Tablo, Şema ve Grafik

1.4.3 Biçem

1.4.3.1 Yazarın Anlatım Tutumu

1.4.3.1.1 Kişi Belirleyiciler

1.4.3.1.2 Edilgen Çatı

1.4.3.1.3 Kişi Bildirmeyen Biçimler

1.4.3.2 Üstsöylem Öğeleri

1.4.3.2.1 Kaçınma Stratejileri

1.4.3.2.2 Metiniçi Düzenleyiciler

1.4.3.2.3 Üstsöylem Eylemleri

Bölüm 2.  Bilimsel Metin Araştırmaları

2.1 Disiplinlerarası Farklar

2.1.1 Disiplin ve Metin Kurgusu

2.1.2 Disiplin ve Biçem

2.2 Kültürlerarası Farklar

2.2.1 Kültür ve Metin Kurgusu

2.2.2 Kültür ve Biçem

2.3 Bilimsel Metin Üretimi

2.3.1 Bilimsel Metin Yazma Öğretimi

2.3.2 Bilimsel Metin Öğretiminde İncelenen Türler

Bölüm 3.  Metin Çözümlemesi

3.1 İnceleme Ölçütleri

3.2 Dilbilim

3.2. 1 Türkçe Makale

3.2. 2 Almanca Makale

3.3 Edebiyatbilim

3.3.1 Türkçe Makale

3.3.2 Almanca Makale

3.4 Çeviribilim

3.4.1 Türkçe Makale

3.4.2 Almanca Makale

3.5 Dil Eğitimi

3.5.1 Türkçe Makale

3.5.2 Almanca Makale

Bölüm 4.  Elde Edilen Verilerin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi

4.1 Dilbilim Makaleleri

4.2 Edebiyatbilim Makaleleri

4.3 Çeviribilim Makaleleri

4.4 Dil Eğitimi Makaleleri

Sonuç

Kaynakça

Dizin

Canan Şenöz AYATA - Bilimsel Metin Üretimi


Türk Dili üzerinde kitaplarımız; Türk Dili, Türkiye Türkçesi...

Türkiye Türkçesi'nin Ekleri - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Anlambilime Giriş: Temel Kavramlar - Prof. Dr. Veysel KILIÇ

Türk Dili Dersleri    Cilt I. Güz Dönemi - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri    Cilt 2. Bahar Dönemi - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Biçimbilim: Temel Kavramlar - Prof. Dr. Nadir Engin UZUN

Türkçe Yazım Kılavuzu - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Sözün Işığı: Uygulamalı Noktalama Bilgileri - Osman BOLULU

Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler - Oya ADALI  

Türkiye Türkçesinde Kök-Ek Bilesmeleri - Prof. Dr. Ömer DEMIRCAN

Türk Dilinde Çatı  - Prof.Dr. Ömer DEMiRCAN

Türkçe Yazılı ve Sözlü Anlatım - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türkiye Türkçesinin Sözdizimi - Neşe ATABAY, Sevgi ÖZEL ve Ayfer ÇAM

Sözcük Türleri - Neşe ATABAY, Sevgi ÖZEL ve Dr. İbrahim KUTLUK

Türkçe Üzerine: Denemeler ve Elestiriler - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Dilin Işlevleri ve İletişim - Prof. Dr.Veysel KILIÇ

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) - 2 Cilt birarada - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) Cilt I - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Uygulamalı Türk Dili (Üniversite Öğrencileri için) Cilt II - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri  Cilt I - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Türk Dili Dersleri  Cilt II - Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Osmanlı Türkçesi Alıştırmaları - Dr. Ali ŞEYLAN

Türkçenin Çırpınışı - Dr. Nidai Sulhi ATMACA

Sözün Isığı: Uygulamalı Noktalama Bilgileri - Osman BOLULU

İnsan Hakları ve Felsefe - Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Dile ve Ekin - Prof. Dr. Aydın KÖKSAL

Etkileşimli ve Eleştirel Okuma Teknikleri - Oya ADALI

Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü - Yusuf ÇOTUKSÖKEN


Türk Dili kitapları için online kitap satış sitesi    --->  www.tdk.com.tr


Akademik Kitaplar - Türk Dili Kitapları - Üniversite Ders Kitapları